Mae'r goeden geirios burlat yn goeden hunan-ffrwythlon

coeden geirios

Ydych chi eisoes yn adnabod y goeden geirios burlat? Os na, edrychwch ar yr erthygl hon! Rydym yn siarad am ei nodweddion a'r gofal sydd ei angen arno.

Bydd dyfrhau'r afocado yn gymedrol

Sut ddylai dyfrhau afocado fod?

A oes gennych chi amheuon am ddyfrhau afocado? Hoffech chi wybod pryd i'w ddyfrio a chyda pha fath o ddŵr? Os felly, mae croeso i chi fynd i mewn.

Pan fydd y blodyn almon ar fin blodeuo, fe'i gelwir yn popcorn.

Beth yw enw'r blodau almon

Siawns eich bod chi wrth eich bodd yn gweld y coed almon yn blodeuo yn y gwanwyn, ond a ydych chi'n gwybod beth yw enw'r blodyn almon? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi.

Mae'n hawdd gofalu am y goeden geirios

Gofal coed ceirios

Ewch i mewn yma i ddysgu am ofal y goeden geirios, coeden ffrwythau a fydd yn eich gwasanaethu yn y gegin ac yn yr ardd. Cael gwybod.

Mae lemwn yn ffrwyth sitrws

Ydy lemwn yn ffrwyth?

Ydych chi erioed wedi meddwl a yw'r lemwn yn ffrwyth? Yma rydyn ni'n eich gwneud chi allan o amheuaeth ac yn esbonio beth yn union yw ffrwythau.

Faint dylwn i ddyfrio ffigysbren?

Faint dylwn i ddyfrio ffigysbren?

Faint dylwn i ddyfrio ffigysbren? Os ydych chi'n pendroni ond nad ydych chi'n glir, siawns y gall y canllaw hwn eich helpu gyda'r gofal hwnnw.

Mae angen gofal amrywiol ar y goeden lemwn gorrach

Sut i gynnal coeden lemwn gorrach?

Sut ydych chi'n gofalu am y goeden lemwn gorrach? Os oes gennych chi un ac yr hoffech iddo bara am flynyddoedd lawer, ewch yma i ddysgu popeth amdano.

Sut i Docio Coeden Lemon Ifanc mewn Pot

Sut i Docio Coeden Lemon Ifanc mewn Pot

Ddim yn gwybod sut i docio coeden lemwn ifanc mewn pot? Rydyn ni'n esbonio'r hyn sy'n rhaid i chi chwilio amdano a sut y gallwch chi dorri'r canghennau fel eu bod yn iach

Defnyddir Ficus umbellata yn eang i addurno tu mewn

ficus umbellata

Ydych chi wedi clywed am y Ficus umbellata? Mae'r goeden ffigys hon yn blanhigyn addurniadol perffaith ar gyfer unrhyw gartref. Darganfyddwch fwy yma.

Pryd i blannu coeden almon

Pryd i blannu coeden almon

Pryd i blannu coeden almon? Argymhellir ddiwedd yr haf a dechrau'r hydref fel y gall flodeuo. Nodwch am fwy o wybodaeth.

Pryd i blannu coed oren a lemwn

Pryd i blannu coed oren a lemwn

Ydych chi'n hoffi coed ffrwythau ac eisiau ei gael gartref? Ydych chi'n gwybod pryd i blannu coed oren a lemwn? Darganfyddwch pryd a sut i'w wneud.

Coeden papaya mewn pot: gofal

Coeden papaya mewn pot: gofal

Darganfyddwch sut i gael coeden papaya mewn pot a'r gofal sydd ei angen arno i fwynhau ffrwythau naturiol gyda blas gwell.

Sut i docio coeden oren

Sut i docio coeden oren

Ddim yn siŵr sut i docio coeden oren? Rydyn ni'n rhoi'r holl allweddi a gwybodaeth i chi y mae angen i chi eu gwybod i wneud eich coeden yn gynhyrchiol.

Coed oren corrach: gofal

Coed oren corrach: gofal

Ydych chi'n adnabod y coed oren corrach a'u gofal? Darganfyddwch bopeth sydd ei angen arnyn nhw i fod yn iach ac i gael blodau a ffrwythau bron trwy gydol y flwyddyn

Sut i ddewis almonau

Sut i ddewis almonau

Sut i gasglu almonau? Os oes gennych amheuon, peidiwch ag oedi a mynd i mewn i wybod popeth am y casgliad o'r ffrwythau hyn.

tocio coed bricyll

Tocio coed bricyll

Oes gennych chi goeden bricyll y mae'n rhaid i chi ei thocio? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi i docio'r goeden bricyll fel bod eich coeden yn iach ac yn gynhyrchiol

Mae Mango yn ffrwyth trofannol

Pryd a sut i blannu mango

Ydych chi'n hoffi ffrwyth y goeden hon ac a oes gennych ardd? Os felly, byddwn yn eich dysgu sut i blannu mango, a hau ei hadau. Yn mynd i mewn.

sut i ddyfrio coed

Sut i ddyfrio coed

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych sut i ddyfrio coed a beth yw'r dulliau i'w hystyried. Dysgu mwy amdano yma.

Clefydau afocado

Clefydau afocado

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r afiechydon afocado a beth allan nhw ei achosi yn y goeden afocado? Darganfyddwch nhw a sut i'w trin

Pryd i docio coed ffrwythau

Pryd i docio coed ffrwythau

Oes gennych chi goed ffrwythau yn eich gardd ond nid ydych chi'n gwybod pryd yw'r amser gorau i'w tocio? Darganfyddwch pryd i docio coed ffrwythau a sut i wneud hynny.

hanes mandarin

Hanes y mandarin

Mae mandarinau yn ffrwyth rydyn ni'n ei garu am eu maint a'u melyster, ond beth ydych chi'n ei wybod am hanes y mandarin? Darganfyddwch isod

Mandarin mewn pot

Mandarin mewn pot

Ydych chi eisiau cael mandarin mewn pot ond ddim yn gwybod pa ofal y bydd ei angen arno? Peidiwch â phoeni, byddwn yn esbonio popeth i chi.

