Mae yna lawer o goed gyda ffrwythau coch

coed gyda ffrwythau coch

Ewch i mewn yma a darganfyddwch ein detholiad o 15 coeden gyda ffrwythau coch sy'n gwrthsefyll oerfel a gwres y dylech chi eu gwybod.

Gelwir y Corokia hefyd yn lwyn rhwyll wifrog.

Llwyn rhwyll Wire (Corokia)

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y genws Corokia? Yma rydym yn esbonio beth ydyw a pha ofal sydd ei angen ar y planhigion hyn.

gofal oren mewn potiau

Sut i ofalu am goeden oren mewn potiau

Ydych chi'n gwybod sut i ofalu am goeden oren mewn potiau? Peidiwch â phoeni, rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel y gallwch chi ei gael gartref a'i fwynhau.

Mae ozothamnus yn hawdd iawn i'w dyfu

blodyn reis (Ozothamnus)

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y genws Ozothamnus? Yma rydym yn esbonio beth ydyw a pha ofal sydd ei angen arno.

Gall fod gan y llawryf ddail brown

Pam fod gan y llawryf ddail brown?

Oes gan eich rhwyf ddail brown ond dydych chi ddim yn gwybod pam? Peidiwch â phoeni: yma rydyn ni'n dweud wrthych chi beth all ddigwydd a sut i'w ddatrys.

Nid oes angen haul ar y masarn opalws

Coed nad oes angen yr haul arnynt

Ydych chi eisiau gwybod pa goed nad oes angen haul arnynt? Os mai dim ond cysgod sydd gennych yn eich gardd a'ch bod yn chwilio am goeden ddiddorol, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Llwyn bach yw'r hibiscus

Pryd i docio hibiscus?

Ewch i mewn yma i ddarganfod pryd i docio hibiscws sy'n iach, ac ar ba adeg o'r dydd y dylech ei wneud fel ei fod yn gwella'n gyflym.

Mae'n hawdd plannu lafant mewn potiau.

Sut i blannu lafant mewn pot?

Ddim yn gwybod sut i blannu lafant mewn pot? Dilynwch y camau yr ydym yn eu hesbonio yma a byddwch yn gweld ei fod yn syml iawn.

cywreinrwydd y dderwen holm

Holm chwilfrydedd derw

Ydych chi eisiau gwybod beth yw prif chwilfrydedd y Dderwen Holm? Yma rydym yn dangos pob un ohonynt yn fanwl i chi.

Mae blodau eiddew yn wyrdd

Sut i gael eiddew gyda blodau?

Hoffech chi i'ch eiddew gynhyrchu blodau? Os nad ydych chi'n gwybod sut i ofalu amdano i'w gael, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Sut i dynnu clorin o ddŵr dyfrhau planhigion

Sut i dynnu clorin o ddŵr dyfrhau

Ddim yn gwybod sut i dynnu clorin o ddŵr dyfrhau ac eisiau rhoi dyfrhau iach i'ch planhigion? Rydym yn argymell nifer o dechnegau. Nabod nhw!

hibiscus coch

Canllaw Gofal Hibiscws Coch

Ydych chi wedi sylwi ar harddwch yr hibiscus coch? Darganfyddwch yn y canllaw hwn yr holl ofal sydd ei angen arnoch i fwynhau'r planhigyn gartref

Mae yna lawer o goed yn Awstralia

coed Awstralia

Ydych chi eisiau gwybod enw 10 coeden Awstralia yn ogystal â'u gwrthwynebiad i oerfel? Yna peidiwch ag oedi: ewch i mewn nawr.

Mae'r ficus yn goed o hinsoddau cynnes

Allwch chi gael y ficus y tu allan?

Ydy'r fficws yn yr awyr agored? Os ydych chi eisiau gwybod, rydyn ni'n eich gwahodd i ddod i mewn yma i'w ddarganfod ac felly'n gallu dewis y lleoliad gorau ar ei gyfer.

planhigion awyr

Sut i brynu planhigion awyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn planhigion awyr? Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod amdanyn nhw i'w prynu a gofalu amdanyn nhw am amser hir.

