Hydrangea glas

Problemau Hydrangea

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw prif broblemau hydrangeas a sut y gallwch chi eu datrys cyn gynted â phosib fel eu bod nhw'n edrych yn wych eto.

Eginblanhigion ffagus sylvatica

Sut i atgynhyrchu'r goeden ffawydd

Darganfyddwch sut i gael sawl sbesimen o goeden ffawydd. Ewch i mewn a byddwn yn esbonio'n fanwl sut i atgynhyrchu'r planhigyn godidog hwn.

Planhigion Feng Shui

Planhigion i'w cael mewn cartref Feng Shui

Os ydych chi am adnewyddu'r cartref a'ch bod am i egni lifo yng ngwahanol amgylcheddau'r tŷ, gallwch roi sylw i'r planhigion tŷ Feng Shui hyn, system hynafol o darddiad Tsieineaidd sy'n ceisio meddiannu'r gofod yn ymwybodol ac yn gytûn.

Hispanica Platanus

Plân cysgodol, coeden fawreddog

Os ydych chi'n chwilio am goeden wladaidd, addurnol sy'n rhoi cysgod da, llyriad y Shade yw un o'r opsiynau gorau. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu amdano.

Quercus robur

Quercus robur, y dderwen geffyl

Mae Quercus robur yn goeden fawreddog sy'n tyfu i 35 metr. Mae'n rhoi cysgod gwych yn ystod yr haf, ac mae ei ffrwythau'n fwytadwy. Dewch i'w adnabod.

Kalanchoe longiflora cv coccinea

Canllaw gofal Kalanchoe

Beth yw gofal y Kalanchoe? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio'n fanwl sut i gael un neu fwy yn iach a heb broblemau am sawl blwyddyn.

Lonicera caprifolium

Gwyddfid, tab a gofal

Mae gwyddfid yn blanhigyn dringo diddorol iawn: mae'n tyfu'n gyflym, mae ganddo flodau persawrus a meddyginiaethol ... Darganfyddwch ei holl gyfrinachau.

Pinaster pinus

Pinus pinaster, pinwydd yr ardd forwrol

Mae'r pinaster Pinus yn gonwydd delfrydol ar gyfer gerddi mawr. Mae'n tyfu'n gyflym iawn, ac nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw arno chwaith. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Genista Hirsute

Genista, o'r cae i'ch cartref

Mae Genista yn blanhigyn gwrthsefyll iawn, sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi lle mae sychder yn broblem. Yn ogystal, mae'n ddiolchgar iawn. Dewch i'w adnabod.

Arctostaphylos uva-ursi

Y planhigyn Gayuba diddorol

Mae Bearberry yn blanhigyn sydd, yn ogystal â bod yn addurnol iawn, â nodweddion meddyginiaethol diddorol iawn. Ydych chi eisiau gwybod ei holl gyfrinachau? Yn mynd i mewn.

Aderyn blodyn paradwys

Sut i ofalu am Aderyn Paradwys

Mae'n un o'r planhigion mwyaf trawiadol y gallwn ddod o hyd iddo mewn meithrinfeydd, ond sut i'w gael yn berffaith? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu am aderyn y baradwys.

baobab

Sut i atgynhyrchu baobab

Hoffech chi wybod sut i atgynhyrchu baobab? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych gam wrth gam beth sy'n rhaid i chi ei wneud i gael ychydig o gopïau o'r goeden hon.

Purslane, planhigyn ymlusgol

Tyfu purslane yn yr ardd

Er ei fod yn blanhigyn ymgripiol syml, mae'r llygaid wedi setlo ar purslane, llysieuyn deiliog y gallwch ei gynnwys yn eich cnydau gardd

Blodyn Hibiscus syriacus

Hibiscus syriacus, llwyn blodeuol hardd

Llwyn y mae'r Hibiscus syriacus yn llwyn y mae ei flodau'n siriol iawn. Gallant fod yn goch, pinc, gwyn. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i'w gael yn werthfawr.

elastiga ficus

Y Ficus elastica neu Gomero

Ydych chi eisiau addurno'ch cartref gyda choeden gyda dail sy'n addurniadol iawn? Os felly, mae Ficus elastica ar eich cyfer chi. Dyma'ch ffeil. Peidiwch â'i golli.