Mae coleri yn aeddfedu yn yr haf

Medlar (Eriobotrya japonica)

Ydych chi eisiau gwybod popeth am y medlar? Darganfyddwch faint mae'n tyfu, faint o amser mae'n ei gymryd i ddwyn ffrwyth, sut mae'n derbyn gofal, a llawer mwy.

coeden mandarin

Gofal Coed Mandarin

Ydych chi'n hoffi ffrwythau melys? Yna ewch ymlaen a thyfu eich coeden mandarin eich hun, planhigyn cynhyrchiol iawn sy'n edrych yn wych hyd yn oed mewn pot.

Mae'r eirin yn goeden ffrwythau collddail

Eirin (Prunus domestica)

Hoffech chi wybod sut i ofalu am eirin fel ei fod yn iach iawn ac yn gallu cynhyrchu llawer o eirin? Yna peidiwch ag oedi: nodwch.

Mae blodau Tamarind yn ymddangos yn y gwanwyn

Tamarind (Tamarindus indica)

Mae Tamarind yn goeden drofannol sydd â sawl defnydd: bwytadwy, meddyginiaethol ac addurnol. Ewch i mewn a darganfod popeth amdano.

Plannu coed ffrwythau

Plannu coed ffrwythau

Darganfyddwch sut i blannu coed ffrwythau, naill ai mewn potiau neu yn eich gardd. Fel hyn, byddwch chi'n cyflawni eu bod nhw'n addasu i'w lleoliad ac yn rhoi ffrwyth i chi.

Mae'r goeden geirios yn goeden ffrwythau

Ceirios (Prunus avium)

Ydych chi eisiau dysgu sut i dyfu coeden geirios? Ewch i mewn yma a byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod amdano: gofal, plâu, a llawer mwy.

Mae'r castan yn goeden fawr

Gofal ac amaethu coed castan

Ewch i mewn i weld sut le yw'r goeden castan, coeden sy'n cynhyrchu ffrwythau bwytadwy ac sydd hefyd yn gwrthsefyll rhew.

Mae Whitefly yn effeithio ar degeirianau

Plâu mewn sitrws

Beth yw plâu sitrws a sut maen nhw'n cael eu trin? Darganfyddwch yma bopeth amdanynt: yr iawndal y maent yn ei achosi, sut y cânt eu trin, a llawer mwy.

Mae clelemenules yn amrywiaeth o mandarin

Clemenules

Mae clelemen yn fath o clementine y gallwch chi ei dyfu yn eich gardd lysiau neu'ch gardd. Nid oes ganddo ddrain, ond mae ganddo ffrwythau blasus. Darganfyddwch ef.

Mae angen llawer o ofal ar afocado mewn potiau

Gofal afocado mewn pot

Mae'r afocado mewn pot yn blanhigyn sydd angen cyfres o ofal fel ei fod yn tyfu'n dda ac yn dwyn ffrwyth. Peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a'u darganfod.

ffrwythau sych

Ffrwythau dadhydradedig

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i ddysgu sut i wneud ffrwythau dadhydradedig gartref. Os oes gennych ffrwythau dros ben o'ch gardd, rhowch sylw i hyn.

prunus dulcis

Pryd mae coed almon yn cael eu tocio

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi wybod amdano pan fydd coed almon yn cael eu tocio a pha fathau o docio sy'n bodoli. Dysgwch fwy amdano yma.

sut i dyfu coco

Sut i dyfu coco

Rydyn ni'n dweud popeth sydd raid i chi ddysgu tyfu coco yn eich gardd. Gwybod beth yw ei nodweddion a'i ofal.

Mae tocio eirin yn cael ei wneud yn y gaeaf

Pryd mae eirin yn cael eu tocio

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pan fydd yr eirin yn cael eu tocio a beth sy'n rhaid i chi ei ystyried i gael tocio cywir. Dysgwch fwy yma.

Mae'r goeden oren yn goeden y gellir ei thyfu mewn potiau

Gofal coed oren mewn pot

Beth am y syniad o wneud sudd oren heb orfod mynd i'r archfarchnad i brynu orennau? Ewch i mewn i wybod sut i ofalu am goeden oren mewn pot.

Mae persimmon gwyllt yn goeden ffrwythau

Pa amrywiaethau o persimmons sydd?

Oeddech chi'n gwybod bod yna wahanol fathau o bersimmons? Mae rhai yn fwy adnabyddus nag eraill, ond mae yna rai sy'n werth rhoi cynnig arnyn nhw. Yn mynd i mewn.

coeden mefus

mefus

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion a buddion iechyd y ffresgo. Dysgu mwy amdani yma!

cnau Ffrengig, coeden fawr

Beth yw gofal cnau Ffrengig?

Ydych chi'n chwilio am wybodaeth am ofal cnau Ffrengig? Os felly, gallwch chi roi'r gorau i chwilio. Ewch i mewn i ddarganfod beth sydd ei angen ar eich coeden.

Mae blodau pomgranad yn blodeuo yn y gwanwyn

Pam nad yw fy pomgranad yn blodeuo?

Mae amser yn mynd heibio ac nid yw'ch ffrwyth yn cynhyrchu blodau? I ddarganfod beth sy'n bod, dewch i mewn a darganfod pam nad yw fy pomgranad yn blodeuo a beth i'w wneud i'w helpu.

Coeden mango gyda ffrwythau

A yw'n bosibl tyfu mango yn Sbaen?

Mae'n goeden ddiddorol iawn ar gyfer gerddi: mae'n rhoi cysgod da iawn, mae'n addurnol ac yn cynhyrchu ffrwythau blasus, ond a yw'n bosibl tyfu mangoes yn Sbaen?

sut i gael afocado

Afocado Hass

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr amrywiaeth afocado hass. Dysgu mwy am y rhywogaethau sy'n gwerthu orau yn y byd.

melon cantaloupe

Melon Cantaloupe

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion a phriodweddau'r melon cantaloupe. Dysgwch fwy amdano yma.

gellyg aeddfed ar goeden o'r enw Pyrus communis

Gellyg Ercolina (Pyrus communis)

Ymhlith yr holl rywogaethau gellyg sy'n bodoli, un sy'n ddeniadol ac yn hawdd ei dyfu yw'r gellyg ercolina. Ewch i mewn a'i ddarganfod!

