Cadeiriau gardd

Rhaid i'r cadeiriau gardd gael eu gwneud o ddeunydd sy'n gwrthsefyll yr elfennau

Pan fydd y tywydd yn dda, mae llawer ohonom ni wrth ein bodd yn mwynhau pryd bwyd da yn yr awyr agored. Gall fod yn unrhyw le y tu allan, oherwydd yn y diwedd yr hyn yr ydym yn ei werthfawrogi fwyaf yw'r cwmni. Fodd bynnag, nid yw byth yn brifo i fod yn gyffyrddus yn ystod yr oriau y gallwn fod yn sgwrsio ac yn cael diod. Felly, mae'n syniad da cael cadeiriau gardd.

Actualmente, mae'r farchnad yn cynnig llawer o wahanol ddyluniadau a lliwiau o gadeiriau gardd neu deras. Os ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r gorau, rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen.

1 Uchaf: Y Cadeiryddion Gardd Gorau?

Ymhlith yr holl gadeiriau gardd rydym am dynnu sylw at y model hwn o Homeoutfit24 oherwydd adolygiadau da'r prynwyr. Mae'n gadair blygu y mae ei dimensiynau'n cyfateb i 59 x 63 x 112 centimetr. Mae'r breichiau breichiau a ffrâm y gadair wedi'u gwneud o alwminiwm cadarn sy'n gwrthsefyll y tywydd. Er mwyn osgoi plygu damweiniol, Mae ganddo lifer diogelwch. Y llwyth uchaf y gall y model hwn ei ddwyn yw 120 cilo.

Pros

Gan ei fod yn gadair blygu, mae'n hawdd ei chludo a'i storio. Yn ogystal, mae'r model hwn wedi'i gyflwyno eisoes wedi'i ymgynnull, felly gellir dechrau ei ddefnyddio ar unwaith. Dylid nodi hefyd yn gallu mabwysiadu gwahanol swyddi, gan ei gwneud hi'n hawdd i'r defnyddiwr orwedd neu eistedd i lawr yn gyffyrddus i fwyta.

Contras

Er mwy o gysur, fe'ch cynghorir i fynd gyda'r gadair hon gyda chlustog cefn uchel sy'n addasu iddi. Dwyrain heb ei gynnwys yn y pryniant, felly mae'n rhaid i chi ei brynu ar wahân.

Dewis o'r cadeiriau gardd gorau

Er nad yw ein 1 uchaf yn ddrwg o gwbl, mae yna lawer o opsiynau eraill y mae'r farchnad yn eu cynnig i ni o ran cadeiriau gardd. Nesaf byddwn yn siarad am y chwech gorau.

Keter - Cadair gardd awyr agored Ibiza

Dechreuwn y rhestr gyda'r gadair ardd fodel Ibiza hon gan y gwneuthurwr Keter. Mae ganddo freichiau ac mae ar gael mewn gwyn a graffit. Mae ei ddyluniad yn soffistigedig a chain, wedi'i ddylunio ar gyfer y cysur mwyaf ac yn berffaith y gellir ei gyfuno ag unrhyw fwrdd awyr agored. Mae gan y gadair hon orffeniad llyfn ac mae wedi'i wneud o ddeunydd gwydn sy'n gwrthsefyll y tywydd. Yn fwy na hynny, nid oes angen cynulliad ac mae'n hawdd ei stacio gyda chadeiriau eraill o'r un model.

Anrhegion Miguel - Cadeiriau Bwyta - Cadeirydd Karibic

Rydym yn parhau â'r model Karibig hwn o Miguel Gifts. Mae'n sefyll allan yn anad dim am ei dyluniad modern ac ieuenctid, gan roi cyffyrddiad cyfoes iawn i'r gofod. Mae wedi'i wneud o ddur a polyethylen, gan ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored. Mae angen cynulliad ar y gadair hon. Mae ei ddimensiynau fel a ganlyn: 83.5 centimetr o uchder, 72 centimetr o led, 83 centimetr o ddyfnder. Mae'r uchder o'r ddaear i'r sedd wedi'i chynnwys yn cyfateb i 39 centimetr ac mae ei bwysau oddeutu 4.55 cilo. Mae gan y coesau led o 46 centimetr a'r gynhalydd cefn o 72 centimetr.

