Cactws y rhywogaeth Echinocactus platyacanthus

Sut i wybod a yw planhigyn yn heulog?

Os ydych chi newydd brynu planhigyn ac nad ydych chi'n gwybod ble i'w osod, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod sut i wybod a yw planhigyn yn heulog.

Mae'n blanhigyn sy'n gallu mesur rhwng dau a phum metr

Sut i dyfu hibiscus?

Gellir tyfu'r hibiscus mewn gerddi, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio ar y strydoedd, ond rhag ofn eich bod chi am eu tyfu gartref, mae hefyd yn bosibl.

Coeden Pawlonia tomentosa

Beth i'w wneud â gwreiddiau'r coed?

Ydych chi wedi plannu sawl planhigyn sydd bellach yn achosi problemau i chi? Os felly, darganfyddwch beth i'w wneud â gwreiddiau coed. Yn mynd i mewn.

Blodau Cornus florida 'Rubra'

Cornus, y llwyn sy'n llenwi â blodau

Ydych chi'n breuddwydio am gael gardd neu batio gyda rhai llwyni sy'n cynhyrchu llawer o flodau? Os felly, peidiwch ag oedi cyn cwrdd â'r Cornus. Byddwch chi'n eu caru. ;)

sylffad haearn ar gyfer planhigion

Sylffad Haearn, sut a phryd i'w ddefnyddio

Darganfyddwch sut a phryd i ddefnyddio sylffad haearn ar eich planhigion ac yn eich gardd. Peidiwch â gadael i'ch planhigion farw am beidio â chael y maetholion angenrheidiol.

Blodyn bombax ceiba

Pryd mae coed yn blodeuo?

Mae gweld y planhigion hyn yn blodeuo yn brofiad hyfryd, ond a ydych chi'n gwybod pan fydd coed yn blodeuo? Ddim? Byddwn yn dweud wrthych. Yn mynd i mewn. ;)

serpol neu teim llwyn

Beth yw nodweddion Serpol?

Fe'i gelwir hefyd yn teim llwyn ac fel saws bugail, planhigyn y gallwch chi ddod o hyd iddo yn bennaf yng ngwledydd Môr y Canoldir.

jacaranda mimosifolia

Beth yw coeden fythwyrdd?

Rydyn ni'n esbonio beth yw coeden fythwyrdd fel eich bod chi'n gwybod ei phrif nodweddion ac y gallwch chi gael yr ardd yr oeddech chi ei heisiau bob amser.

Blodau hydrangea glas

Beth yw gofal hydrangeas?

Byddwn yn dweud wrthych am ofal hydrangeas, rhai llwyni â inflorescences hardd y gallwch addurno'ch patio neu'ch gardd gyda nhw.

sut i sychu ffigys

Sut i sychu ffigys?

Maent yn ddelfrydol ar gyfer eich pwdinau, i'w hychwanegu at ginio neu ginio blasus neu yn syml fel brechdanau ac felly gallwch chi gyflawni'r nod hwnnw.

Canabis sativa neu blanhigyn marijuana

Marijuana, plannu ac amaethu

Dysgwch am farijuana meddygol, yr un y gellir ei ddefnyddio i drin afiechydon, yr un a all eich helpu i gael gwell iechyd.

Planhigyn Gynura

Gynura, y planhigyn melfed

Mae'r gynura yn un o'r planhigion mwyaf chwilfrydig sy'n bodoli: mae ganddo villi ar ei ddail sy'n rhoi ymddangosiad anhygoel iddo. Dewch i'w adnabod.

Vaccinium corymbosum, y llus

Sut mae tyfu llus?

Rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am dyfu llus, llwyn gwrthsefyll oer y gallwch chi ei dyfu mewn potiau ac yn yr ardd.

Mae gwenith yn gnwd sy'n gwrthsefyll sychder

Sut i dyfu germ gwenith

Ydych chi eisiau gwybod sut i dyfu germ gwenith? Os ydych chi am gael eich cynhaeaf eich hun, prynwch yr hadau a'u hau gan ddilyn y cam syml hwn.

Tree Salix alba 'Tristis'

Salix alba, yr helyg gwyn godidog

Mae alba Salix yn goeden hardd sy'n edrych yn wych mewn gerddi mawr. Mae'n hawdd iawn gofalu amdano ac yn gwrthsefyll iawn. Dare ei wybod.

Hadau Saguaro yn egino

Pryd i blannu cacti?

