Viviana Saldarriaga

Colombia ydw i ond rydw i'n byw yn yr Ariannin ar hyn o bryd. Rwy’n ystyried fy hun yn berson chwilfrydig yn ôl natur ac rwyf bob amser yn awyddus i ddysgu am blanhigion a garddio ychydig yn fwy bob dydd. Felly gobeithio eich bod chi'n hoffi fy erthyglau.