Mae yna lawer o fathau o blanhigion ffrwythau

12 math o blanhigyn ffrwythau

Hoffech chi dyfu eich bwyd eich hun? Ewch i mewn a darganfod 12 math o blanhigion ffrwythau y gallwch eu cadw yn eich gardd neu deras.

mathau o goed ffigys

Prif amrywiaethau o ffigysbren

Darganfyddwch pa rai yw'r prif fathau o ffigysbren a'u nodweddion. Ewch ymlaen a phlannu rhai yn eich gardd i fwynhau eu blas.

Mae orennau'n blasu'n felys

Pryd mae'r orennau'n cael eu cynaeafu

Pryd mae'r orennau'n cael eu cynaeafu? Os ydych chi eisiau gwybod, peidiwch ag oedi: ewch i mewn a darganfod fel y gallwch chi arogli ei flas mwyaf naturiol.

Coeden afal

Tyfu a gofalu am goed afal

Mae'r goeden afal yn goeden ffrwythau sy'n gofyn am ychydig o ofal i dyfu a chynhyrchu ffrwythau blasus. Yma gallwch chi wybod sut i'w gael yn eich gardd.

ton

Mae pawb yn gwybod am goed olewydd, ond a oeddech chi'n gwybod ei fod yn perthyn i'r genws Olea a bod rhywogaethau eraill ynddo? Ewch i mewn i ddarganfod mwy amdanynt.

Mae calch yn goeden ffrwythau lluosflwydd

Sut i ofalu am goeden galch

Mae hon yn rhywogaeth ddelfrydol ar gyfer gerddi bach, neu hyd yn oed i'w chael mewn pot. Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am goeden galch? Arhoswch dim mwy, ewch i mewn.

Mae'r medlar yn goeden ffrwythau sy'n cael ei phlannu yn y gwanwyn

Sut i blannu coleri?

Ydych chi eisiau gwybod pryd a sut i blannu coleri, o hadau ac o sbesimenau wedi'u tyfu? Wel, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn yn ei egluro i chi yn fanwl.

Mae'r goeden lemwn yn goeden sy'n atgenhedlu trwy doriadau

Gofal coed lemon

Mae'n un o'r coed ffrwythau sydd wedi'u tyfu fwyaf yn yr ardd ac mewn potiau, ond beth yw gofal y goeden lemwn? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

Ffrwyth trofannol yw Soursop

Sut mae'r tyfu soursop?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am dyfu soursop, ffrwyth coeden drofannol a all eich helpu i wella'ch iechyd. Yn mynd i mewn.

Mathau o gnau

Rydyn ni'n dangos yr holl nodweddion, maetholion a mathau o gnau sy'n bodoli i chi. Dysgu am bopeth sydd o fudd i iechyd.

Mae'n hawdd gofalu am y goeden olewydd mewn pot

Gofal coed olewydd mewn pot

Oes gennych chi goeden olewydd mewn pot neu a ydych chi'n mynd i dyfu un? Yna ewch i mewn i ddarganfod pa ofal y dylech ei ddarparu fel ei fod yn iach.

Cnau cyll, ffrwythau cnau cyll

Sut i hau ffrwythau cnau cyll?

Hoffech chi gael cnau cyll? Os ydych chi am allu blasu'ch un chi, dewch i mewn a byddwn ni'n dweud wrthych chi sut i blannu'r ffrwythau cnau cyll.

Ffrwythau chinoto aeddfed

Chinoto (Sitrws myrtifolia)

Ewch i mewn a chwrdd â'r chinoto, llwyn neu goeden odidog sy'n tyfu'n araf ac sy'n hawdd iawn gofalu amdani ac yn cynhyrchu blodau gydag arogl blasus.

Maclura pomifera

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yr holl nodweddion, defnyddiau a gofal sydd gan Maclura pomifera. Dysgu mwy am goeden oren Louisiana.

Ceirios

Pryd i blannu coeden geirios

Mae'n un o'r coed ffrwythau mwyaf addurnol y gallwn eu cael yn yr ardd neu yn y berllan. Os nad ydych chi'n gwybod pryd i blannu coeden geirios, dewch i mewn a byddwn ni'n dweud wrthych chi amdani.

Mae'r pomgranad yn gwrthsefyll sychder

Pomgranad (Punica granatum)

A fyddai gennych ddiddordeb mewn cael coeden ffrwythau gwrthsefyll a fyddai'n dwyn llawer iawn o ffrwythau? Darganfyddwch y pomgranad, planhigyn hawdd ei dyfu y byddwch chi'n ei garu.

Limon sitrws, coeden lemwn

Pryd i blannu coeden lemwn

Darganfyddwch pryd i blannu coeden lemwn, un o'r coed ffrwythau mwyaf diddorol ar gyfer eich gardd, yn ogystal ag ar gyfer eich cegin. ;)

Mae Mango yn goeden drofannol

Gofal Mango

Mae'r mango yn goeden ddelfrydol i ddarparu cysgod, ac mae ganddo hefyd ffrwythau â blas blasus. Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu amdano? Dewch i mewn i gael cipolwg.

lemonau yn hongian ar goeden lemwn

Verna lemon: nodweddion

Os ydych chi eisiau coeden ffrwythau sydd â lemonau mawr ac sy'n hawdd gofalu amdani, dyma'r lemwn verna. Ewch i mewn a darganfod !!

olewydd

Pryd i drawsblannu coeden olewydd

Pryd i drawsblannu coeden olewydd? P'un a ydych wedi cymryd y goeden hon trwy had neu os ydych newydd gaffael un, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pryd y bydd yn rhaid i chi ei thrawsblannu.

Ffrwythau Calamondín

Calamondín, coeden oren fach

Oes gennych chi batio neu deras bach ac a hoffech chi roi coeden ffrwythau? Os felly, darganfyddwch y calamondin: dim ond hyd at 2m o uchder y mae'n tyfu! Yn mynd i mewn.

coeden ffrwythau lle mae'r gellygen lemwn yn tyfu

Defnyddiau a buddion gellyg lemwn

Os ydych chi am fwynhau ffrwyth yn eich cartref sy'n flasus, ar wahân i fod yn fuddiol iawn i iechyd, dyma'r gellygen lemwn. Dewch i'w adnabod !!

