cae yn llawn planhigyn hardd o'r enw Galactites tomentosa

Cardota (Galactites tomentosa)

Hoffech chi osod planhigyn sydd â blodau lliw llachar iawn yn eich gardd, ac sydd hefyd â defnydd canolraddol? Dewch i mewn i ddarganfod.

Planhigyn Anemopsis californica

Glaswellt Manso (Anemopsis californica)

Os ydych chi eisiau planhigyn ar gyfer eich gardd neu batio sydd, yn ogystal â bod yn brydferth, yn feddyginiaethol ac yn hawdd gofalu amdano, ewch i mewn a chwrdd â pherlysiau'r manso. ;)

Euphorbia lathyris, planhigyn peryglus a gwenwynig

Spurge (Euphorbia lathyris)

Os ydych chi'n edrych am gael planhigyn sydd â sawl defnydd, fel addurniadau ac ar gyfer iechyd, ewch i mewn a darganfod Euphorbia lathyris.

Artemisia vulgaris a meddygaeth

vulgaris Artemisia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, priodweddau a defnyddiau Artemisia vulgaris. Dysgu mwy am y mathau hyn o blanhigion meddyginiaethol.

llwyn blodeuol yn hawdd iawn i'w gynnal

Sage Ethiopia (Salvia aethiopis)

Hoffech chi gael planhigyn yn eich gardd sy'n hawdd iawn gofalu amdano ac sydd â defnydd meddyginiaethol gwych? Dyma Salvia aethiopis.

Senna

Senna

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro holl nodweddion, defnyddiau a phriodweddau senna. Dysgu mwy am y planhigyn hwn ag effeithiau carthydd.

llwyn gyda dail gwyrdd o Salvia Gwyn

White Sage (Salvia apiana)

Hoffech chi gael planhigyn yn eich gardd sy'n hawdd iawn gofalu amdano ac sydd â defnydd meddyginiaethol gwych? Dyma Salvia apiana.

planhigyn llysieuol o'r enw Echium creticum

Viborera (Echium creticum)

Os ydych chi'n ystyried plannu planhigyn llysieuol yn eich gardd sy'n dda iawn ac yn siriol gyda lliwiau ei flodau, mae Echium creticum yn ddelfrydol.

Mae'r blodyn meillion coch yn binc

Meillion coch (Trifolium pratense)

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am feillion coch, perlysiau gwerthfawr sy'n tyfu'n gyflym, peidiwch ag oedi: ewch i mewn a byddwch chi'n darganfod popeth amdano.

Golygfa o fintys pupur

Sut i ofalu am y mintys pupur

Os ydych chi'n chwilio am awgrymiadau ar sut i ofalu am fintys pupur, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Darganfyddwch pa mor aml y mae'n cael ei ddyfrio neu'r compost sydd ei angen arno.

verrucaria

Heliotropium europaeum

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi nodweddion a phriodweddau meddyginiaethol Heliotropium europaeum. Dysgu popeth am ddefnyddio'r planhigyn hwn.

Golygfa o blanhigyn Erodiwm mewn cynefin

Mwsg (Erodium moschatum)

Ydych chi'n hoffi tyfu planhigion gwyllt? Os felly, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a chwrdd ag Erodium moschatum, perlysiau meddyginiaethol gyda blodau porffor hardd.

cae yn llawn blodau bach o liwiau melyn a gwyn

Te caneri (Bidens aurea)

Ydych chi'n gwybod priodweddau a buddion Bidens aurea neu de Canarian? Os yw'ch ateb yn negyddol, ewch i mewn a darganfod, ni fydd yn cymryd mwy na phum munud i chi!

Mae blodyn Jamaica yn wyn

Planhigyn Jamaica (Hibiscus sabdariffa)

Mae planhigyn Jamaica yn blanhigyn llysieuol blynyddol addurnol iawn, sy'n ddelfrydol i'w gael mewn pot neu yn yr ardd. Ewch i mewn a darganfod sut mae'n gofalu amdano'i hun.