Hoffech chi wybod pryd i blannu cacti a sut i wneud iddyn nhw lwyddo? Os felly, dewch i mewn a dilynwch ein cyngor i gael cactws hardd.

Euonymus europaeus yn ei flodyn

Pam cael bonet yn yr ardd?

Mae'r bonet yn blanhigyn llwyni diddorol iawn ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel: mae'n gwrthsefyll tymereddau uchel, oerfel a phlâu. Dewch i'w adnabod.

Stratiotau pistia neu blanhigyn letys dŵr

Letys dŵr, planhigyn ymledol

Mae'r letys dŵr yn blanhigyn dyfrol hardd iawn y mae'n rhaid i chi fod yn ofalus ag ef: mae'n lluosi'n gyflym iawn, gormod. Dewch i'w adnabod.

Mae Strelitzia reginae yn blanhigyn tlws iawn

Aderyn chwilfrydig blodyn paradwys

Mae gan aderyn y blodyn paradwys liwiau mor fyw fel ei fod yn edrych yn wych yn unrhyw le. Darganfyddwch beth sy'n ei wneud mor arbennig a sut i ofalu amdano.

Blodau planhigyn Achillea millefolium

Aquilea: popeth amdanyn nhw

Mae Aquilea yn blanhigion sydd â phriodweddau meddyginiaethol diddorol iawn i gynnal iechyd da. Yn ogystal, maent yn hawdd iawn gofalu amdanynt. Darganfyddwch nhw.

Hadau Moringa oleifera

Sut i egino hadau yn llwyddiannus?

Ydych chi wedi bod yn ceisio egino hadau ers amser maith ond heb gael llawer o lwyddiant? Peidiwch â phoeni. Dilynwch ein cyngor ac fe welwch sut mae'ch sefyllfa'n newid. ;)

Blodyn yr haul a chath ddu

Planhigion sy'n wenwynig i gathod

Os oes gennych feline gartref a'ch bod yn poeni y gallai pot beri problem, ewch i mewn a darganfod pa blanhigion sy'n wenwynig i gathod.

Planhigyn Dionaea muscipula

Rhyfeddodau'r planhigyn flytrap

Mae'r planhigyn flytrap yn un o'r cigysyddion mwyaf chwilfrydig yn y byd: mae ei drapiau'n cau cyn gynted ag y bydd pryfyn yn eu cyffwrdd. Rydych chi eisiau gwybod mwy? Yn mynd i mewn.

camellia fel planhigyn asidoffilig

Gofalu am blanhigion asidoffilig

Ydych chi'n byw mewn hinsawdd gynnes ac eisiau gwybod sut i dyfu planhigion asidoffilig? Gwybod ein cynghorion i'w cael yn brydferth.

Manylion y Psilotum nudum

Beth yw planhigion cyntefig?

Ar hyn o bryd mae'n bosibl ystyried planhigion cyntefig a wladychodd y blaned filiynau o flynyddoedd yn ôl mae hyd yn oed yn bosibl bod gennych chi gartref. Yn mynd i mewn.

llwydni gwinwydd yn effeithio ar y cnwd

Llwydni main y winwydden

Beth yw llwydni gwinwydd, sut allwn ni ei atal, y symptomau y gallwn ni sylwi arnyn nhw a rhai triniaethau i'w hosgoi yn ein cnydau

Blodau pancunlora Brunfelsia

Brunfelsia, planhigyn mewn pot neu ardd

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n chwilio am blanhigion trofannol gofal hawdd, mae'n siŵr y byddwch chi'n hoffi Brunfelsia. Mae ei flodau mor brydferth fel eu bod yn rhoi llawer o fywyd i'r cartref.

Ffrwythau planhigyn crenata Ardisia

Addurnwch eich cartref gydag ardisia

Mae Ardisia yn blanhigyn llwyni hardd y gallwch ei ddefnyddio i addurno tu mewn i'ch cartref a bydd hynny'n sicr o roi boddhad mawr i chi. Yn mynd i mewn.

Planhigyn Fitttonia verschaffeltii

Gofal ffytonia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am ofal ffytonia, planhigyn bach y gallwch ei ddefnyddio i addurno unrhyw gornel o'ch cartref.

Dail Ulmus glabra

Planhigion awyr agored gwydn

Cymerwch gip ar y pedwar planhigyn awyr agored gwrthsefyll rydyn ni'n eu cynnig a chael yr ardd cynnal a chadw isel rydych chi'n breuddwydio amdani.