Gall coed Tsieina fod yn fawr

coed Tsieineaidd

Darganfyddwch yma y coed Tsieineaidd harddaf, a hefyd rhai o'r rhai lleiaf adnabyddus i'r Gorllewin. Byddan nhw'n siŵr o syndod i chi.

vawr vawr yn bot

Sut i ofalu am y winwydden wyryf mewn pot?

Ydych chi eisiau cael gwinwydden wyryf mewn pot ond ddim yn gwybod sut i ofalu amdani? Peidiwch â phoeni, rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel y gallwch chi ei gadw am flynyddoedd.

Golygfa o'r goeden palmwydd bambŵ

Pryd i ddyfrio'r coed palmwydd?

Ydych chi'n gwybod pryd i ddyfrio'r coed palmwydd? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, nodwch yma a byddwn yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am y pwnc diddorol hwn.

Mae yna lawer o blanhigion sy'n achosi brech

Planhigion sy'n achosi brech

Dewch i gwrdd â deg planhigyn sy'n achosi brech, y mae llawer ohonynt yn cael eu tyfu'n eang mewn gerddi a therasau. Yn mynd i mewn.

Mae yna lawer o blanhigion sy'n gwreiddio mewn dŵr

Planhigion sy'n gwreiddio mewn dŵr

Ydych chi eisiau gwybod pa blanhigion sy'n gwreiddio mewn dŵr a sut i wneud hynny? Wel, peidiwch ag oedi: ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych.

planhigion sy'n blodeuo adeg y fiola nadolig trilliw

Planhigion sy'n blodeuo adeg y Nadolig

Ydych chi'n meddwl mai dim ond yn y gwanwyn neu'r haf y mae planhigion yn blodeuo? Ddim mewn gwirionedd, mae yna rai planhigion sy'n blodeuo adeg y Nadolig. Darganfyddwch nhw!

Mae Magnolia grandiflora yn blodeuo mewn pot

Planhigion sy'n arogli llawer

Os ydych chi eisiau gwybod y planhigion sy'n arogli llawer, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a byddwch yn dysgu eu henwau. Darganfyddwch nhw.

Mae'r chamaedorea yn palmwydd dan do

Ble dylid gosod palmwydd?

Ewch i mewn yma i ddarganfod yn union ble y dylid gosod palmwydd fel y gall dyfu'n dda o'r diwrnod cyntaf.

Mae plannu olewydd yn cael ei wneud yn y gwanwyn

Sut i blannu coed olewydd?

Ydych chi eisiau gwybod sut i blannu coed olewydd? Os ydych chi am weld un o'r coed ffrwythau hyn yn tyfu, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn yma i ddysgu sut i'w blannu.

Sut ydych chi'n ailblannu lafant?

Sut i ailblannu lafant

Ydy'ch lafant mewn lle drwg? Ewch i mewn yma a byddwn yn esbonio sut i ailblannu lafant a'i gadw i dyfu heb broblemau.

planhigion arogli lemwn

Y planhigion gorau sy'n arogli fel lemwn

Planhigion sy'n arogli fel lemwn? Oes, mae yna lawer! Darganfyddwch y detholiad rydyn ni wedi'i baratoi ar eich cyfer chi fel bod gennych chi ddewis ymhlith llawer.

mintys yn heulog

Mintys pupur: haul neu gysgod?

A ydych yn amau ​​a ddylid rhoi'r mintys yn yr haul neu yn y cysgod? Os nad ydych yn siŵr ble y dylech ei osod, ewch i mewn a byddwn yn datrys yr amheuaeth.

Mae Lavandula allardi yn fawr

Lafanwla x allardii

Dysgwch bopeth am Lavandula x allardii, rhywogaeth sy'n cynhyrchu blodau ychydig yn fwy nag eraill o'i genws.

Gall y bougainvillea fod mewn blwch ffenestr

Sut i gael bougainvillea mewn garddwr?

A yw'n bosibl cael bougainvillea mewn blwch ffenestr? Ie wrth gwrs. Ond ar gyfer hynny mae'n rhaid i chi wybod sut i ofalu amdano. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

Rhaid trawsblannu planhigion dan do

Pryd i drawsblannu planhigion tŷ

Darganfyddwch yma pryd i drawsblannu planhigion dan do, p'un a ydyn nhw yn eu blodau ai peidio. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pryd yw'r amser gorau.

