aloe vera

Sut i ofalu am blanhigyn aloe vera

Cadarn eich bod wedi defnyddio ei gel ar sawl achlysur i wella'ch clwyfau, ond os ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am blanhigyn aloe vera, ewch i mewn.

Massif o blanhigion

Dewis planhigion eich gardd

I ddewis y planhigion yn yr ardd, mae'n rhaid i chi feddwl am y gofod cyfan a dewis gwahanol fathau o blanhigion.

Hadau

Sut i wneud y prawf egino ar hadau

Nid oes unrhyw beth fel gwylio'ch planhigion yn egino. Er mwyn mwynhau'r profiad hwn, mae'n gyfleus gwybod sut i wneud y prawf egino ar yr hadau.

Camellia sinensis, planhigyn sy'n addas ar gyfer pot

Sut i dyfu'r planhigyn te coch

Pwy sydd ddim yn hoffi cael te yn y bore? A phwy na fyddai eisiau gwybod sut i dyfu'r planhigyn te coch? Ewch i mewn a darganfod sut.

Ffototropiaeth tegeirian

Beth yw ffototropedd

Os yw'ch planhigion yn tyfu mewn ffordd gorliwiedig tuag at olau llachar iawn, gelwir yr ymddygiad hwnnw'n ffototropedd. Ond beth ydyw?

Sarracenia leucophylla

Sut i archebu'r planhigion

Hoffech chi wybod sut i archebu'r planhigion? Os ydych chi'n hoff o arddio, mae gennych chi lawer o blanhigion yn y pen draw. Ydych chi eisiau gwybod sut i'w cael?

Bresych addurnol

Pam y dylech chi gael bresych addurnol

Mae'r bresych addurnol yn blanhigyn llysieuol hardd sy'n cael ei dyfu bob blwyddyn, y mae ei ddail wedi'i liwio'n llachar iawn. Am wybod mwy amdani? Yn mynd i mewn.

Persli

Sut i ofalu am bersli

Chwilio am awgrymiadau ar sut i ofalu am bersli? A wnaethoch chi brynu neu a ydych chi newydd gael un a ddim yn gwybod beth i'w wneud ag ef? Ewch i mewn a darganfod eu gofal.

Quercus

Chwilfrydedd am goed

Maen nhw'n blanhigion sydd wedi cael eu hedmygu, rydyn ni wedi amddiffyn ein hunain rhag yr haul o dan gysgod eu dail ... Ydych chi eisiau gwybod y chwilfrydedd am goed?

lafant

Sut i blannu lafant

Os ydych chi wedi dod mor bell â hyn i ddysgu sut i blannu lafant, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Byddwch yn dysgu sut i wneud hynny heb gymhlethdodau.

Croton

Croton, planhigyn poblogaidd iawn

Byddwn yn dweud wrthych sut le yw'r croton a sut i ofalu am y planhigyn hwn oherwydd ei fod yn rhywogaeth sensitif iawn y mae'n rhaid i chi dreulio amser arni.

Jasminum multiflorum

Gofal Jasmine

Mae ein prif gymeriad heddiw yn ddringwr poblogaidd iawn diolch i'r arogl dymunol y mae ei blodau yn ei anadlu allan. Ydych chi eisiau gwybod gofal jasmin?

Sebala Calathea

Dail y Calathea

Mae Calathea yn blanhigyn llysieuol lluosflwydd tebyg i lwyni sy'n cael ei drin yn helaeth am harddwch ei flodau, a'i rwyddineb a'i gynnal.

Magnolia sieboldii

Magnolia, coeden o harddwch unigol

Mae'r goeden Magnolia yn goeden y mae gan ei blodau harddwch anghyffredin. Mae'n blanhigyn addurnol a ddiolchgar iawn sy'n ddelfrydol i addurno'ch gardd.

camellia japonica

Gofal Camellia

Llwyn neu goeden fythwyrdd fach fach yw Camellia y mae ei blodau'n addurnol iawn. Yn ddelfrydol i'w gael mewn pot, rydyn ni'n eich dysgu sut i ofalu amdano.

Gardd cactus

Rhyfeddodau planhigion suddlon

Mae planhigion suddlon yn denu sylw miliynau o bobl ledled y byd. Darganfyddwch ei gyfrinachau a'i chwilfrydedd mwyaf rhyfeddol.

Ficus benghalensis mewn cynefin

Y ffigwr dieithr enfawr

Mae'r ffigwr dieithr yn goeden enfawr sy'n gorchuddio sawl hectar. Mae yna lawer sy'n gwneud bywyd cymdeithasol dan ei gysgod. Rydyn ni'n dweud mwy wrthych chi yma.

Bromelia humiis, planhigyn hardd iawn i'w gael y tu allan

Harddwch unigryw bromeliads

Mae bromeliads yn blanhigion diddorol iawn o darddiad trofannol sydd y tu mewn neu mewn gerddi cynnes. Dysgwch sut i ofalu amdanyn nhw a'u cael nhw'n brydferth.

aspidistra

A yw'n ddrwg cysgu gyda phlanhigion?

Dywedwyd ers amser maith ei bod yn ddrwg cysgu gyda phlanhigion, gan eu bod yn amsugno ocsigen yn y nos. Ond y gwir yw nad oes angen cymaint â nhw arnom ni.

Darlingtonia californica mewn cynefin

Byd chwilfrydig planhigion cigysol

Mae byd planhigion cigysol yn chwilfrydig ac yn rhyfedd iawn, gan eu bod yn blanhigion sydd wedi datblygu ffyrdd o oroesi allan o'r cyffredin.