Mae Guavas yn blanhigion trofannol

Guava, coeden mewn potiau trofannol

Llwyn neu goeden drofannol fach yw Guava gyda ffrwythau coeth y gallwch eu cael mewn pot ac yn yr ardd. Dewch i mewn ac rydyn ni'n eich dysgu sut i ofalu amdano.

Coeden Môr y Canoldir yw'r olewydd gwyllt

Olewydd gwyllt (Olea europaea var. Sylvestris)

Ydych chi'n byw mewn ardal lle nad yw'n bwrw glaw fawr ac yn boeth iawn yn yr haf? Os ydych chi wedi ateb ydw, ewch i mewn a chwrdd â'r goeden olewydd wyllt, coeden wladaidd sydd â sawl defnydd.

Prunus domestica gyda ffrwythau

Pryd i gasglu eirin?

Hoffech chi eirin? Maen nhw'n dda iawn, iawn? Ond a ydych chi'n gwybod pryd maen nhw'n cael eu casglu? Ddim? Peidiwch â phoeni. Byddwn yn dweud wrthych.

Mae ffrwythau Yuzu yn edrych fel lemonau

Yuzu (Junos Citrus)

Ewch i mewn a darganfod yr yuzu, coeden ffrwythau sy'n frodorol o Asia sy'n gorchfygu ceginau a pherllannau gweddill y byd. A fydd eich un chi yn un ohonyn nhw? ;)

Llwyn yw Satsuma

Satsuma (Sitrws unshiu)

Hoffech chi wneud sudd gyda blas melys ond coeth? Ewch ymlaen a thyfu satsuma, llwyn y mae ei ffrwythau'n flasus.

Golygfa o ffrwyth Prunus persica var. Platycarpa

Tyfu'r Paraguayan

Mae'r Paraguayan yn goeden ffrwythau sy'n frodorol o China sy'n gwrthsefyll rhew i lawr i -15ºC. Yn ogystal, mae'n addurnol iawn. Ydych chi'n meiddio ei drin?

Babaco, bwyd maethlon iawn

Babaco (Carica pentagona)

Os ydych chi am blannu coeden gyda ffrwythau egsotig sydd â phriodweddau maethol lluosog i'ch iechyd, dyma'r Babaco. Darganfyddwch !!

Golygfa sitrws

Sitrws (Sitrws)

Mae sitrws, neu Sitrws, yn goed ffrwythau sydd o bwys mawr i fodau dynol. Darganfyddwch beth yw eu nodweddion a sut maen nhw'n derbyn gofal.

Mae gellyg gwyllt yn cynhyrchu gellyg cochlyd

Gellyg gwyllt (Pyrus pyraster)

Darganfyddwch Pyrus pyraster, coeden ddiddorol iawn am ei rhydlyd a'i thyfu'n hawdd a fydd yn rhoi cysgod dymunol i chi yn eich gardd;).

Mae'r goeden gellyg yn goeden ffrwythau

Coed gellyg (Pyrus)

Mae'r coed Pyrus neu'r gellyg yn blanhigion delfrydol ar gyfer gerddi a photiau. Ewch i mewn a byddwch yn darganfod pa rai yw'r prif rywogaethau, eu gofal a mwy.

Coeden lemon, coeden ffrwythau ddiddorol iawn ar gyfer gerddi

Sut i ddewis compost sitrws?

Oes gennych chi goed ffrwythau fel coed oren, mandarin neu lemwn? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa un yw'r gwrtaith gorau ar gyfer ffrwythau sitrws a pham.

Gwiddonyn bach sy'n effeithio ar y monstera yw'r gwiddonyn pry cop

Beth yw plâu y goeden afal?

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw plâu coed afalau, a hefyd darganfod beth allwch chi ei wneud i'w trin a / neu eu hosgoi rhag defnyddio cynhyrchion naturiol.

Tyfu bricyll

Bricyll

Yn yr erthygl hon, rydym yn esbonio'n fanwl iawn yr holl ofal sydd ei angen ar y bricyll wrth ei drin. Dysgwch i ofalu amdano a mwynhau ei ffrwythau

Olewydd

Beth yw'r mathau o goed olewydd?

Oeddech chi'n gwybod mai dim ond yn Sbaen y mae mwy na 30 o wahanol fathau o goed olewydd? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa rai yw'r pwysicaf a pham.

gellyg bach gwyrddlas ar fwrdd

Gellyg Sant Ioan (Pyrus communis)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phlâu gellyg San Juan i allu ei roi yn eich gardd neu berllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

asimina triloba

Asimin (Asimina triloba)

Ydych chi'n hoffi coed ffrwythau trofannol? Ewch i mewn a chwrdd â'r Asimina triloba, llwyn neu goeden berffaith ar gyfer gerddi bach, hyd yn oed os bydd rhew yn digwydd.

mae coed oren yn aml yn sâl

Coeden oren (Sitrws x sinensis)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phlâu y goeden oren i allu ei gosod yn eich gardd neu berllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

pot tomato yn llawn tomatos glas neu borffor

Tomato Glas (Solanum lycopersicum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phriodweddau'r tomato glas i allu ei roi yn eich gardd neu berllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

Gall llyslau effeithio ar letys romaine

Beth yw plâu y goeden almon?

Ewch i mewn a darganfod beth yw plâu y goeden almon a pha gynhyrchion y gallwch eu defnyddio i gael eich coeden i wella cyn gynted â phosibl.

Ffig

Ffig

Yn y swydd hon rydym yn egluro gwahanol ddefnyddiau, priodweddau a nodweddion y ffig. Dysgu mwy amdani yma.

ffrwythau bach oren ar gangen coeden

Eirin Claudias

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phlâu eirin Claudias i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Golygfa o ddail a ffrwythau'r Cydonia oblonga

Quince (Cydonia oblonga)

Mae'r cwinsyn yn goeden ffrwythau ddiddorol iawn: yn ddelfrydol ar gyfer gerddi neu berllannau bach a, hefyd, ar gyfer iechyd. Ewch i mewn a darganfod pam.

Golygfa coed castan

Cnau castan (Castanea sativa)

Mae'r castan yn goeden ffrwythau o harddwch mawr sy'n cynhyrchu ffrwythau blasus yn ystod y cwymp. Hoffech chi allu eu blasu yn eich gardd? Peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn;)

ffrwythau sitrws a jam ar fwrdd

Tangelo (Sitrws x tangelo)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, plâu, amrywiaethau a defnyddiau Tangelo i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae Mango yn ffrwyth blasus

Beth yw ffrwythau trofannol?

