Gorsafoedd tywydd domestig

Mae planhigion yn ddibynnol iawn ar y tywydd- Os yw'r tymheredd yn is neu'n uwch nag y gallant ei wrthsefyll, byddant yn dioddef difrod a allai fod yn ddifrifol iawn, i'r pwynt y gallem redeg allan ohonynt. A hynny heb s么n am leithder cymharol a / neu lawiad: mae amgylchedd sych yn effeithio ar y rhai sy'n nodweddiadol o jyngl neu goedwigoedd glaw; Ar y llaw arall, os yw'n llaith, mae'n debygol y bydd y suddlon yn cael anawsterau i oroesi.

Er mwyn sicrhau eu bod yn iach, rhaid inni ddechrau trwy ddewis y rhywogaethau sy'n gallu byw (a ddim yn goroesi) gyda'r amodau tywydd sy'n bodoli yn ein hardal. Ac felly, rhaid inni wybod beth yw'r amodau hynny. Sut? Hawdd iawn: gyda gorsaf dywydd.

Dewis o'r modelau gorau o orsafoedd tywydd domestig

Gorsaf Dywydd ...
 • AML SWYDDOGAETH - Mae gan yr Orsaf Dywydd Rhagolwg lawer o swyddogaethau: Rhagolwg Tywydd Lliw; thermomedr a hygrometer dan do/awyr agored; Tymheredd a lleithder MAX/MIN arddangos pwysau Barometrig; Cyfnod lleuad; Larwm dyddiol a swyddogaeth ailatgoffa. Mae un pecyn syml yn datrys eich holl anghenion.
 • DEFNYDD DAN DO AC AWYR AGORED: Mae'r orsaf dywydd yn addas ar gyfer ardaloedd dan do (ystafell wely, ystafell fyw, criben, cegin, ystafell olchi dillad) ac ardaloedd dan orchudd awyr agored (balconi, patio, garej a mwy). Peidiwch 芒'i roi yn y d诺r yn uniongyrchol.
 • RHAGOLYGON TYWYDD CAMPUS - Mae gorsaf dywydd yn cynnwys synhwyrydd diwifr o bell awyr agored (hyd at 197 troedfedd) a defnyddio 7 eicon lliw; Mae'r symbolau tywydd yn dynodi amrywiad y tywydd yn yr wyth awr nesaf, nid y tywydd presennol.
Gorsaf sanolog...
 • Data Tywydd Trochi: Profwch y cyfleustra o allu cyrchu pob math o wybodaeth dywydd gartref, diolch i'ch gorsaf dywydd Sainlogic bersonol. Mynediad hynod gyfleus gartref neu yn yr ardd. Mae'r sgrin lliw mawr yn ei gwneud hi'n hawdd ei darllen. Hyd yn oed os edrychwch ychydig i'r ochrau, gellir dal i ddarllen yr holl ddata a gallwch weld yr holl swyddogaethau a gwybodaeth bwysig.
 • Rhagolygon Tywydd: Arhoswch yn gysylltiedig, gwiriwch ragolygon y tywydd a'r amodau presennol. Gellir gosod y monitor sgrin yn gyfleus ar fwrdd mewn unrhyw ystafell, yn ystafell y plant, yn y seler, yn yr ystafell storio neu yn yr ystafell wydr, ac ati. Gyda data ar gyfer gwynt, glaw, tymereddau dan do / awyr agored, lleithder a mwy.