Hambwrdd eginblanhigyn gydag eginblanhigion

Pryd i wneud gwelyau hadau?

Os ydych chi am gael planhigion newydd am bris isel, prynwch eu hadau. Rydym yn gofalu am ddweud wrthych pryd i wneud gwelyau hadau. Yn mynd i mewn. ;)

Mefus ar y planhigyn

Sut mae tyfu mefus mewn pot?

Mae mwynhau bwyd naturiol yn syml gan fod yna lawer o blanhigion a all fod mewn cynwysyddion. Darganfyddwch sut mae tyfu mefus mewn pot.

Hadau coed afal

Beth yw rhannau hedyn?

Dysgwch am y gwahanol rannau o hedyn a pham ei fod mor anhygoel. Diolch iddi, mae'r byd wedi'i orchuddio â phlanhigion hardd a rhyfeddol.

Torri dail y planhigyn riwbob

Beth yw riwbob?

Mae'n berlysiau sy'n cael ei drin yn helaeth mewn gerddi, gan y gellir paratoi ryseitiau blasus gyda'i petioles, ond a ydych chi'n gwybod beth yw riwbob?

Ffrwythau'r Sorbus domestica

Sorbus domestica, y rhwyfo cyffredin

Mae Sorbus domestica yn goeden wladaidd hardd sy'n hawdd iawn ei thyfu ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel, fel eich un chi. Yn mynd i mewn. ;)

Mae rhedyn yn gadael

Beth yw gofal rhedyn?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am ofal rhedyn, rhai planhigion anhygoel o hardd y gallwch chi fod wedi addurno'ch cartref.

Calluna yn ei flodyn

Calluna, y llwyn hapusaf

Chwilio am blanhigyn sy'n cynhyrchu nifer fawr o flodau ac sy'n hawdd gofalu amdano? Os felly, mynnwch galwad a gofalu amdano trwy ddilyn ein cyngor.

Gardenia brighamii yn eu blodau

Beth yw'r gofal garddia?

Os ydych chi am addurno'ch patio neu'ch gardd gyda llwyn sy'n rhoi blodau hardd a persawrus, ewch i mewn a darganfod beth yw gofal yr ardd.

Sampl o Acer palmatum 'Ornatum'

10 math o masarn Japaneaidd

Mae'n blanhigyn sy'n mynd mor bert yn y cwymp, mae'n hawdd cwympo mewn cariad ag ef. Cymerwch gip ar y 10 math hyn o masarn Japaneaidd, a mwynhewch.

planhigyn dringo

Bignonias neu gôr utgyrn

Mae'r bignonia yn blanhigyn dringo a'r nesaf rydyn ni'n mynd i roi rhai mathau o Bignonias i chi, felly rhowch sylw, oherwydd mae'n blanhigyn gwych.

tocio planhigion coediog

Pryd i docio planhigion coediog?

Nid oes dim yn well na thocio pan fydd ei ddeiliad ar ei anterth, mewn gwirionedd, mae ei wneud bryd hynny yn caniatáu i'r planhigyn coediog gael y siâp a ddymunir.

Tirwedd glaswellt

Sut i hau glaswellt?

Os ydych chi'n hiraethu am gael carped gwyrdd yn eich paradwys fach, dilynwch ein cyfarwyddiadau i hau glaswellt, a byddwch chi'n gweld pa mor fuan y bydd gennych lawnt hardd.

Coeden fficws

A oes coed dan do?

Am roi lliw newydd i'ch cartref? Darganfyddwch a oes coed dan do a pha rai y gallwch eu rhoi i wneud iddo edrych yn ysblennydd.

mathau o saets

Gwahanol fathau o Salvia

Mewn gwahanol ddiwylliannau, gelwir saets yn berlysiau pwerus iawn i "ollwng" amgylcheddau a chadw pobl i ffwrdd o egni negyddol.

Hadau Astrocaryum

Sut i blannu coed palmwydd

Os nad ydych chi am wario llawer o arian ar y planhigion hardd hyn, pa ffordd well na phrynu eu hadau a'u gwylio nhw'n tyfu. Dysgu sut i blannu coed palmwydd.