Mae blodau'r Erodium cicutarium yn binc

Ffyrc (Erodium cicutarium)

Darganfyddwch bopeth am yr Erodium cicutarium, perlysiau cyffredin iawn yn Ewrop y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cael gardd hardd a gwell iechyd;).

Camomilla Matricaria

Matricaria chamomilla (chamomile)

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi'r holl nodweddion ac eiddo buddiol ar gyfer iechyd Matricaria chamomilla. Peidiwch â'i golli!

planhigion blodeuol o'r enw Stachys byzantina

Clust cwningen (Stachys byzantina)

Ydych chi'n ystyried plannu planhigyn yn eich gardd sy'n addurniadol ac sydd ar yr un pryd â gwahanol ddefnyddiau meddyginiaethol? Ewch i mewn a darganfod y Bysantaidd Stachys!

Carqueja mewn cyflwr naturiol

Carqueja (Baccharis trimera)

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi briodweddau meddyginiaethol, nodweddion a defnyddiau'r carqueja. Gallwch ddysgu ei holl fuddion iechyd.

Golygfa o'r altea yn ei blodau

Marshmallow (Althaea officinalis)

Os ydych chi'n caru gerddi a therasau wedi'u haddurno mewn arddull wladaidd, dewch i mewn i gwrdd â'r malws melys, perlysiau hardd sy'n caru'r haul.

llwyn gyda blodau bach melyn

Huacatay (munud Tagetes)

Os ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n rhoi blas gwahanol i'ch bwyd ac sy'n llawn priodweddau meddyginiaethol, dyma Tagetes minuta. Darganfyddwch ef!

planhigyn dant y llew

Nodweddion a defnyddiau Dant y Llew

Ydych chi'n gwybod holl gyfrinachau'r dant y llew? Darganfyddwch holl fuddion y perlysiau rhyfeddol hwn a sut y gallwch chi ofalu amdano i gael y gorau ohono.

Verbascum sinuatum mewn cynefin

Verbascum

Dewch i gwrdd â'r Verbascum, genws o berlysiau meddyginiaethol gofal hawdd iawn sy'n gallu gwrthsefyll rhew, ac sy'n cynhyrchu nifer o flodau yn y gwanwyn.

Twf gwarged Euphorbia

Euphorbia peplus

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Euphorbia peplus. Mae'n blanhigyn sydd â phriodweddau meddyginiaethol.

Mae briallu gyda'r nos yn blanhigyn

Briallu gyda'r nos (Oenothera biennis)

Mae briallu gyda'r nos yn blanhigyn meddyginiaethol hardd sy'n cynhyrchu blodau melyn llachar o'r gwanwyn i'r haf. Ydych chi eisiau ei hadnabod yn drylwyr? Yn mynd i mewn!

Mae Boldo yn goeden feddyginiaethol

Tyfu boldo ar gyfer iechyd

Darganfyddwch sut mae tyfu boldo, coeden sydd â nifer o briodweddau meddyginiaethol sy'n gallu gwrthsefyll rhew o ddwyster penodol.

Ashen

Planhigyn ynn (albwm Chenopodium)

Mae'r planhigyn ynn yn berlysiau meddyginiaethol diddorol iawn. Darganfyddwch sut y gall eich helpu i gael gwell iechyd. Peidiwch â'i golli.

Mae Salvia pratensis yn blanhigyn hardd iawn

Saets dolydd (Salvia pratensis)

Mae Salvia pratensis yn berlysiau lluosflwydd hawdd ei ofalu a fydd yn eich gwneud chi'n hapus trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig yn yr haf. Darganfyddwch ef.

Mae teim yn blanhigyn hawdd iawn i ofalu amdano

Thyme (Thymus)

Mae Thymus yn blanhigion hawdd eu tyfu a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer addurno, coginio ... a hyd yn oed ar gyfer iechyd da. Darganfyddwch nhw.