Gelwir y goeden Frankenstein hefyd yn goeden ffrwythau 40.

Beth yw'r goeden Frankenstein?

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y goeden Frankenstein? Yma rydym yn esbonio beth yw'r llysieuyn chwilfrydig hwn, sut y cafodd ei greu a beth yw ei bwrpas.

Planhigyn egsotig yw'r Monstera variegata

Monstera variegata: gofal

Oes gennych chi monstera variegata ac mae gennych chi amheuon ynghylch sut i ofalu amdano? Felly peidiwch ag oedi mwyach a dewch i mewn: byddwn yn dweud popeth wrthych.

ctenanthe burle marxii

ctenanthe burle marxii

Ydych chi'n adnabod y Ctenanthe burle marxii? Darganfyddwch sut le yw'r planhigyn hwn a'r berthynas sydd ganddo â marantas a calatheas, yn ogystal â'i ofal.

Mae yna sawl math o Peperomia

Peperomia: mathau

Oeddech chi'n gwybod bod llawer o fathau o peperomia? Yma rydyn ni'n dangos yr 11 y gallwch chi eu cael yn haws mewn meithrinfeydd.

Nid yw'r goeden sych bob amser yn gwella

Sut i adfer coeden sych?

Os yw'r goeden sydd gennym gartref am ryw reswm wedi dechrau sychu, beth bynnag yw'r achos, dylech ddilyn yr awgrymiadau syml hyn.

trawsblannu coed

Sut a phryd i drawsblannu coed?

Ydych chi eisiau dysgu sut a phryd i drawsblannu coed? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi'r awgrymiadau a'r triciau gorau ar ei gyfer.

Gall y gwrych isel gael ei ffurfio gan blanhigion llwyni

Planhigion ar gyfer gwrychoedd isel

Ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'r hinsawdd yn dymherus? Os ydych yn chwilio am blanhigion ar gyfer gwrychoedd isel, yma byddwn yn dangos y 10 gorau i chi.

gofal syngonium

Beth yw gofal syngonium?

Ydych chi'n gwybod beth yw gofal syngonium? Darganfyddwch a ydych chi'n ei wneud yn iawn trwy edrych ar yr anghenion sydd gennych.

Mae'r planhigyn marquise yn wenwynig

A yw'r planhigyn marquise yn wenwynig?

Ydych chi eisiau gwybod a yw'r planhigyn marquise yn wenwynig? Os felly, nodwch yma a byddwn yn ateb eich cwestiwn, ond byddwn hefyd yn dweud wrthych sut i'w drin.

Perlysiau gyda blodau melyn yw Hypericum perforatum

Planhigion ar gyfer llethrau

Pa blanhigion i'w rhoi ar y llethrau? Os oes gennych unrhyw amheuon, ewch i mewn yma a darganfyddwch ein detholiad o rywogaethau gwledig o werth addurniadol gwych.

Perlysieuyn lluosflwydd yw Crossandra infundibuliformis

Crossandra infundibuliformis

Mae'r Crossandra infundibuliformis yn blanhigyn trofannol hardd y gallwch chi ei gael gartref. Darganfyddwch yma sut i ofalu amdano.

Mae'r ficus yn blanhigyn tŷ cain

Gofal fficws dan do

Ydych chi'n ystyried cael ficus dan do? Os felly, ewch yma i ddarganfod pa ofal sydd ei angen.

Perlysieuyn bach yw Callisia fragrans

callisia fragrans

Beth yw gofal Callisia fragrans? Os ydych chi wedi gwneud gydag un a'ch bod am iddo fod mor brydferth â'r diwrnod cyntaf, dewch i mewn!

hydnora affrig

hydnora affrig

Ydych chi'n adnabod yr Hydnora Affricanaidd? Darganfyddwch holl nodweddion y planhigyn hynod hwn nad ydych chi am ei gael yn eich cartref neu'ch gardd.