Aster

Blodau tymhorol

Heddiw rydyn ni'n dweud wrthych chi pa blanhigion a blodau y gallwch chi eu tyfu yn yr hydref.

fulviceps Lithops

Harddwch bach rhyfedd o Affrica

Yn Affrica rydyn ni'n dod o hyd i rywogaethau bach a chwilfrydig, sy'n ymgeiswyr perffaith i wneud cyfansoddiadau suddlon ysblennydd.

Palmatum Acer Shigitatsu-sawa

Y mathau hyfryd o Maple Japaneaidd

Mae mwy a mwy o fathau o masarn Japaneaidd yn ymddangos, coeden neu lwyn sy'n frodorol o China ac yn enwedig Japan sydd â miliynau o bobl mewn cariad.

Ewfforbia gordew

Byd cyffrous Euphorbia

Mae ewfforbia yn genws eang iawn o blanhigion, wedi'u dosbarthu ledled y byd. Mae ei drin a'i ofal yn addas i unrhyw un sy'n cychwyn.

Ffotinia

Harddwch eich gardd gyda Photinia

Mae'r Photinia yn llwyni bytholwyrdd sy'n ddelfrydol i roi lliw i'r ardd neu'r teras, gan eu bod yn gallu tyfu mewn pridd ac mewn potiau.

Wisteria

Harddwch rhyfeddol Wisteria

Llwyn ddringo collddail sy'n frodorol o China a Japan yw Wisteria. Mae'n addurnol iawn oherwydd ei flodau, a all fod yn lelog, gwyn neu binc.

Planhigion dyfrol

Mathau o blanhigion dyfrol

Heddiw, byddwn yn adnabod y gwahanol fathau o blanhigion dyfrol er mwyn gwybod pa un i'w brynu yn ôl y pwll sydd gennym gartref.

Rhododendron

Llwyni ar gyfer priddoedd asid

Mae yna lawer o lwyni ar gyfer priddoedd asid. Os oes gennych ardd y mae ei pH pridd rhwng 4 a 6, ac nad ydych yn gwybod pa rai i'w rhoi, edrychwch.

Heuchera

Heucheras: rhoi lliw i'ch gardd

Mae heucheras yn blanhigion bywiog gydag uchder nad yw'n fwy na 40cm, gyda dail addurnol iawn a fydd yn rhoi lliw i'ch gardd neu'ch teras.

Tabliform Aeonium

Angerdd am suddlon

Mae planhigion suddlon wedi swyno miliynau o bobl ledled y byd gan eu bod yn rhad, yn addurnol iawn, ac yn hawdd gofalu amdanynt.

Acorn

Mae'n dymor mes!

Mae'r mes yn dechrau aeddfedu ac mae'n bryd eu casglu. Os nad ydych chi'n gwybod sut i'w plannu neu pa ddeunydd i'w ddefnyddio, peidiwch â phoeni, mae'n hawdd iawn.

beccariophoenix

Problemau amlaf coed palmwydd

Cymharol ychydig yw'r problemau mwyaf cyffredin gyda choed palmwydd. Maent yn blanhigion cryf iawn sy'n gwybod sut i roi'r cyffyrddiad egsotig hwnnw i'r ardd.

Gwenyn

Planhigion i ddenu gwenyn

Mae gwenyn yn bryfed buddiol iawn i'r ardd, a dyna pam yr argymhellir rhoi planhigion sy'n eu denu, yn enwedig i'r ardd.

Jasminwm polyanthum

Dewis dringwyr ar gyfer y ffynnon

Os oes gennych ffynnon a'ch bod am roi bywyd newydd iddo neu ei addurno i wneud iddi edrych yn wahanol, rydym wedi dewis i chi ddringo planhigion sy'n ddelfrydol at y diben hwn.

Rosmarinus officinalis

Creu eich cornel o blanhigion meddyginiaethol

Mae mwy a mwy o blanhigion meddyginiaethol yn ennill poblogrwydd ac mae hynny'n rhywbeth rydych chi'n ei weld mewn gerddi. Ydych chi eisiau cael eich cornel meddyginiaeth eich hun? Yn mynd i mewn.

Hadau saccharwm acer

Beth yw haeniad hadau?

Mae haenu hadau yn ddull hau defnyddiol iawn i'r rhai ohonom sydd am egino hadau o goed mewn hinsoddau oerach.

Quinquefolia Parthenocissu

Y winwydden forwyn odidog

Llwyn dringo sy'n frodorol o Asia a Gogledd America yw'r winwydden forwyn. Mae ei ddail collddail yn troi lliw coch dwys yn yr hydref.

Rhosyn o jericho

Rhosyn egsotig Jericho

Mae Rhosyn Jericho yn blanhigyn egsotig sy'n crebachu pan nad yw'n derbyn dŵr ac yn ymledu mewn amodau llaith.

Sapiwm yn yr hydref

coeden wêr (Sapium sebiferum)

Mae'r Tallow Tree, a'i enw gwyddonol yw Sapium sebiferum, yn un o'r ychydig goed a all ddisgyn yn weddol dda mewn hinsoddau eithaf cynnes.

Cercis siliquastrum

Coed collddail ar gyfer priddoedd clai

Ydych chi'n chwilio am goeden gollddail ar gyfer eich gardd? Mae yna lawer a all fyw'n dda ar bridd clai a / neu galchaidd. Yma rydyn ni'n dangos rhywfaint i chi.