Priodweddau chamri Bastard

Anthemis arvensis

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw prif nodweddion, defnyddiau a phriodweddau Anthemis arvensis. Peidiwch â'i golli!

Golygfa o Epilobium parviflorum yn ei flodyn

Epilobium (Epilobium parviflorum)

Mae Epilobium parviflorum yn berlysiau lluosflwydd rhyfeddol, gydag eiddo meddyginiaethol lluosog y gallwch chi fanteisio arno pryd bynnag y dymunwch. Darganfyddwch ef.

gwrach cyll virginiana

gwrach cyll virginiana

Rydym yn esbonio'n fanwl briodweddau a nodweddion meddyginiaethol Hamamelis virginiana. Darganfyddwch bopeth amdani yma.

Calendula arvensis

Calendula arvensis

Yn yr erthygl hon rydym yn esbonio'r prif nodweddion, sut i dyfu a beth yw priodweddau Calendula arvensis.

Melilot mewn cynefin

Melilot (Melilotus officinalis)

Oeddech chi'n gwybod bod meillion melys yn berlysiau a all eich helpu i wella cylchrediad y gwaed? Dewch i mewn i ddarganfod sut mae'n gofalu amdano'i hun i'w chael hi'n agos;)

Buddion planhigion meddyginiaethol

Capitaneja (Verbesina crocata)

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddangos priodweddau a buddion y capten i chi. Mae'n blanhigyn meddyginiaethol sydd ag effeithiau da. Darganfyddwch ef!

Sage (Salvia lavandulifolia)

Hoffech chi blannu llwyn aromatig, addurniadol a meddyginiaethol fel Salvia lavandulifolia yn eich gardd? Peidiwch ag aros yn hwy a'i ddarganfod.

cysgod nos solanwm

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych am brif nodweddion a phriodweddau meddyginiaethol Solanum dulcamara. Dewch i mewn i ddysgu amdano.

Solanum nigrum

Solanum nigrum

Yn yr erthygl hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am nodweddion a phriodweddau meddyginiaethol Solanum nigrum. Peidiwch â'i golli!

A fyddai ysmygu

Fumaria swyddogol

Mae'r Fumaria officinalis yn blanhigyn sydd wedi'i wasgaru gan bron ledled y byd sydd â phriodweddau meddyginiaethol pwysig. Rhowch yma i wybod amdano.

llwyn sy'n tyfu ar greigiau a gyda blodau sydd â dibenion meddyginiaethol

Te roc (Jasonia glutinosa)

Gwybod a darganfod nodweddion, gofal, tyfu, defnyddiau, plâu a chlefydau'r planhigyn meddyginiaethol Jasonia glutinosa, bydd yn eich synnu.

Blodau Cistus clusii

Cistus clusii

Ewch i mewn yma i wybod holl briodweddau meddyginiaethol Cistus clusii. Byddwn yn eich dysgu sut y dylech chi fynd â'r planhigyn i elwa ohono.

Ffrwythau y Physalis peruviana

Lus yr asgellog (Physalis peruviana)

Oeddech chi'n gwybod bod gan Physalis peruviana ddefnydd meddyginiaethol a bwytadwy? Y peth gorau yw y gallwch chi ei dyfu mewn pot heb broblemau. Yn mynd i mewn! ;)

cangen yn llawn blodau eithaf pinc

Gall maes (Centaurium erythraea)

Ydych chi eisiau darganfod nodweddion, tyfu, gofalu, defnyddiau a phriodweddau Centaurium erythraea, planhigyn meddyginiaethol? Talu sylw.

Sambucus ebulus

Sambucus ebulus

Ewch i mewn yma i ddysgu am briodweddau meddyginiaethol rhyfeddol Sambucus ebulus. Dysgwch ei wahaniaethu oddi wrth elderberry a manteisio ar ei nodweddion.