Cadair freichiau dan do ac awyr agored Keter Iowa gyda chlustog wedi'i chynnwys

Yn drydydd mae gennym fodel Iowa Keter. Mae'n gadair freichiau awyr agored sy'n cynnwys clustog ac mae ganddi gynhalydd cefn ergonomig. Mae ei ddyluniad cain yn ei gwneud yn gadair freichiau ddelfrydol ar gyfer defnydd awyr agored a dan do ac mae'n hawdd ei llosgi. Mae deunydd y cynnyrch hwn yn rattan gwastad sydd mae'n gallu gwrthsefyll cyrydiad a thywydd. Mae'r model hwn ar gael yn y lliwiau brown, gwyn, graffit a cappuccino. Mae ei bwysau yn cyfateb i 5,2 cilo ac mae ei ddimensiynau fel a ganlyn: 60 x 62 x 89 centimetr.

Cadair Siglo Gardd Blygu Allanol

Cadair ardd arall i dynnu sylw ati yw'r model hwn o Outsunny. Mae'n gadair siglo y mae ei chynhalydd cefn mae'n lledaenu i'r pwynt o ddod yn lolfa. Gellir ei gloi mewn unrhyw sefyllfa, yn ddelfrydol i'w addasu i'n dant. Mae'r model hwn hefyd yn blygadwy ac yn ergonomig, gan ei gwneud hi'n hawdd ei gludo a'i storio. Yn ogystal, mae'r gadair hon yn cynnwys cynhalydd pen addasadwy a symudadwy, adlen blygu ac addasadwy a hambwrdd gyda slotiau i osod diodydd, llyfr neu ffôn symudol, er enghraifft. Mae wedi'i wneud o fetel gyda gorchudd powdr arno i gael mwy o wrthwynebiad i gyrydiad a hindreulio. Mae'r ffabrig wedi'i wneud o Textilene, deunydd sy'n gwrthsefyll dŵr, traul a phelydrau UV. Nid oes angen ymgynnull ac mae'n cefnogi llwyth uchaf o hyd at 120 cilo.

Set Deuba o 2 Gadeirydd Plygu 'Sydney' Acacia Wood

Hefyd mae'r cadeiriau gardd Deuba hyn ar ein rhestr. Maent wedi'u gwneud o bren acacia cadarn ac maent wedi'u cyn-olew. Yn fwy na hynny, Maent wedi'u hardystio gan FSC sy'n nodi bod y pren yn dod o goedwigoedd cynaliadwy. Nodwedd arall i dynnu sylw ati yw eu bod yn blygadwy, gan hwyluso cludo a storio. Er mwyn cynyddu eich cysur, mae gan y cadeiriau hyn arfwisgoedd crwn. Mae ei gynulliad yn hawdd ac mae ei fesuriadau'n cyfateb i 92 x 51 centimetr. Mae'r set yn cynnwys dwy gadair o'r model hwn.

Keter Bali Set o 4 cadair ardd

Yn olaf, rydym am dynnu sylw at y modelau Bali hyn o Keter. Mae cyfanswm o bedair cadair ardd wedi'u cynnwys a gellir eu prynu mewn gwyn, brown neu graffit. Mae ganddyn nhw arfwisgoedd a gellir eu pentyrru rhyngddynt. Mae eu dyluniad hardd a chyfunadwy yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer y tu mewn a'r tu allan. O ran y deunydd, maent wedi'u gwneud o rattan, felly maent yn gwrthsefyll y tywydd. Nid oes angen unrhyw gynulliad arnynt.

Canllaw Prynu Cadair Lawnt

Y peth gorau yw ystyried rhai agweddau cyn prynu cadeiriau gardd. Rhaid inni feddwl am y math o gadair yr ydym ei eisiau, y deunydd y mae'n cael ei wneud ohono, y meintiau sydd eu hangen arnom a'r uchafswm yr ydym yn barod i'w dalu. Byddwn yn trafod yr holl agweddau hyn isod.

deunydd

O ran cael dodrefn awyr agored, mae'r deunydd y maent yn cael ei wneud ohono o'r pwys mwyaf. Rhaid iddyn nhw allu dioddef y tywydd, heb golli'r lliw i'r lleiafswm. Am y rheswm hwn, mae cadeiriau gardd fel arfer yn cael eu gwneud o rattan, sef resin synthetig, pren sydd wedi'i drin yn benodol i fod yn fwy gwrthsefyll, neu blastig. Yn ogystal, argymhellir nad oes ganddynt unrhyw gydran fetelaidd, gan y gall rydu yn y pen draw.