Golygfa o ddeilen Washingtonia filifera

Popeth am y Washingtonia

Mae Washingtonia yn gledrau sy'n tyfu'n gyflym iawn ac sy'n addasu i bob math o bridd a hinsoddau. Maent yn ddelfrydol ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel.

lagerstroemia

Harddwch yr haf: Blodau Coed Iau

Mae'r Goeden Iau yn blanhigyn addurnol iawn sy'n frodorol o China. Mae'n tyfu i uchder o 8 metr, a gellir ei gael mewn pot ac yn yr ardd.

Myrtifolia polygala

Llwyni ar gyfer hinsoddau sych

Weithiau mae'n anodd dod o hyd i lwyni addurnol ar gyfer hinsoddau sych, ond nid yw hyn yn wir bob amser. Rydyn ni'n eich cyflwyno chi i dri ohonyn nhw yn yr erthygl hon.

Acer pseudoplatanus

Y Banana Ffug Fawr

Mae'r Banana Ffug yn goeden enfawr sy'n gallu cyrraedd uchder o hyd at 30 metr. Yn ddelfrydol ar gyfer gerddi mawr, mae'n berffaith fel sbesimen ynysig.

Gardd Zen

Coed o had ... neu wedi'u prynu?

Os nad ydych yn gwybod a ddylech brynu hadau neu goed wedi'u tyfu, byddwn yn dweud wrthych fanteision ac anfanteision y ddau achos fel y gallwch ddewis yn well.

Mae Cyathea yn gadael

Popeth am Cyathea

Mae'r genws Cyathea yn cynnwys tua 460 o rywogaethau o redyn llwyn, a dim ond 2 ohonynt y gellir eu canfod yn hawdd. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi yma.

Verbena

Tyfu verbena gartref

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gyfrinachau verbena a sut i dyfu'r planhigyn llysieuol hwn.

Phyllostachys nigra

Bambŵ du

Mae bambŵ du, rhywogaeth o gyfandir Asia, yn blanhigyn hardd gyda choesau du y gellir ei gael mewn unrhyw gornel o'r ardd.

Nelumbo nucifera

Plannu lotysau mewn potiau

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych gam wrth gam sut i gael lotysau mewn potiau. Os nad oes gennych bwll, peidiwch â phoeni: gallant fod mewn bwcedi heb broblemau.

Spatulata gwddf

Dyfrio planhigion cigysol

Mae planhigion cigysol yn denu sylw oedolion a phlant. Maen nhw'n gyffredin iawn mewn cartrefi, ond ... sut maen nhw'n cael eu dyfrio? Rydyn ni'n dweud wrthych chi amdano yma.

Caffra erythrina

Popeth am y Coral Tree

Mae'r Coral Tree, a'i enw gwyddonol yw Erythrina caffra, yn goeden sy'n frodorol i dde Affrica sydd wedi ennill ei lle yn ein gerddi.

Blodyn coch Azalea

Sut i ofalu am asaleas

Llwyn sy'n frodorol o Asia yw'r asalea sydd wedi dod yn boblogaidd iawn mewn gerddi tymherus ledled y byd. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i ofalu am asaleas yn yr erthygl hon.

Hadau

Plannu coed mewn gwelyau hadau

Heddiw yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych gam wrth gam plannu coed mewn gwelyau hadau, yn ogystal â rhai triciau ar gyfer eu datblygiad cywir yn y dyfodol.

Brachychiton acerifolius

Y Brachychiton, coeden wrthsefyll iawn

Mae'r Brachychiton yn goed sy'n frodorol o Awstralia y mae eu genws yn cynnwys tua 30 o rywogaethau. Yn yr erthygl hon byddwch chi'n cwrdd â phedwar ohonyn nhw.

Phoenix roubleni

Pa goed palmwydd y gellir eu potio?

Mae yna goed palmwydd sy'n addas i fyw mewn pot, hyd yn oed i'w cael y tu mewn i'r cartref. Yma rydym yn eich cyflwyno i dri ohonynt yn ddelfrydol i'w cael.

Kalanchoe daigremontiana

Y Kalanchoe, yr anhysbys mawr hwnnw

Mae Kalanchoe yn blanhigion suddlon adnabyddus a phoblogaidd mewn gerddi a chasgliadau ledled y byd. Ond nid yw pawb yn gwybod am ei briodweddau meddyginiaethol.

Strelitzia reginae, planhigyn blodeuol chwilfrydig iawn

Planhigion ar gyfer gerddi ger y môr

Rydym yn gwneud detholiad o blanhigion niferus fel y gallwch ddylunio'ch gardd sy'n wynebu'r môr. Bydd pob un ohonynt yn tyfu heb broblemau yn eich gardd.

toona sinensis

Cedar gwerthfawr China

Mae'r Cedar Tsieineaidd, a'i henw gwyddonol yw Cedrela sinensis, yn goeden tua wyth metr o uchder sy'n troi'n goch yn yr hydref.

Coed bytholwyrdd

Mathau o fythwyrdd

Mewn coed bytholwyrdd mae dau gategori sy'n cael eu gwahaniaethu gan siâp y dail.

Glaswelltau

Glaswelltau, teulu planhigion pwerus

Mae glaswelltau yn blanhigion sy'n perthyn i deulu pwysig ac sy'n rhannu presenoldeb caniau hir neu goesau silindrog neu eliptig y mae'r dail yn cael eu geni ohonyn nhw.

dianthus japonicus

Planhigion sy'n hoff o'r haul

Os oes gennych ardd heulog, ond nad ydych chi'n gwybod pa blanhigion i'w rhoi, rydyn ni wedi gwneud detholiad o blanhigion addurnol iawn sy'n hoff o'r haul i chi.

Osteospermum ecklonis

Gwelyau hadau ... yn yr haf?

Allwch chi wneud gwelyau hadau yn yr haf? Yr ateb yw ydy. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych am rai planhigion y gellir eu hau yn y tymor cynhesach.