Mae yna lawer o fathau o fwyar Mair

mathau o fwyar Mair

Dysgwch am y prif fathau o goed mwyar Mair, yn ogystal â'u nodweddion. Darganfyddwch eu henwau, eu tarddiad, a llawer mwy.

Erica Cinerea

Erica Cinerea

Ydych chi wedi clywed am y cinerea Erica? Darganfyddwch y grug pinc sy'n tynnu cymaint o sylw yn ystod misoedd yr hydref a dysgwch bopeth am y planhigyn.

Mae Polyscia yn llwyn trofannol

Polyscia

Mae polyscia yn blanhigion trofannol hardd iawn. Ewch i mewn i ddarganfod sut i ofalu amdanynt fel eu bod yn brydferth.

Gallwch chi wneud toriadau monstera

Sut i wneud toriadau monstera?

Hoffech chi wybod sut mae toriadau monstera yn cael eu gwneud a sut i'w cael i wreiddio? Os felly, mae croeso i chi fynd i mewn.

Mae yna lawer o goed y gallwch chi eu cael ar deras

Coed mewn potiau ar gyfer teras

Os ydych chi am gael coed mewn potiau ar gyfer teras ond nad ydych chi'n siŵr pa rai i'w dewis, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn yma i ddarganfod y rhai gorau.

Mae Asalea yn blanhigyn diddorol

mathau o asaleas

Ewch i mewn a byddwch yn cwrdd â sawl math o asaleas, yr hawsaf i ofalu amdano y gallwch chi ddod o hyd iddo. Peidiwch â cholli'r cyfle i'w darganfod.

Prunus serrulata 'Kanzan' yn ei flodau

10 coeden hardd ar gyfer gardd

Darganfyddwch 10 coeden hardd sydd, yn ogystal â bod â gwerth addurniadol uchel iawn, yn ddelfrydol ar gyfer gerddi bach gan nad oes ganddyn nhw wreiddiau ymledol.

Mae Passiflora edulis yn ddringwr lluosflwydd

A all ffrwythau angerdd fyw yn Sbaen?

A yw'n ymarferol cael ffrwyth angerdd yn Sbaen? Os ydych yn chwilfrydig, ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod i wneud iddo bara.

Sut i hongian y carnation o'r awyr

Sut i hongian y carnation o'r awyr

Rydych chi wedi cael tillandsia ac rydych chi'n eu caru, ond sut ydych chi'n hongian y cnawdoliad o'r awyr? Oes rhaid i mi ei wneud mewn ffordd arbennig? rydym yn dweud wrthych

Mae Mahonia yn llwyn sy'n blodeuo yn y gaeaf

Llwyni sy'n blodeuo yn y gaeaf

Darganfyddwch ddeg llwyn sy'n blodeuo yn y gaeaf y gallwch chi eu plannu yn yr ardd neu mewn pot. Dewch i mewn a pheidiwch â'i golli.

Planhigyn Anemopsis californica

Glaswellt Manso (Anemopsis californica)

Os ydych chi eisiau planhigyn ar gyfer eich gardd neu batio sydd, yn ogystal â bod yn brydferth, yn feddyginiaethol ac yn hawdd gofalu amdano, ewch i mewn a chwrdd â pherlysiau'r manso. ;)

Mae'r Monstera obliqua yn blanhigyn bregus

Monstera lletraws

Mae'r Monstera obliqua yn blanhigyn hawdd iawn i ofalu amdano. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi sut y gallwch chi ei wneud bob amser yn wyrdd ac yn iach.

Sut i docio poto

Sut i docio poto

Oes gennych chi'r planhigyn dan do hwn ac nad ydych chi'n gwybod sut i docio poto? Peidiwch â phoeni, dyma'r allweddi i'w wneud yn iawn.

Mae rhododendron yn blodeuo yn y gwanwyn

Pryd mae rhododendron yn blodeuo?

