Sut mae'r planhigyn te gwyrdd yn cael ei dyfu?

Gelwir Camellia sinensis yn blanhigyn te gwyrdd.

Mae te gwyrdd wedi bod yn ffasiynol iawn ers peth amser, yn enwedig oherwydd ei fanteision lluosog i'n corff. Ar wahân i fod yn flasus iawn a'n cynhesu ar ddiwrnodau oer y gaeaf, mae ganddo sawl nodwedd iach iawn. I'r rhai sy'n hoff o arllwysiadau a garddio, mae plannu a gofalu am y llysiau y cânt eu gwneud â nhw yn syniad gwych. Dyna pam rydyn ni'n mynd i esbonio yn yr erthygl hon sut mae'r planhigyn te gwyrdd yn cael ei dyfu.

Byddwn nid yn unig yn siarad am ei blannu a'i ofal, ond byddwn hefyd yn esbonio beth yw te gwyrdd a beth yw ei briodweddau a'i fanteision. Os ydych chi'n ystyried plannu'r llysieuyn hwn a manteisio arno, peidiwch ag oedi cyn parhau i ddarllen.

Beth yw te gwyrdd a beth yw ei ddiben?

Mae te gwyrdd yn fuddiol iawn i iechyd

Cyn egluro sut mae'r planhigyn te gwyrdd yn cael ei dyfu, yn gyntaf byddwn yn siarad ychydig am beth yw'r trwyth hwn a beth yw ei briodweddau a'i fanteision. Wel, mae te gwyrdd yn derbyn yr enw hwn oherwydd bod dail y trwyth hwn yn cael lliw gwyrdd yn ystod y broses wahaniaethu, yn ystod sychu ac yn ystod eplesu. Y llysieuyn mwyaf cyffredin wrth baratoi'r ddiod boeth hon yw Camellia sinensis, a elwir hefyd yn blanhigyn te gwyrdd. Mae'r amrywiaeth hwn, sef y mwyaf cyffredin yn y Gorllewin, yn cael ei wneud gyda dail ffres y Camellia sinensis, ond gellir ei baratoi hefyd gydag egin newydd nad ydynt eto wedi ocsideiddio neu eplesu.

Fel y gwyddoch mae'n debyg yn barod, heddiw gallwn ddod o hyd i amrywiaeth fawr o fathau o de gwyrdd. Mae pob un ohonynt yn amrywio yn ôl y ffordd o gynaeafu a/neu brosesu. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw eu bod o darddiad Asiaidd. Dyma rai enghreifftiau o de gwyrdd Japaneaidd:

 • mainc
 • Genmacha
 • Gykuro
 • Hojicha
 • kukicha
 • Matcha
 • Mugicha
 • sakurabach
 • sencha

Mae'r te gwyrdd Tsieineaidd hyn hefyd yn eithaf enwog:

 • Powdr gwn
 • ching ysgyfaint
 • pi lo chun

Eiddo

Rydyn ni nawr yn mynd i wneud sylwadau ar briodweddau te gwyrdd. Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r cynhwysion actif sydd ganddo. Yn eu plith, mae'r xanthines yn sefyll allan yn anad dim. Mae'r rhain yn sylweddau sy'n cynnwys theophylline, theobromines a chaffein. Fel y gwyddoch, yr ydych Maent yn ein helpu i frwydro yn erbyn blinder, yn ein cadw'n effro a hefyd yn ysgogi'r system nerfol ganolog.

Mae'r biolegydd sy'n arbenigo mewn Ffytotherapi a phlanhigion meddyginiaethol, Antonio Blanquer, a'r meddyg a'r arbenigwr mewn maeth, Caridad Gimeno, yn adrodd bod xanthines Maent hefyd yn helpu i ymlacio cyhyrau llyfn., gan eu bod yn sylweddau broncoledydd. Yn ogystal, maent yn cynhyrchu vasoconstriction o'r cylchrediad yr ymennydd, sy'n arbennig o fanteisiol. i frwydro yn erbyn meigryn. Dylid nodi bod y ddau yn athrawon ym Mhrifysgol Carden Herrera CEU, sydd wedi'i lleoli yn Valencia.