Mae dail yr Equisetum arvense yn wyrdd

Horsetail (Equisetum arvense)

Dysgwch sut y gallwch chi fwynhau Equisetum arvense yn eich gardd, patio neu falconi heb fawr o ofal. Ewch i mewn a chwrdd â'r planhigyn gwych hwn.

canghennau coed gyda dail gwyrdd trwchus a ffrwythau crwn

Shea (Vitellaria Paradoxa)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal a phriodweddau Shea? Ewch i mewn a darganfod y goeden hon yn llawn buddion iechyd.

Planhigyn Leonurus cardiaca

Cynffon Llew (Leonurus cardiaca)

Oes angen planhigyn arnoch chi sydd ag eiddo lleddfol? A'i bod hi'n hawdd gofalu amdani? Yna ewch i mewn a chwrdd â chynffon y llew, perlysiau lluosflwydd diddorol iawn.

plannu gyda blodau gwyn sydd â dibenion meddyginiaethol

Pennyroyal (Teucrium polium)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a defnyddio Poleo de Monte i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

gwanwyn llygad y dydd

gwanwyn llygad y dydd

Yn y swydd hon byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio Primula veris ar gyfer y gwahanol fuddion meddyginiaethol sydd ganddo. Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am y planhigyn hwn.

Angustifolia Echinacea

Angustifolia Echinacea

Ewch i mewn yma i wybod yr holl nodweddion, priodweddau meddyginiaethol a sut i dyfu Echinacea angustifolia. Rydyn ni'n egluro popeth i chi yn fanwl.

Twymyn

Twymyn

Ewch i mewn yma i ddysgu popeth am feverfew, planhigyn meddyginiaethol sydd â gwerth addurnol. Peidiwch â cholli popeth amdano a dysgu sut i'w ddefnyddio.

Bugula

Bugula (Ajuga reptans)

Mae Ajuga reptans yn blanhigyn llysieuol rhyfeddol a fydd yn rhoi llawer o lawenydd i chi: mae'n hawdd iawn gofalu amdano ac, ar ben hynny, mae ganddo briodweddau meddyginiaethol. Dewch i'w adnabod.

Planhigyn hyemale Equisetum

Marchrawn y gaeaf (Equisetum hyemale)

Llwyn rhisomataidd yw'r Equisetum hyemale na all fod ar goll mewn unrhyw ardd. Mae'n bert, yn hawdd gofalu amdano, ac yn feddyginiaethol. Dewch i'w adnabod;)

Blodau gwyn hyfryd o'r enw Paronychia argentea

Nevada (Paronychia argentea)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a defnyddiau Paronychia argentea i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Aparine Galium

Aparine Galium

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am Galium aparine. Defnyddir y planhigyn dringo hwn at ddibenion meddyginiaethol. Dewch i'w hadnabod!

Meadowsweet

Meadowsweet (Filipendula ulmaria)

Mae brenhines y dolydd yn berlysiau lluosflwydd sydd, yn ogystal â bod yn werthfawr ac yn hawdd iawn i ofalu amdano, â nodweddion meddyginiaethol diddorol iawn. Darganfyddwch ef.

Dôl Echium vulgare

Viborera (Echium vulgare)

Defnyddir y viborera (Echium vulgare) yn helaeth ym maes meddygaeth. Ewch i mewn yma a dysgu ei holl briodweddau a'i nodweddion.

Golygfa o ddail derw

Nodweddion dail derw

Mae'r ddeilen dderw yn rhan ddiddorol iawn o'r goeden, ond a ydych chi'n gwybod beth yw ei nodweddion a'i defnyddiau? Ewch i mewn a darganfod;)

Golygfa o ddail bae

Nodweddion a defnyddiau dail bae

Oes gennych chi amheuon ynghylch pa mor ddefnyddiol yw deilen y bae? Arhoswch ddim mwy: dewch i mewn a gadewch inni eu datrys ar eich rhan a dweud wrthych sut i dyfu'r planhigyn.

