lourdes sarmiento

Mənim böyük hobbilərimdən biri bağçılıq və təbiət, bitki və çiçəklərlə əlaqəli hər şeydir. Ümumiyyətlə, "yaşıl" ilə əlaqəli hər şey.