Coeden banana, planhigyn addurnol a bwytadwy

Aeddfedu ffrwythau banana, yn barod i'w cynaeafu

Mae'r goeden banana yn blanhigyn perffaith i bawb sy'n hoff o ffrwythau y gellir eu bwyta'n ffres.. Gyda lleiafswm o ofal, bydd nid yn unig yn tyfu a fydd yn bleser ei weld, ond hefyd mewn cyfnod byr bydd yn rhoi llawer iawn o ffrwythau inni a fydd yn barod i'w cynaeafu cyn gynted ag y byddant yn caffael y lliw melyn nodweddiadol hwnnw.

Ond Sut ydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun? Er nad yw'n gofyn llawer, os ydym am gael llawer iawn o ffrwythau bydd angen darparu popeth sydd ei angen arno.

Tarddiad a nodweddion y goeden banana

Musa paradisiaca gyda dail amrywiol

Ein prif gymeriad mae'n berlysiau lluosflwydd enfawr, hynny yw, megaforbia (fel coed palmwydd), yn wreiddiol o ranbarth Indomalaya. Nid oes ganddo gefnffordd go iawn. Gall gyrraedd uchder o hyd at 7 metr, gyda diamedr gwaelodol o tua 30 centimetr. Mae'r dail yn fawr iawn, 3 metr o hyd, yn llyfn, yn wyrdd ar yr ochr uchaf ac yn ysgafnach ar yr ochr isaf. Trefnir y rhain mewn troell, ac mae ganddyn nhw betiole (y coesyn sy'n eu cysylltu â'r gefnffordd neu'r brif goesyn) o hyd at 60cm. Maent yn tueddu i dorri'n hawdd pan fydd y gwynt yn chwythu'n galed.

Mae blodau'n ymddangos tua 15 mis ar ôl egin coesyn. Fe'u dosbarthir mewn inflorescence a ffurfiwyd gan blagur porffor neu borffor enfawr, gyda blodau benywaidd, sydd tua 5 x 1,2cm, gwyn neu borffor, hermaffroditig a gwrywaidd.

Mae'r ffrwyth yn aeron epigine ffug 7 i 30cm o hyd a 5cm mewn diamedr. Mae'r mwydion yn wyn i felyn, yn gyfoethog iawn o startsh ac yn felys ei flas. Anaml y maent yn cynhyrchu hadau. Gall sbesimen iach sydd â gofal da gynhyrchu tua 300 i 400 o ffrwythau y glust..

Mae ei wreiddiau'n rhisomataidd ac arwynebol, sy'n cyrraedd 1,5 metr o ddyfnder ac yn gallu gorchuddio 5 metr o arwyneb. Ar ôl blodeuo, daw'r scions allan ohonynt a fydd yn ei le.

Sut ydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun?

Os ydych chi am gael copi, rydym yn argymell darparu'r gofal canlynol:

Lleoliad

Oherwydd ei faint, fe'ch cynghorir i fod y tu allan, mewn lleoliad heulog. Gan fod ei system wreiddiau yn arwynebol, ni fydd yn rhaid i ni boeni llawer am y pibellau nac eraill, ond er mwyn diogelwch ac er mwyn iddo gael datblygiad rhagorol, rhaid ei blannu o leiaf 3 metr o unrhyw bridd asffalt, pyllau nofio. , waliau, ac ati.

Dwi fel arfer

Mae'n well priddoedd dwfn, wedi'u draenio'n dda; fodd bynnag, mae'n tyfu mewn amrywiaeth eang o briddoedd, hyd yn oed y rhai sy'n brin o faetholion. Ond mae'n bwysig eu bod nhw'n llaith.

Dyfrio

Yn aml iawn. Yn ystod y misoedd cynnes rhaid ei drin bron fel pe bai'n blanhigyn dyfrol, hynny yw, rhaid ei ddyfrio bob 1-2 ddiwrnod; gweddill y flwyddyn byddwn yn ei wneud bob 4-5 diwrnod.

Tanysgrifiwr

Blodyn banana, sy'n cymryd tua blwyddyn i ymddangos am y tro cyntaf

O ddechrau'r gwanwyn i ddiwedd yr haf rhaid talu gyda Gwrteithwyr organig, fel y giwano neu tail. Hefyd, gallwn ei daflu compost, llysiau hen, bagiau te wedi'u defnyddio, croen wyau a banana, ac ati.

Amser plannu

Yn y gwanwyn, pan fydd y risg o rew wedi mynd heibio.

Lluosi

Hadau

I luosi'r goeden banana â hadau mae'n rhaid i chi hau'r rhain yn y gwanwyn neu'r haf dilyn hyn gam wrth gam:

 1. Y peth cyntaf y byddwn yn ei wneud yw eu rhoi mewn gwydraid o ddŵr am 24 awr. Felly, gallwn daflu'r rhai nad ydynt yn hyfyw (sef y rhai sy'n parhau i fod yn arnofio).
 2. Y diwrnod wedyn, rydyn ni'n llenwi pot gyda swbstrad tyfu cyffredinol wedi'i gymysgu â pherlite mewn rhannau cyfartal.
 3. Yna, rydyn ni'n gosod yr hadau, gan osgoi rhoi gormod yn yr un pot. I wybod mwy neu lai faint i'w roi, mae'n rhaid i chi wybod nad ydych chi, er enghraifft, mewn pot diamedr 10,5cm yn rhoi mwy na 3.
 4. Nawr, maen nhw wedi'u gorchuddio â haen denau o swbstrad.
 5. Yn olaf, rhoddir plât oddi tano, rhoddir dyfrio da iddo a'i roi mewn man llachar.

Os aiff popeth yn iawn, yn egino mewn uchafswm o ddau fis.

