Encarni Arcoya

Cafodd fy angerdd am blanhigion ei feithrin ynof gan fy mam, a oedd wedi’i swyno gan ardd a phlanhigion blodeuol a fyddai’n bywiogi ei dydd. Am y rheswm hwn, fesul tipyn dechreuais ymchwilio i fotaneg, gofal planhigion, a dysgu am eraill a ddaliodd fy sylw. Felly, fe wnes i droi fy angerdd yn rhan o fy ngwaith a dyna pam rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu a helpu eraill gyda fy ngwybodaeth sydd, fel fi, hefyd yn caru blodau a phlanhigion. Dwi'n byw wedi fy amgylchynu ganddyn nhw, neu felly dwi'n trio, achos mae gen i ddau gi sy'n cael fy swyno wrth eu tynnu allan o'r potiau a'u bwyta. Mae angen gofal arbennig ar bob un o'r planhigion hyn ac, yn gyfnewid, maen nhw'n rhoi llawenydd mawr i mi. Am y rheswm hwn, rwy'n ceisio sicrhau yn fy erthyglau eich bod yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch mewn ffordd syml, ddifyr ac, yn anad dim, eich helpu i gymhathu'r wybodaeth honno orau â phosibl.