Planhigyn Calathea lancifolia

Sut i ofalu am blanhigyn tŷ

Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi gael cartref wedi'i addurno â photiau iach a hardd. Ewch i mewn i wybod sut i ofalu am blanhigyn dan do.

jâd gyda blodyn

Tyfu a gofalu am blanhigyn jâd

Nodweddir y planhigyn jâd gan fod ganddo ddail eithaf trwchus, hynny yw oherwydd y dŵr sydd wedi'i gronni ynddynt. Fe'i gelwir hefyd yn Offer Arian.

Centaurea nigra yn ei flodyn

Sut mae hadau cywarch yn cael eu tyfu?

Mae hadau cywarch yn berlysiau sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n cynhyrchu blodau mor brydferth fel y gallwch eu defnyddio i addurno unrhyw gornel o'ch patio. Yn mynd i mewn.

Planhigyn Gaura

Dewisiadau Amgen Gwyrdd i Tywarchen

Ydych chi'n breuddwydio am gael carped gwyrdd nad oes angen llawer o ofal arno? Ewch i mewn a darganfod ein dewisiadau amgen ecolegol yn lle glaswellt.

tyfu afocado

Sut i blannu afocados mewn pot?

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i esbonio i chi, gam wrth gam, sut i blannu afocados yn iawn mewn pot gartref neu yn eich gardd.

Hau hadau mewn pot

Sut i blannu hadau mewn pot

Newbie i fyd garddio? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio'n fanwl sut i blannu hadau mewn pot. Peidiwch â'i golli.

Coed mewn parc

Pwysigrwydd plannu coed

Maent yn blanhigion angenrheidiol iawn am oes trwy ryddhau'r ocsigen gwerthfawr, ond beth yw pwysigrwydd plannu coed yn y gerddi?

Eginblanhigion wedi'u egino'n ffres

Beth yw'r afiechydon y gall gwelyau hadau eu cael?

A yw'ch planhigion yn marw cyn gynted ag y byddant yn egino? Nid yw hynny'n mynd i ddigwydd i chi mwyach. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut y gallwch osgoi afiechydon sy'n effeithio ar eginblanhigion.

Cornicabra yn y cae

Tyfu cornicabra ... yn yr ardd?

Mae Cornicabra yn goeden fach sy'n tyfu'n naturiol yng nghefn gwlad Môr y Canoldir, ond ... a allech chi ei wneud yn yr ardd hefyd? Darganfyddwch.

Bresych coch

Tyfu bresych coch

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am dyfu un o'r planhigion garddwriaethol harddaf: bresych coch. Yn mynd i mewn.

afiechyd sydd â tharddiad ffwngaidd

Cankers neu Chancros mewn garddio

Mae clefyd Canker neu Chancros yn glefyd sy'n digwydd mewn coed, naill ai yn y gefnffordd neu yn ei ddail, ac mae ei ofal yn bwysig iawn.

Saponaria officinalis yn ei flodyn

Gofal, defnyddiau a mwy o'r Saponaria

Mae'r Saponaria yn blanhigyn y gallwch chi ei gael yn eich gardd neu batio ers blynyddoedd. Gallwch chi fwynhau ei flodau, ond hefyd ei briodweddau diddorol.

sut i rannu planhigion

Sut i rannu planhigion

Darganfyddwch sut mae'r planhigion wedi'u rhannu a sut mae'n rhaid eu plannu eto, gan fod hon yn wybodaeth na ddylech ei cholli.

Gwely hadau Arugula

Beth i'w hau ym mis Ebrill

Gyda ffrwydrad y gwanwyn mae yna lawer o blanhigion y gellir eu hau. Darganfyddwch beth i'w hau ym mis Ebrill yn y berllan ac yn yr ardd.

ffigys a choed ffigys

Plâu a chlefydau'r ffigysbren

Mae'r ffigysbren hefyd yn goeden sy'n dueddol o gael plâu a chlefydau, felly sylwch a dysgwch sut i frwydro yn erbyn y plâu hyn yn hawdd.

Gwreiddyn sinsir, darganfyddwch sut mae'n cael ei blannu

Sinsir: canllaw tyfu

Mae sinsir yn blanhigyn y gallwch chi ei dyfu yn yr ardd ac mewn pot. Ewch i mewn a byddwn yn eich dysgu sut i fanteisio ar ei briodweddau meddyginiaethol.

gosod gwinwydden

Awgrymiadau wrth osod gwinwydd

Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr awgrymiadau a'r gofal y mae'n rhaid i winwydd sy'n cael eu rhoi ar wal eu cael.

