Beth yw clirio tir a phryd mae'n cael ei wneud?

clirio tir amaethyddiaeth

Mae yna wahanol ddulliau o glirio tir chwyn. Os ydych chi eisiau canlyniadau diymdrech, gallwch chi ei wneud â llaw, neu ddefnyddio cemegau. Fodd bynnag, yr opsiwn mwyaf ymarferol clirio tir. Bydd defnyddio torrwr brwsh i dynnu chwyn yn eich helpu i fod yn fwy manwl gywir ac effeithlon.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw clirio tir a phryd mae'n cael ei wneud.

clirio tir

tir chwyn

Os ydych chi newydd ddechrau gyda pherllannau a gerddi, mae'n debyg nad ydych chi'n gwybod yn union beth yw llawer gwag. Gadewch i ni ei grynhoi ar unwaith: Clirio tir yw cael gwared ar ddarn o chwyn, planhigion, llwyni, ac ati. Yr ydym am bwysleisio’r clirio hwnnw nid datgoedwigo na dinistrio natur mohono. Ar y llaw arall, mae gallu gweithio a mwynhau eich perllan neu’ch gardd drefol i’r eithaf yn dasg hanfodol.

Er mwyn clirio cae o chwyn yn y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon, rydyn ni'n defnyddio peiriant o'r enw torrwr brwsh. Gall yr offeryn gyrraedd lleoedd a chorneli na all peiriant torri lawnt eu cyrraedd. Ac, yn ogystal, mae'n torri'r chwyn bron i'r gwraidd, cael gwared ar y chwyn mwyaf trwchus ar yr un pryd, a mwy.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cyfeiriodd gweithgynhyrchwyr eu cynhyrchion i'r sector proffesiynol, ond o ystyried y ffyniant mewn garddio cartref, mae peirianwyr wedi dod â modelau niferus o dorwyr brwsh lled-broffesiynol i'r farchnad am brisiau deniadol iawn ac yn berffaith ar gyfer glanhau dimensiynau bach.

Pryd mae clirio tir yn cael ei wneud?

clirio tir

Cofiwch mai llwyni yw'r rhannau o'r llystyfiant sy'n tyfu heb reolaeth, y gall eu datblygiad rwystro coed a phlanhigion eraill ar y ddaear yn fawr. Gall hyd yn oed fynd yn annifyr iawn i'w fwynhau yn amodau eich gardd.

Serch hynny, yr amser delfrydol i lanhau'ch gardd yw pan fyddwch chi'n derbyn mewnlifiad o fwy o bobl. Er cysur a diogelwch. Unwaith y bydd y gwres yn dechrau cyrraedd, peidiwch ag oedi i baratoi eich gardd gyda chymorth peiriant torri lawnt.

Felly, mae ein cyngor ar bryd i glirio’r tir yn gynnar yn yr haf. Ond peidiwch ag aros nes ei fod yn mynd yn rhy boeth, oherwydd yna bydd y dasg yn llawer mwy cymhleth.

Cam wrth gam

Dyma'r rhaglen gyflawn i ddysgu am glirio tir:

 • Amddiffyn: Y cam cyntaf yw arfogi'ch hun â phopeth sydd ei angen arnoch i wneud eich glanhau'n ddiogel. Dyma nhw: esgidiau uchel, pants, menig a sbectol. Yn ogystal, argymhellir yn gryf cau'r torrwr brwsh gyda chymorth gwregys diogelwch.
 • Y ddwy ochr: Mae'n rhaid i chi ddechrau clirio, os ydych chi am iddo fod yn effeithiol, yng nghanol yr ardd. Byddwn yn clirio'r maes hwn i ganolbwyntio'r holl sylw ar yr ymyl, sef y maes mwyaf cymhleth.
 • Cornel: Mae hwn yn ardal fregus iawn o'r ardd o ran chwynnu. Peidiwch ag anghofio, er mwyn cynyddu effeithlonrwydd ac atal damweiniau, ychwanegu amddiffyniad i'ch torrwr brwsh. Fel hyn byddwch yn osgoi difrodi waliau, coed neu unrhyw beth arall.
 • Newid yr ongl: Mae hyn yn angenrheidiol i wneud y gwaith. Fel arall, bydd yn cael ei sylwi.
 • Mannau mynediad glân: Cyn penderfynu sut i chwynnu eich tir, mae angen i chi asesu a yw'r ardal yn serth neu'n greigiog, neu'n weddol wastad. Yn yr achos olaf, gallwch chi gael gwared ar y chwyn wedi'i dorri gyda chymorth peiriant torri lawnt, ac os yw'r dirwedd yn fwy anwastad, bydd yn rhaid i chi ei wneud â llaw.

Glanhau peiriannau ac offer

Rydych chi eisoes yn gwybod sut i glirio unrhyw dir, ond pa offeryn neu ddull gwaith sy'n well? Os yw'r tir yn fach, mae llawer yn dewis ei wneud â llaw gyda phladur neu bladur. Felly, sicrheir mwy o gywirdeb, ond mae angen mwy o amser i gael y canlyniadau disgwyliedig.

Ar ben hynny, mae opsiwn i ddefnyddio cemegau. Mae hyn yn cadw cyn lleied â phosibl o waith llaw, gan mai dim ond ychydig oriau y mae'n ei gymryd i ddod i rym a chael gwared ar chwyn nad oes ei angen. Ond nid oes amheuaeth y byddai tynnu chwyn o'r tir yn dasg fwy effeithlon, llai niweidiol a diflas pe bai torrwr brwsh yn cael ei ddefnyddio.