Rosmarinus officinalis

Sut i blannu rhosmari yn yr ardd

Hoffech chi wybod sut i blannu rhosmari yn yr ardd? Ewch i mewn a byddwn hefyd yn dweud wrthych beth sydd ei angen arnoch i harddu'r lle o'r diwrnod cyntaf.

Ffrwythau pachypoda Actaea

Y planhigyn llygad-ddol chwilfrydig

Weithiau mae natur yn ein synnu ... llawer! Oeddech chi'n gwybod bod yna blanhigyn sy'n edrych fel petai ganddo lygaid dol? Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Pys melys

Sut i dyfu pys melys

Maent yn blanhigion hardd iawn sy'n edrych yn wych mewn gerddi ac mewn potiau. Mwynhewch ei harddwch trwy ddysgu sut i dyfu pys melys.

Pratia pedunculata

Beth yw planhigion clustogwaith?

Hoffech chi gael carped llysiau yn eich gardd heb orfod gwario llawer o arian? Rhowch rai planhigion clustogwaith. Byddwch chi'n mwynhau.

Palmatum Acer 'Ornatum'

Dewis o'r planhigion haf gorau

Ddim yn siŵr sut i arddangos eich gardd neu batio yn ystod y misoedd poeth? Peidiwch â phoeni: rydym wedi paratoi detholiad o'r planhigion haf gorau i chi.

Roystonea

Sut i blannu coed palmwydd yn yr ardd

Ydych chi am gael paradwys drofannol cyn gynted ag y byddwch chi'n gadael y tŷ? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio sut i blannu coed palmwydd yn yr ardd. Fe welwch pa mor hawdd!

Blodyn Viburnum lucidum

viburnum lucidum

Mae'n llwyn bytholwyrdd gyda blodau gwyn hardd, hawdd eu tyfu sy'n edrych yn wych yn yr ardd. Darganfyddwch !!!

Planhigyn lafant yn ei flodau

Prif rywogaeth planhigion lafant

Ydych chi'n byw mewn hinsawdd boeth, sych ac yn chwilio am blanhigion sy'n wydn yn ogystal ag yn addurniadol? Gwybod y prif fathau o lafant. Byddwch chi'n eu caru.

Dracaena cryno

Dracaena cryno

Nid ydych chi'n gwybod pa blanhigyn i'w roi yn eich cartref? Rydym yn cynnig un y byddwch yn sicr o garu: y Dracaena cryno. Mae'n fach ac yn hawdd gofalu amdano. Darganfyddwch ef.

Chamaecyparis obtusa

Chamaecyparis, y cypreswydden ffug

Mae'r Chamaecyparis neu'r cypreswydden ffug yn blanhigyn hardd a chain iawn sy'n hawdd iawn ei dyfu a fydd yn edrych yn cain iawn yn eich gardd. Darganfyddwch ei holl gyfrinachau.

Forsythia

Dewis llwyni ar gyfer gardd neu bot

Mae planhigion llwyni yn edrych yn wych mewn unrhyw gornel, ond a oeddech chi'n gwybod bod yna lwyni gardd y gallwch chi eu cael mewn pot? Darganfyddwch nhw.

laurus nobilis

Sut i blannu llawryf

Hoffech chi wybod sut i blannu llawryf yn yr ardd? Ewch i mewn a byddwn yn eich cynghori ar y ffordd orau i'w wneud. Harddwch eich paradwys werdd gyda'r goeden hon.

umbellata Eleagnus

Eleagnus, planhigyn ymarferol iawn

Os ydych chi'n chwilio am blanhigyn y gallwch chi ei gael fel coeden neu fel llwyn, sy'n hawdd gofalu amdano ac sydd â ffrwythau bwytadwy, mae'r Eleagnus ar eich cyfer chi. Dewch i'w adnabod.

Sbesimen Acacia tortilis

Sut i egino hadau Acacia africana

Hoffech chi gael Acacia Affricanaidd yn eich gardd? Rydyn ni'n eich dysgu gam wrth gam sut i'w atgynhyrchu trwy hadau, profiad na fyddwch chi'n ei anghofio. Yn mynd i mewn.