Bambŵ ymerodrol

Gofal a defnydd bambŵ

Mae bambŵ yn blanhigyn addurnol iawn sy'n tyfu'n gyflym iawn, yn ddelfrydol ar gyfer gerddi sy'n ffurfio clystyrau gwyrdd o goesau melyn, gwyrdd neu ddu.

Soldanella alpaidd

Planhigion oer eithafol

Gallwn ddod o hyd i blanhigion ym mhob cornel o'r blaned, o'r trofannau i rewlifoedd, lle mae'n rhaid iddynt ddioddef oerni eithafol.

Acer palmatum

Dewis maples ar gyfer eich gardd

Mae coed masarn yn goed neu'n llwyni sy'n tyfu ledled y byd. Mae yna nifer o rywogaethau yr un yn fwy diddorol; yma rydym yn eich cyflwyno i bedwar.

Spathiphyllum

Planhigion ar gyfer mynedfa'r tŷ

Mae mynedfa'r tŷ fel arfer yn ystafell gyda llawer o olau, felly mae yna nifer o blanhigion y gallwch eu gosod yno i'w addurno. Rydym yn dyfynnu rhai i chi.

Dypsis_lutescens

Tyfu a gofalu am yr Areca

Mae'r Areca, a'i enw gwyddonol yw Dypsis lutescens, yn un o'r coed palmwydd mwyaf adnabyddus yn y byd, oherwydd ei werth addurnol uchel.

Pachira dyfrol

Cael coed mewn potiau

Os nad oes gennych ardd ond yr hoffech gael coed mewn potiau, gallwch eu cael heb broblemau. Gyda chyfres o awgrymiadau bydd eich coed yn tyfu heb broblemau.

wollemia nobilis

Wollemia nobilis: ffosil byw

Mae Wollemia nobilis yn gonwydd y daethpwyd o hyd i ffosil 200 miliwn oed ohono. Mae hyn yn ei wneud yn ffosil byw anhygoel.

oleander Nerium

Planhigion sy'n niweidiol i iechyd

Ymhlith y planhigion addurnol gallwn ddod o hyd i rai a all fod yn niweidiol i iechyd pobl a / neu anifeiliaid. Rydyn ni'n cyflwyno rhai ohonyn nhw i chi.

darlingtonia californica

Planhigion cigysol anhysbys

Mae planhigion cigysol yn fath o blanhigion sydd angen bwydo ar bryfed i oroesi. Mae yna dri dieithryn y dylech chi eu gwybod.

Gwrych blodau

Defnydd o wrychoedd

Mae gwrychoedd bob amser wedi bod yn rhan o fywyd bodau dynol a bodau byw eraill. Maen nhw'n ffigwr pwysig iawn yn yr ardd gan eu bod nhw'n ein hamddiffyn.

Gerberas

Planhigion i'w rhoi i anwyliaid yn yr ysbyty

Weithiau rydyn ni'n cael ein hunain yn y sefyllfa o dderbyn rhywun annwyl, ac nid ydym yn gwybod pa blanhigion y dylem eu rhoi i ffwrdd. Yma rydyn ni'n rhoi 4 syniad i chi y byddwch chi'n eu caru.

Wisteria

Wisteria sinensis: y blodyn plu

Llwyn ddringo yw Wisteria sinensis a all dyfu i uchder o 15 metr, a gall fyw hyd at 100 mlynedd. Mae'n ddiddorol iawn ar gyfer gardd.

Caffra protein

Blodyn Protea, cain a hardd iawn

Mae'r protea yn genws o blanhigion llwyni sy'n frodorol yn bennaf i dde Affrica, yn benodol yn nhalaith Cape. Maen nhw'n addurnol iawn.

cokedama

Kokedamas: gofal ac ategolion

Yma rydyn ni'n dweud mwy wrthych chi am kokedamas, sut i ofalu amdanyn nhw a rhai opsiynau affeithiwr i wneud iddyn nhw edrych yn well.

Azalea

Plannwch eich gardd dan do

Mae'r planhigion yn y cartref yn rhoi llawer o chwarae, cymaint fel y gallwn eu cyfuno yn y fath fodd i greu gardd dan do hardd yn y gaeaf.

Meddwl

Pansies, blodau'r gaeaf

Mae pansies yn blanhigion delfrydol ar gyfer yr ardd oherwydd eu lliwiau bywiog. Mae blodeuo yn digwydd yn y gaeaf sy'n golygu ei fod yn blanhigyn tymhorol.

Pawlonia tomentosa

Coeden Bywyd Paulownia Tomentosa

Mae coeden anhygoel i'w chael yn Tsieina. Maen nhw'n ei galw'n goeden bywyd, a'i henw gwyddonol yw Paulownia tomentosa. Mae'n addurnol iawn ac yn ddefnyddiol iawn.

Dypsis decaryi

Y goeden palmwydd drionglog hardd

Mae'r palmwydd trionglog, a'i enw gwyddonol yw Dypsis decaryi, yn un o'r cledrau trofannol mwyaf llwyddiannus, gan ei fod yn gallu gwrthsefyll rhew.

Wodyetia

Tocio coed palmwydd

Mae tocio coed palmwydd yn hanfodol, fel pe bai deilen sych yn cwympo i'r llawr, gallai achosi difrod. Yma rydyn ni'n rhoi awgrymiadau i chi ar gyfer tocio iawn.

Flores

Blwyddyn gyntaf bywyd Fflamllyd

Mae blwyddyn gyntaf bywyd coeden yn gymhleth iawn gan fod plâu na fydd yn oedi cyn cymhlethu'ch bywyd. Heddiw, byddwn yn gweld sut mae rhywun yn gofalu amdano.