Ewch i mewn i ddarganfod pa rai yw'r ffrwythau trofannol mwyaf poblogaidd a'r planhigion y maen nhw'n dod ohonyn nhw. Hefyd darganfyddwch a allwch chi eu tyfu yn eich gardd.

Ffrwythau cnau Ffrengig du

Cnau Ffrengig du (Juglans nigra)

Oes gennych chi ardd fawr? Ydych chi eisiau coeden ffrwythau sy'n gwrthsefyll rhew dwys yn dda? Wel, ewch i mewn a darganfod y cnau Ffrengig du, coeden sydd hefyd yn brydferth.

Mae ffrwythau'r criafol fel arfer yn goch

Rowan (Sorbus)

Mae Rowan yn goed a llwyni collddail o werth addurnol gwych. Yn meiddio gwybod ei nodweddion, ei ofal a'i ddefnyddiau;).

Mae cashews yn gnau bwytadwy

Cnau cashiw (Anacardium occidentale)

Ydych chi'n hoffi cashews? Ewch i mewn a darganfod popeth am y goeden sy'n eu cynhyrchu, yn ogystal â gwerth maethol a meddyginiaethol ei ffrwythau.

coeden yn llawn ffrwythau coch

Crabapple (Malus sylvestris)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu, buddion a phlâu y goeden afal wyllt i allu ei gosod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Quercus rotundifolia, yw enw gwyddonol coeden fythwyrdd

Derw Holm (Quercus ilex)

Ydych chi eisiau coeden fythwyrdd sy'n hawdd iawn gofalu amdani? Darganfyddwch Quercus ilex, rhywogaeth sy'n gallu gwrthsefyll tymereddau a sychder uchel.

Sclerocarya birrea

Marula (Sclerocarya birrea)

Byddwn yn dweud popeth wrthych am y marula, coeden o'r savannah Affricanaidd y mae ei ffrwythau'n cael eu defnyddio ar gyfer colur. Dysgu mwy amdani yma.

Mae ffrwyth eirin Japan yn grwn

Eirin Japaneaidd (Prunus salicina)

Mae'r eirin Siapaneaidd yn goeden ffrwythau ddiddorol iawn ar gyfer gerddi tymherus oer. Ewch i mewn a darganfod popeth amdano. Peidiwch â'i golli.

Pyrus bourgaeana

Gellyg gwyllt (Pyrus bourgaeana)

Mae'r Pyrus bourgaeana yn goeden godidog isel, yn ddelfrydol i'w chael mewn gerddi bach neu mewn potiau. Ewch i mewn a darganfod eu gofal.

Cnau Cola

Cnau Cola

Mae'r cnau cola (Cola acuminata) yn un o'r elfennau allweddol wrth weithgynhyrchu Coca Cola. Dysgwch am ei holl eiddo buddiol yma.

delwedd o lawer o gellyg lliw gwyrdd gyda brychau lliw llygaid

Amrywiaethau gellyg

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a hau gwahanol fathau o gellyg er mwyn gallu ei roi yn eich perllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

Sbesimen o Prunus dulcis neu goeden almon

Gwrtaith coed almon

Ewch i mewn a darganfod popeth am y gwrtaith coed almon a gwneud i'ch coeden nid yn unig edrych yn brydferth, ond hefyd yn gynhyrchiol ac yn iach.

Mae ffrwythau'r kaki yn grwn ac yn fwytadwy

Persimmons: tyfu

Hoffech chi allu arogli rhywfaint o bersimmon heb orfod gadael eich gardd? Ewch i mewn a byddwn yn dysgu popeth i chi am ei drin. Peidiwch â'i golli.

sawl afal cwstard gwyrdd gyda'u dail ar fwrdd

Cherimoya (Annona cherimola)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, buddion, mathau a phlâu y ffrwythau o'r enw chrirmoya i allu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Sitrws medica

Citron (Citrus medica)

Mae citron yn ddelfrydol ar gyfer gerddi bach: mae'n cyrraedd uchder uchaf o 5 metr! Yn ogystal, mae'n fythwyrdd ac yn hawdd iawn gofalu amdano. Yn mynd i mewn;).

Y ddraenen wen aeddfed

tejocote (Crataegus mexicana)

Ydych chi eisiau coeden ffrwythau sy'n gwrthsefyll hyd at -5 gradd Celsius? Ewch i mewn a chwrdd â'r tejocote, coeden ddiddorol iawn am ei ffrwythau blasus.

Coeden Guamuchil

Coeden Guamuchil (Pithecellobium dulce)

Os ydych chi'n byw mewn ardal gynnes a braidd yn sych, ewch i mewn a darganfod y goeden guamuchil, planhigyn a fydd nid yn unig yn rhoi cysgod i chi, ond hefyd ffrwythau bwytadwy.

dyddiadau ar gledr dyddiad

Dyddiad (Phoenix dactylifera)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, priodweddau, plâu ac amaethu dyddiadau i allu gosod y goeden yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Campechiana poteria

Canistel (Pouteria campechiana)

Ydych chi'n byw mewn ardal gynnes ac eisiau coeden ffrwythau yn eich gardd? Wel, peidiwch ag oedi: ewch i mewn a chwrdd â'r canistel, planhigyn sy'n hawdd iawn ei dyfu.

Torri bricyll neu fricyll yn eu hanner y tu ôl i gefndir gwyn

Ffrwythau bricyll (Prunus armeniaca)

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion, y priodweddau a'r plâu y mae angen i'r ffrwythau Chabacano allu eu rhoi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Sbesimen o Prunus dulcis neu goeden almon

Awgrymiadau ar blannu coed almon

Oes angen cyngor arnoch chi ar blannu coed almon? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i'w plannu fel eu bod yn teimlo'n gyffyrddus cyn gynted â phosibl.