 • Monitro a Rhybuddion o Bell WiFi: Gellir gosod yr orsaf sylfaen arddangos yn gyfleus ar fwrdd mewn unrhyw ystafell, gartref, yn ystafell y plentyn, yn yr islawr, yn y warws neu yn y t欧 gwydr, ac ati. Mae'n gryno ac yn ysgafn. Mae'r orsaf dywydd yn mesur tymheredd dan do (掳C/掳F) a lleithder, tymheredd awyr agored (掳C/掳F) a lleithder, cyfeiriad a chyflymder y gwynt, a chyfnodau'r lleuad. Mae swyddogaeth larwm tywydd gyda swyddogaeth snooze hefyd yn rhan o'r ystod o swyddogaethau.
Gorsaf Dywydd ...
2.674 Barn
Gorsaf Dywydd ...
 • 銆怶LAN銆: Mae'r synhwyrydd wedi'i gysylltu 芒'r consol trwy RF (915 MHz) ac mae'r consol wedi'i gysylltu 芒'ch llwybrydd (2,4 GHz). Gwiriwch amodau tywydd amser real, data hanesyddol a rhybuddion ar eich ff么n clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur pen desg.
 • 銆怐EALL TYWYDD銆: Gyda'r opsiwn cysylltiad WLAN estynedig, gall eich gorsaf drosglwyddo ei data yn ddi-wifr i rwydwaith mwyaf y byd o orsafoedd tywydd personol, Weather Underground. Profwch hwylustod mynd 芒'ch gwybodaeth dywydd bersonol gyda chi wrth fynd.
 • 銆怱GRIN LLIW LARGE銆: Mae'r sgrin liw fawr yn caniat谩u ichi weld yr holl swyddogaethau a gwybodaeth bwysig. Mae ardaloedd 芒 gofod gwahanol yn gwella gwelededd sgrin ymhellach. Mae'r sgrin LCD o ansawdd uchel yn goleuo'n barhaus a gellir ei gosod mewn bron unrhyw le i arbed lle. Monitro'n hawdd yr amodau tywydd yn eich cartref, eich gardd, a'r ardal gyfagos gyda'r arddangosfa LCD lliw llachar, hawdd ei darllen. Hawdd cael tymheredd a mwy o wybodaeth.
Gorsaf Dywydd ...
1.480 Barn
Gorsaf Dywydd ...
 • Opsiwn cysylltiad WiFi sy'n caniat谩u i'ch gorsaf drosglwyddo data tywydd i rwydwaith mwyaf y byd o orsafoedd tywydd personol, WeatherUnderground.
 • Mae'r larwm cloc yn awtomatig ac wedi'i gydamseru 芒'r rhwydwaith mewn amser real. Gallwch chi osod y larwm yn hawdd i ddiffodd pan fydd y tymheredd yn cyrraedd ardal hollbwysig.
 • Profwch hwylustod cario eich gwybodaeth tywydd personol ar liniadur, llechen neu ddyfais symudol.
Gwerthu
Gorsaf Dywydd ...
 • 銆怶IFI + Weather Underground銆 Gyda'r opsiwn cysylltiad Wi-Fi datblygedig, gall eich gorsaf dywydd drosglwyddo'ch data yn ddi-wifr i rwydwaith tanddaearol tywydd personol mwyaf y byd. Gwiriwch amodau tywydd amser real, data hanesyddol a rhybuddion ar eich ffonau smart, gliniaduron, tabledi neu gyfrifiaduron bwrdd gwaith.
 • 銆怱grin lliw mawr銆 Gall sgrin lliw mawr arddangos yr holl swyddogaethau a gwybodaeth bwysig. Mae ardaloedd ar wah芒n yn caniat谩u gwelededd sydd wedi'i arddangos yn glir.
 • 銆怱ystem trosglwyddo di-wifr銆 Mae'r orsaf dywydd yn cynnig hyd at 8 sianel wahanol, sy'n golygu y gallwch gysylltu hyd at 8 synhwyrydd ychwanegol i fonitro gwybodaeth am y tywydd o wahanol leoliadau.