Maint

Agwedd arall i'w hystyried yw maint cadeiriau'r ardd. Yn yr achos hwn rhaid inni roi sylw arbennig i'w lled a gwirio eu bod yn ffitio yn y gofod yr oeddem wedi'i ddylunio ar eu cyfer neu y gellir eu gosod yn gyffyrddus wrth ymyl y bwrdd. Mae hefyd yn ddoeth ystyried y lle sydd ar gael ar gyfer y coesau a'r ochrau.

Nifer

Mae hefyd yn bwysig cyfrifwch nifer y cadeiriau gardd yr ydym eu hangen neu eu heisiau. Os mai ein bwriad yw gwahodd ffrindiau a theulu i farbeciw yn aml, bydd yn rhaid i ni brynu mwy o gadeiriau. Ar y llaw arall, os mai dim ond cornel fach o ymlacio yr ydym am ei fwynhau ar ein pennau ein hunain neu gyda'n partner, bydd un neu ddwy gadair yn ddigon.

Ansawdd a phris

Mae ansawdd a phris yn gysylltiedig yn gyffredinol. Bydd cadair blastig yn rhatach na chadair wedi'i gwneud o rattan neu bren wedi'i drin yn arbennig. Hefyd bydd nifer y cadeiriau rydyn ni eu heisiau yn effeithio ar y pris. Fodd bynnag, mae yna lawer o setiau lle maen nhw'n gwerthu sawl cadair gyda'i gilydd, a gallant hyd yn oed gynnwys bwrdd paru.

Ble i roi cadeiriau'r ardd?

Mae yna lawer o wahanol fodelau o gadeiriau gardd

Mae cadeiriau'r ardd, wedi'u gwneud o ddeunyddiau sy'n addas i wrthsefyll yr elfennau, gellir eu rhoi mewn unrhyw ardal awyr agored: Gerddi, terasau, balconïau, meysydd gwersylla, ac ati. Ond gallwn hefyd eu cynnwys y tu mewn i'r cartref heb unrhyw broblem, os ydym yn hoffi hyn yn esthetig. O ran storio'r cadeiriau, y rhai mwyaf cyfforddus yw'r rhai sy'n plygu. Gellir eu storio yn yr islawr, yn y garej, yn sied yr ardd, ac ati. Argymhellir hyn yn ystod y gaeaf, er enghraifft, pan na chânt eu defnyddio cymaint. Fel hyn rydyn ni'n eu hamddiffyn ac yn ymestyn eu bywyd defnyddiol ychydig yn fwy.

Donde comprar

Heddiw mae gennym lawer o opsiynau pan rydyn ni eisiau prynu unrhyw beth. Gellir dod o hyd i gadeiriau gardd mewn sefydliadau corfforol ac ar-lein neu ail-law. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai o'r lleoedd mwyaf poblogaidd.

Amazon

Yn gyntaf rydyn ni'n mynd i dynnu sylw at y platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon. Yma gallwn ddod o hyd i bopeth, gan gynnwys cadeiriau gardd. Yn ogystal, wrth chwilio rydym yn dod o hyd i gynhyrchion y mae prynwyr eraill wedi'u prynu ynghyd â'r cadeiriau, sydd gall ein hysbrydoli neu ein helpu i wneud penderfyniadau. Fel arfer mae yna hefyd lawer o raddau a sylwadau cadarnhaol a negyddol sy'n darparu gwybodaeth am ansawdd y cynnyrch.

Ikea

Fel ar gyfer sefydliadau corfforol, un ohonynt yw Ikea. Yno, gallwn ddod o hyd i gadeiriau gardd yn agored ynghyd â dodrefn awyr agored sy'n cyfateb yn fwy. Mantais fawr yr opsiwn hwn yw hynny hyd yn oed gallwn brofi'r cadeiriau, a thrwy hynny ddarganfod eu lefel cysur. Yn ogystal, mae'r arddangosfeydd yn cael eu gwneud gan ddylunwyr mewnol neu allanol, sy'n rhoi ystod eang o syniadau inni.

Ail law

Os nad yw'r holl opsiynau sydd gennym yn ein hoffi neu'n rhy ddrud, gallwn ddewis prynu cadeiriau gardd ail law. Ar gyfer hyn gallwn gyrchu rhai cymwysiadau ar-lein, fel Wallapop, neu chwilio am farchnadoedd neu unigolion sy'n eu cynnig.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.