Quercus ilex Rotundifolia

Quercus ilex 'Rotundifolia'

Mae Quercus ilex 'Rotundifolia' yn goeden fythwyrdd sy'n gwrthsefyll rhew a thymheredd uchel yn dda. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

eirin coch ar goeden lle gellir ei werthfawrogi'n well o mor agos

Eirin coch (Spondias purpurea)

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion a'r gofal y mae angen i'r eirin coch allu ei roi yn eich perllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

coeden gyda iacod, a elwir yn ffrwyth gwyrthiol

Yaka (Artocarpus heterophyllus)

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion a'r priodweddau y mae angen i'r goeden Yaka allu eu gosod mewn gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Fan ceirios

Nodweddion Fan Ceirios

Mae'r ceirios Van yn goeden ffrwythau sy'n cynhyrchu ceirios mewn llawer iawn a gyda blas rhagorol. Ewch i mewn a darganfod beth yw ei nodweddion.

sapote gwyn ar gangen yn aeddfedu

Sapote gwyn (Casimiroa edulis)

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion a'r priodweddau y mae angen i'r sapote gwyn allu eu plannu yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Ffrwythau Sincuya

Sincuya (Annona purpurea)

Ydych chi'n byw mewn hinsawdd heb rew? Ewch i mewn a chwrdd â'r sincuya, coeden drofannol hardd y mae ei ffrwythau cystal â rhai'r mango.

Mae neithdarinau yn ffrwythau melys

Neithdar (Prunus persica var. Nectarine)

Ffrwyth coeden yw'r neithdarîn a fydd yn gwneud i'ch gardd neu berllan edrych yn hyfryd iawn. Os ydych chi hefyd eisiau mwynhau gwell iechyd, dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Mae ffrwythau'r rambutan yn addurniadol iawn

Rambutan (Nephelium lappaceum)

Mae'r rambutan yn goeden drofannol neu'n goeden fach sydd, yn ogystal â bod yn brydferth, hefyd yn gynhyrchiol. Felly os oes angen i chi wybod popeth amdano, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Ffig ar agor

Sut i egino hedyn ffigys

Sut i egino hedyn ffigys? Os ydych chi am gael ffigysbren yn eich perllan neu ardd, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut y gallwch ei gael.

Pyrus pyrifolia neu a elwir yn gyffredin wrth yr enw nashi

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion anhygoel a sut mae Nashi yn cael ei dyfu, ei gynaeafu a'i docio? Trwy'r erthygl hon gallwch ddarganfod mwy am hynny a mwy.

Dail Ficus ingens

Ffigys dail coch (Ficus ingens)

Os ydych chi'n byw mewn ardal heb rew a'ch bod chi eisiau coeden sy'n darparu cysgod ac yn cynhyrchu ffrwythau bwytadwy, ewch i mewn a chwrdd â'r ffigysbren ddail goch.

Mae cabrahigos yn meddu ar baill er mwyn peillio coed ffigys (benywaidd) gyda blodau benywaidd

Afr

Onid ydych chi'n gwybod beth yw'r Cabrahigo ac a ydych chi am ddarganfod ei nodweddion, ei drin a'i ddefnyddio? Dewch i mewn a thalu sylw manwl.

technegau i wneud yr haen berffaith

Beth sy'n cael ei ledaenu trwy haenu? Technegau ar gyfer Haenau

Mae gweithwyr proffesiynol garddio yn gwybod lluosogi gan ddefnyddio'r gwahanol fathau o gasglu ac egino hadau, yn ogystal â'r 'Ydych chi eisiau gwybod yr holl dechnegau sy'n bodoli ar gyfer haenu? Rhowch a darganfod yn gyntaf beth ydyw a sut mae'r technegau hyn yn cael eu perfformio.

Llwyfen Siberia (Ulmus pumila)

Mae Ulmus pumila (llwyfen Siberia) yn frodorol o Siberia, ond mae hefyd yn tyfu yng Nghorea, Gogledd Tsieina, a mannau eraill. Yn America mae'r Ulmus pumila yn goed o harddwch anghyffredin sy'n gallu harddu'r ardd mewn ffordd anhygoel. Dewch i mewn i ddarganfod.

dulliau i ddewis yr olewydd

Pryd mae'r olewydd yn cael eu cynaeafu a sut?

O safbwynt botanegol, mae olewydd yn perthyn i grŵp arbennig o ffrwythau o'r enw drupes, sy'n ffrwythau sydd â hedyn yn eu. Ydych chi eisiau gwybod sut mae olewydd yn cael eu cynaeafu, ym mha dymor a sut maen nhw'n cael eu cynaeafu? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae ffrwythau'r lychee yn fwytadwy, ac yn addurnol

Lychee (Litchi chinensis)

Mae Lychee yn goeden drofannol odidog y gellir ei thyfu mewn gerddi gyda rhew ysgafn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn drylwyr. Darganfyddwch ei holl gyfrinachau.

Mae gan ffrwythau mangosteen flas melys blasus

Mangosteen (Garcinia mangostana)

Mae'r mangosteen yn goeden ffrwythau hardd sy'n cynhyrchu nifer fawr o ffrwythau blasus sydd hefyd â nodweddion meddyginiaethol. Darganfyddwch.

Ffrwythau yr Citrus australasica

Calch bys (Citrus australasica)

Mae sitrws australasica yn llwyn neu'n goeden ddelfrydol i dyfu mewn potiau. Mae'n hawdd ei gynnal, ac mae hefyd yn cynhyrchu ffrwythau bwytadwy. Darganfyddwch.

Persea yn nodi

Viñátigo (Persea indica)

Mae Viñátigo yn goeden fythwyrdd braf y gallwch ei chael yn eich gardd gynnes. Ewch i mewn a darganfod ei briodweddau meddyginiaethol.

Mae Clementine yn ffrwyth sy'n dod o goeden o'r enw clementine neu sitrws clementina

Clementine (Sitrws x clementina)

Ydych chi'n un o'r bobl sy'n caru clementinau neu fandarinau? Rhowch a darganfod beth yw ei nodweddion, ei briodweddau a'i amrywiaethau.

Mae'r goeden gellyg yn un o'r coed ffrwythau gorau ar gyfer priddoedd calchfaen

Gellyg (Pyrus communis)

Mae'r Pyrus communis, neu'r goeden gellyg, yn goeden ffrwythau ddelfrydol ar gyfer perllannau neu erddi lle mae rhew yn digwydd. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano.

Blodau eirin gwlanog

Sut le yw'r blodau eirin gwlanog?