Mae'n eithaf amlwg mai'r prif ddefnydd a roddir i de gwyrdd yw helpu i frwydro yn erbyn rhai patholegau. Fe'i defnyddir yn eang mewn therapïau naturiol a ffyrdd iach o fyw. Ansawdd enwocaf y ddiod boeth hon yw bod yn wrthocsidydd. Mae hyn oherwydd ei feddiant o sylweddau o'r enw polyffenolau, sy'n darparu llawer iawn o fitaminau B a C.

budd-daliadau

Mae te gwyrdd yn helpu i golli pwysau

Gadewch inni yn awr drafod y buddion lluosog sy'n cyfrannu at amlyncu te gwyrdd. Siawns nad yw rhai ohonoch eisoes yn eu hadnabod, ond rydym yn mynd i'w rhestru i gyd i gael syniad cliriach.

 • Triniaeth colesterol: Mae te gwyrdd a the du yn gallu gostwng lefel ocsidiad yr hyn a elwir yn "colesterol drwg". Yn ogystal, maent yn lleihau'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd yn fawr, yn ôl arbenigwyr. Felly mae yfed te gwyrdd neu de du ar gyfer problemau colesterol yn syniad da.
 • Gwella'r system dreulio a chylchrediad y gwaed: Mae gan y trwyth iach hwn briodweddau diuretig, sy'n fuddiol i'r system dreulio a hefyd cylchrediad gwaed.
 • Trin dolur rhydd: Er ei bod yn wir bod pob math o de yn gwrthocsidyddion yn gyffredinol, te gwyrdd yw'r un sydd â'r cynnwys uchaf o sylweddau o'r enw polyffenolau, sy'n gyfrifol am yr eiddo hwn. Dyna pam mai dyma'r trwyth a argymhellir fwyaf hefyd o ran colli ychydig o kilos ychwanegol.

Er bod rhai eiddo yn cael eu cwestiynu rhywfaint, megis y defnydd o de gwyrdd i golli pwysau, mae mwyafrif helaeth yr arbenigwyr yn cytuno mai'r ffordd i wneud y trwyth yn fwy effeithiol yw cymryd un ganol bore, un arall ar ôl cinio a thraean yn y nos.

A yw te gwyrdd yn helpu i golli pwysau?

Cwestiwn y mae llawer o bobl ledled y byd yn ei ofyn i'w hunain yw a yw te gwyrdd yn helpu i golli pwysau ai peidio. Yn ôl arbenigwyr, mae'r trwyth hwn yn cael effaith lipolytig. Beth mae hyn yn ei olygu? Wel, gall wneud yr effaith llosgi braster. Mae sylweddau caffein a polyphenolig yn rhan o'r broses hon. Gan mai te gwyrdd yw'r un sydd â'r crynodiad uchaf ohonynt, fel arfer mae'n ddoeth colli pwysau.

Fodd bynnag, dylid nodi hynny Dylid ystyried cymeriant te gwyrdd ar gyfer colli pwysau bob amser fel cymorth. Mae'n bwysig cofio mai'r ffordd fwyaf effeithiol, parhaol ac iach o golli pwysau yw trwy ymarfer corff a dilyn diet addas ar gyfer pob achos. Nid yw byth yn syniad da dilyn diet sy'n seiliedig ar un cynnyrch sydd â phriodweddau colli pwysau.

Sut mae te gwyrdd yn cael ei dyfu?

Mae'r planhigyn te gwyrdd yn cymryd 3 blynedd i aeddfedu.

Nawr ein bod ni'n gwybod ychydig mwy am de gwyrdd, gadewch i ni weld sut y gallwn ni dyfu'r planhigyn. Wrth ei hau, mae'n bwysig ystyried y lleoliad. Mae angen safle ar y planhigyn te gwyrdd yn llygad yr haul neu'n hanner cysgod. Yn ogystal, rhaid i'r pridd fod yn gyfoethog mewn deunydd organig a chael draeniad da. Mae hefyd yn bwysig i'r llysieuyn hwn nad yw'r pridd yn rhy alcalïaidd, gan fod angen cynefin rhwng niwtral ac asidig.