Agrimonia eupatoria mewn cynefin

Agrimony (Agrimonia eupatoria)

Ydych chi'n mwynhau tyfu planhigion meddyginiaethol? Wel, ewch i mewn a darganfod Agrimonia eupatoria, perlysiau lluosflwydd sydd â phriodweddau diddorol iawn.

Planhigyn llysieuol yw'r Verbascum thapsus

Mullein (Verbascum thapsus)

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n caru gerddi a / neu batios wedi'u haddurno mewn arddull wladaidd, dewch i mewn i gwrdd â mullein, perlysiau hawdd ei dyfu sy'n dda i'ch iechyd.

Golygfa o flodau cyfryngau Stellaria

Planhigyn gwymon (Stellaria media)

Mae'r planhigyn cyw yn ymgripiad cyffredin iawn, ond nid yw'n llai diddorol am hynny. Ewch i mewn a darganfod ei briodweddau meddyginiaethol a gwella'ch iechyd.

llwyn gyda blodau porffor o'r enw rhosmari

Defnyddiau Rosemary

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, priodweddau a gwahanol ddefnyddiau rhosmari i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae Helichrysum stoechas yn byw mewn caeau agored

Chamomile Bastard (Helichrysum stoechas)

Sut ydych chi'n gofalu am y planhigyn stoechas Helichrysum gwych? Os ydych chi eisiau gwybod, dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych, gan gynnwys ei briodweddau meddyginiaethol.

ysgall rhedwr

Ysgallen rhedwr (Eryngium campestre)

Mae'r ysgall rhedwr (Eryngium campestre) yn blanhigyn lluosflwydd sydd â phriodweddau meddyginiaethol uchel. Yn yr erthygl hon gallwch ddysgu popeth amdano.

Planhigion Chaya

Chaya (Cnidoscolus aconitifolius)

Llwyn neu goeden addurniadol iawn yw'r planhigyn chaya ond, yn anad dim, mae'n ddefnyddiol iawn ar gyfer iechyd. Ewch i mewn a darganfod beth yw eu gofal.

Mae blodau Damiana yn fach a melyn

Damiana (Turnera diffusa)

Mae Damiana yn blanhigyn llwyni sydd gyda'i ddau fetr o uchder (neu lai) a'i flodau yn gwneud i unrhyw ardal edrych yn hyfryd iawn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Blodau hirsuta Ballota

Horehound (Ballota hirsuta)

A oes gennych annwyd neu broblemau tebyg fel arfer? Wel, dewch i mewn i gwrdd â hirsuta Ballota, planhigyn a fydd o gymorth mawr.

Blodyn Caltha palustris

Caltha palustris

Ydych chi fel arfer yn gwario gyda'r dyfrhau? Gyda Catlha palustris ni fydd hynny'n broblem. Ewch i mewn a chwrdd â'r planhigyn godidog hwn sydd hefyd yn feddyginiaethol.

Hyssop

Hyssop (Hyssopus officinalis)

Mae'r Hyssopus officinalis yn blanhigyn sydd â phopeth i ennill lle yn eich gardd neu batio: mae'n brydferth a hefyd yn ddefnyddiol iawn, iawn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Mae Pennyroyal yn blanhigyn tlws iawn

Pennyroyal (Mentha pulegium)

Mae Pennyroyal yn blanhigyn aromatig a meddyginiaethol diddorol iawn y byddwch chi, heb lawer o ofal, yn gallu mwynhau llawer. Darganfyddwch ef.

Gynostemma pentaphyllum neu a elwir hefyd wrth yr enw cyffredin Jiaogulan

Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)

Ydych chi'n gwybod math o blanhigyn meddyginiaethol o'r enw Jiaogulan? Mae'n helpu i frwydro yn erbyn colesterol, diabetes a gordewdra. Rhowch a darganfod ei nodweddion

Hadau carawe

Sut mae hadau carawe yn cael eu hau?