Er mwyn glanhau'r ardd, mae chwynnu yn hanfodol i gael gwared ar chwyn. Hefyd, os ydych chi am greu planhigfa neu gnwd, Y cam cyntaf fydd tynnu'r chwyn fel y gallwch chi dynnu'r chwyn a'r chwyn o'r ddaear.

Er mwyn glanhau'n iawn, mae'n bwysig defnyddio'r offer a'r peiriannau priodol. Gall y math o beiriant sydd ei angen amrywio yn dibynnu ar y dirwedd. Ar y llaw arall, ni allwn anghofio'r dasg o gael gwared ar y malurion sy'n weddill ar ôl glanhau, fel bagiau o raean a all fod yn ddefnyddiol iawn. Felly, eich bet gorau yw mynd at weithiwr proffesiynol sy'n arbenigo mewn setlo i gael y canlyniadau gorau.

Beth a wneir gyda'r gweddillion

glanhau fferm

Mae'n bosibl na chaiff gweddillion ar ffurf biomas eu gwaredu ar ôl clirio'r tir. Argymhellir, pryd bynnag y bo modd, cadw olion y llwyni sy'n deillio o glirio rhan o'r tir ynddo. Bwriad hyn yw mae'r biomas yn gweithredu'n synergyddol wrth adfywio'r tir ac yn rhoi maetholion iddo. Yn y modd hwn, mae ansawdd y tir yn cael ei wella'n naturiol. Yn ogystal, drwy gamau gweithredu yn y maes hwn, rydym yn cyfrannu at gynaliadwyedd amgylcheddol. Er enghraifft, mae llosgi'r gweddillion hyn yn cynhyrchu allyriadau carbon deuocsid diangen i'r atmosffer.

Weithiau mae angen cyfuno technegau dileu â llaw neu fecanyddol â chymhwyso cynhyrchion ffytoiechydol (chwynladdwyr).

Mathau o glirio

clirio â llaw

Y dull mwyaf sylfaenol yw clirio â llaw, ond mae hefyd yn dechneg sy'n gweithio ar dir neu leiniau sy'n gofyn am warchod rhai rhywogaethau a changhennau o lystyfiant gwarchodedig. Mae echdynnu â llaw yn ddewisol ac yn caniatáu gwaith rheoledig a manwl yn y maes gweithredu diolch i beiriannau presennol a pheiriannau torri gwair, llifiau neu beiriannau torri gwair trydan gyda harneisiau.

Mae'n bwysig gwybod y gall trin y darn hwn o beiriannau defnyddiol hefyd fod yn beryglus os na chaiff yr holl ragofalon diogelwch ar gyfer trin torwyr brwsh eu dilyn yn ofalus. Mae angen amddiffyn eich hun gydag esgidiau gwaith, menig, fisorau haul a hetiau caled sy'n gallu gwrthsefyll trawiadau a thoriadau.

stripio cemegol

Mae gweithdrefnau glanhau gyda ffytogemegau a chwynladdwyr yn gyffredin mewn ardaloedd lle mae yna lawer o rywogaethau o redyn, drain a llwyni bach, sy'n tyfu ar ardaloedd llethrog ac yn anodd eu cyrraedd gyda thorwyr brwsh mecanyddol neu â llaw.

Mae'n dechnoleg hirhoedlog (canlyniadau gweladwy mewn 2-3 blynedd) gydag effaith amgylcheddol isel a graddau gwenwyndra, gan ei fod yn seiliedig ar gymhwyso ffytofungicides a reoleiddir ar lefel Ewropeaidd, megis glyffosad ar ddail planhigion. Fflora a ffawna gwyllt a brodorol sy'n golygu nad yw'r amgylchedd yn effeithio ar eich cais.

clirio mecanyddol

Pan fyddwn yn meddwl sut i glirio'r tir, y dull clirio mecanyddol neu fecanyddol hwn yw'r cyflymaf a'r mwyaf effeithlon oherwydd bod tractor lawnt yn gwneud y gwaith clirio llystyfiant., cyn belled â bod y lefel a'r amodau'n caniatáu gweithio ar arwyneb mawr y mae'r tir yn ei ganiatáu.

Diolch i'r gwahanol forthwylion, llafnau ac elfennau eraill a ddefnyddir yn yr offer torri brwsh y tu ôl i'r tractor, gellir tynnu hen lwyni neu gnydau heb eu rheoli yn ddiogel ac yn hawdd, boed mewn ardaloedd creigiog ac afreolaidd mwy neu lai. Felly, gallwch hefyd wahanu neu rwygo'r gwastraff sy'n weddill. Mae hunan-yrru'r peiriant yn caniatáu i waith ysgafn gael ei wneud, megis chwynnu neu glirio haenau.

Heb amheuaeth, y peth mwyaf diddorol am lanhau mecanyddol yw'r amlochredd enfawr a gynigir gan yr offer a roddir ar y peiriant. Ar hyn o bryd, mae gan dîm Forestal del Maestrazgo yr opsiynau hyn, diolch i'w beiriannau proffesiynol a'i ganllawiau gwaith diogel, i wneud y gwaith glanhau yn y ffordd orau bosibl.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am glirio tir a phryd y caiff ei wneud.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.