Ewch i mewn yma i ddarganfod pryd mae'r rhododendron yn blodeuo, sut le yw ei flodau a beth sy'n rhaid i chi ei wneud i wneud iddynt gynhyrchu bob blwyddyn.

trawsblaniad hydrangeas

Pryd a sut i drawsblannu hydrangeas

Ddim yn gwybod pryd na sut i drawsblannu hydrangeas? Peidiwch â phoeni, rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel bod popeth yn mynd yn dda a bod eich planhigyn yn parhau i dyfu.

blodau ar gyfer fâs

Canllaw i brynu blodau fâs

Blodau ar gyfer fâs, ydych chi'n chwilio amdanynt? Rydyn ni'n dewis rhai tuswau a blodau a allai fod yn ddiddorol. Darganfyddwch nhw i gyd!

Mae angen tiwtor ar y monstera weithiau

Pryd i roi tiwtor ar y monstera?

Os oes gennych monstera ac nad ydych chi'n gwybod pryd na sut i roi tiwtor arno, cofrestrwch nawr a byddwn yn esbonio popeth am y pwnc hwn yn fanwl.

Perlysieuyn yw Caraway

Carawe (Carum carvi)

Mae Carum carvi neu garwe yn berlysieuyn bwytadwy a meddyginiaethol nad oes angen llawer o ofal arno. Ewch i mewn yma a'i ddarganfod.

Coeden gysgod yw'r Fagus sylvatica

Cysgod coed

Rydym wedi gwneud dewis bach o goed cysgodol i chi, ar gyfer gerddi trofannol a'r rhai mewn hinsoddau oerach.

Sut i dyfu toriadau dan do

Sut i dyfu toriadau dan do

Os oes gennych chi blanhigion na fyddech chi byth eisiau eu colli, ydych chi'n gwybod sut i dyfu toriadau ohonyn nhw dan do? Dysgwch ei luosi'n hawdd.

Prif nodweddion

Ffotinia fraseri

Photinia fraseri yw'r llwyn mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer addurno gardd. Dysgwch y gofal a'r cyflyrau sydd eu hangen arnoch chi yma.

Mae'r Pinus longaeva yn goeden sy'n byw am flynyddoedd lawer

Coeden Methuselah, yr hynaf yn y byd

Ydych chi wedi clywed am y goeden Methuselah? Dyma'r planhigyn hynaf yn y byd, ac mae i'w gael yn yr Unol Daleithiau. Ewch i mewn a dysgu mwy amdani.

Planhigyn trofannol yw alocasia du

Alocasia du: sut i ofalu amdano?

Oeddech chi'n gwybod, fel alocasia du, fod cyltifarau gwahanol o alocasia a colocasia yn hysbys? Dewch i mewn a darganfod nhw i gyd.

cercis ciliquastrum

caru gofal coed

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r awgrymiadau gorau am ofalu am y goeden cariad. Dysgwch fwy amdano yma.

Mae gwahanol ddefnyddiau i ddail y Lawsonia inermis

Arjena (Lawsonia inermis)

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Lawsonia inermis, y planhigyn henna. Darganfyddwch ei darddiad, nodweddion a llawer mwy.

Mae rhododendron yn llwyn sy'n gallu blodau coch

llwyni gyda blodyn coch

Ewch i mewn yma i wybod enw deg llwyn blodeuol coch sydd nid yn unig yn brydferth, ond hefyd yn hawdd i'w cynnal.

bambŵ pigog (Bambusa arundinacea)

Mae'r Bambusa arundinacea yn bambŵ a all ddod yn enfawr. Yn ogystal, mae ganddo ddrain, felly peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i'w gyfarfod.

beth yw yerba mate

Beth yw yerba mate

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yerba mate a beth yw ei nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Planhigyn gyda blodyn melyn yw marina Medicago

Wagen traeth (Medicago marina)

Darganfyddwch y perlysiau a elwir yn Medicago marina, neu rhedwr traeth, rhywogaeth a ddarganfyddwn ar arfordir Môr y Canoldir.

Mae blodyn camellia yn ymddangos yn y gwanwyn

Pryd mae camelias yn blodeuo?

A oes gennych chi amheuon ynghylch pryd mae camelias yn blodeuo? Ydych chi'n poeni am beidio â gwybod beth i'w wneud i'w gynhyrchu eto? Dewch i mewn a byddwn yn eich helpu.

Mae hadau masarn Japan yn fach

Sut i hau hadau masarn Japan?