Flores

Y goeden almon, coeden ardd brydferth

Mae'r goeden almon, y mae ei tharddiad yn Asia, yn un o'r coed mwyaf cyffredin ym Môr y Canoldir. Mae'n hawdd iawn tyfu, ac mae'r almon yn flasus iawn.

Grŵp Sarracenias

Tocio’r Sarracenias

Mae Sarracenias, fel y mwyafrif o blanhigion cigysol, yn gaeafgysgu yn y gaeaf, hynny yw, mae eu dail yn sychu. Mae tocio yn bwysig er mwyn osgoi ffwng.

Cefnffordd

Coeden gyda lliwiau'r enfys

Yn y trofannau rydyn ni'n dod o hyd i goeden fawreddog, y mae ei chefn gyda lliwiau'r enfys yn gadael neb yn ddifater. Rydym yn siarad am Ewcalyptws yr enfys.

aeranthos Tillandsia

Carnation sy'n byw ar yr awyr

Yng nghoedwigoedd a mynyddoedd De America, mae planhigyn chwilfrydig iawn: carnation yr awyr. Bromeliad sy'n byw yng nghanghennau coed.

Oedolyn Acacia tortilis

Tortilis acacia

Mae Acacia tortilis yn goeden ddraenog sy'n byw yn ardaloedd anialwch Affrica a rhan o Asia. Mae'n symbol hardd iawn o'r savannah ar gyfer gardd.

Flores

Acacia porffor, coeden ardd hyfryd

Oes gennych chi ardd fach ac nad ydych chi'n gwybod pa goeden i'w rhoi i fyny? Mae Acacia Porffor yn ddewis delfrydol. Bydd ei ddail porffor yn gwneud ichi syrthio mewn cariad, heb amheuaeth.

Siocled haf Albizia

Albizia gyda lliw siocled hardd

Yn Persia gallwn ddod o hyd i un o'r coed harddaf sy'n bodoli ar hyn o bryd: yr "Siocled Haf" Albizia julibrissin, o liw hardd.

Bunali Catalpa

Catalpa bungei, coeden addurniadol

Mae coeden Catalpa bungei yn goeden a ddefnyddir yn helaeth at ddibenion addurnol oherwydd maint ei choron sy'n ffurfio ymbarél naturiol.

dionea

Gaeafgysgu planhigion cigysol

Gyda dyfodiad yr oerfel mae ein planhigion cigysol yn mynd i gyflwr gaeafgysgu. Bydd angen llai o ddyfrio arnyn nhw nes bod y risg o rew drosodd.

Celyn

Celyn: coeden Nadolig iawn

Mae'r Nadolig eisoes yn agos iawn, a dyna pam rydyn ni'n dechrau gweld planhigion Nadolig, fel celyn. Rydym yn egluro ei drin a'i ofal yn yr erthygl hon.

Cnau castan gyda saith coes

Coed egsotig Sbaen

Mae rhai coed yn Sbaen yn denu sylw oherwydd eu bod yn brin ac yn wreiddiol. Dyma achos y goeden gastanwydden gyda saith coes.

Coeden carob

Y goeden carob yn yr ardd

Mae'r carob yn goeden sy'n frodorol i Fôr y Canoldir. Mae'n ddiolchgar iawn, yn gallu gwrthsefyll sychder, a gall ddod yn addurnol iawn.

Arbutus

Coeden fefus yn yr ardd

Mae'r goeden mefus yn llwyn gofal hawdd sy'n werth ei gael yn yr ardd oherwydd ei dail dwys a'i flodau a'i ffrwythau hardd.

Rhedyn Maidenhair

Cysgodi planhigion i'w cael yn yr ardd

Os oes gennych ardd heb lawer o haul ac ardaloedd cysgodol, gallwch ystyried y planhigion cysgodol hyn a fydd yn tyfu hyd yn oed heb dderbyn pelydrau'r haul.

Coeden lemon

Cael coeden lemwn gartref

Mae'r goeden lemwn yn goeden hardd i'w chael yn yr ardd am ei arogl a'i harddwch. Yn ogystal, mae'n rhoi lemonau blasus i ni yn ystod y tymor.

Coeden

Coed a llwyni ar gyfer teras

Os nad oes gennym ardd ac rydym am gael llwyni neu goeden a dim ond patio, balconi neu deras sydd gennym, mae yna lawer o rywogaethau y gallwn ddewis ohonynt.

Rhedyn

Sut i gael planhigion am ddim?

Ffyrdd amrywiol o gael planhigion am bris gwych, hyd yn oed am ddim. Esboniad o'r dull o dorri, hadau a rhannu planhigion.

siantieri

Planhigyn chwilfrydig, y Blodyn Ystlumod

Mae'r planhigyn rhyfedd hwn i'w gael yn aml mewn meithrinfeydd. Am y rheswm hwn, mae'r erthygl hon yn sôn amdani hi, y Blodyn Ystlumod, ac am y gofal sydd ei angen arni.

Coeden

Sut gall coed atgenhedlu?

Esboniad o'r gwahanol ddulliau o atgynhyrchu coed sy'n bodoli heddiw. Gwybodaeth am y dull bob amser, toriadau a impiadau.

Cyll

Plannu coeden gnau cyll

Mae Hazel yn goeden hyfryd a lliwgar iawn y gallwch chi ei chael yn eich gardd. Nid oes angen gofal mawr arno er ei bod yn bwysig gwybod rhai cyfrinachau wrth ei blannu.

saracenia

Atgynhyrchu planhigion cigysol

Canllaw ar sut i atgynhyrchu planhigion cigysol. Gwybodaeth am atgynhyrchu hadau, toriadau a'u rhannu. Esboniad o sut maen nhw'n cael eu gwneud.

