hypoestes: gofal

hypoestes: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am yr Hypoestes a'i ofal? Darganfyddwch beth ddylech chi ei ddarparu i'r planhigyn hwn fel ei fod yn berffaith am amser hir.

Celosia plumosa: gofal

Celosia plumosa: gofal

Os ydych chi'n gwybod thecelosia plumosa, mae ei ofal yn hanfodol i sicrhau bod y planhigyn yn para am amser hir. Ond, beth yw'r gofalon hynny?

Mae jasmin Madagascar yn dringwr gyda blodau gwyn

jasmin Madagascar: gofal

Ewch i mewn a byddwn yn esbonio'n fanwl beth yw gofal jasmin Madagascar, dringwr hardd sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno'r cartref.

Casuarina oligodon, coeden sy'n gwrthsefyll halltedd

Casuarina, coed gwrthsefyll iawn

Mae Casuarina yn goed bytholwyrdd addurniadol a defnyddiol iawn, oherwydd gellir eu defnyddio fel planhigion torri gwynt. Dewch i'w hadnabod.

Anthurium: gofal

Anthurium: gofal

O'r Anthurium sy'n mynnu gofal, ychydig iawn sydd. Ond dylai'r rhai sydd am gael planhigyn perffaith wybod beth sydd ei angen arno.

Sut i drawsblannu pothos

Sut i drawsblannu pothos

Ydych chi'n gwybod sut i drawsblannu poto? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi wneud y trawsblaniad a'r camau i'w cymryd i fod yn llwyddiannus gyda'ch poto.

Mae gan Passiflora vitifolia flodau coch

planhigion dringo dan do

Ewch i mewn i ddarganfod y 10 planhigyn dringo dan do mwyaf prydferth a hawdd eu cynnal. Peidiwch â'i golli.

Planhigyn trwchus yw'r camellia pinc

Camellia pinc: gofal, defnyddiau a mwy

Wnaethoch chi brynu camellia pinc yn unig ac eisiau gwybod sut i ofalu amdano? Ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych beth i'w wneud i'w wneud yn berffaith trwy gydol y flwyddyn.

Mae gan y colocasia hud du ddail mawr

Planhigion mawr, llydanddail

Ydych chi eisiau gardd drofannol gyda phlanhigion gyda dail llydan a mawr? Ewch i mewn a byddwch yn darganfod 10 math hardd a hawdd eu gofalu am.

Drain a dail y Acacia karoo

Acacia pigog (Acacia horrida)

Ydych chi'n adnabod yr Acacia pigog? Ydych chi'n gwybod pa ofal sydd ei angen ar y llwyn pigog hwn? A defnyddiau'r acacia Affricanaidd? Darganfyddwch nhw.

Planhigyn trofannol yw'r Philodendron

Mathau o Philodendron

Beth yw'r mathau o Philodendron mwyaf prydferth a hawdd eu darganfod? Dewch i mewn a darganfod nhw i gyd.

Tradescantia palida: gofal

Tradescantia palida: gofal

Er mwyn cael Tradescantia palida, nid yw'r gofal sydd ei angen arno yn gymhleth o gwbl ac mae'n blanhigyn sy'n gallu gwrthsefyll llawer. Darganfyddwch beth sydd ei angen arnoch chi

Mae yna lawer o blanhigion pinc

planhigion pinc

Oeddech chi'n gwybod bod yna blanhigion pinc? Ewch i mewn a chwrdd â'r 10 rhywogaeth fwyaf diddorol a hardd y gallwch chi addurno'ch cartref â nhw.

Mae gan Citronella ddail gwyrdd hir.

Planhigion gyda dail hir, tenau

Beth yw'r planhigion gyda dail tenau hir? Yma mae gennych chi ddetholiad o 10 math y gallwch chi addurno'ch gardd neu'ch cartref â nhw.

Sut i atgynhyrchu heliconia

Sut i atgynhyrchu heliconia

Oes gennych chi heliconia ac a ydych chi'n edrych am sut i'w lluosi? Ydych chi'n gwybod sut i atgynhyrchu heliconia? Rydym yn dweud wrthych y ddwy broses arferol.

Mae Hydrangeas yn llwyni sy'n tyfu'n gyflym.

planhigion sy'n tyfu'n gyflym

Ewch i mewn i adnabod y planhigion sy'n tyfu'n gyflym ac y gallwch chi eu tyfu mewn potiau neu erddi. Peidiwch â'i golli.

