Cassia: mathau

Mae gan y Cassia y blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau

Mae Cassia yn blanhigion sy'n tyfu fel llwyni isel yn gyffredinol. Mae yna rai rhywogaethau sy'n fwy, ond rydyn ni'n dal i siarad am genws y mae ei rywogaeth wedi'i addasu'n dda iawn i fyw mewn pob math o erddi, yn ogystal ag mewn potiau.

Yn ogystal, maent yn tueddu i dyfu'n eithaf cyflym, sy'n ddiddorol iawn gan fod gan eu blodau werth addurnol uchel. Ac os nad oedd yn ddigonol, mae rhai mathau o Cassia sydd â phriodweddau meddyginiaethol.

Cyn dangos y prif fathau o Cassia i chi, mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried y canlynol: mae'r genws, Cassia, wedi cael sawl addasiad. Mewn gwirionedd, mae rhai rhywogaethau sydd bellach o fewn genws arall: Senna. Fodd bynnag, mae'r rhywogaeth Senna a'r rhai sydd ar ôl yn Cassia yn dal i berthyn i'r un llwyth Cassieae ac is-lwyth Cassinae.

Am y rheswm hwn, a chan gofio bod enwau gwyddonol llawer o rywogaethau Cassia bellach yn gyfystyr ag eraill Senna, byddwn yn cynnwys y ddau ryw sy'n nodi eu henwau botanegol cyfredol a hen neu gyfystyr. Dechreuwn:

Cassia acutifolia / Cassia angustifolia

Llwyn blodeuol yw Senna alexandrina

Delwedd - Wikimedia / Lalithamba o India

Yr enw gwyddonol cyfredol yw alexandrine senna. Fe'i gelwir yn boblogaidd fel Alexandrian senna, ac mae'n llwyn sy'n frodorol i'r Aifft. Yn cyrraedd uchder uchaf o 2 fetr, er mai'r peth arferol yw nad yw'n fwy na'r mesurydd. Mae'n datblygu canghennau hir sydd â rhwng 4-5 pâr o ddail yn cynnwys 4-6 pâr o daflenni. Mae ei flodau'n felyn, ac wedi'u grwpio mewn clystyrau.

Defnyddiau meddygol

Mae ganddo sawl un: gyda'r dail mae trwyth yn cael ei wneud sy'n cael ei fwyta am ei briodweddau carthydd a cholagogue cyn belled â'u bod yn ddosau isel. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel purdan, ond yn yr achos hwn bydd y dos yn uwch. Ni ddylid ei roi i blant, oherwydd gall achosi brech diaper difrifol.

Cassia alata

Llwyn bach yw Senna alata

Delwedd - Wikimedia / Mokkie

Ei enw gwyddonol cyfredol yw senna alata. Llwyn naturiol o Fecsico yw hynny yn tyfu rhwng 1 ac 4 metr o daldra. Mae'r dail yn cynnwys taflenni gwyrdd 7-14, ac maen nhw rhwng 30 a 70 centimetr o hyd. Mae'r racemes yn cynnwys nifer o flodau melyn, ac maent yn eithaf mawr oherwydd gallant fod hyd at 60 centimetr o hyd.

Defnyddiau meddygol

Defnyddir ei ddail, unwaith y bydd yn ddaear mewn morter ac yn gymysg ag olew llysiau, yn helaeth i leddfu problemau croen, fel pryf genwair er enghraifft. Mewn gwirionedd, yn ei le tarddiad mae'n hysbys yn union wrth enw'r llwyn pryf genwair. Mae ganddo briodweddau ffwngladdol sy'n fuddiol iawn wrth ddioddef o'r afiechyd hwn.

Prynu hadau yma.

Cassia auriculata

Llwyn gyda blodau melyn yw Senna auriculata

Delwedd - Wikimedia / Adityamadhav83

Nawr ei enw yw senna auriculata. Mae'n llwyn canghennog iawn sy'n frodorol o India a Sri Lanka yn tyfu hyd at 2-3 metr o daldra. Mae ei ddail yn baripinnate, yn wyrdd ac yn glasoed. Mae'r blodau'n felyn a thua 5 centimetr o led, ac maen nhw wedi'u grwpio mewn clystyrau byr.

