lourdes sarmiento

Ers i mi fod yn fach, cefais fy swyno gan y byd garddio a phopeth sy'n ymwneud â natur, planhigion a blodau. Yn gyffredinol, mae popeth sy'n ymwneud â "gwyrdd". Roeddwn i'n hoffi treulio oriau yn arsylwi gwahanol siapiau, lliwiau ac aroglau rhywogaethau planhigion, a dysgu eu henwau a'u nodweddion. Mwynheais hefyd ofalu am fy mherllan a’m gardd fy hun, lle tyfais lysiau, ffrwythau, perlysiau aromatig a blodau o bob math. Dros amser, penderfynais droi fy angerdd yn fy mhroffesiwn, a chysegrais fy hun i newyddiaduraeth yn arbenigo mewn garddio, botaneg a materion amgylcheddol. Rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu erthyglau, adroddiadau, canllawiau a chyngor ar sut i greu a chynnal gardd iach, hardd a chynaliadwy. Rwyf hefyd yn hoffi rhannu fy mhrofiadau, triciau a chwilfrydedd am fyd hynod ddiddorol planhigion a blodau.