Gerddi Alfàbia

Sut i blannu gwrychoedd

Oes gennych chi ardd ac a hoffech chi iddi edrych yn daclus ac yn fwy cain? Rhowch ychydig o lwyni ac fe welwch sut mae'n newid. Dewch i mewn a byddwn yn eich dysgu sut i blannu gwrychoedd.

Coeden carob oedolion mewn parc

Algarrobo, o natur i goginio

Mae'r Algarrobo yn goeden naturiol o ardal de-orllewin Asia sy'n rhoi ei chodlysiau enwog i ffwrdd, sydd o liw siocled tywyll nodweddiadol sydd hefyd yn staenio'r cynhyrchion cywrain yn ddiweddarach.

Hyperion, coeden dalaf

Hyperion, y goeden dalaf yn y byd

Yn yr un parc cenedlaethol Califfornia mae coeden o'r enw Hyperion, a ddarganfuwyd gan gwpl o gerddwyr. Yn wreiddiol o'r wladwriaeth honno, mae'n Sequoia Sempervirens sydd ag uchder o 115,61 metr, ac felly'n dod y goeden dalaf yn y byd.

maculata begonia

Canllaw gofal maculata Begonia

Hoffech chi gael maculata Begonia ond nad ydych chi'n gwybod sut i ofalu amdano? Peidiwch â phoeni. Ewch i mewn a byddwn yn rhoi cyfres o awgrymiadau i chi fel y gallwch chi ei fwynhau.

Acacia longifolia subsp. sophorae

Pa fathau o arogl sydd yna?

Beth yw arogl? A pha fathau sydd yna? Mae'r coed hyn yn brydferth iawn, gyda blodau sy'n rhoi arogl dymunol iawn i ffwrdd. Dewch i'w hadnabod.

Clematis

Clematis

Mae Clematis yn genws o blanhigion dringo sy'n hawdd iawn i'w tyfu ac sydd â blodau eithriadol a fydd yn addurno'ch gardd mewn llai nag yr ydych chi'n meddwl. Darganfyddwch ef.

Parthenocissus quinqueifolia

Sut i docio'r winwydden forwyn

Rydyn ni'n esbonio i chi pryd a sut i docio'r winwydden forwyn, planhigyn dringo ddiolchgar iawn o drin y tir yn hawdd ac sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth i orchuddio waliau.

Gardd Cycas

Ystyr geiriau: Cica

Mae Cica yn blanhigyn poblogaidd iawn mewn gerddi a pharciau ledled y byd. Mae'n wladaidd, yn addasadwy ac yn addurnol. Beth arall allech chi fod ei eisiau? Darganfyddwch ef.

Blodau Acanthus

Acanthus

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r acanthus, planhigyn lluosflwydd llysieuol o harddwch unigol sydd wedi mynd o fyw ar y strydoedd i erddi.

Asbaragws

Sut i atgynhyrchu asbaragws

Ydych chi'n hoffi asbaragws? Os felly, ewch ymlaen a thyfwch eich asbaragws eich hun. Mae'n atgenhedlu'n hawdd ac yn gyflym iawn: mewn dim ond 2 wythnos! Yn mynd i mewn.

Papyrws Cyperus

Sut i atgynhyrchu'r papyrws

Darganfyddwch sut i atgynhyrchu papyrws yn hawdd ac yn gyflym. Dilynwch yr awgrymiadau hyn i gael y planhigyn hardd hwn mewn gwahanol gorneli o'ch gardd.

Ovalifolium Ligustrum

Defnyddiau privet

Hoffech chi wybod sut mae privet yn cael ei ddefnyddio? Gellir cael y planhigyn addurnol hwn mewn sawl ffurf fel y llwyn, ond mewn eraill hefyd. Darganfyddwch.

meryw cyffredin

Juniper

Juniper yw'r conwydd corrach mwyaf poblogaidd. Hawdd i'w dyfu, mae'n gallu gwrthsefyll ac addurno. Yn ogystal, mae ganddo briodweddau meddyginiaethol diddorol. Darganfyddwch.

