eric devel

Dechreuais yn y byd garddio hwn ers i mi brynu fy mhlanhigyn cyntaf ac roedd hynny amser maith yn ôl ac o'r eiliad honno roeddwn i'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r byd hynod ddiddorol hwn. Mae garddio yn fy mywyd wedi troi'n hobi yn raddol i fod yn ffordd o wneud bywoliaeth ohono.