Y gorsafoedd gorau i'w defnyddio gartref

ZILI

Mae'n fodel greddfol iawn ... ac yn gyflawn iawn! Mae'n ddelfrydol ar gyfer y tu allan, ond hefyd ar gyfer y tu mewn fel y gallwch ei roi y tu mewn i'r t欧 gwydr. Yn fwy na hynny, mae ganddo nifer o swyddogaethau: rhagolygon y tywydd, thermomedr, hygromedr, tymheredd a lleithderar wah芒n i'r amser a'r dyddiad, yn ogystal 芒'r cloc larwm.

Mae ei bris yn dda iawn, felly os ydych chi'n chwilio am symlrwydd ac ansawdd, mae hwn yn opsiwn da iawn 馃槈.

RWY'N DWEUD

Gorsaf dywydd brand DIGOO yn dangos i chi'r tymheredd dan do ac yn yr awyr agored, lleithder, amser a dyddiad, a rhagolygon y tywydd ar ei sgrin LCD sydd 芒 botwm cyffwrdd.

Mae'n gweithio gyda thair batris AAA, a gellir eu hongian gan fod ganddo dwll yn y cefn i fewnosod y crogwr (rhaff, fflans, gwifren).

ThermoPro TP67

Model hynny yn dangos i chi'r tymheredd y tu allan a'r tu mewn, lleithder, a'i fod yn cynnwys synhwyrydd anghysbell sy'n gwrthsefyll glaw. Mae ganddo ddyluniad cain a greddfol iawn, dau rinwedd a fydd yn sicr o sefyll allan ble bynnag sydd gennych chi.

Mae'r orsaf sylfaen wedi'i phweru gan 2 fatris AAA, ac mae'r synhwyrydd yn cael ei bweru gan fatri lithiwm 3.7V.

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

QUOXO

Cynnyrch ysblennydd. Mae ganddo nifer o swyddogaethau: mae'n mesur tymheredd a lleithder dan do ac awyr agored, mae'n dweud wrthych beth yw rhagolygon y tywydd, cyfnod presennol y lleuad, a gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio fel larwm. Mae ganddo hefyd synhwyrydd diwifr sy'n gwrthsefyll glaw.

Mae'r orsaf sylfaen a'r synhwyrydd yn cael eu pweru gan ddau fatris LR6-AA.

Netatmo gyda WiFi

Oes angen model gyda WiFi arnoch chi? Hoffech chi wybod beth yw'r sefyllfa dywydd bresennol o'ch ff么n symudol? Felly dyma'ch model. Dim ond trwy agor y cymhwysiad gallwch weld y tymheredd dan do ac yn yr awyr agored, lleithder, rhagolygon y tywydd ... a llawer mwy, gan fod ganddo synhwyrydd carbon deuocsid (CO2) a hyd yn oed mesurydd lefel sain.

Ei ffynhonnell p诺er yw 2 fatris AAA, a chebl USB. Mae'n gydnaws ag isafswm IOS 9, lleiafswm Android 4.2, lleiafswm Windows Phone 8.0, a hefyd gyda PC a MAC trwy'r cymhwysiad gwe.

Ein hargymhelliad

Pe bai'n rhaid i ni ddewis un, ni fyddem yn meddwl llawer amdano. Y model hwn yw'r un mwyaf diddorol yn ein barn ni:

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Mantais

 • Mae ganddo sgrin LCD fawr gydag adborth, felly gallwch chi weld y data yn gyffyrddus.
 • Mae'r orsaf dywydd yn amlswyddogaethol: mae'n dangos dyddiad ac amser, lleithder, cyfeiriad a chyflymder y gwynt, pwysau atmosfferig, a rhagolygon y tywydd.
 • Yn cefnogi hyd at 3 synhwyrydd allanol ar yr un pryd.
 • Y cyflenwad p诺er ar gyfer yr orsaf yw 2 fatris AAA, a 2 fatris AAA ar gyfer y synhwyrydd.
 • Mae'r gwerth am arian yn rhagorol.

Anfanteision

Y gwir yw nad oes ganddo unrhyw anfanteision. Mae'n orsaf gyflawn iawn, iawn, yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw arddwr neu hob茂wr sydd eisiau gwybod yr hinsawdd i allu dewis planhigion gwell.

Beth yw gorsaf dywydd?

Mae gorsafoedd tywydd yn ein helpu i wybod y tywydd

Ni fu gwybod y tywydd erioed mor hawdd ag y mae nawr. A'r peth gorau yw nad oes angen i chi fod yn feteorolegydd, does dim rhaid i chi fod yn amatur hyd yn oed: os ydych chi'n tyfu planhigion ac eisiau eu cael yn berffaith, dylech wybod beth yw'r tymereddau yn eich ardal chi, pryd a faint mae'n bwrw glaw, beth yw graddfa'r lleithder, a chyflymder a chryfder y gwynt. Rhaid ystyried yr holl ffactorau hyn er mwyn gallu dewis y rhywogaeth yn dda ac felly osgoi cur pen.

Felly, rydyn ni'n mynd i argymell gorsaf dywydd. Gyda dim ond cipolwg byddwch yn gallu gwybod yr holl ddata hwn, ac am bris nad yw'n ddrwg o ystyried y defnydd sy'n mynd i'w roi. A bod yr offeryn hwn yn cynnwys sgrin sy'n nodi'r tymheredd, lleithder cymharol, ... ymhlith data arall, megis y dyddiad a'r amser cyfredol. Mae rhai modelau hyd yn oed yn fwy cyflawn, gan gynnwys mesurydd glaw, sy'n mesur glawiad, a hyd yn oed anemomedr, sy'n mesur cyflymder y gwynt.