Eliator Begonia

Byd Begonias

Y planhigion sy'n haws mewn cartref yw'r Begonias. Dosberthir y rhain yn dri grŵp mawr.

Blodyn wal

Casglu hadau blodau II

Byddwn yn dysgu casglu hadau'r Calendula, y Cosmos, y Blodyn Wal a'r Adar Gleision. Hadau blodau tymhorol ydyn nhw.

sedum palmeri

Planhigion suddlon

Mae Sedum Palmeri, Suaveonlens, Aenium Arboreum, Tradescantia Navicularis a Sedum Praealtum yn blanhigion suddlon delfrydol ar gyfer gerddi ac ar gyfer potiau.

tagete

Casglwch hadau blodau

Er mwyn parhau i fwynhau'r planhigion tymhorol bob blwyddyn mae'n rhaid i ni gasglu'r hadau. Mae'r erthygl hon yn sôn am gasglu rhai hadau.

Spatiphilian

Nodweddion y Spatifilo

Mae'r Espatifilo yn blanhigyn delfrydol ar gyfer cartrefi oherwydd ei fod yn puro'r aer. Mae hefyd yn brydferth iawn ac yn hawdd gofalu amdano.

Sanseviera

Planhigion sy'n cefnogi'r diffyg golau

Mae yna blanhigion sy'n cefnogi'r diffyg golau ac sy'n ddelfrydol ar gyfer ystafelloedd sydd â'r nodweddion hyn. Dyma'r Potos, Rhedyn, Fitonia a Sanseviera.

Calathea

Gofal Calatea

Mae Calatea yn blanhigyn hardd sydd â blodau disglair iawn. Maent yn blanhigion dan do sydd angen y gofal lleiaf posibl.

clivia

Gofal Clivia

Mae Clivia yn blanhigyn dan do delfrydol ar gyfer lleoedd ysgafn, oer ac wedi'u hawyru'n dda. Mae'n dangos blodau hyfryd siâp cloch.

lithops

Cerrig byw

Mae yna fath o gactws y gallwn ei ddrysu â cherrig, gelwir y rhain yn gerrig byw. Cacti ydyn nhw mewn gwirionedd, maen nhw'n cael eu galw'n Lithops.

Asen Adam

Asen Adam

Mae asen Adam yn blanhigyn nad oes angen llawer o ofal arno. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y tu mewn mewn lleoedd llachar.

Hardd yn ystod y dydd

Convolvulus a'i ofal

Mae convolvulus yn blanhigion gyda blodau bach tlws iawn. Maent yn cynnwys 200 o rywogaethau o blanhigion. Byddwn yn gwneud sylwadau ar rai.

Blodyn Passion

Coed ar gyfer gerddi bach I.

Mewn gerddi bach, mae lle yn gyfyngedig iawn ac mae angen coed i gyd-fynd. Mae Passionflower, Hibiscus a Camellia yn ddelfrydol ar gyfer y gerddi hyn.

Coleus

Gofal Coleus

Mae Coleus yn ddosbarth o blanhigyn sy'n cynnwys llawer o amrywiaethau. Mae ei luosi yn syml ac mae'n blanhigyn tŷ disglair iawn.

Succulent

Succulents yn yr ardd

Mae succulents yn berffaith i bobl heb lawer o amser i'w dreulio ar blanhigion. Maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer gerddi, fertigol neu lorweddol.

Planhigyn arian

Planhigyn tŷ deniadol?

Efallai y bydd y planhigyn hwn yn denu arian neu efallai na fydd. Ychydig iawn o ofal sydd ei angen ac mae'n ddelfrydol ar gyfer y cartref.

Bromeliad

Gofal Bromeliad

Mae Bromeliads yn blanhigion trofannol sydd angen gofal sylfaenol fel bod eu bywyd yng ngwledydd y gorllewin yn hir iawn.

Cnau

Cnau Ffrengig y Cnau Ffrengig

Mae cnau Ffrengig yn bwysig iawn ymysg y coed oherwydd bod y cyfan ohono'n ddefnyddiadwy. Defnyddir cnau, dail a phren yn helaeth.

Llawr sych

Planhigion aromatig yn sychu

Disgrifiad o'r technegau ar gyfer sychu planhigion meddyginiaethol neu aromatig i'w defnyddio mewn arllwysiadau neu mewn bwyd.

Palms

Addurnwch eich gardd gyda choed palmwydd

Mae coed palmwydd yn blanhigion arbennig iawn gan eu bod yn darparu amgylchedd egsotig lle rydyn ni'n eu defnyddio: gerddi, patios, terasau neu du mewn. Dysgwch am ei ffurfiau, yr amrywiaeth fawr mewn rhywogaethau a lleoedd tarddiad ynghyd â'i ddefnyddiau niferus wrth addurno'ch gardd.

petunia

Surfinia neu Petunia?

Mae syrffinias yn hybridau Petunias. Mae'r erthygl hon yn gwybod y gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng y ddau.

Planhigion dan do

Sut i ofalu am eich planhigion dan do

Un o'r prif resymau bod planhigion dan do yn byw am gyfnod byr fel arfer yw graddfa'r lleithder yn yr amgylchedd. Dewch ymlaen, mae ffactorau eraill yn helpu planhigion i dyfu'n dda.