Defnyddiau meddygol

Mae'n blanhigyn sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth yn feddyginiaethol. Er enghraifft, gall y gwreiddyn decoction leddfu twymyn, rhwymedd, diabetes ac afiechydon sy'n effeithio ar y system wrinol; defnyddir y dail fel carthyddion. Yn Affrica mae'r rhisgl a'r hadau yn cael eu bwyta i leddfu cryd cymalau, diabetes, gowt, gonorrhoea a hyd yn oed afiechydon llygaid fel llid yr amrannau.

Cassia corymbosa

Math o gasas llwyni yw Cassia coymbosa

Delwedd - Wikimedia / Uwe Thobae

Mae'r enw gwyddonol wedi dod corymbosa senna, ac mae'n llwyn sy'n frodorol o Dde America yn tyfu hyd at 2,5 metr o uchder. Mae'r dail yn cynnwys taflenni hirsgwar i hirsgwar hirsgwar o liw gwyrdd. Mae'r blodau'n felyn, ac wedi'u grwpio mewn clystyrau sy'n denu sylw pryfed fel cacwn.

Cassia didymobtrya

Coeden yw'r Cassia didymobotrya

Delwedd - Wikimedia / Yercaud-elango

Ar hyn o bryd mae'n rhan o'r genws Senna, ac yn cael ei ailenwi Senna didymobtrya. Mae'n hysbys wrth enwau cyffredin senna africana neu goeden canhwyllbren. Mae'n tyfu yn Affrica, rhwng 3 a 9 metr o uchder. Mae'r dail hyd at 50 centimetr o hyd, ac yn wyrdd. Mae ei flodau wedi'u grwpio mewn clystyrau ac maent o liw melyn hardd. Mae'r planhigyn cyfan yn arogli mewn ffordd ryfedd: o bopgorn wedi'i losgi.

Ffistwla Cassia

Mae Cassia fistula yn goeden gyda blodau melyn

Delwedd - Wikimedia / Delonix

La Ffistwla Cassia, neu fel y'i gelwir hefyd cassia purgative neu gawod euraidd, yn llwyn neu'n goeden gollddail sy'n frodorol i'r Aifft sy'n yn cyrraedd rhwng 6 a 20 metr o uchder. Mae'n tueddu i ganghennu llawer, ac mae ei gefnffordd yn tewhau i 50 centimetr mewn diamedr. Mae ei flodau wedi'u grwpio mewn clystyrau melyn a all fod rhwng 30 ac 80 centimetr o hyd; yn ychwanegol, maent yn aromatig.

Defnyddiau meddygol

Yn y bôn, fe'i defnyddir fel carthydd ysgafn, wedi'i gymryd mewn trwyth wedi'i wneud â mwydion y codennau. Defnyddir y dail hefyd fel dofednod i drin pigiadau gwenyn meirch, ac ergydion.

Cael hadau yma.

cassia grande

Math o goeden fawr yw Cassia grandis

Delwedd - Wikimedia / Owenforever

Fe'i gelwir yn carao, cimarrona neu cañandonga, mae'n goeden gollddail sy'n frodorol o Ganol America sy'n yn cyrraedd uchder o 30 metr neu fwy. Mae ganddo goron lydan, 5-6 metr o hyd, a changhennog iawn. Mae'r dail yn cynnwys taflenni gwyrddlas, a'i flodau'n binc.

Defnyddiau meddygol

Mae ganddo sawl un: defnyddir y dail decoction, ffrwythau a rhisgl y gefnffordd i leddfu neu leihau symptomau anemia, annwyd a chlefydau'r system wrinol. Defnyddir y dail dofednod i drin pryf genwair, herpes neu friwiau. Ac mae hylif yn cael ei dynnu o'r gwreiddyn sy'n cael ei ddefnyddio fel asiant iachâd.