Mae hadau carawe yn ddiddorol iawn oherwydd gallant ddod yn gynghreiriaid gorau i ni o ran iechyd. Ewch i mewn a darganfod sut maen nhw'n cael eu hau.

Llysieuol addurnol iawn yw'r Perilla frutescens

Perilla (Perilla frutescens)

Os ydych chi'n chwilio am blanhigyn addurnol sydd hefyd yn addurniadol ... nid ydych chi'n gofyn am yr amhosibl. Dewch i mewn i gwrdd â'r bwlyn. Rydych chi'n sicr o garu. ;)

Pallenis spinosa

Castanet (Pallenis spinosa)

Mae Pallenis spinosa yn berlysiau godidog a fydd yn eich helpu i leihau poen. Ewch i mewn a darganfod sut y gallwch ei drin.

Zahareña

Zahareña (Sideritis angustifolia)

Mae Zahareña (Sideritis angustifolia) yn blanhigyn sydd â nifer o briodweddau meddyginiaethol. Dysgu gwneud arllwysiadau a phopeth amdano.

Arnica yn ei flodau

Arnica (Arnica montana)

Mae Arnica yn blanhigyn meddyginiaethol diddorol iawn i gynnal croen iach. Yn ogystal, mae'n hawdd iawn gofalu amdano. Ewch i mewn a'i ddarganfod.

Mae Sedum sediforme yn blanhigyn bach suddlon

Sedum sediforme, un o'r suddlon anoddaf

Mae'r Sedum sediforme yn blanhigyn suddlon hardd a bach di-cactws sy'n hawdd iawn gofalu amdano ac ni fydd yn eich gadael yn ddifater. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod. :)

Gwraidd Licorice

Beth yw licorice a beth yw ei bwrpas?

Beth yw licorice a beth yw ei bwrpas? Os ydych chi'n gofyn y cwestiynau hyn i chi'ch hun, nodwch a darganfyddwch beth yw nodweddion a defnyddiau'r planhigyn meddyginiaethol hwn.

Plantago mawr

Sut beth yw'r planhigyn llyriad?

Mae'r planhigyn llyriad yn berlysiau cyffredin iawn ond hynod ddiddorol gan fod ganddo nodweddion meddyginiaethol na ellir eu hanwybyddu. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Horsetail, planhigyn cyntefig

Horsetail, planhigyn ag eiddo diddorol iawn

Mae marchnerth yn blanhigyn lled-ddyfrol ddiddorol iawn: mae'n tyfu'n gyflym, mae'n hawdd gofalu amdano a'i gynnal, ac mae ganddo hefyd nodweddion meddyginiaethol. Ewch i mewn a'i ddarganfod. ;)

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd tyrmerig yn sbeis anhysbys

Beth yw tyrmerig?

Ydych chi eisiau gwybod yn fanwl beth yw tyrmerig, fel ei darddiad, ei nodweddion a'i ddefnyddiau? Talu llawer o sylw.

planhigyn iachâd a meddyginiaethol

Planhigion iachaol a'u priodweddau

Ydych chi am ddarganfod yr holl briodweddau sydd gan blanhigion iachâd neu blanhigion meddyginiaethol fel y'u gelwir? Dewch i mewn i ddarganfod.

bacopa monnieri

Priodweddau a buddion bacopa

Yn y swydd hon addysgir priodweddau a buddion Bocopa Monnieri. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw ac i ba raddau maen nhw'n effeithio?

Urtica dioica, yr enw gwyddonol am danadl poethion, planhigyn meddyginiaethol

Beth yw priodweddau danadl poethion?

Mae llawer yn ei chasáu, ond y gwir yw y gall hi fod yn un o'n cynghreiriaid gorau. Dysgwch am briodweddau danadl poethion a sut y gallwch ei ddefnyddio.