Dicksonia antarctica

5 planhigyn heb flodau ar gyfer gardd neu bot

Ydych chi'n chwilio am blanhigion nad ydyn nhw'n blodeuo i addurno'ch gardd neu'ch patio? Peidiwch ag oedi: ewch i mewn a byddwch yn darganfod pum planhigyn hardd y byddwch yn siŵr o fwynhau llawer gyda nhw.

problemau gyda hadau gwlyb

Problemau gyda hadau gwlyb

Dysgwch sut i ddatrys problem rhai hadau sydd, oherwydd ein camgymeriad, wedi dod yn ddiwerth oherwydd eu bod yn hawdd gwlyb.

Sbesimen Peperomia humilis

Pam mae Peperomia yn anodd ei gynnal?

Mae peperomia yn blanhigion delfrydol i'w cael mewn pot, ond pam maen nhw mor anodd gofalu amdanynt a'u cynnal? Ewch i mewn a byddwn yn eich helpu i beidio â'u colli.

mae'n blanhigyn disglair iawn sydd â blodau ysblennydd

Lili planhigion

Ydych chi'n angerddol am lilïau? Ydy ei lliwiau'n eich gyrru chi'n wallgof? Os felly, dysgwch sut i blannu a gofalu amdanyn nhw y gwanwyn hwn.

Dail y Copernicia baileyana

Copernicia, coed palmwydd cain iawn

Mae'r Copernicia yn goeden palmwydd cain iawn sydd â dail siâp ffan hyd at 1,5 metr mewn diamedr, sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno unrhyw gornel. Dewch i'w adnabod.

Planhigyn Ebenus cretica

Eboni Cretan, llwyn gardd hardd

Os ydych chi'n bwriadu cael gardd cynnal a chadw isel, dewch i mewn i gwrdd â ffatri Cretan Ebony. Mae'n gwrthsefyll sychder, ac yn cynhyrchu blodau hardd.

Lafant yn ei flodau

Tocio planhigion aromatig

Sut mae tocio planhigion aromatig? Faint o'r gloch mae'n cael ei wneud? I wybod sut i gryfhau'ch planhigion, ewch i mewn a darganfod sut i'w tocio.

Eginblanhigion blodyn yr haul

Triciau i egino hadau

Yn methu â chael eich hadau i egino? Peidiwch â phoeni. Defnyddiwch ein cynghorion i egino hadau a mwynhau gwylio'ch planhigion yn tyfu.

Carpinus betulus

Pa ofal sydd ei angen ar cornbeam?

Os ydych chi'n chwilio am goeden cynnal a chadw hawdd sy'n rhoi cysgod da i chi, efallai mai cornbeam yw'r planhigyn delfrydol. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa ofal sydd ei angen arnoch.

Syzigium luehmanii

7 planhigyn ar gyfer ffensys

Rydyn ni'n dangos cyfres o blanhigion i chi ar gyfer ffensys fel y gallwch chi gael gardd wedi'i haddurno'n goeth y gallwch chi fwynhau llawer ohoni. ;)

Cangen Rosemary

Beth yw priodweddau rhosmari?

Ewch i mewn a darganfod priodweddau godidog rhosmari a fydd yn eich helpu i gael gwell iechyd. Mae'n sicr y bydd yn ddefnyddiol iawn i chi;).

Dionaea muscipula mewn pot

Tarddiad y flytrap Venus

Hoffech chi wybod beth yw tarddiad y flytrap Venus? Heb os, dyma un o'r planhigion cigysol mwyaf chwilfrydig. Ewch i mewn a darganfod mwy amdani.

Dail monspessulanum acer

Maple minor, coeden sy'n hawdd iawn ei thyfu

Mae'r Maple minor yn hawdd iawn i'w dyfu, yn ddelfrydol ar gyfer pob math o erddi. Nid yw'n fwy na 7 metr o uchder, ac nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw arno. Darganfyddwch.

gwahanol Cucurbitaceae sy'n bodoli

Cucurbits

Siawns nad oeddech chi'n gwybod bod ffrwythau a llysiau i'w cael yn y Cucurbitaceae a'r rhain yw melon, watermelon, zucchini a phwmpen.

Golygfa o ddail y Pteris berteroana

Pteris, y rhedyn mwyaf addurnol

Rhedyn addurniadol iawn yw pteris, sy'n ddelfrydol i'w gael mewn pot neu yn yr ardd. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdanynt fel y gallwch arddangos eich cartref.