Sut le yw'r blodau eirin gwlanog? A sut mae'n cael ei beillio? Os ydych chi eisiau gwybod hyn i gyd a mwy, ewch i mewn a byddwch chi'n dysgu mwy am y goeden ffrwythau odidog hon.

Yr enw gwreiddiol ar y bricyll yn y gorffennol oedd Prunus armeniaca

Y gwahanol fathau o fricyll

Oeddech chi'n gwybod bod yna wahanol fathau gyda gwahanol siapiau, lliwiau a blasau bricyll? Ewch i mewn a darganfod pob un ohonynt.

Dail Quercus faginea

Derw Gall (Quercus faginea)

Mae'r dderwen fustl yn goeden hardd y gallwch chi ei mwynhau yn eich gardd heb orfod treulio llawer o amser arni. Felly os ydych chi'n chwilio am blanhigyn hawdd, ewch i mewn a dod i'w adnabod.

Lemwn, ffrwyth y goeden lemwn

Sut i egino hadau lemwn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i egino hadau lemwn gam wrth gam. Darganfyddwch yr hyn y mae angen i chi ei wybod i gyflawni coeden heb orfod ei phrynu.

Ffrwythau Mespilus germanica

Medlar Ewropeaidd (Mespilus germanica)

Darganfyddwch Mespilus germanica, sy'n fwy adnabyddus fel y medlar Ewropeaidd. Coeden ffrwythau sy'n gallu gwrthsefyll rhew sylweddol heb gael ei difrodi.

Yn aml mae angen presenoldeb coeden arall o'r un rhywogaeth ar goeden ffrwythau fel bod ffrwythloni yn cael ei ganiatáu fel hyn

Peillio coed ffrwythau

Ydych chi eisiau gwybod sut mae peillio coed ffrwythau yn cael ei wneud? Rhowch yr erthygl i mewn a darganfod.

macadamia

Sut le yw'r goeden macadamia?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut beth yw'r goeden macadamia a pha ofal sydd ei hangen arni i fod yn iach. Ewch i mewn a darganfod popeth amdano.

Pecans

Beth yw cnau pecan a beth yw ei bwrpas?

Mae'r cnau pecan yn ffrwyth coeden enfawr, sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi gyda llawer o le lle gall dyfu'n dda. Yn ogystal, mae ganddo sawl defnydd diddorol iawn. Darganfyddwch nhw.

Golygfa o ffrwythau Prunus persica

Peach, planhigyn perllan hynod

Mae'r goeden eirin gwlanog yn blanhigyn defnyddiol iawn: nid yn unig mae ganddo werth addurnol uchel iawn ond mae hefyd yn cynhyrchu ffrwythau bwytadwy. Ewch i mewn a darganfod popeth amdano.

Coeden aurantium sitrws, y goeden oren chwerw

Oren chwerw, y sitrws mwyaf addurnol

Mae'r goeden oren chwerw yn goeden ddiddorol iawn: mae'n brydferth, yn hawdd gofalu amdani ac mae'n gwrthsefyll rhew yn dda. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn well.

Golygfa o ddail a ffrwythau'r jobo

Jobo, coeden ffrwythau blasus a defnyddiol iawn

Mae'r jobo yn goeden ffrwythau bytholwyrdd sydd i'w chael mewn gerddi trofannol. Felly os ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n rhoi cysgod a ffrwythau i chi, ewch i mewn a dod i'w adnabod oherwydd byddwch chi'n siŵr o garu. ;)

Dail loquat

Beth yw nodweddion y ddeilen medlar?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw nodweddion y ddeilen medlar, coeden ffrwythau sy'n annwyl iawn mewn gerddi am ei ffrwyth ac am ei gwerth addurnol.

Coeden grawnffrwyth mewn patio, lle mae'n edrych yn wych

Dewis sitrws addurnol

Ydych chi'n chwilio am goed bytholwyrdd bach sydd hefyd yn dwyn ffrwythau bwytadwy? Os felly, dewch i mewn a darganfod sitrws addurnol. Byddwch chi'n eu caru. ;)

Coeden oren

Pryd i blannu coed oren

Ydych chi eisiau gallu mwynhau blas dilys oren heb adael cartref? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio sut a phryd i blannu coed oren gam wrth gam.

Paradis sitrws, grawnffrwyth, coeden ffrwythau y gallwch ei chael mewn pot

Beth yw gofal grawnffrwyth mewn pot?

Oes gennych chi rawnffrwyth mewn pot ac eisiau rhoi'r gofal gorau iddo? Wel, peidiwch ag oedi: ewch ymlaen i ddarganfod sut i'w gael yn berffaith iach.

Coeden afocado

Pam nad yw fy nghoeden yn dwyn ffrwyth

Ydych chi'n poeni am eich planhigyn? Os felly, nodwch a byddwn yn dweud wrthych y rhesymau posibl pam nad yw'n dwyn ffrwyth. Darganfyddwch pam nad yw fy nghoeden yn dwyn ffrwyth.

Sampl o Ceratitis capitata

Plâu a chlefydau persimmon

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw plâu a chlefydau persimmon a beth allwch chi ei wneud i adfer eich coeden yn iechyd.

Mae'r goeden almon yn cael ei chydnabod am ei phroses beillio ddiddorol

Pan fydd yr Almond Blossoms

Darganfyddwch y gwahanol ddefnyddiau a roddir i'r goeden Almond a beth yw ei math o flodyn ac atgenhedlu, siawns nad oes data nad oeddech yn ei wybod.

Canlyniadau trechu'r goeden olewydd

Beth yw veceria'r coed ffrwythau?

A yw'ch coeden ffrwythau yn rhoi cnydau da iawn i chi ac eraill sy'n ddrwg? Os felly, mae'n sicr y bydd y broses droi yn effeithio arnoch chi. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth ydyw a sut i'w reoli.

bagio ffrwythau

Pryd a sut i fagio'r ffrwythau

Ydych chi wedi clywed am fagio ffrwythau ond ddim wir yn gwybod beth yw pwrpas y dechneg hon? Ewch i mewn a darganfod pryd a sut i fagio'r ffrwythau.

plannu ffigysbren yn yr ardd

Sut i docio coeden ffigys

Os oes gennych ffigysbren a'ch bod am ei chadw yn yr amodau gorau, rydyn ni'n darparu'r wybodaeth angenrheidiol i chi wybod sut i docio ffigysbren.