Gellir cadw'r magnolia mewn pot

Gofal Coed Magnolia mewn potiau

Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw gofal y magnolia mewn potiau. Darganfyddwch sut i gael y goeden hardd hon yn eich iard.

sut i docio oleander

Sut i Docio Oleander

Ddim yn gwybod sut i docio oleander? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi a phopeth sydd angen i chi ei ystyried i wneud y gorau posibl i'ch llwyn

Sut i hau hadau planhigion aromatig

Sut i hau hadau planhigion aromatig

Ydych chi eisiau cael planhigion aromatig ond ddim yn gwybod sut i hau hadau planhigion aromatig? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi ei gyflawni.

Philodendron hederaceum

Philodendron hederaceum

Dysgwch am hederaceum Philodendron, un o'r planhigion mwyaf cyffredin a hawdd ei ofalu am dan do. Darganfyddwch sut y mae a'i ofal

Mae'r medlar yn blodeuo yn y gaeaf

Planhigion sy'n blodeuo yn y gaeaf

Beth yw'r planhigion sy'n blodeuo yn y gaeaf? Os ydych chi eisiau i flodau fod yn eich gardd, balconi neu y tu mewn i'ch cartref, dewch i mewn.

Mae'r planhigyn arian yn cael ei docio ddiwedd y gaeaf

Sut i docio'r planhigyn arian

Sut i docio'r planhigyn arian? Yma rydym yn esbonio'n fanwl sut i'w wneud yn gywir fel ei fod yn tyfu'n iach. Yn mynd i mewn.

Sut i adfywio coleus

Sut i adfywio coleus

Oes gennych chi coleus a'ch bod chi'n sylwi arno'n llipa? Ddim yn siŵr sut i adfywio coleus? Darganfyddwch y problemau a allai fod gennych a'u hatebion.

Calathea rufibarba: gofal

Calathea rufibarba: gofal

Darganfyddwch y Calathea rufibarba, ei ofal a'r holl fanylion y mae'n rhaid i chi ofalu amdanynt fel ei fod yn aros yn iach yn eich cartref.

Gofal robin goch Photinia

Gwin goch Photinia: gofal

Ydych chi'n adnabod robin goch Photinia a'r gofal sydd ei angen arno? Darganfyddwch sut le yw'r llwyn coch hwn a sut i'w gadw yn eich gardd neu mewn pot.

Mae'r croton variegated yn blanhigyn egsotig

Planhigion tŷ prin

Hoffech chi addurno'ch cartref gyda phlanhigion prin dan do? Ewch i mewn a chwrdd â'r rhywogaethau mwyaf chwilfrydig yn y byd y gallwch eu cael gartref.

9 planhigyn rhithbeiriol y byd

Oeddech chi'n gwybod bod sawl math o blanhigion rhithbeiriol? Ewch i mewn yma a byddwch yn adnabod y rhai mwyaf poblogaidd. Peidiwch â'i golli.

Rhaid i'r gwely hadau fod yn y lle iawn

Pryd i roi hadau egino yn yr haul?

Pryd i roi hadau egino yn yr haul? Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n mwynhau hau, ond nad ydych chi'n siŵr pryd i fynd â nhw allan, ewch i mewn.

Monstera adansonii variegata

Monstera adansonii variegata

Ydych chi'n gwybod sut olwg sydd ar Monstera adansonii variegata? Darganfyddwch yr hyn sy'n ei nodweddu, ei ofal a chwilfrydedd eraill i'w gwybod.

Mae'r Euphorbia pulcherrima yn blanhigyn sy'n sensitif i rew

Poinsettia: gofal ar ôl y Nadolig

Atal y poinsettia rhag marw ar ôl y Nadolig. Rydyn ni'n eich dysgu sut i ofalu amdano weddill y flwyddyn fel ei fod yn blodeuo eto ym mis Rhagfyr.

Mae'r coed cam yn anhygoel

Coed arteithiol: tarddiad a mathau

Oeddech chi'n gwybod bod yna goed arteithiol sydd â boncyffion a / neu ganghennau sy'n cymryd siapiau chwilfrydig iawn? Ewch i mewn iddynt a chwrdd â nhw.

Ewcalyptws cinerea

Ewcalyptws cinerea

Dewch i gwrdd â'r Eucalyptus cinerea, coeden wrthsefyll a hawdd ei chynnal y gallwch chi ei chael mewn pot neu yn eich gardd yn llygad yr haul.

sut i wneud toriadau poinsettia

Sut i wneud toriadau poinsettia

Caru Poinsettia ond ddim yn gwybod sut i wneud toriadau poinsettia? Rydyn ni'n ei egluro i chi gam wrth gam fel y gallwch chi fod yn llwyddiannus.