Ffrwythau o Smilax aspera

Gwybod cyfrinachau'r Zarzaparilla

Oeddech chi'n gwybod bod gan sarsaparilla briodweddau meddyginiaethol? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw ei fanteision a sut y gallwch wella'ch iechyd ag ef.

Borago swyddogol

Canllaw Tyfu Borage

Mae borage yn berlysiau cyffredin iawn mewn perllannau a gerddi. Ond a oeddech chi'n gwybod bod ganddo briodweddau meddyginiaethol diddorol iawn? Dysgu ei drin;).

ferox aloe

Gwybod popeth am Aloe ferox

Mae Aloe ferox yn blanhigyn a all, gydag isafswm gofal, addurno'r ardd neu'r teras mewn ffordd ysblennydd. Darganfyddwch.

perthynas y lleuad a phlanhigion

Calendr hadu lleuad

Diolch i'r calendr hau lleuad byddwch chi'n gwybod beth i'w blannu ai peidio i'w blannu, sut ac ym mha ffordd, gan fod yn rhaid i'r lleuad wneud â'u twf.

Acer palmatum

Amrywiaethau o fapiau Japaneaidd

Rydyn ni'n dangos yr amrywiaethau mwyaf diddorol o fapiau Japaneaidd i chi, ac rydyn ni hefyd yn dweud wrthych chi sut i ofalu amdanyn nhw fel y gallan nhw dyfu'n dda heb broblemau.

addurnwch eich tŷ gyda phlanhigion heb botiau

Tyfwch blanhigion heb bot

Os ydych chi am addurno'ch tŷ ac nad ydych chi am ei gael yn llawn potiau, edrychwch ar y Kokedamas, peli mwsogl anhygoel gyda gwahanol blanhigion.

Golygfa o flodau Kalanchoe yn ei flodyn

Sut mae gofal am y Kalanchoe?

Mae'r Kalanchoe yn blanhigyn suddlon y mae ei drin yn syml iawn sy'n cynhyrchu blodau siriol ac addurnol iawn. Dewch i'w adnabod;).

canllaw ar gyfer tocio llwyni rhosyn

Tocio rhosod dringo

Diolch i'r canllaw hwn byddwch chi'n gwybod pryd a sut i docio rhosod dringo fel eu bod nhw'n tyfu'n hollol iach y flwyddyn ganlynol.

Cefnffordd Secuoia

Coed enfawr

Gydag uchder o tua 100 metr a gobaith o fwy na 1000 o flynyddoedd, mae'r coed enfawr yn rhyfeddod go iawn. Dewch i mewn i'w gwirio.

Agave potatorum var. verschaffelti

Maguey de mezcal, agave gwahanol

Mae'r Maguey de mezcal neu Agave potatorum yn blanhigyn addurnol perffaith i addurno pob math o leoedd: patios, terasau, gerddi ... Dewch i'w adnabod.

Aechmea fasciata

Beth yw gofal bromeliad?

Mae Bromeliad yn blanhigyn a ddefnyddir yn helaeth i addurno tu mewn y cartref. Os ydych chi am gael un, dewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano fel ei fod yn para am flynyddoedd.

Cumin yn ei flodyn

Cumin: popeth amdano

Mae Cumin yn berlysiau blynyddol sy'n tyfu'n wyllt ym Masn Môr y Canoldir. Hawdd i'w dyfu, mae ganddo briodweddau diddorol iawn. Darganfyddwch.

Dionaea muscipula mewn pot

Beth yw planhigion cigysol?

Mae planhigion cigysol yn llysiau sy'n dod o hyd i gyn lleied o faetholion yn y pridd y maen nhw'n tyfu ynddo fel eu bod nhw wedi datblygu trapiau ysblennydd. Dewch i'w hadnabod.

Mes derw

Sut i egino mes?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gam wrth gam sut y gallwch chi egino mes a chael sbesimen hardd o dderw heb wario llawer o arian. Yn mynd i mewn;).

Derw Americanaidd

Derw Americanaidd (Quercus rubra)

Mae'r Dderwen Americanaidd, a'i henw gwyddonol Quercus rubra, yn goeden gollddail ysblennydd: mae'n rhoi cysgod da iawn ac yn dod yn brydferth yn yr hydref. Dewch i'w adnabod.

Gwely poeth

Beth i'w hau ym mis Chwefror

Mae ail fis y flwyddyn fel arfer yn oer mewn sawl man; fodd bynnag, dyma'r amser gorau i ddechrau'r tymor. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth i'w hau ym mis Chwefror.