Acer negundo 'Aureomarginatum'

Plâu a chlefydau Acer negundo

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth ydyn nhw a sut maen nhw'n trin plâu a chlefydau Acer negundo, coeden ddiddorol a gwrthsefyll iawn sydd i'w chael mewn gerddi tymherus.

Gladiolus

Mathau o blanhigion i'w cael mewn potiau

Hoffech chi wybod pa fathau o blanhigion y gallwch chi eu cael mewn pot bob tro rydych chi'n mynd i feithrinfa? Ewch i mewn a byddwn yn rhoi'r allweddi i chi ddewis y rhai gorau.

Blodau Viburnum tinus

Durillo, llwyn gyda blodau gwyn hardd

Ydych chi'n hoffi llwyni gyda blodau hardd? Yna byddwch chi wrth eich bodd â'r durillo: mae'n wydn, yn addasadwy, ac yn blodeuo am ran helaeth o'r flwyddyn. Dewch i'w adnabod.

Aloe

Sut i docio planhigyn Aloe vera

Oes angen i chi dorri deilen o'ch planhigyn? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio'n fanwl sut i docio planhigyn Aloe vera. Rhy hawdd. Darganfyddwch.

Hadau wedi'i egino

Sut i amddiffyn hadau sydd newydd egino?

Ydych chi eisiau gwybod sut i amddiffyn hadau sydd newydd egino? Ewch i mewn a byddwn yn rhoi llawer o driciau i chi fel eich bod chi'n mwynhau'r profiad hyd yn oed yn fwy.

Ewin

Ewin: gofal, eiddo, a mwy

Ydych chi wedi clywed am ewin? Mae hon yn goeden y mae gan ei blagur blodau briodweddau iechyd godidog. Dewch i mewn i ddarganfod.

plueria

5 planhigyn sy'n persawrio'r ardd

Nid oes unrhyw beth fel cyrraedd eich hoff gornel o'r cartref a mwynhau arogl main, iawn? Ewch i mewn a darganfod 5 planhigyn sy'n persawr eich gardd.

Ceirios Japan

LLUNIAU: Coed ceirios Japan

Bob gwanwyn, mae coed ceirios Japan yn harddu gerddi ledled y wlad. Digwyddiad sydd wedi dod yn ffenomen ddiwylliannol sy'n haeddu edmygedd.

Aquilaria, y goeden ddrutaf yn y byd

Y goeden ddrutaf yn y byd a phren Hagar

Os ydych chi'n hoff o ffeithiau chwilfrydig, dywedaf wrthych un diddorol iawn sydd wedi fy synnu llawer. Hi yw'r goeden ddrutaf mewn hanes, yn sbesimen o gymeriadau

Guzmania

Gofal Guzmania

Ydych chi'n hoffi bromeliads? Os felly, byddwch wrth eich bodd â Guzmania. Mae'n un o'r planhigion dan do mwyaf poblogaidd. Rydych chi eisiau gwybod pam? Yn mynd i mewn.

Blodyn Hoya carnosa

Y blodyn porslen hardd a cain

Mae'r Blodyn Porslen yn blanhigyn hardd iawn oherwydd ei flodau, sydd ag ymddangosiad cwyraidd ac mae'n ymddangos ei fod wedi'i wneud o borslen. Yma rydyn ni'n dweud mwy wrthych chi am y planhigyn hwn fel eich bod chi'n ei wybod ac yn gwybod sut i ofalu amdano.  

palustris Quercus

Derwen Gors (Quercus palustris)

Cariad o goed mawr? Yna byddwch chi wrth eich bodd â'r Dderwen Swamp. Nid yw'n tyfu mwy na llai na hyd at 30 metr. Darganfyddwch.

Mammillaria gracilis

Is-haen ar gyfer suddlon cain

Pan fyddwn yn siarad am blanhigion suddlon cain rydym yn cyfeirio at y rhai sydd â thueddiad arbennig i bydru neu, i'r gwrthwyneb, ...

Acer tataricum ssp ginnala

Ydych chi'n adnabod Maple of Love?

Mae'n un o'r coed harddaf a gwrthsefyll sydd yno. Fe wnaethon ni ddarganfod y Maple of Love, planhigyn a fydd yn sicr o roi boddhad mawr i chi.