Pa fathau sydd yna?

Mae yna lawer, ond y prif rai yw:

 • Analog: yw'r un sy'n nodi'r mesuriad 芒 nodwyddau sydd mewn sfferau.
 • Digidol: mae'n orsaf electronig sy'n mesur ac yn cofnodi gwahanol newidynnau a ddefnyddir wedyn i wneud rhagfynegiadau. Gall hyn, yn ei dro, fod yn gludadwy, gan redeg ar fatris neu olau haul.
 • Domestig: ar gyfer defnydd domestig. Mesur a chofnodi gwahanol newidynnau i wybod beth yw'r amodau cyfredol.
 • Proffesiynol: mae'n orsaf fwy cymhleth na'r un ddigidol. Mesur, cofnodi a dadansoddi gwahanol newidynnau fel y gellir gwneud rhagfynegiadau ac astudiaethau hinsawdd.

Canllaw prynu gorsaf dywydd

Gwybod eich tywydd gyda gorsaf dywydd

Mae prynu gorsaf dywydd yn benderfyniad a all, hyd yn oed os nad ydych yn fy nghredu, nodi cyn ac ar 么l yn eich bywyd gyda'ch planhigion. Fesul ychydig, fe sylwch fod rhai yn tyfu mwy mewn rhai amodau, ac i'r gwrthwyneb mae'n ymddangos eu bod yn gorffwys mewn eraill.

Mae yna lawer o orsafoedd tywydd ar y farchnad, ac o wahanol fathau. Er mwyn i chi allu prynu'r model mwyaf addas ar gyfer eich anghenion, isod byddwn yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi y gobeithiwn a fydd yn ddefnyddiol i chi:

Beth sydd gennych chi ddiddordeb mewn gwybod am y tywydd?

Hinsawdd yw tymheredd, lleithder, glaw, gwynt, gwasgedd atmosfferig. Beth sydd o ddiddordeb mawr i chi ei wybod? Os ydych chi'n mynd i gael planhigion y tu allan, y delfrydol fyddai gwybod popeth, ond os mai dim ond mewn t欧 gwydr neu dan do y mae gennych chi, nid yw gwybod am y glaw, y gwynt na'r pwysau yn mynd i'ch helpu chi lawer.

Mae'n bwysig meddwl yn ofalus am hyn, oherwydd po fwyaf o swyddogaethau sydd gan yr orsaf, yr uchaf yw ei bris.

Pwer neu wifrau batri?

Os yw'r cyflenwad p诺er yn cael ei bweru gan fatri, neu o leiaf gyda batri y gellir ei ailwefru, gallwch fynd 芒'ch gorsaf dywydd lle bynnag y dymunwch. Ond Os yw'n mynd gyda chebl trydan, yna bydd yn rhaid i chi ei roi mewn man lle mae plwg gerllaw.

Gyda neu heb WiFi?

Y modelau mwyaf newydd, yn ogystal 芒'r mwyafrif o orsafoedd proffesiynol, bod 芒 WiFi am reswm da: mae'r data a gesglir gan y synwyryddion yn hygyrch trwy raglen symudol a / neu we, ac mewn llawer o achosion gellir eu rhannu hyd yn oed. Os NAD ydych chi'n bwriadu gwneud hyn, dewiswch fodel heb WiFi, sydd wedi'i brisio'n is 馃檪

Pris gorsaf dywydd

Heddiw am oddeutu 鈧 25-30 mae gennych orsaf dywydd eithaf cyflawn i'w defnyddio gartref, ond os ydych chi am fynd ymhellach, dysgwch fwy o ddata (fel gwynt neu wlybaniaeth er enghraifft) mae'n rhaid bod gennych gyllideb ychydig yn fwy.

Beth yw cynnal a chadw'r orsaf dywydd?

Trown yn awr at gynnal a chadw. Mae'n syml mewn gwirionedd: rhaid gosod yr orsaf mewn man sydd wedi'i amddiffyn rhag haul uniongyrchol, i'w atal rhag difetha dros amser. O bryd i'w gilydd mae'n cael ei lanhau 芒 lliain sych, ac os oes ganddo unrhyw staeniau gyda babi gwlyb sychwch.

Y synwyryddion, yr un peth. Os oes gennych fesurydd glaw, mae'n rhaid i chi ei wagio ar 么l pob pennod o law a'i lanhau ychydig, gyda'r un d诺r os ydych chi eisiau.