Saccharum Acer, math o masarn

Sut i ofalu am fapiau

Maen nhw'n un o'r coed mwyaf ysblennydd, ond a ydych chi'n gwybod sut i ofalu am fapiau? Ewch i mewn a dilynwch ein cyngor i allu arddangos planhigion.

Tyfu Arugula

Mae Arugula yn llysieuyn hawdd ei dyfu sydd â nodweddion meddyginiaethol diddorol. Gwella'ch iechyd gyda'r planhigyn hynod hwn.

Aechmea, bromeliad ysblennydd

Rydym yn eich cyflwyno i Aechmea, bromeliad addurniadol a gofal hawdd iawn y gallwch gael cartref neu ardd ysblennydd gydag ef.

Ficus benjamina yn yr ardd

Sut i ddewis coed sy'n tyfu'n gyflym

Ydych chi newydd symud i mewn i dŷ â thir ac a hoffech chi ddod ag ef yn fyw? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ddewis coed sy'n tyfu'n gyflym.

Sut i dyfu tyrmerig?

Mae tyrmerig yn blanhigyn a ddefnyddir fel arfer fel sbeis, ond mae mor brydferth fel y gellir ei ddefnyddio i addurno'r ardd neu'r teras. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Pa fathau o blanhigion sydd yna?

Ewch i mewn i ddarganfod pa fathau o blanhigion sydd yn y byd a beth yw eu prif nodweddion. Darganfyddwch y rhywogaethau mwyaf addurnol ar y blaned.

Crassula, rowndiwr suddlon

Os ydych chi'n chwilio am rai suddlon addurniadol, addasadwy sydd hefyd yn gwrthsefyll iawn, ewch i mewn a darganfod y Crassula. Byddwch yn eu caru;).

Sut mae'r Cotyledon yn derbyn gofal?

Mae'r Cotyledon yn un o'r planhigion suddlon neu suddlon hawsaf nad ydynt yn gacti sy'n bodoli. Nid ydych yn fy nghredu? Dewch i mewn a rhoi ein cyngor ar brawf.

Sut i ofalu am blanhigion cigysol yn y gaeaf

Ydy'r oerfel yn dod ac nad ydych chi'n gwybod sut i ofalu am blanhigion cigysol yn y gaeaf? Peidiwch â phoeni. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth sy'n rhaid i chi ei wneud i'w cael drwyddo'n dda.

Peruvianum Ceroxylon

Awgrymiadau ar gyfer prynu coed palmwydd

Mae'n un o'r planhigion rydych chi am eu prynu fwyaf. Ewch i mewn a byddwn yn eich helpu i brynu'ch awgrymiadau gyda'r awgrymiadau i brynu coed palmwydd rydyn ni'n eu cynnig i chi.

Stramonium Datura

Chwyn Jimson, addurniadol ond peryglus

Chwyn Jimson yw un o'r perlysiau mwyaf peryglus y gallwn ddod o hyd iddo yng nghefn gwlad. Mae gwybod sut i'w adnabod yn bwysig iawn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Gypsophila repens yn ei flodyn

Alborada, planhigyn carped tlws

Mae Dawn yn blanhigyn clustogwaith delfrydol i orchuddio arwynebau bach a hyd yn oed i addurno creigiau. Dewch i mewn i weld sut mae'n gofalu amdano'i hun.

Pam addurno gyda phlanhigion

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pam rydych chi'n addurno gyda phlanhigion, bodau byw y gallwch chi gael cartref llawn bywyd a llawenydd gyda nhw. Yn mynd i mewn.

Cactus

Sut i gasglu planhigion

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i gasglu planhigion. Hobi a fydd yn caniatáu ichi ddysgu mwy am y math o blanhigion yr ydych chi'n eu hoffi fwyaf.

Tarddiad coed palmwydd

Maent yn blanhigion addurnol iawn, yn berffaith i'w cael mewn unrhyw gornel. Ond beth yw tarddiad coed palmwydd? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

Dewch i gwrdd ag Aloe broomii, suddlon unigryw

Mae Aloe broomii yn un o'r planhigion hynny sy'n edrych yn dda ble bynnag rydych chi'n eu rhoi. Mae'n gryno, mae ganddo lafnau hardd, ac mae'n addas ar gyfer dechreuwyr. Dewch i'w adnabod.

Pam tyfu sidan?

