Clefyd yr asenau Adda

Clefydau asennau Adda

Mae Monstera, a elwir hefyd yn asen Adam, yn un o'r planhigion hawsaf i'w dyfu oherwydd ei allu i addasu'n fawr. Mae ei leoliad yn fwy addas ar gyfer y tu mewn, ac yn ogystal â bod yn ffynhonnell naturiol o ocsigen, mae hefyd yn helpu i addurno. Gan ei fod yn rhywogaeth ag aer trofannol, mae llawer sydd am fwynhau amgylchedd gyda'r nodweddion hyn yn ei garu. Os na fyddwch chi'n cael y gofal sydd ei angen arnoch chi, mae yna sawl un Clefydau asen Adda gallant ymosod arnoch.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi beth yw prif afiechydon asen Adda a sut i'w hadnabod.

Gofal angenrheidiol

Clefydau asennau Adam gartref

Gellir plannu Monstera o'r gwanwyn i'r haf, gan ofalu peidio â'i or-amlygu i'r haul. Mae'n blanhigyn sy'n fwy addas ar gyfer defnydd dan do, felly nid oes angen potiau uchel ar gyfer gwreiddio. Os ydych chi'n ei wneud yn yr awyr agored, mae'n well dewis ardal ger y boncyff i bwyso arno. Hefyd, mae'n bwysig osgoi golau haul uniongyrchol, yn enwedig yn yr haf.

Rhaid i'r pridd gael digon o faetholion fel y gall y planhigion dyfu'n well. Os ydych chi'n plannu mewn potiau, mae'n well cymysgu pridd gardd gyda phridd potio arbennig gydag ychydig o ddeunydd organig fel tail. Os yw yn yr awyr agored, mae angen cyfoethogi pridd yr ardd â deunydd organig (fel gwrtaith digonol) yn yr ardal ddethol, gan droi'n egnïol. Mae'n well gwneud y broses hon ychydig wythnosau cyn trawsblannu i sicrhau bod y maetholion wedi treiddio i'r pridd.

Mae dyfrio yn cael ei wneud gyda chymorth can dyfrio. garddio, sy'n helpu i reoleiddio'r llif a'r cyfeiriad cywir. Dylai hyn edrych tuag at waelod y planhigyn ac osgoi gwlychu'r coesynnau, gwreiddiau'r awyr a'r dail, oherwydd gall pydredd ddigwydd.

O ran faint o ddŵr, dylai fod yn gymedrol ac edrychwch ar y ddaear yn gyntaf bob amser. Yn rhesymegol, dylid lleihau'r llif hwn yn y gaeaf oherwydd bydd y broses anweddu dŵr yn arafach ac nid ydym am foddi'r gwreiddiau. Y peth arferol yw dyfrio 2 i 3 gwaith yr wythnos gan fod y pridd yn cymryd tua 2 ddiwrnod i sychu ar dymheredd cyfartalog o 20ºC. Pan ddaw'r gaeaf, mae'n well lleihau'r amlder hwn gan fod y pridd yn cymryd mwy o amser i sychu.

Gofynion i osgoi clefydau asen Adam

dail melyn

Un o'r prif ystyriaethau am y monstera yw gofalu am ei goesau pan fydd y gwreiddiau'n dechrau egino. Mae'r rhain yn yr awyr a gallant achosi rhywfaint o anghysur i'r rhai nad ydynt yn deall ymddygiad y rhywogaeth. Serch hynny, mae'n bwysig nodi na ddylid eu torri, ond gellir ei binsio'n ysgafn ar y blaen i atal twf.

Nid yw asen Adam yn ffynnu dan do fel arfer, ond mae'n ffynnu yn yr awyr agored, lle gellir ei defnyddio fel gwinwydden i gynnal y boncyff. Mae'r blodeuo hwn yn dwyn ffrwyth ac, yn wahanol i rywogaethau planhigion eraill, nid oes angen cefnogaeth gwrtaith arno i fynd ymlaen yn weithredol. Yn achos tocio, dylid ei wneud yn y gwanwyn.