Coesyn Stevia rebaudiana

Sut i wneud toriadau stevia

Ydych chi eisiau lluosi'ch planhigyn? Darganfyddwch sut i wneud toriadau stevia a'u cael i wreiddio mewn dim o dro. Peidiwch â'i golli.

Buddion sinsir

Sut i dyfu sinsir gartref

Ydych chi mewn cariad â blas sinsir yn eich llestri cegin? Hoffech chi blannu sinsir yn eich tŷ ac nid ydych chi'n gwybod sut? Dewch i mewn i ddarganfod.

Ffrwythau annatto aeddfed

Achiote: nodweddion, gofal a mwy

Llwyn trofannol yw Achiote sydd â llawer o briodweddau diddorol. Peidiwch ag aros heb wybod popeth am y planhigyn meddyginiaethol godidog hwn.

Blodau planhigyn Achillea millefolium

Aquilea: popeth amdanyn nhw

Mae Aquilea yn blanhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol diddorol iawn i gynnal iechyd da. Yn ogystal, maent yn hawdd iawn gofalu amdanynt. Darganfyddwch nhw.

Saponaria officinalis yn ei flodyn

Gofal, defnyddiau a mwy o'r Saponaria

Mae'r Saponaria yn blanhigyn y gallwch chi ei gael yn eich gardd neu batio ers blynyddoedd. Gallwch chi fwynhau ei flodau, ond hefyd ei briodweddau diddorol.

Gwreiddyn sinsir, darganfyddwch sut mae'n cael ei blannu

Sinsir: canllaw tyfu

Mae sinsir yn blanhigyn y gallwch chi ei dyfu yn yr ardd ac mewn pot. Ewch i mewn a byddwn yn eich dysgu sut i fanteisio ar ei briodweddau meddyginiaethol.

Cangen Rosemary

Beth yw priodweddau rhosmari?

Ewch i mewn a darganfod priodweddau godidog rhosmari a fydd yn eich helpu i gael gwell iechyd. Mae'n sicr y bydd yn ddefnyddiol iawn i chi;).

Ffrwythau o Smilax aspera

Gwybod cyfrinachau'r Zarzaparilla

Oeddech chi'n gwybod bod gan sarsaparilla briodweddau meddyginiaethol? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw ei fanteision a sut y gallwch wella'ch iechyd ag ef.

Borago swyddogol

Canllaw Tyfu Borage

Mae borage yn berlysiau cyffredin iawn mewn perllannau a gerddi. Ond a oeddech chi'n gwybod bod ganddo briodweddau meddyginiaethol diddorol iawn? Dysgu ei drin;).

Dill

Dill: tyfu, defnyddio a mwy

Mae Dill yn berlysiau blynyddol a ddefnyddir yn helaeth i wneud ryseitiau blasus ac i wella ein hiechyd. Darganfyddwch bopeth amdani.

Beth yw coed meddyginiaethol?

Coed meddyginiaethol yw'r rhai y mae cydrannau'n cael eu tynnu ohonynt i wneud meddyginiaethau ac felly'n lleddfu symptomau afiechyd.

Pabïau

Pabïau: ffeil gyflawn

Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am bopïau? Gadewch inni eich synnu. Ewch i mewn iddo a dod i'w adnabod yn fwy manwl: ei ddefnydd, ei drin, a mwy.

Aloe vera: canllaw tyfu a defnyddio

Mae Aloe vera yn un o'r planhigion meddyginiaethol sy'n cael eu caru fwyaf gan bawb. Darganfyddwch sut mae'n derbyn gofal, ei briodweddau godidog, a llawer mwy.

Blodau hyssop

Diwylliant a defnydd o hyssop

Mae Hyssop yn blanhigyn bywiog sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer popeth: addurno'r ardd neu'r teras, fel meddyginiaethol, a hyd yn oed fel coginiol. Ydych chi'n meiddio cwrdd â hi?