Hoffech chi wybod sut i hau hadau masarn Japaneaidd? Yma rydyn ni'n dweud wrthych gam wrth gam sut i wneud hynny fel eich bod chi'n egino. Yn mynd i mewn.

draig alocasia

draig alocasia

Darganfyddwch sut le yw alocasia'r ddraig, y rheswm pam y'i gelwir hi a pha ofal y dylech ei ddarparu.

Yr Ipomea yw'r genws mwyaf yn nheulu Convolvulaceae o blanhigion blodeuol.

Blodyn y Bell (Ipomoea)

Siawns eich bod yn adnabod y clychlys, Gogoniant y Bore neu Ipomoea yn iawn, ond a ydych chi eisiau gwybod ei nodweddion, ei amaethu a'i ofal?

Ychydig o goed sydd â blodau glas neu lelog

Coed gyda blodau glas neu lelog

Hoffech chi wybod pa rai yw'r coed blodeuol glas neu lelog harddaf yn y byd? Yna peidiwch ag oedi mwyach: dewch i mewn i'w darganfod.

mae magnolia yn blodeuo yn y gwanwyn

Pryd mae'r magnolia yn blodeuo?

Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pryd mae'r magnolia yn blodeuo, a pha ffactorau sy'n dylanwadu ar ei flodeuo fel eich bod chi'n gwybod sut i ofalu amdano.

Llysieuyn blodeuol yw Columnea

colofn

Mae'r golofn neu'r carp aur yn blanhigyn y gallwch chi gael cartref hardd ag ef. Beth ydych chi'n aros amdano i gwrdd â hi?

almonau

Sut i ofalu am goeden almon

Rydyn ni'n dweud wrthych gam wrth gam sut i ofalu am goeden almon. Dysgwch yr awgrymiadau a'r triciau gorau ar ei gyfer yma.

Pryd i docio monstera

Pryd i docio monstera

Ddim yn gwybod pryd i docio monstera ac eto mae gennych chi un? Yma rydyn ni'n gadael yr allweddi i chi fel y gallwch chi ei wneud yn llwyddiannus.

coed wedi'u bwydo â glaw

coed wedi'u bwydo â glaw

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw prif nodweddion coed sy'n cael eu bwydo â glaw a rhai o'r enghreifftiau mwyaf enwog.

sut i ofalu am y ddynes yn y nos

Sut i ofalu am y ddynes yn y nos

Rydyn ni'n rhoi'r holl awgrymiadau a thriciau i chi i ddysgu sut i ofalu am y ddynes gyda'r nos yn eich gardd. Dysgu mwy am y planhigyn aromatig hwn.

Gwyn yw'r lliw mwyaf cyffredin

Beth yw lliw mwyaf cyffredin magnolia?

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod beth yw lliw mwyaf cyffredin magnolia? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych, nid yn unig beth ydyw, ond pa fathau sydd ganddo.

Sut i sychu coeden

Sut i sychu coeden?

Darganfyddwch y gwahanol ffyrdd sy'n bodoli i sychu coeden a sut i sychu coeden. Dewch i mewn i gael golwg.

tanandsia streptophylla

tanandsia streptophylla

Ydych chi'n adnabod streptoffylla Tillandsia? Mae'n blanhigyn awyr a nodweddir gan ddail sy'n cyrlio ac yn cromlinio.

Mae aglaonema coch yn dyner

aglaonema

Mae'r Aglaonema yn blanhigyn addurniadol delfrydol ar gyfer unrhyw gornel o'r cartref a / neu'r ardd. Ydych chi eisiau gwybod sut mae gofalu amdano? Yn mynd i mewn.

Mae caladium yn blanhigyn sy'n sensitif i oerfel

Caladiwm: gofal

Beth yw gofal y caladium? Os oes gennych chi un o'r planhigion hardd hyn a'ch bod am iddo bara am flynyddoedd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Gellir potio Plumeria

Gofal Plumeria mewn Potiau

Oes gennych chi plumeria mewn potiau ac eisiau dysgu sut i ofalu amdano yn y ffordd orau bosibl? Rhowch yma a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud hynny.

