Hrast je veliko drvo

Hrast (quercus)

Kada govorimo o hrastu, mislimo na razne vrste roda Quercus koje imaju vrlo slične karakteristike i potrebe. od strane...

publicitet