Mae'n hawdd trawsblannu poinsettia

Sut i drawsblannu poinsettia

Pryd a sut i drawsblannu poinsettia? Os ydych chi am i'ch planhigyn dyfu'n iach, nodwch a dilynwch y camau rydyn ni'n eu nodi.

Gofal hippeastrum

Hippeastrum: gofal

Darganfyddwch y gofal Hippeastrum sydd ei angen arnoch i gael y planhigyn hwn yn eich gardd neu gartref a mwynhewch ei flodau trawiadol.

Planhigyn llysieuol yw'r Strelitzia reginae

Sut i hau hadau Strelitzia?

Sut i hau hadau Strelitzia? Hawdd iawn! Darganfyddwch sut i gael planhigion newydd gyda phot, swbstrad a dŵr yn unig.

Calathea makoyana

Calathea makoyana

Darganfyddwch sut le yw'r Calathea makoyana, planhigyn dan do a'i nodwedd yw bod yr un ddeilen yn wyrdd ar un ochr ac yn goch ar yr ochr arall

Beth i'w hau yn cwympo

Beth i'w hau yn cwympo

Gwybod y llysiau a'r blodau y gallwch eu hau yn yr hydref yn ogystal â'r prif broblemau a all ddeillio o hau ar yr adeg hon.

Mae gan y planhigyn mikado ddail gwyrdd hir

Planhigyn Mikado: gofal

Dysgwch bopeth am y planhigyn mikado chwilfrydig: mae ei goesynnau blodau mor denau maen nhw'n edrych fel ffyn o'r gêm glasurol! Darganfyddwch ef.

sut i ddyfrio hydrangeas mewn potiau

Sut i ddyfrio hydrangea mewn pot

Ddim yn siŵr sut i ddyfrio hydrangea mewn pot? Mae'n un o'r gofal sylfaenol. Darganfyddwch sut mae'n rhaid i chi ei wneud i'w hydradu

planhigion meddyginiaethol

Valerian

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am valerian a'i briodweddau meddyginiaethol rhagorol. Darganfyddwch ef yma!

Mae'r hadau'n rhan o'r ffrwythau ac yn arwain at blanhigyn hollol newydd

Beth yw hadau

Allwch chi ddweud beth yw hadau? Yma rydym yn ei egluro i chi yn fanwl ac yn siarad am ei bwysigrwydd a sut i'w gwneud yn egino.

Ffon feddw: gofal

Ffon feddw: gofal

Ydych chi wedi clywed am y Stic Meddw? Mae'n fath o goeden gyda siâp chwilfrydig. Darganfyddwch beth yw'r ffon feddw ​​a'r gofal sydd ei angen arno

Sumac (Rhus coriaria)

Dysgwch bopeth am y Rhus coriaria, llwyn o werth addurnol gwych y gallwch ei dyfu mewn potiau neu mewn gerddi heb broblemau.

Llwyn collddail yw'r poinsettia

Sut i adfer poinsettia

Oes gennych chi poinsettia cythryblus? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i adfer poinsettia fel y bydd yn brydferth eto.

Uchafswm leucanthemum

Uchafswm leucanthemum

Ydych chi'n gwybod pa blanhigyn sydd fwyafswm Leucanthemum? Beth yw ei nodweddion, ei ofal a'i ddefnyddiau? Darganfyddwch bopeth am yr 'margaritón' fel y'i gelwir

Mae ffawydd yn goeden sy'n gwrthsefyll eira yn dda

Coed gaeaf

Ewch i mewn a byddwch yn darganfod 5 coeden gaeaf hyfryd: gyda a heb ddail. Peidiwch â chael eich gadael heb wybod sut ydyn nhw a sut maen nhw'n gwrthsefyll yr oerfel.

planhigion gwenwynig i gŵn

Planhigion gwenwynig ar gyfer cŵn

Ydych chi'n gwybod planhigion gwenwynig i gŵn? Yma rydyn ni'n gadael rhestr i chi o'r rhai mwyaf cyffredin a'r hyn y dylech chi ei wneud os yw'ch ci yn eu bwyta.