Coeden heb lawer o wreiddiau yw masarnen Japan.

10 coed heb fawr o wreiddyn

Chwilio am goed heb fawr o wreiddyn? Os hoffech chi roi un i mewn ond ddim eisiau poeni am ei system wreiddiau, dyma 10 awgrym.

Planhigyn tyrmerig: gofal

Planhigyn tyrmerig: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am y planhigyn tyrmerig a'i ofal? Darganfyddwch bopeth y mae'n rhaid i chi ei reoli fel ei fod yn datblygu'n dda yn eich cartref neu'ch gardd.

Mae Yucca yn blanhigyn a all fod yn yr awyr agored

Gofal Yucca fel planhigyn awyr agored

Hoffech chi wybod sut y gofelir am yucca fel planhigyn awyr agored? Rhowch yma a byddwn yn rhoi'r awgrymiadau gorau i chi fel eich bod chi'n ei chael hi'n brydferth.

Gellir cadw'r lelog mewn pot

Gofal Lelog mewn Potiau

Ydych chi'n ystyried cael lelogs mewn pot? Darganfyddwch yma y gofal sydd gennych i'w roi iddynt fel eu bod yn brydferth trwy gydol y flwyddyn.

Mae Aloe vera yn cael ei hau yn y gwanwyn

Sut i blannu aloe vera?

Darganfyddwch yma sut i blannu aloe vera gam wrth gam a chael sbesimenau newydd yn gyflym am gost isel iawn.

Planhigyn thus: gofal

Planhigyn thus: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am y planhigyn arogldarth a'i ofal? Darganfyddwch yn y canllaw hwn yr holl bwyntiau y mae'n rhaid i chi eu gwylio fel ei fod bob amser yn iach.

taxus baccata fastigiata

Taxus baccata fastigiata

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Taxus baccata fastigiata a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

Eucalyptus gunnii: gofal

Eucalyptus gunnii: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am Eucalyptus gunnii a'i ofal? Darganfyddwch bopeth sydd ei angen ar y goeden ddeilen lasgoch hon i fyw'n hapus yn eich gardd

Strelitzia gofal augusta

Strelitzia augusta: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am y Strelitzia augusta a'i ofal? Mae'r aderyn paradwys hwn yn un o'r planhigion hawsaf i ofalu amdano. Darganfyddwch eich allweddi.

Mae blodau cochion ar y wenfflam.

Coed gyda blodau coch

Darganfyddwch yma y coed harddaf gyda blodau coch: collddail a bytholwyrdd. Ewch i mewn i wybod eu henwau.

Fe'ch cynghorir i ddewis y canghennau blodeuol i sychu'r oregano

Sut i sychu oregano

Ydych chi eisiau gwybod sut i sychu oregano? Yma rydym yn esbonio dau ddull gwahanol i sychu'r planhigyn aromatig hwn.

dichondra repens care

Dichondra repens: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am y Dichondra repens a'i ofal? Darganfyddwch beth sydd ei angen ar y planhigyn hwn i fod bob amser yn actif ac yn iach yn eich gardd.

Maranta leuconera: gofal

Maranta leuconeura: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am y maranta leuconera a'i ofal? Darganfyddwch beth ydyn nhw a sut i wneud i'ch planhigyn aros yn actif ac yn iach am amser hir

Mae blodyn yr olewydden yn fach ac yn wyn

Beth yw enw'r blodyn olewydd?

Yn rhanbarth Môr y Canoldir rydyn ni'n dod o hyd i goeden fythwyrdd sy'n gallu byw tua 500-600 o flynyddoedd, ac y mae ei blodeuo yn…

Mae yna lawer o fathau o galadiwm

Mathau Caladiwm

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n mwynhau gofalu am blanhigion â dail lliw, dewch i mewn a byddwch yn darganfod y mathau mwyaf prydferth o galadiwm yn y byd.

Mae Papaya yn blanhigyn trofannol

A yw'n bosibl tyfu papaia yn Sbaen?