Pan fyddwn eisoes wedi dewis y lle delfrydol ar gyfer ein planhigyn te gwyrdd, rhaid inni gaffael un bach. Ar ôl i ni ei gael, mae'n rhaid i ni gloddio twll a ddylai fod tua phedair gwaith mor eang â diamedr pot y planhigyn a thair gwaith mor ddwfn. Yna byddwn yn gosod y planhigyn y tu mewn i'r twll a'i orchuddio â phridd, ond heb wasgu gormod. I orffen ei hau yn dda, mae'n well gwlychu'r pridd a'i orchuddio â haen o domwellt organig, dylai ei uchder amrywio rhwng 5 a 15 centimetr.

Wrth gynaeafu dail y planhigyn te gwyrdd, rhaid inni ddewis yr egin mwyaf ffres a mwyaf newydd. Hynny yw: Y rhai y canfyddwn blagur caeedig wedi'i amgylchynu gan chwech neu bum dail. Gellir gwneud y cynhaeaf hwn unwaith y bydd y llysieuyn yn aeddfed. Tan hynny, gall tua thair blynedd fynd heibio o'i hau, felly mae'n rhaid i chi fod ychydig yn amyneddgar. Wrth gwrs, pan fydd y planhigyn yn barod, gallwn ei gynaeafu tua thair gwaith y flwyddyn.

Gofal Planhigion Te Gwyrdd

Ar ôl i blannu'r planhigyn te gwyrdd gael ei wneud, rhaid inni gymryd gofal da ohono fel ei fod yn datblygu'n gywir a gallu cynaeafu ei ddail yn y dyfodol. Gadewch i ni weld beth yw gofynion y llysieuyn hwn:

 • Tymheredd: I Camellia sinensis, mae'r tymheredd gorau posibl yn amrywio rhwng 14 a 27 gradd.
 • Dyfrhau: Mae angen llawer o ddŵr ar y planhigyn te gwyrdd i osgoi sychu oherwydd amlygiad yr haul. Y ddelfryd yw dyfrio'n amlach ar adegau poethaf a sychaf y flwyddyn a phan fydd y llysieuyn yn ei flodau.
 • Pasio: Mae'n rhaid i chi ychwanegu gwrtaith sych wrth i'r llysieuyn hwn dyfu. Yn yr haf, mae'n well talu tua bob chwe deg diwrnod.
 • Tocio: O ran tocio, dylid gwneud hyn yn rheolaidd i reoli maint a siâp y llwyn. Yn ogystal, fel hyn byddwn yn cael cynhaeaf gwell.

Plaau a chlefydau

Fel gyda phob llysiau, gall y planhigyn te gwyrdd hefyd gael ei effeithio gan blâu amrywiol. O ran pryfed, gallwn weld dail sych, cyrliog, anffurfiedig neu blygu. Yn ogystal, maent yn tueddu i golli eu lliw a gall staeniau neu streipiau ymddangos. Ar y canghennau, gwaelod y planhigyn a'r boncyffion mae'n gyffredin i flawd llif ymddangos. Y plâu sy'n effeithio fwyaf ar y llysieuyn hwn yw'r canlynol:

O ran afiechydon y planhigyn te gwyrdd, mae'r rhain fel arfer yn effeithio ar y canghennau, y gwreiddiau, y dail a'r blagur. Ymhlith y rhai mwyaf peryglus, mae Malltod Chwythu yn sefyll allan, a achosir gan y ffwng o'r enw Exobasidium vexans. Un arall o afiechydon mwyaf cyffredin y llysieuyn hwn yw Anthracnose. Mae hyn yn cael ei achosi gan facteria Pseudomonas spp. a ffyngau amrywiol. Symptomau'r ffytopatholeg hon yw wlserau ar y canghennau a'r boncyffion a phydredd gwreiddiau.

Gan wybod hyn i gyd am y planhigyn te gwyrdd, gallwn fentro i'w dyfu. Mae'n amlwg, os ydym yn hoffi garddio a the gwyrdd, mae plannu'r llysieuyn hwn yn syniad gwych.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.