Ble i brynu?

Mae prynu gorsaf dywydd yn syniad da

Gallwch brynu'ch gorsaf dywydd yn unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Yn Amazon gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang o fodelau gorsaf dywydd: analog, digidol, proffesiynol ... Mae llawer o'u cynhyrchion yn derbyn adolygiadau prynwyr, felly Gallwch ddarllen eu barn i ddewis yr un sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Decathlon

Yn y Decathlon gallwch ddod o hyd i orsaf dywydd, ond nid yw'n farchnad y maent yn manteisio arni lawer. Yn dal i fod, os oes rhaid i chi fynd i brynu rhywbeth, gallwch chi ofyn bob amser a oes ganddyn nhw fodelau ar gael.

mediamark

Mae catalog gorsaf dywydd Mediamarkt yn ddiddorol. Mae ganddo fodelau rhad iawn, y gallwch ei brynu o'u siop ar-lein ac aros i'w dderbyn gartref.

Lidl

Yn Lidl maent weithiau'n gwerthu gorsafoedd tywydd digidol o ansawdd da, ond rhaid i chi fod yn sylwgar i'w cylchlythyr.

Beth yw manteision cael gorsaf dywydd yn yr ardd neu'r teras?

Casglwch dd诺r mewn bwcedi pan fydd yn bwrw glaw

Mae yna lawer o fanteision y mae gorsaf dywydd yn eu rhoi i chi, ni waeth a yw yn yr ardd, ar y teras neu ar y balconi. Mae gwybod yr hinsawdd bob amser yn ddiddorol, oherwydd yn dibynnu ar yr amodau hinsoddol, gellir tyfu rhai planhigion heb broblemau.

Rydych chi'n arbed arian

Gadewch imi ofyn cwestiwn ichi: Sawl gwaith ydych chi wedi prynu pot yr oeddech chi'n ei garu, ond a fu farw yn ystod y gaeaf oer neu wres yr haf? Dwi鈥 ychydig. Rydych chi'n meddwl y byddan nhw'n goroesi, ond yn y diwedd dydyn nhw ddim. Rydych chi'n colli arian, ac rydych chi'n colli amser hefyd.

Er mwyn ei osgoi rhaid i chi wybod ychydig am hinsawdd yr ardal, a gellir cyflawni hynny gyda gorsaf dywydd 'syml' yn rhwydd.

Gallwch chi wneud arbrofion

Os ydych chi'n gasglwr planhigion neu os ydych chi'n bwriadu bod, dylech chi wybod hynny ar fwy nag un achlysur mae'n debyg eich bod am arbrofi, neu beth sydd yr un peth: prynwch un rydych chi'n ei wybod ymlaen llaw ar y terfyn ond yr hoffech chi weld a fyddai'n byw yn dda yn eich ardal chi ai peidio.

Unwaith y byddwch chi'n gwybod hinsawdd a gwallgofrwydd y rhywogaeth benodol honno, gallwch chi benderfynu a ddylech ei brynu ai peidio.. Ac felly, un peth yw prynu palmwydd trofannol fel y goeden cnau coco ac eisiau iddi oroesi mewn hinsawdd gyda rhew, ac un peth arall yw rhoi cynnig ar Plumeria rubra var. actifolia mewn pot yn Seville er enghraifft. Y rheswm? Mae'r goeden cnau coco ar 0 gradd yn dioddef difrod anadferadwy; y Plumeria rubra var. actifolia Ar y llaw arall, gall wrthsefyll rhew gwan o hyd at -2潞C, felly mewn man cysgodol yn Seville gall weithio.

Byddwch yn gwybod pryd i gasglu d诺r

D诺r glaw yw'r gorau ar gyfer planhigion, ar gyfer pob un ohonynt. Am y rheswm hwn, pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, argymhellir yn gryf rhoi bwcedi, basnau, neu osod system casglu d诺r i allu ei ddefnyddio pan fo angen. Ond wrth gwrs, Pan fydd hi'n bwrw glaw?

Os oes gennych orsaf dywydd gyda rhagolygon y tywydd, byddwch yn gallu cael syniad o bryd fydd y diwrnod hwnnw a chymryd y mesurau priodol felly ni chewch eich dal oddi ar eich gwyliadwriaeth.

Gobeithio y dewch chi o hyd i'ch gorsaf dywydd ddelfrydol 馃檪.