Hoffech chi dyfu papaia yn Sbaen ond bod gennych chi amheuon a yw'n hyfyw ai peidio? Ewch i mewn yma a byddwn yn datrys hyn ac amheuon eraill.

tristar Calathea

tristar Calathea

Beth ydych chi'n ei wybod am y triawd Calathea? Darganfyddwch y planhigyn hwn, ei nodweddion, ei ofal a rhai manylion pwysig y dylech chi eu gwybod.

Mae'r planhigyn arian yn fach

Sut i ofalu am y ffatri arian

Ydych chi newydd brynu planhigyn arian a ddim yn gwybod sut i ofalu amdano? Peidiwch â phoeni. Ewch i mewn a byddwch chi'n dysgu popeth amdani.

Dylid cadw dail bae sych mewn morloi aerglos.

Sut i sychu dail llawryf

Ddim yn gwybod sut i sychu dail llawryf? Yma rydym yn esbonio sut i'w wneud a sut i'w cadw i fanteisio ar y planhigyn aromatig hwn.

Ychydig iawn o ofal sydd ei angen ar Cordyline fruticosa

Cordyline fruticosa: gofal

Ewch i mewn i wybod beth yw gofal Cordyline fruticosa, planhigyn hardd y gallwch chi addurno'ch cartref neu'ch gardd ag ef.

Planhigyn gyda blodau pinc yw'r impatiens psitaccina

Planhigyn llawenydd: mathau

Mae genws Impatiens yn un o'r rhai mwyaf helaeth, felly os ydych chi eisiau gwybod y mathau mwyaf prydferth o blanhigion llawenydd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Mandevilla coch

dipladenia

Wedi blino prynu Dipladenia a gorfod ei daflu bob gaeaf? Nid yw hyn yn mynd i ddigwydd mwyach. Ewch i mewn a darganfod sut i'w chadw'n fyw flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae blodyn clust yr eliffant yn wyn.

Sut mae blodyn clust yr eliffant?

Darganfyddwch sut le yw clust yr eliffant neu flodyn alocasia, a beth allwch chi ei wneud i wneud i'ch planhigyn flodeuo cyn gynted â phosib.

Mae dail Chamaecyparis yn wyrdd

Chamaecyparis lawsonana 'Ellwoodii'

Ydych chi'n breuddwydio am blannu conwydd bytholwyrdd unigryw yn eich gardd? Darganfyddwch y Chamaecyparis lawsonana 'Ellwoodii', byddwch wrth eich bodd.

Planhigyn trofannol yw caladium

planhigion dan do egsotig

Hoffech chi wybod pa rai yw'r planhigion dan do egsotig mwyaf prydferth? Os felly, dewch i mewn nawr a darganfyddwch nhw.

Abelia floribunda: gofal

Abelia floribunda: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am yr Abelia floribunda a'i ofal? Yma byddwch yn darganfod popeth y mae'n rhaid i chi ei reoli i'w gael yn eich gardd yn iach a hardd.

Planhigyn sy'n cael ei docio'n anaml yw Dracaena

Sut i docio'r dracaena?

Hoffech chi ddysgu sut i docio'r dracaena? Ac i wneud toriadau ohono? Yna ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych sut mae'n cael ei wneud.

Calathea warscewiczii

Calathea warscewiczii

Beth ydych chi'n ei wybod am Calathea warscewiczii? Os ydych chi eisiau gwybod yn fanwl am y calathea hwn gyda dail sensitif iawn, byddwn yn ei esbonio i chi isod.

Mae coed ewcalyptws yn goed sy'n tyfu'n gyflym

mathau o ewcalyptws

Ewch i mewn yma i ddysgu am y mathau mwyaf poblogaidd a thyfu o ewcalyptws: darganfod eu nodweddion a'u gallu i wrthsefyll oerfel.

Mae palmwydd y gefnogwr dyrchafedig yn gledr gwladaidd

Trachycarpus fortunei: gofal

Ewch i mewn yma i ddarganfod sut i ofalu am Trachycarpus fortunei, coeden palmwydd sy'n gwrthsefyll oerfel iawn y gallwch ei chael lle bynnag y dymunwch.

mwyar duon maes

Gofal mwyar duon heb ddraenen

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ofalu am fwyar duon di-ddrain. Dysgwch fwy amdano yma.