Bwrsera

Awgrymiadau ar gyfer dewis coeden

Ydych chi am ddechrau dylunio'ch gardd? Os felly, ysgrifennwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer dewis coeden a byddwch yn gweld sut y gallwch ei mwynhau heb boeni.

Sut i docio gwinwydd

Mae'n un o'r llwyni dringo mwyaf poblogaidd. Os ydych chi am gael cynhaeaf gwych flwyddyn ar ôl blwyddyn, gwyddoch sut i docio gwinwydd yn hawdd.

Rhododendron blodeuog pinc

Y rhododendron, llwyn blodau hudol

Hoffech chi allu mwynhau sioe anhygoel o liw yn eich gardd? Plannwch Rhododendron neu sawl un ac ni fyddwch yn difaru. Dysgwch sut i ofalu amdano.

Zamia furfureacea

Zamia, cycad ychydig yn wahanol

Mae Zamia yn gycad diddorol iawn: hawdd gofalu amdano, gwrthsefyll plâu a chlefydau ... Mae'n ddelfrydol i'ch gardd. Ydych chi am gwrdd â hi?

Plumbago

Sut i ofalu am plumbago

Mae'r Plumbago yn llwyn dringo addurnol iawn gyda blodau glas neu wyn, sy'n ddelfrydol ar gyfer harddu'r ardd. Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu amdano?

Washingtonia cadarn

Sut i ofalu am goed palmwydd

Maent yn blanhigion gwrthsefyll iawn ac, yn anad dim, yn addurniadol iawn. Dysgwch sut i ofalu am goed palmwydd a byddwch chi'n mwynhau eu harddwch yn eich gardd.

Sequoia

Pa mor hir mae coeden yn byw

Wrth wneud gardd, mae'n ddiddorol gwybod pa mor hir mae coeden yn byw. Ond sut allwch chi ddarganfod? Darganfyddwch sut i nodi oedran y planhigion hyn.

Echeveria 'Curly Locks', planhigyn hawdd ei dyfu.

Symptomau annwyd mewn planhigion suddlon

Un diwrnod fe welwch nad yw'ch planhigion yr un peth â ddoe. Beth sydd wedi digwydd iddyn nhw? Darganfyddwch beth yw symptomau annwyd mewn planhigion suddlon a sut i'w hadfer.

Cysgod yr helyg wylofain

Yr Helyg wylofain

Mae'r Weeping Willow neu Salix babylonica yn goeden sy'n frodorol o Asia sy'n hawdd iawn gofalu amdani. Yn ogystal, mae ganddo briodweddau meddyginiaethol lluosog. Ydych chi eisiau ei wybod?

Hadau wedi'u hau mewn llestri

Sut i haenu hadau gam wrth gam

Pan fyddwch chi'n byw mewn hinsawdd fwyn, ni fydd gennych unrhyw ddewis ond rhoi eich planhigion yn y dyfodol yn yr oergell. Ewch i mewn a dysgu sut i haenu hadau gam wrth gam.

Sedum rubrotinctum

Sut i ofalu am blanhigion suddlon

Nhw yw rhai o'r planhigion rhataf a hawsaf i'w tyfu sy'n bodoli. Cariadon yr haul ac ychydig o ddyfrio, darganfyddwch sut mae planhigion suddlon yn derbyn gofal.

Conwydd

Allwch chi gael coed y tu mewn?

Mae coed yn blanhigion addurnol iawn. Ewch ymlaen a chael darn o natur yn eich cartref: ewch ymlaen a chael rhai coed y tu mewn.

osmunda regalis

Sut i ofalu am redyn?

Rhedyn yw un o'r planhigion cyntaf i ymddangos ar wyneb y Ddaear. Mewn gwirionedd, roeddent yn byw gyda deinosoriaid. Darganfyddwch sut maen nhw'n derbyn gofal.

Clerodendrum trichotonum

Clerodendron, llwyn addurnol dros ben

Llwyn o darddiad trofannol yw'r Clerodendron sy'n ddelfrydol i'w gael y tu mewn i'r cartref. Yn addas ar gyfer dechreuwyr, mae'n ddelfrydol ar gyfer anrhegion.