Prynu hadau yma.

Cassia javanica

Mae Cassia javanica yn cynhyrchu blodau pinc

Delwedd - Wikimedia / Rison Thumboor

Mae cassia Jafanaidd yn goeden gollddail Indonesia sy'n yn cyrraedd uchder o 25 i 40 metr. Mae'r dail yn 20-40 centimetr o hyd, ac yn cael eu ffurfio gan 8-17 pâr o daflenni aflem-aflem. Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau ac maent mewn lliw pinc.

Cael eich hadau o yma.

Cassia obovata

Math o gasas bach yw Senna italica

Delwedd - Wikimedia / Bjoertvedt

Mae'r rhywogaeth hon wedi newid ei henw: mae hi nawr senna italica. Mewn iaith gyffredin fe'i gelwir yn sen Sbaen, sena Senegal, neu sen italig. Mae'n frodorol i Affrica, er ei fod wedi'i drin ym Mhenrhyn Iberia ac yn yr Eidal ers amser maith. Mae'n tyfu fel llwyn collddail i gyrraedd 60 centimetr o uchder. Mae'r blodau'n felyn ac wedi'u grwpio mewn rasys terfynol.

Defnyddiau meddygol

Defnyddir y dail a'r hadau fel carthyddion a phuredigaethau. Yn yr un modd, gellir defnyddio'r rhai cyntaf, a gymerir cyn i'r planhigyn flodeuo, fel dresin i drin llosgiadau neu friwiau croen.

Cassia obtusifolia

Math o Cassia yw Senna obtusifolia

Delwedd - Wikimedia / Vinayaraj

Mae wedi pasio i'r genws Senna, felly ei enw gwyddonol cyfredol yw senna obtusifolia. Mae'n blanhigyn llysieuol monocarpig (ar ôl blodeuo a chynhyrchu hadau mae'n marw) sy'n tyfu yn Asia, Oceania, Affrica ac America. Mae'n tyfu rhwng 20 centimetr a 2 fetr o uchder, ac yn datblygu dail glabrous, gyda thaflenni lletem oblanceolate y dywedir eu bod yn arogli'n ddrwg. Mae ei flodau yn felyn.

Defnyddiau

Yn wahanol i rywogaethau eraill, defnyddir hwn yn bennaf mewn gastronomeg. Mae dail gwyrdd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn Sudan, gan eu bod yn cael eu defnyddio i gynhyrchu kawal, sy'n cynnwys llawer o brotein. Defnyddir yr hadau wedi'u rhostio fel tewychwyr, ac os ydyn nhw hefyd yn ddaear, gallant wasanaethu yn lle coffi.

Cassia occidentalis

Mae yna lawer o fathau o Cassia gyda blodau melyn

Delwedd - Wikimedia / Vinayaraj

Mae hefyd wedi pasio i'r genws Senna, fel mai ei enw bellach yw Senna occidentalis. Mae'n berlysiau monocarpig sy'n frodorol i'r rhanbarth pantropical hynny yn tyfu rhwng 40 centimetr a 1,2 metr o uchder. Mae ei ddail rhwng 11 a 25 centimetr o hyd, yn wyrdd ac mae ganddyn nhw arogl drwg. Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau melyn terfynol.

Defnyddiau

Defnyddir yr hadau ar ôl eu rhostio yn lle coffi.

Cassia spectabilis

Mae Cassia spectabilis yn goeden gollddail

Delwedd - Wikimedia / mauroguanandi

Heddiw fe'i gelwir yn senna spectabilis, ac mae'n llwyn collddail neu goeden sy'n frodorol i Ganolbarth a De America yn cyrraedd rhwng 2 a 15 metr o uchder. Mae'r dail yn cynnwys 10-16 pâr o daflenni gwyrdd, ac maent hyd at 40 centimetr o hyd. Mae'r inflorescences yn rasys panicular sydd â nifer o flodau melyn.

Pa un o'r gwahanol fathau o Cassia (a / neu Senna) oeddech chi'n eu hoffi fwyaf?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.