Claudi daşları

Ailə işləri sayəsində mən həmişə bitki dünyasına bağlı olmuşam. Bilikləri bölüşə bilmək və hətta paylaşdığım kimi kəşf edib öyrənə bilmək mənim üçün çox xoşdur. Yazdığım çox zövq aldığım bir şeyə mükəmməl uyğun gələn bir simbioz.