Juniperus x pfitzeriana

Planhigion ar gyfer gerddi ar oleddf

Pan fydd gennym dir gyda llethrau, gall fod yn anodd inni ddod o hyd i'r planhigion gorau ar gyfer gerddi sydd â llethr. Dewch i mewn a byddwn yn eich helpu.

melaleuca nesophila

Melaleuca, planhigion gardd gwych

Mae melaleuca yn blanhigion anghyffredin: yn gwrthsefyll sychder, gyda blodeuo ysblennydd ... beth arall allech chi ofyn amdano? Dewch i mewn i ddod i'w hadnabod.

astilbe

Planhigion ar gyfer gardd rocedi

Oes gennych chi dir caregog neu serth iawn? Peidiwch â phoeni. Ewch i mewn a byddwch yn darganfod pa rai yw'r planhigion gorau ar gyfer gardd greigiau.

Jasminwm polyanthum

Sut i ofalu am jasmin yn y gaeaf

Maent yn blanhigion dringo eithriadol, ond yn cŵl iawn. Ysgrifennwch yr awgrymiadau a'r triciau hyn i wybod sut i ofalu am jasmin yn y gaeaf.

Madarch parasol

Bwyta madarch: y Parasol

Mae'r parasol yn fadarch bwytadwy sy'n hawdd ei adnabod ond gellir ei gymysgu ag un gwenwynig arall. Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r gwahaniaethau rhwng y ddau ddosbarth

Llafn clap

Beth yw palmwydden a pha fathau sydd yna

Rydyn ni'n esbonio beth yw palmwydden a pha fathau sydd yna, fel ei bod hi'n haws i chi eu gwahaniaethu. Ac maen nhw'n blanhigion gwych i'r ardd. Mae gen ti rywun?

Hadau ginnala Acer

Beth yw haeniad hadau?

Mae haenu hadau yn ddull hau delfrydol i helpu llawer o rywogaethau i egino. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i wneud hynny.

senecio serpens

Ydych chi'n adnabod y Senecio?

Mae Senecio yn genws botanegol helaeth ac amrywiol iawn. Rydym yn eich cyflwyno i blanhigion suddlon, addurniadol iawn ac yn hawdd gofalu amdanynt. Dewch i'w hadnabod.

Bougainvillea

Lliwiau Bougainvillea

Mae Bougainvillea yn llwyn dringo delfrydol ar gyfer pob math o erddi, gan ei fod yn gwrthsefyll ac yn addurniadol iawn. Cymerwch gip ar ei liwiau eraill.

Palmatum acer neu masarn Japaneaidd yn yr hydref

Amrywiaethau o Maple Japaneaidd

Maen nhw'n un o'r coed harddaf ac addurnol. Darganfyddwch pa rai yw'r prif fathau o masarn Japaneaidd i ddewis yr un gorau ar gyfer eich gardd.

Manylion dail Araucaria heterophylla

Araucaria, y pinwydd storied

Mae'r Araucaria, sy'n fwy adnabyddus fel pinwydd y llawr, yn gonwydd sy'n tyfu'n araf ac yn wladaidd iawn a fydd yn addurno'ch gardd mewn ffordd gain iawn.

lontaroides Latania

Latania, palmwydd hardd iawn

Mae Latania yn gledr sy'n frodorol i Ynysoedd Mascarene, sy'n berffaith i'w gael mewn hinsoddau ysgafn. Mae'n addurniadol iawn, a hefyd yn hawdd iawn gofalu amdano. Yn mynd i mewn.

Blodyn Bombax

Bombax, coeden gotwm sidan

Mae'r Bombax yn goeden drofannol sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi mawr. Gyda blodau coch disglair iawn, mae'n berffaith ar gyfer cysgodi. Ydych chi eisiau ei wybod?

Hydrangea

Sut i docio hydrangeas

Maent yn llwyni collddail a blodau hardd iawn. Ond maen nhw hefyd yn gwrthsefyll iawn. Dysgwch sut i docio hydrangeas i wneud iddyn nhw edrych yn berffaith.