Blodyn Marigold

Calendula: Rhyfeddod pob mis

Mae'r Calendula neu'r Wonder yn blanhigyn blynyddol gyda blodeuo toreithiog. Mae ganddo sawl defnydd, coginiol a meddyginiaethol. Mae ei drin yn hawdd iawn.

Creepers

Dringwyr neu dringwyr, lliw ar ei ben

Mae yna blanhigion ar gyfer popeth. Mae planhigion dringo yn addurno waliau, pergolas, bwâu, maen nhw'n rhoi ffresni a lliw yn ychwanegol at bersawru'r amgylchedd.

Gall dyfrio

Tyfu cacti a suddlon eraill

Mae cacti a suddlon yn blanhigion sydd angen ychydig iawn o ofal, felly maen nhw'n ddefnyddiol iawn fel addurn ar gyfer eich cartref a'ch gardd.

Llwyni

Sut i blannu llwyni gardd

Nawr bod gennych eich llwyn, mae'n bwysig gwybod sut i'w blannu, yn enwedig os oes sawl un, dylai fod â phellter delfrydol fel nad yw'r gwreiddiau'n cymysgu â'i gilydd. Dewch i ni weld yma'r pwyntiau i'w cadw mewn cof.

Llwyni

Beth yw llwyni addurnol?

Os ydych chi am ychwanegu gwyrdd at eich gardd drefol, gallwch chi feddwl am osod llwyni addurnol, rhywogaethau sydd â manteision mawr.

Trawsblannu planhigion dan do

Sut i drawsblannu planhigion dan do

Dylid trawsblannu planhigion dan do pan fydd y pot neu'r cynhwysydd y maent ynddo yn rhy fach. Popeth y mae'n rhaid i chi ei wybod i ddarganfod pryd i wneud y newid ac ym mha ffordd.

Garddio

Planhigion i wrthyrru plâu

Er nad yw'n feddyginiaeth effeithiol gant y cant, mae defnyddio planhigion aromatig a mathau eraill o blanhigion i wrthyrru plâu yn yr ardd yn offeryn hynod effeithiol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r mathau mwyaf priodol ar gyfer pob math o bla.

Geraniwm

Clefydau geraniwm

Mae geraniwm yn blanhigyn lluosflwydd poblogaidd iawn nad oes angen gofal mawr arno. Ond mae'n rhaid i chi reoli nad ydych chi'n mynd yn sâl ac am hynny rydyn ni'n darparu'r holl gyngor angenrheidiol i chi.

Peonies

Planhigion lluosflwydd a lluosflwydd

Mae lluosflwydd a lluosflwydd yn para o un tymor i'r llall a gallant fyw am o leiaf dwy flynedd, ond er bod planhigion lluosflwydd yn diflannu yn y gaeaf ac yn cael eu haileni, mae planhigion lluosflwydd yn cynnal eu dail yn ystod y misoedd oer.

Sansevieria: planhigyn gwrthsefyll iawn

Mae Sansevieria yn blanhigyn gwrthsefyll iawn nad oes angen llawer o ofal arno, sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n newydd i arddio neu sy'n methu â neilltuo llawer o amser iddo.

stoc o bupurau

Calendr Cnydau Ionawr

Hau, trawsblannu a chynaeafu calendr ar gyfer llysiau mewn pot sy'n cyfateb i fis Ionawr.

Planhigion Nadolig: uchelwydd

Mae hen draddodiad Nadoligaidd yn dweud y bydd uchelwydd yn dod â hapusrwydd i’r tŷ lle mae wedi’i leoli a chariad a ffrwythlondeb i gyplau sy’n cusanu o dan ei ganghennau.

Germinator

Ysgewyll hadau

Soy, alffalffa, corbys, bresych coch, radis, gwygbys, brocoli, pys ... Mae ysgewyll yn cynnig amrywiaeth enfawr o ysgewyll blasus inni, sydd hefyd â nodweddion iechyd buddiol. Ym mis Rhagfyr, pan fydd gweithgaredd gardd yn arafu, mae'n amser da i egino gartref.

Araucaria Excelsa

Coeden Nadolig. Naturiol neu artiffisial?

Beth yw'r opsiwn mwyaf ecolegol ar gyfer y goeden Nadolig? Naturiol neu artiffisial? Rydym yn dadansoddi posibiliadau goroesi coed naturiol, y rhywogaethau mwyaf addas a'u gofal sylfaenol.

Poinsettia

Poinsettia: plâu a chlefydau

Ac rydym yn parhau gyda'r Poisentia, Poinsettia neu'r Planhigyn Nadolig. Ein nod: ei oroesiad a'i ddatblygiad i'w fwynhau eto'r flwyddyn nesaf. Ar ôl Poinsettia: sut i oroesi'r Nadolig a Poinsettia: gofalwch ar ôl y Nadolig, heddiw rydyn ni'n dod â'r rhandaliad diweddaraf o'r cyfleusterau hyn i chi, gyda symptomau plâu a chlefydau a all effeithio ar ein planhigyn dail coch.

Potiau

Mesuriadau o'r potiau yn ôl y cnwd

Tabl canllawiau ar gyfer pob llysieuyn ar gyfer potiau blodau neu erddi trefol. Yn nodi cyfaint a mesuriadau'r potiau yn ôl y cnwd, yr angen am diwtora ai peidio, y pellter hau neu drawsblannu a'r math o wreiddyn pob rhywogaeth

Planhigion ar gyfer yr ystafell ymolchi

Planhigion ar gyfer yr ystafell ymolchi

Nid yw pob rhywogaeth yn addas ar gyfer yr ystafell ymolchi. Mae arnom angen planhigion sy'n gwrthsefyll lleithder ac yn cynhesu'n dda. Ac yn dibynnu a oes gennych olau naturiol ai peidio, bydd angen rhywogaeth benodol arnoch chi. Rydyn ni'n dangos i chi rai o'r rhywogaethau planhigion mwyaf addas ar gyfer yr ystafell ymolchi.

eginblanhigyn bresych coch

Bresych: hau ac egino

Mae'r cwymp a'r gaeaf yn dymor bresych. Gan ei fod yn un o'r llysiau sy'n gallu gwrthsefyll oer yn fawr, mae ei galendr ...