Marjoram, planhigyn aromatig sy'n hawdd ei dyfu

Yr hyn y dylai pawb ei wybod am marjoram

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am marjoram: beth yw ei bwrpas, beth ydyw, sut i'w dyfu, ei enw gwyddonol, pa briodweddau y mae'n eu cynnig a llawer mwy. Peidiwch â'i golli.

Arctostaphylos uva-ursi

Y planhigyn Gayuba diddorol

Mae Bearberry yn blanhigyn sydd, yn ogystal â bod yn addurnol iawn, â nodweddion meddyginiaethol diddorol iawn. Ydych chi eisiau gwybod ei holl gyfrinachau? Yn mynd i mewn.

stevia rebaudiana

Sut i ofalu am stevia

Mae'n blanhigyn melysydd y foment. Mae gan ei ddail flas melys dymunol iawn, ac mae'n hawdd ei gynnal hefyd. Darganfyddwch sut i ofalu am stevia.

Rosmarinus officinalis

Creu eich cornel o blanhigion meddyginiaethol

Mae mwy a mwy o blanhigion meddyginiaethol yn ennill poblogrwydd ac mae hynny'n rhywbeth rydych chi'n ei weld mewn gerddi. Ydych chi eisiau cael eich cornel meddyginiaeth eich hun? Yn mynd i mewn.

Kalanchoe daigremontiana

Y Kalanchoe, yr anhysbys mawr hwnnw

Mae Kalanchoe yn blanhigion suddlon adnabyddus a phoblogaidd mewn gerddi a chasgliadau ledled y byd. Ond nid yw pawb yn gwybod am ei briodweddau meddyginiaethol.

Llawr sych

Planhigion aromatig yn sychu

Disgrifiad o'r technegau ar gyfer sychu planhigion meddyginiaethol neu aromatig i'w defnyddio mewn arllwysiadau neu mewn bwyd.

Blodyn Marigold

Calendula: Rhyfeddod pob mis

Mae'r Calendula neu'r Wonder yn blanhigyn blynyddol gyda blodeuo toreithiog. Mae ganddo sawl defnydd, coginiol a meddyginiaethol. Mae ei drin yn hawdd iawn.

Planhigion Nadolig: uchelwydd

Mae hen draddodiad Nadoligaidd yn dweud y bydd uchelwydd yn dod â hapusrwydd i’r tŷ lle mae wedi’i leoli a chariad a ffrwythlondeb i gyplau sy’n cusanu o dan ei ganghennau.

Germinator

Ysgewyll hadau

Soy, alffalffa, corbys, bresych coch, radis, gwygbys, brocoli, pys ... Mae ysgewyll yn cynnig amrywiaeth enfawr o ysgewyll blasus inni, sydd hefyd â nodweddion iechyd buddiol. Ym mis Rhagfyr, pan fydd gweithgaredd gardd yn arafu, mae'n amser da i egino gartref.

stevia

Stevia: y planhigyn sy'n melysu

Stevia yw'r planhigyn ffasiynol. Ers i'r melysydd naturiol hwn lanio yn Ewrop, bob dydd mae mwy o gynhyrchion sy'n ymgorffori Stevia fel melysydd. Nid yw ei ddefnydd yn effeithio ar y mynegai glycemig na gorbwysedd, a phriodolir effeithiau gwrthocsidiol a gwrthlidiol iddo. Nid oes ganddo galorïau, dim braster dirlawn, dim siwgrau, a dim carbohydradau. Mae'n ddiwretig ac yn dreuliol. Nid yw'n cynhyrchu colesterol nac eplesu nac yn adweithio â chydrannau eraill o fwyd. Mae ei drin gartref yn syml iawn.

Planhigion mewn pot aromatig

Planhigion aromatig

Mae tyfu planhigion aromatig mewn potiau yn syml. Mae'r planhigion a'r perlysiau hyn, sydd wedi'u tyfu ers yr hen amser, yn cynnig llawer o bosibiliadau addurniadol, aromatig, coginiol a meddyginiaethol.