Adromischus cristatus

Adromischus, harddwch bach bach

Maent yn blanhigion bach addurnol iawn. Yn ddelfrydol i'w gael fel canolbwynt, y tu mewn a'r tu allan, bydd Adromischus yn harddu'ch cartref.

Akebia quinata

Akebia, y dringwr persawrus fanila

Mae Akebia yn llwyn dringo bytholwyrdd gyda blodau aromatig addurniadol iawn. Mae hefyd yn feddyginiaethol ac yn wladaidd iawn. Beth arall allech chi fod ei eisiau?

Sampl o Pinguicula 'Sethos'

Sut i ofalu am Bengwin

O fewn y teulu o blanhigion cigysol rydyn ni'n dod o hyd i genws hynod iawn: maen nhw'n edrych fel blodau! Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am Pinguicula? Yn mynd i mewn.

platyphyllos Tilia

Linden, coeden fawreddog a hardd iawn

Mae'r linden yn goeden o darddiad Ewropeaidd sy'n byw mewn coedwigoedd cymysg ynghyd â choed eraill. Darganfyddwch sut i'w gael yn ysblennydd yn eich gardd.

Coesyn Stevia rebaudiana

Sut i sychu dail Stevia

Ewch i mewn i wybod sut i sychu dail Stevia a thrwy hynny allu manteisio ar ei briodweddau meddyginiaethol lluosog, a heb adael cartref!

Calathea ornata

Pam addurno'ch cartref gyda Calatea?

Mae'r genws Calatea yn cynnwys planhigion llysieuol lluosflwydd sy'n byw mewn coedwigoedd glaw trofannol. Ewch i mewn i ddarganfod pa ofal sydd ei angen arnynt.

Howea belmoreana

Kentia, palmwydd gardd

Mae'r Kentia yn gledr gwrthsefyll iawn a all fod y tu fewn ac yn yr ardd. Darganfyddwch sut i ofalu amdano y tu allan.

Dail Aloe vera wedi'u torri

Sut i dorri dail aloe vera

Siawns eich bod chi erioed wedi meddwl sut i dorri dail aloe vera, dde? Peidiwch ag aros yn hwy i fanteisio ar ei briodweddau godidog. Yn mynd i mewn.

stevia rebaudiana

Sut i ofalu am stevia

Mae'n blanhigyn melysydd y foment. Mae gan ei ddail flas melys dymunol iawn, ac mae'n hawdd ei gynnal hefyd. Darganfyddwch sut i ofalu am stevia.

Cercis siliquastrum

Rhestr o goed bach ar gyfer gardd

Onid oes gennych lawer o le i blannu? Peidiwch â phoeni. Cymerwch gip ar ein rhestr o goed bach y gallwch chi eu cael yn yr ardd ... neu mewn pot.

Bromeliad

Sut i dyfu bromeliadau

Hoffech chi addurno'ch cartref gyda rhai planhigion trofannol gwych a hardd? Os yw'r ateb yn gadarnhaol, ewch i mewn a byddwch yn dysgu sut i dyfu bromeliadau.

Jasminwm polyanthum

Sut i ofalu am blanhigyn jasmin

Mae'n un o'r planhigion dringo a ddefnyddir fwyaf ar gyfer gerddi. Mae ei flodau gwyn persawrus hefyd yn werthfawr. Darganfyddwch sut i ofalu am blanhigyn jasmin.

Fond rhedyn

Sut i dyfu rhedyn

Maent yn blanhigion hardd iawn sy'n cael eu defnyddio ar gyfer addurno y tu mewn, neu mewn gerddi cysgodol. Ewch i mewn i wybod sut i dyfu rhedyn.

saets splendens

Sut i blannu saets

Mae'n un o'r planhigion llysieuol mwyaf diwylliedig, oherwydd harddwch rhyfeddol ei flodau a'i gynnal a'i gadw'n hawdd. Dysgu sut i blannu saets.

Blodau Lapageria

Sut i dyfu copi yn y cartref

Mae'n blanhigyn dringo bytholwyrdd gyda blodau hardd iawn sy'n swyno miliynau o bobl ledled y byd. Darganfyddwch sut i dyfu copi yn y cartref.