Llwyn trofannol yw'r Euphorbia pulcherrima

Sut i gochio dail y Poinsettia

Ydych chi eisiau gwybod sut i gochio dail y Poinsettia? Mae'n syml iawn, mae'n rhaid i chi ddilyn y cyngor y byddwch chi'n ei ddarganfod yma. Yn mynd i mewn.

Mae Peperomia obtusifolia yn blanhigyn cain

Peperomia (Peperomia obtusifolia)

Mae Peperomia obtusifolia yn blanhigyn ysblennydd y gallwch ei gael mewn pot trwy gydol ei oes, hyd yn oed y tu mewn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Mae llawer o goed palmwydd yn lawog

Planhigion ar gyfer tywydd glawog

A yw'n bwrw glaw yn eich ardal chi? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych 10 planhigyn ar gyfer hinsoddau glawog y gallwch addurno'ch gardd gyda nhw.

Sut i ofalu am y planhigyn rue

Sut i ofalu am y planhigyn rue

Nid ydych chi'n gwybod sut i ofalu am y planhigyn rue ac a hoffech chi ei gael yn eich gardd? Yma rydym yn esbonio cam wrth gam popeth y mae'n rhaid i chi ei gwmpasu.

Mae'r masarn Siapaneaidd yn goeden sy'n tyfu'n hawdd

Sut i ofalu am masarn Japaneaidd

Darganfyddwch sut i ofalu am masarn Japaneaidd, p'un a ydych chi am ei gadw yn yr ardd neu mewn pot. Ewch i mewn a pheidiwch â cholli'r awgrymiadau gorau.

Mae gan ddewis coeden Nadolig naturiol neu artiffisial rai manteision ac anfanteision

Sut i ddewis y goeden Nadolig

Ydych chi eisiau gwybod sut i ddewis y goeden Nadolig? Yma rydym yn rhoi rhai awgrymiadau ac agweddau i chi y dylech eu hystyried ar gyfer y dasg hon.

Gallwch chi roi llwyni bach yn eich gardd

Llwyni ar gyfer gardd fach

Dysgwch am y llwyni gorau ar gyfer gardd fach: mae rhai yn fythwyrdd, mae rhai yn gollddail, ac mae gan sawl un flodau hardd. Yn mynd i mewn.

tyfu echinacea

Sut i dyfu echinacea

Ddim yn siŵr sut i dyfu echinacea? Rydyn ni'n siarad am ei nodweddion, ei ofal a'r camau i'w dyfu o hadau neu doriadau.

Planhigyn Hibiscus gyda blodyn

Sut i ofalu am hibiscus yn y gaeaf?

Ydy'r oerfel yn dod ac nad ydych chi'n gwybod sut i ofalu am hibiscus yn y gaeaf? Peidiwch â phoeni. Byddwn yn dweud wrthych. Darganfyddwch yr hyn y mae angen i chi ei wybod i'w gael yn werthfawr.

hydrangeas gwyn ymbincio

Hydrangea gwyn: gofal

Ydych chi erioed wedi gweld hydrangea gwyn? Ydych chi'n gwybod beth yw eu gofal? Darganfyddwch nhw isod a bydd gennych chi blanhigyn am nifer o flynyddoedd.

Defnyddir Durillo fel planhigyn addurnol

Gofal Durillo Pot

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael y durillo mewn pot? Yma rydym yn esbonio sut i ofalu amdano fel y gallwch chi fwynhau ei flodau yn y gaeaf.

planhigion Nadolig nandina i'w cael gartref

Planhigion Nadolig i'w cael gartref

Ydych chi'n gwybod bod yna lawer o blanhigion Nadolig i'w cael gartref? Rydyn ni'n rhoi rhestr ohonyn nhw i chi fel eich bod chi'n eu hadnabod, pa un fyddwch chi'n ei ddewis?

Mae Prunus cerasifera yn blodeuo yn y gwanwyn

Mathau o Prunus

Dysgwch am y 15 math o Prunus sy'n cael ei drin fwyaf, am eu ffrwythau ac am eu harddwch naturiol. Dewch i mewn a pheidiwch â'i golli.

Gofal Skimmia japonica

Skimmia japonica: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am Skimmia japonica a'i ofal? Darganfyddwch bopeth sy'n rhaid i chi ei gofio er mwyn i'r llwyn hwn ddatblygu yn eich gardd

Blodyn mêl (Melianthus major)

Mae'r blodyn mêl yn llwyn lle gallwch chi gael gardd neu batio wedi'i addurno'n dda iawn. Cyfarfod â'r planhigyn gwladaidd a hardd hwn.