Coesau

I wahanu'r coesau o'r fam-blanhigyn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 1. I ddechrau, byddwn yn cloddio 2-3 ffos o amgylch y coesyn yr ydym am ei dynnu, gyda dyfnder o 30-35cm o leiaf.
 2. Yna, gyda chyllell danheddog neu lif llaw fach, byddwn yn torri ceisio fel nad yw'r planhigyn yn colli gormod o wreiddiau.
 3. Nesaf, rydyn ni'n ei blannu mewn pot gyda swbstrad tyfu cyffredinol wedi'i gymysgu â 30% perlite nes ei fod yn gwreiddio, y bydd angen blwyddyn arno, ac rydyn ni'n dyfrio.
 4. Ar ôl yr amser hwnnw, fe'ch cynghorir yn fawr i'w blannu yn yr ardd.

Plâu

Thrips, pla a all effeithio ar y goeden banana

Delwedd - Ecoterrazas.com

 • Nematodau: math bach iawn o lyngyr ydyn nhw sy'n bwydo ar risomau. Mae'n cael ei ymladd â Cypermethrin ar 10%.
 • Teithiau: maent yn barasitiaid tebyg i earwigs o tua 0,5 cm o liw du sy'n lletya yn y blagur blodau ond gall hynny hefyd effeithio ar y dail. Maent yn cael eu hymladd â thrapiau melyn gludiog.
 • Gwiddonyn banana: yn effeithio ar y dail ac yna'r ffrwythau, gan achosi craciau yn y croen a gwywo. Mae'n cael ei ymladd ag acaricidau.

Clefydau

 • Madarch: fel y Mycosphaerellea musicola, wedi'i amlygu gan smotiau gwelw ar y dail sy'n tywyllu ac yn ymledu ar draws y planhigyn. Mae'n cael ei reoli trwy chwistrellu'r planhigyn gydag olew mwynol neu ffwngladdiadau.
 • Bacteria: yr hereque neu Ralstonia solanacearum mae'n effeithio ar y gwreiddiau. Nid oes gwellhad.
 • firws: Mae firws mosaig ciwcymbr yn effeithio ar fananas, gan arafu twf. Nid oes gwellhad.

Tocio

Gellir tynnu dail sych a blodau gwywedig fel bod y planhigyn yn parhau i edrych yn brydferth. Yn ogystal, mewn planhigfeydd mawr mae'r egin fel arfer yn cael eu tynnu, gan adael dim ond un. I wneud hyn, yr hyn sy'n cael ei wneud yw eu torri ar lefel y ddaear gan ddefnyddio cerosin i ladd y melynwy.

Rusticity

Gall wrthsefyll tymereddau i lawr i -5ºC, ond mae tymereddau o dan 0 gradd yn ei niweidio'n ddifrifol, ac mae -7ºC yn ei ladd.

A ellir cadw'r goeden banana mewn pot?

Ddim yn ddelfrydol, ond ie. Ar gyfer hyn, mae'n rhaid ei blannu mewn pot mawr, o leiaf 40-45cm mewn diamedr, gyda tomwellt. Yn yr un modd, rhaid ei ffrwythloni o'r gwanwyn i ddechrau'r hydref gyda gwrteithwyr organig hylifol fel guano, a'i ddyfrio'n aml iawn.

Pa ddefnydd sydd gan y goeden banana?

Addurniadol

Mae'n blanhigyn addurnol iawn, sydd, fel maen nhw'n ei ddweud, yn "gwneud gardd". P'un a yw'n cael ei amddiffyn gan wal neu gan blanhigion talach eraill fel nad yw'r gwynt yn ei niweidio, mae'n edrych yn bert iawn mewn unrhyw gornel.

Wedi'i dyfu mewn pot, gellir ei gadw dan do mewn ystafell lachar heb ddrafftiau.

culinario

Mae'r ffrwythau, y bananas, yn fwytadwy. Mae ei werth maethol fesul 100 gram fel a ganlyn:

 • Carbohydradau 22.84g (siwgrau 12.23g a ffibr 2.6g)
 • Braster 0.33g
 • Proteinau 1.09g
 • Fitamin B1 0.031mg
 • Fitamin B2 0.073mg
 • Fitamin B3 0.665mg
 • Fitamin B5 0.334mg
 • Fitamin B6 0.4mg
 • Fitamin B9 20 μg
 • Fitamin C 8.7mg
 • Haearn 0.26mg
 • Magnesiwm 27mg
 • Manganîs 0.27mg
 • Ffosfforws 22mg
 • Potasiwm 358mg
 • Sodiwm 1 mg
 • Sinc 0.15mg

Gellir eu bwyta'n ffres o'r planhigyn, ac i wneud cacennau, bisgedi, sawsiau, jamiau neu hufen iâ.

Meddyginiaethol

 • Flores:
  • Mewn plastr ar gyfer wlserau croen.
  • Decoction ar gyfer dysentri a broncitis.
  • Wedi'i goginio fel bwyd ar gyfer pobl ddiabetig.
 • Sap:
  • Fe'i cymhwysir ar y croen i leddfu brathiadau pryfed ac mewn achosion o hemorrhoids.
  • Fe'i defnyddir i leddfu twymyn, dolur rhydd a stopio gwaedu.
 • Gwreiddiau: ar ôl eu coginio, maent yn feddyginiaethau da ar gyfer anhwylderau treulio a berfeddol.
 • Mwydion a chroen bananas aeddfed: fe'u defnyddir yn erbyn microbacteria a ffyngau.
 • Ffrwyth: mae ganddo effaith vasoconstrictor ac mae'n rheoleiddio secretiad gastrig.

Gyda chyn lleied o ofal â phosibl, gallwch gael cynhaeaf rhagorol

Oeddech chi'n gwybod yr holl bethau hyn am y goeden banana?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.