Portillo Almaeneg

Fel myfyriwr graddedig mewn Gwyddorau Amgylcheddol mae gen i wybodaeth helaeth am fyd botaneg a'r gwahanol rywogaethau o blanhigion sy'n ein hamgylchynu. Rwyf wrth fy modd â phopeth sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, addurno gardd a gofal planhigion addurnol. Gobeithio, gyda fy ngwybodaeth, y gallaf ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl i helpu unrhyw un sydd angen cyngor ar blanhigion.