Clefyd yr asenau Adda

dail afiach

Os na fodlonir y gofynion uchod, gall asen Adda ddioddef o rai afiechydon. Gadewch i ni ddadansoddi beth ydyn nhw

dail duon

Gall y broblem hon ddigwydd am y rhesymau canlynol:

 • Gwreiddiau wedi pydru
 • Llosg haul
 • Diffygion maetholion, ffrwythloniad
 • clefyd

Gall gormod o ddŵr achosi pydredd gwreiddiau. Os yw hynny'n wir, mae'n anodd ei drwsio. Pe bai gennym unrhyw obaith, gallem newid asen Adam o'r pridd a'i drawsblannu i bridd sy'n gyfoethog mewn deunydd organig ac wedi'i ddraenio'n dda. Mae yna ateb hawdd ar gyfer llosg haul, newidiwch leoliad y monstera ac rydych chi'n dda i fynd. Os oes angen gwrtaith ar eich monstera, bydd ychydig yn ystod dyfrio a bioronynnau yn y swbstrad yn gwneud yn iawn. Yn olaf, os ydynt yn dioddef o afiechydon a achosir gan ffyngau, mae angen defnyddio ffwngladdiadau ecolegol.

Dail brown

Mae fel arfer yn digwydd am y rhesymau canlynol:

 • Dyfrio gormodol
 • Prinder dyfrhau
 • Lleithder isel

Gyda photiau hunan-ddyfrio, gall y monstera amsugno cymaint o ddŵr ag sydd ei angen, arbed dŵr ac osgoi gormodedd a sychder diangen. Rydym hefyd yn argymell niwl y dail yn aml i gynyddu lleithder.

Dalennau melyn

 • Dyfrio gormodol
 • Draeniad gwael
 • Golau isel
 • Pla

Os ydych chi'n dioddef o ddŵr gormodol, gallwn ddyfrio o bryd i'w gilydd neu ddefnyddio dulliau dyfrhau ymreolaethol a blaengar. Ar gyfer draeniad da o'r swbstrad, argymhellir ychwanegu perlite. Os nad yw'r golau yn dda, mae'n well newid sefyllfa'r monstera a'i roi mewn lle gyda golau da. Nid oes dim byd gwell na defnyddio plaladdwr ecolegol da.

taflenni rholio

 • Diffyg dyfrhau
 • Lleithder isel
 • Sychder
 • difrod gwreiddiau
 • colli gwres

Os canfyddwn fod ein monstera yn sych, wedi'i dan-ddyfrio, wedi'i dan-lleithio a'i orboethi, gallwn ei adleoli, defnyddio potyn fel y dull dyfrio a ychwanegu lleithder gyda lleithydd, neu am opsiwn rhatach, rhowch ef yn ein hystafell ymolchi.

Dail wedi cwympo

 • Prinder dyfrhau
 • Sychder
 • Pla
 • Straen yn ystod trawsblaniad

Mae mynd i'r afael â sychder bob amser yn well na gor-ddyfrio. Rhaid inni ddilyn dyfrhau cyson sy'n addasu i anghenion ein monstera i wneud yn siŵr ei fod yn tyfu i fyny yn iach ac yn hapus.

Os oes gennych unrhyw bla, gallwn ddefnyddio sebon potasiwm bob tri diwrnod yn ystod y driniaeth. Yn y diwedd, mae asen ein Adam yn adrodd sawl gwaith eu bod dan straen yn ystod y trawsblaniad neu'n anghyfforddus yn eu cartref newydd. Os yw hyn yn wir, symudwch y planhigyn i leoliad sy'n cwrdd ag amodau sy'n debycach i'w gynefin naturiol.

Smotiau dail

 • Tymheredd amhriodol
 • Llosg haul
 • Gwreiddiau wedi pydru
 • Tâl
 • clefyd/ffwng

Unwaith eto, un o'r prif broblemau yw'r lleoliad a'r dyfrhau. Gall Monstera fod yn anghyfforddus yn y cyflwr hwn neu yn ei swbstrad sydd wedi'i ddraenio'n wael. I wella eich statws, dewis adleoli a defnyddio swbstrad o ansawdd uchel sy'n gyfoethog mewn deunydd organig.

Ni allwn hefyd anghofio nad dim ond yn y dŵr y mae ein bwystfilod yn byw. Mae asen Adam yn y gwyllt yn byw mewn amgylcheddau ffrwythlon sy'n llawn deunydd organig. I wella, gallwn dalu gyda hwmws mwydod hylif neu fwyd llysiau bob 15 diwrnod yn ystod y cyfnod dyfrhau ac ychwanegu at y swbstrad gronynnog biolegol a hwmws solet unwaith y mis. Os oes gennych ffwng yn y pen draw, rydym yn argymell ei drin â marchrawn.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am glefydau asennau Adam a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.