Os ydych chi'n ddechreuwr a'ch bod yn chwilio am blanhigion hawdd, mynnwch sidan, sy'n blanhigyn a fydd yn rhoi boddhad mawr i chi;).

Pleiospilos, suddlon addurniadol iawn

Mae pleiospilos yn suddlon gyda gwerth addurnol uchel y gallwch chi ei gael mewn pot trwy gydol eu hoes. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdanynt.

Cnau macadamia

Beth yw macadamia?

Ydych chi wedi clywed am macadamia? Dyma air sy'n cyfeirio at rai coed o Awstralia y mae eu ffrwythau, cnau Ffrengig, yn goeth. Darganfyddwch nhw.

Tamariz, coeden pob tir

Mae'r tamarisg yn goeden y gallwch chi ei chael hyd yn oed os ydych chi'n byw ychydig o risiau o'r môr. Yn gwrthsefyll halltedd, rhew, plâu ... popeth! Darganfyddwch.

Ffytophthora

Sut i dynnu ffyngau o blanhigion dan do

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i gael gwared ar ffyngau o blanhigion dan do a'r hyn y gallwch chi ei wneud i'w hatal. Dilynwch ein cyngor i gael eich potiau'n iach.

Sut i wybod a yw planhigyn yn fwytadwy

Os ewch chi i'r mynyddoedd a'ch bod eisiau bwyd, gallwch chi fwyta perlysiau. Ond nid pob un ohonyn nhw. Darganfyddwch sut i wybod a yw planhigyn yn fwytadwy, ac osgoi risgiau.

Ceirios Japan

Y coed harddaf ar y Ddaear

Darganfyddwch y coed harddaf ar y Ddaear. Rydym yn byw ar blaned lle mae miliynau o rywogaethau planhigion yn byw, ni all pob un ohonynt fod y harddaf

Hemlock yn ei flodyn

Pam na ddylech chi dyfu hemlock

Mae Hemlock yn berlysiau dwyflynyddol cyffredin iawn ar y strydoedd ac mewn gerddi segur. Mae'n edrych yn debyg iawn i bersli; fodd bynnag, mae'n beryglus iawn.

Dracaena deremensis

Sut mae'r Drácena yn derbyn gofal?

Mae'r dracena yn blanhigyn addurnol a chymharol hawdd ei ofalu a ddefnyddir yn aml i addurno'r cartref. Darganfyddwch sut i'w gael yn berffaith.

Crypt, bromeliad gwahanol

Mae'r crypt yn bromeliad delfrydol i addurno cartrefi. Mae'n addurniadol iawn, ac, er bod angen rhywfaint o ofal arbennig arno, nid yw'n anodd. Dewch i'w adnabod.

Dill

Dill: tyfu, defnyddio a mwy

Mae Dill yn berlysiau blynyddol a ddefnyddir yn helaeth i wneud ryseitiau blasus ac i wella ein hiechyd. Darganfyddwch bopeth amdani.

Pupur chili ysbryd: nodweddion

Yn ôl Graddfa Scoville, y pupur tsili ysbryd yw'r pupur poethaf yn y byd. Ond beth sy'n achosi'r cosi? A sut mae'n cael ei dyfu?

Frithia pulchra

Y Frithia pulchra bach ysblennydd

Dewch i mewn i gwrdd â Frithia pulchra, planhigyn bach y gallwch ei ddefnyddio i addurno'ch patio neu'ch cartref sydd â blodau ysblennydd.

Beth yw coed meddyginiaethol?

Coed meddyginiaethol yw'r rhai y mae cydrannau'n cael eu tynnu ohonynt i wneud meddyginiaethau ac felly'n lleddfu symptomau afiechyd.

Perygl torvisco

Mae'r torvisco yn llwyn gwenwynig iawn i anifeiliaid, gan gynnwys pobl: os na chaiff ei ddefnyddio'n iawn, gallem gael pothelli neu lid ar y croen.

Cynaroides protein

Beth yw planhigion egsotig?

Planhigion egsotig yw'r rhai nad ydym wedi arfer eu gweld mewn meithrinfeydd neu erddi yn ein hardal. Ewch i mewn i wybod mwy.

Dictyosperma yn gadael

Cledr corwynt, main, addurnol a throfannol

Ydych chi'n byw mewn ardal gynnes lle mae gwyntoedd cryfion yn chwythu? Ydych chi eisiau addurno'ch tŷ gyda phlanhigyn gwahanol? Os felly, ewch i mewn a darganfod Palmwydd y Corwynt.