Mae Aralia yn blanhigyn cysgodol trofannol

Cysgodi planhigion trofannol

Darganfyddwch 10 planhigyn cysgodol trofannol, y rhai y gallwch chi eu tyfu yn yr awyr agored os nad oes rhew, neu dan do.

Rudbeckia: gofal

Rudbeckia: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am Rudbeckia a'i ofal? Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i ofalu am y planhigyn hwn a gwneud iddo flodeuo bob blwyddyn.

Mae ffrwythau pyracantha yn goch

Pyracantha

Dysgwch bopeth am y Pyracantha, planhigion y gallwch chi gael gwrych drain neu rai llwyni o werth addurnol gwych.

Perovskia atriplicifolia

Perovskia atriplicifolia

Ydych chi wedi clywed am Perovskia atriplicifolia? Efallai wrth yr enw saets Rwsiaidd? Gwybod sut ydyw a'r gofal sydd ei angen arno.

Planhigion llysieuol yw heucheras

Heuchera: gofal a mathau

Mae'r heuchera yn blanhigyn gyda dail o liwiau godidog. Dewch i adnabod y prif amrywiaethau a sut maen nhw'n derbyn gofal.

gladioli pot mewn gofal

Gladioli mewn pot: gofal

Oes gennych chi gladioli gartref? Dysgwch sut i gynnal iechyd gladioli mewn potiau: gofal hanfodol fel eu bod yn para

Mae yna sawl math o citronella

Mathau o citronella

Darganfyddwch 9 math o citronella, perlysiau aromatig sy'n gwrthyrru mosgitos ac sydd â defnyddiau diddorol eraill.

Mae yna lawer o fathau o gycas addurnol

Prif rywogaeth Cicas

Rydyn ni'n cyflwyno'r prif rywogaeth o Cicas i chi, planhigion a fydd yn dod â chyffyrddiad egsotig i'ch gardd y byddwch chi'n ei charu.

Gofal Ginkgo biloba

Gofal Ginkgo biloba

Ydych chi'n gwybod beth yw gofal Ginkgo biloba? Darganfyddwch nhw a chael y goeden hynafol hon yn eich gardd neu fel bonsai.

Mae'r poinsettia yn cael ei ddyfrio yn achlysurol

Sut i ddyfrio'r poinsettia?

Ewch i mewn i ddarganfod sut i ddyfrio'r poinsettia. Mae'n ei atal rhag colli ei ddail yn gyflym oherwydd gormodedd neu ddiffyg dŵr.

Mae tri dull o luosogi Ceropegia woodii

Ceropegia prenii

Rydych chi'n adnabod y planhigyn gyda blodau sy'n edrych fel cwyr? Fe'i gelwir yn Ceropegia woodii ac yma rydym yn egluro beth ydyw, ei ofal a'i luosogi.

Mae Duranta yn blanhigyn sydd â llawer o flodau

yn ystod

Ydych chi'n hoffi llwyni blodau lelog? Dewch i gwrdd â'r Duranta, genws o blanhigion bytholwyrdd sy'n hawdd iawn gofalu amdanynt.

coeden hacberry

Gofal hacberry

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ofal hacberry a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

ficus-benjamina

Sut i docio Ficus benjamina

Ydych chi'n gwybod sut i docio Ficus benjamina? Os ydych chi am ei wneud yn gywir a chyda'r offer cywir, ewch i mewn.

Y cildraeth gwyn yw'r mwyaf cyffredin

Mathau o gildraethau

Oeddech chi'n gwybod bod sawl math o lilïau calla y gallwch chi eu tyfu yn eich gardd neu ar eich patio? Dewch i mewn i ddod i'w hadnabod i gyd.

Sut i adfer gwrych sych

Sut i adfer gwrych sych

I adfer gwrych mae angen gwybod y rhesymau pam ei fod fel hyn. Darganfyddwch achosion mwyaf cyffredin gwrychoedd sych yma.

Mae lafant yn cael ei blannu yn y ddaear mewn tywydd poeth

Pryd i blannu lafant?

Ewch i mewn i wybod pryd i blannu lafant, yn eich gardd ac mewn pot mwy o faint, a darganfod hefyd sut i'w wneud gam wrth gam.

Sut i blannu jamiz

Sut i blannu jasmin

Ydych chi eisiau dysgu sut i blannu jasmin? Dyma ganllaw defnyddiol i'ch helpu chi i wybod pryd a sut i'w blannu.