Tywarchen mewn pot

Amddiffyn planhigion rhag oerfel

Pan fydd y tymheredd yn gostwng o dan 6º, rhaid cymryd rhai rhagofalon i osgoi neu leihau difrod i'n planhigion. Mae gwreiddiau planhigyn mewn pot yn fwy sensitif i oerfel. O ystyried y risg o rew, ni fyddwn yn hau nac yn trawsblannu, ond beth ydyn ni'n ei wneud gyda'r planhigion bach rydyn ni newydd eu trawsblannu neu sy'n tyfu?

seleri a radis

Calendr Cnydau Tachwedd

Calendr o gnydau, hau a chynaeafu llysiau mewn amceta sy'n cyfateb i fis Tachwedd ac ardal Môr y Canoldir.

Planhigion aromatig mewn potiau

Aromatig ym mis Hydref

Pa aromatics allwch chi eu plannu ym mis Hydref? Pa fath o bot sydd ei angen arnoch i'w plannu gartref? Pryd fyddan nhw wedi tyfu i fyny? Sut mae'n rhaid i chi ofalu amdanyn nhw? Mae'r calendr cnwd byr hwn yn rhoi'r ateb cyflym i chi.

Jiffys: eginblanhigion mawn dan bwysau

Jiffys: eginblanhigion mawn dan bwysau

Mae jiffys yn ddisgiau mawn cywasgedig bach o ansawdd uchel, wedi'u leinio â rhwyll. Y fantais yw nad oes angen i chi drawsblannu, rydych chi'n eu cyflwyno'n uniongyrchol, unwaith y bydd yr had wedi egino yn y pot olaf, oherwydd eu bod nhw eu hunain yn ffurfio'r swbstrad.

Tyfu planhigyn ffa llydan

Ffa pot

Yn yr hydref mae'n bryd hau ffa. Gallwn eu tyfu mewn potiau a'u mwynhau yn ein pot blodau.

Pys pod crwn

Tyfu pys mewn pot

Yr holl allweddi i dyfu pys mewn pot, plannwr neu fwrdd tyfu. Hau, dyfrhau, gofalu a chynaeafu'r codlys hwn yn y pot neu'r ardd drefol.

cnwd pys

Calendr Cnydau Hydref

Plannu a chynaeafu calendr ar gyfer llysiau mewn pot sy'n cyfateb i fis Hydref. Data dangosol ar gyfer ardal Môr y Canoldir.

Moron

Moron mewn pot

Mae'n hawdd tyfu moron gartref os ydych chi'n gwybod beth yw eu gofynion. Dylai hau’r llysieuyn hwn osgoi tymereddau oer a bydd yn cynhyrchu cynhaeaf trwy gydol y flwyddyn.

Eginblanhigion mewn cwpanau iogwrt

Gadewch i ni hau! Offer ac ategolion

O hau i gynaeafu, yn ystod y gwahanol gyfnodau y mae ein cnydau'n mynd drwyddynt, bydd angen ategolion ac offer penodol arnom. Mewn gardd fach, fel gartref, mae'r offer hyn yn wahanol i'r rhai a ddefnyddir mewn gerddi pridd.

Siard y Swistir

Siard pot

Mae Chard yn gnwd hawdd i'n gardd drefol. Mewn pot neu fwrdd tyfu, mae'n cyrraedd maint sylweddol a gall gyflenwi ein defnydd teulu am sawl mis. Potiau mawr a thymheredd cynnes yw'r unig ofynion ar gyfer plannu a thrawsblannu.

stevia

Stevia: y planhigyn sy'n melysu

Stevia yw'r planhigyn ffasiynol. Ers i'r melysydd naturiol hwn lanio yn Ewrop, bob dydd mae mwy o gynhyrchion sy'n ymgorffori Stevia fel melysydd. Nid yw ei ddefnydd yn effeithio ar y mynegai glycemig na gorbwysedd, a phriodolir effeithiau gwrthocsidiol a gwrthlidiol iddo. Nid oes ganddo galorïau, dim braster dirlawn, dim siwgrau, a dim carbohydradau. Mae'n ddiwretig ac yn dreuliol. Nid yw'n cynhyrchu colesterol nac eplesu nac yn adweithio â chydrannau eraill o fwyd. Mae ei drin gartref yn syml iawn.

Dail sych

Adennill planhigion sych

Dail sych, swbstrad sych, planhigion sych ... Pan ddychwelwn o'r gwyliau gallwn ddod o hyd i broblemau sychder yn ein planhigion. Gyda chyn lleied o ofal â phosibl, gallant wella.

Planhigion mewn pot aromatig

Planhigion aromatig

Mae tyfu planhigion aromatig mewn potiau yn syml. Mae'r planhigion a'r perlysiau hyn, sydd wedi'u tyfu ers yr hen amser, yn cynnig llawer o bosibiliadau addurniadol, aromatig, coginiol a meddyginiaethol.

eginblanhigyn letys romaine

Letys mewn pot

Mae tyfu letys mewn pot yn gyflym ac yn hawdd. Cyngor ar hau, hinsawdd, dyfrhau a datblygu i gael letys mewn gardd lysiau.