Ffrwythau y goeden carob neu Ceratonia siliqua

Pa fathau o garob sydd yna?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am y prif fathau o garob sy'n cael ei dyfu yn Sbaen fel y gallwch chi ddewis yr amrywiaeth sydd o ddiddordeb mwyaf i chi.

Coed oren mewn pot

Allwch chi gael coed ffrwythau mewn potiau?

Ydych chi eisiau cael coed ffrwythau mewn potiau? Peidiwch â phoeni, gall y mwyafrif fod yn iawn. Rydyn ni'n dangos i chi sut i ofalu amdanyn nhw eu hunain fel eu bod nhw'n tyfu'n iach

Tangerines, ffrwyth Citrus reticulata

Sut i hau tangerinau gartref

Hoffech chi gael coeden ffrwythau fach gartref? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn esbonio sut i dyfu mandarinau gartref gam wrth gam.

Blodau Prunus cerasifera 'Atropurpurea'

Prunus, coed gyda blodau godidog

Mae Prunus yn goed sydd â blodau mor brydferth fel ei bod yn amhosibl peidio â chadw lle ar eu cyfer yn yr ardd. Ewch i mewn a darganfod popeth amdanyn nhw.

Coeden ffigys gyda ffigys

Sut i gael cynhaeaf da o ffigys

Oes gen ti ffigysbren yn dy ardd? Yna rydych chi'n lwcus. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i gael cynhaeaf da o ffigys gyda blas coeth. ;)

sut i sychu ffigys

Sut i sychu ffigys?

Maent yn ddelfrydol ar gyfer eich pwdinau, i'w hychwanegu at ginio neu ginio blasus neu yn syml fel brechdanau ac felly gallwch chi gyflawni'r nod hwnnw.

Coeden lemon gyda ffrwythau

Gofal coed lemwn mewn pot

Oes gennych chi batio neu falconi? Os ydych chi am gael coeden lemwn mewn pot, peidiwch ag aros yn hwy i gael un. Gofynnwch iddo roi lemonau da gyda'r awgrymiadau hyn.

tyfu afocado

Sut i blannu afocados mewn pot?

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i esbonio i chi, gam wrth gam, sut i blannu afocados yn iawn mewn pot gartref neu yn eich gardd.

ffigys a choed ffigys

Plâu a chlefydau'r ffigysbren

Mae'r ffigysbren hefyd yn goeden sy'n dueddol o gael plâu a chlefydau, felly sylwch a dysgwch sut i frwydro yn erbyn y plâu hyn yn hawdd.

Dail a ffrwythau Persea americana

Sut i blannu afocado yn yr ardd

Sut i flasu afocado a mwynhau ei flas? Cymryd coeden, wrth gwrs. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i blannu afocado yn yr ardd.

Ffrwythau Litchi chinensis

Sut mae lychee yn cael ei dyfu?

Mae Lychee yn ffrwyth coeden drofannol sydd, yn ogystal â bod yn addurniadol iawn, â nodweddion diddorol iawn ar gyfer iechyd a lles. Darganfyddwch.

tyfu ceirios

Tyfu ceirios

Mae'n bwysig gwybod pryd i dyfu coeden geirios, y gofal sydd ei angen ar y goeden hon ac, yn bwysicaf oll, pryd i ddewis y ceirios.

Mae Chwefror 26 yn ddiwrnod pistachio

Diwrnod Pistachio

Ar achlysur diwrnod pistachio, rydyn ni am ei ddathlu gyda phawb sy'n hoff o'r ffrwyth ffres gwych hwn, gan ei fod yn llawn buddion i'n hiechyd.

Persea americana

Afocado (Persea americana)

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am afocado: nodweddion, gofal, priodweddau, a llawer mwy fel y gallwch chi ei fwynhau i'r eithaf.

Tocio coed ffrwythau

Tocio’r goeden afal ifanc

Gwybod sut, pryd a'r holl driciau sy'n bodoli wrth docio coed afalau, gan fod cynhyrchiad da yn dibynnu ar docio cywir.

Sut i wisgo olewydd

Byddwn yn dweud wrthych sut i wisgo olewydd gam wrth gam, gan ddefnyddio cynhwysion sy'n hawdd iawn dod o hyd iddynt. Dysgwch sut i'w cael i flasu'n flasus.

Gofalu am y Cipote neu Casimiroa edulis

Mae'r Cipote neu'r Casimiroa edulis yn goeden addurniadol iawn sy'n frodorol o Fecsico. Mae'n ddelfrydol rhoi cysgod da, ac mae ei ffrwythau hefyd yn fwytadwy. Dewch i'w adnabod.

Myristica, y goeden nytmeg

Ydych chi wedi clywed am nytmeg? Dyma ffrwyth coeden drofannol o'r genws Myristica. Ydych chi eisiau gwybod sut mae'n cael ei dyfu? Yn mynd i mewn.

Almon aeddfed

Prif fathau o goed almon

Darganfyddwch pa rai yw'r mathau mwyaf cyffredin o goed almon a beth yw eu nodweddion fel ei bod hi'n haws i chi benderfynu ar un.

Ffrwythau Annona muricata

Soursop, pa goeden sy'n ei chynhyrchu?

Mae Soursop yn ffrwyth trofannol sydd â blas sur coeth, ond a ydych chi'n gwybod pa goeden sy'n ei chynhyrchu? Ewch i mewn i ddarganfod a darganfod sut i ofalu amdano.

Mangosteen

Coed trofannol: y mangosteen

Chwilio am goed ffrwythau trofannol sy'n darparu cysgod gwych? Os felly, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Ewch i mewn a chwrdd â'r mangosteen.

Ffrwythau pomgranad

Cyfrinachau'r goeden pomgranad

Mae'r pomgranad yn goeden ddiddorol iawn i'w chael yn yr ardd: mae'n gwrthsefyll sychder a hefyd yn cynhyrchu ffrwythau coeth. Darganfyddwch ei gyfrinachau.

Ill domestica ifanc

Sut i egino hadau afal

Ewch ymlaen a thyfwch eich coeden afal iach ac organig eich hun. Rydyn ni'n eich dysgu chi. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i egino hadau afal.