eric devel

U ovaj vrtlarski svijet počeo sam otkad sam kupio prvu biljku, a to je bilo davno i od tog trenutka sve sam dublje i dublje ulazio u ovaj fascinantni svijet. Vrtlarstvo se u mom životu postepeno pretvorilo iz hobija u način da se od toga živi.