Mae chamaedorea yn gledrau gofal hawdd

Chamaedorea: gofal

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r gofal gorau i'w roi i'r Chamaedorea? Peidiwch ag oedi: nodwch yma a byddwn yn egluro popeth i chi.

Mae yna lawer o blanhigion sy'n ddelfrydol ar gyfer cynteddau

Planhigion dan do ar gyfer cynteddau

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r planhigion dan do gorau ar gyfer cynteddau? Ewch i mewn a byddwch yn darganfod y rhywogaethau a argymhellir fwyaf.

Mae ffrwyth hala yn edrych fel planed yn ffrwydro

Y ffrwyth hala, y rhyfeddaf yn y byd

Darganfyddwch y ffrwythau hala, y rhyfeddaf y gall planhigyn ei gynhyrchu. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut mae'n cael ei dyfu fel y gallwch ei flasu.

Llwyn bach gyda dail coch yw'r Lorikeet

Llwyni dail coch

Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa rai yw'r 10 llwyn harddaf a gwrthsefyll gyda dail coch, y gallwch addurno'ch patio neu'ch gardd gyda nhw.

Mae glaswelltau addurnol yn ddelfrydol ar gyfer harddu gardd

Glaswelltau addurnol

Mae glaswelltau addurnol yn llysieuol y gallwch chi addurno'ch gardd neu'ch teras yn hawdd gyda nhw. Darganfyddwch nhw.

Planhigion Calan Gaeaf Hydellum peckii

Planhigion Calan Gaeaf

Mae noson y meirw yn dod ond, a ydych chi'n gwybod bod planhigion Calan Gaeaf? Darganfyddwch beth ydyn nhw a gwybod beth yw eu hynodion.

esboniad pryd mae garddias yn blodeuo

Pryd mae gardenias yn blodeuo

Ewch i mewn a darganfod pan fydd garddias yn blodeuo a'r achosion a all atal y planhigion gwerthfawr hyn rhag blodeuo'n iawn.

Mae gan Colei ddail aml-liw

Coleos

Chwilio am blanhigion addurnol? Mae Coleus yn blanhigion diddorol iawn y dylech eu hystyried i addurno'ch cartref neu'ch gardd. Dewch i'w hadnabod.

Zamioculcas: gofal

Zamioculcas: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am zamioculcas a'u gofal? Oes gennych chi unrhyw syniad o bopeth y mae'n rhaid i chi ofalu amdano fel bod eich planhigyn yn datblygu'n dda? Rydyn ni'n dweud wrthych chi

Ychydig o ddŵr sydd ei angen ar Rosemary

Pam mae rhosmari yn sychu?

Onid ydych chi'n gwybod pam mae'r rhosmari sydd gennych gartref neu yn yr ardd yn sychu? Peidiwch â phoeni: dewch i mewn a byddwn yn egluro sut i'w gael yn ôl.

codi basgedi

Tocio ar uchder

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych beth yw tocio uchder a beth yw ei brif nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

coeden ficus lyrata

Ficus lyrata: gofal

Ydych chi'n adnabod y Ficus lyrata a'i ofal? Darganfyddwch yr hyn y mae'n rhaid i chi dalu mwy o sylw iddo fel bod y planhigyn yn iach ac yn para am amser hir.

Mae angen llawer o olau ar ficus dan do

Gofal fficws

Dysgwch yr holl ofal sydd ei angen ar Ficus, genws godidog o goed. Harddwch eich cartref trwy roi'r gwaith cynnal a chadw sydd ei angen arnynt.

Mae rhedyn yn blanhigion y gellir eu cadw dan do

Rhedyn dan do: gofal

Mae rhedyn dan do yn gwneud cartref yn brydferth iawn. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych yr holl ofal sydd ei angen arnynt, a'r rhywogaethau a argymhellir fwyaf.

Mae bananas yn ffrwythau bwytadwy

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng llyriad a banana?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng llyriad a banana? Os oes gennych amheuon ynghylch pa un yw'r naill a pha un yw'r llall, peidiwch ag oedi, ewch i mewn a byddwn yn datgelu'r dirgelwch i chi.

gofal grug coed

Gofal grug coed

Mae grug gwyn yn un o'r llwyni harddaf yn yr hydref gyda'i flodeuo. Ond, beth yw gofal y grug arboreal? Darganfyddwch nhw

Mae aderyn blodyn paradwys yn gymhleth

Planhigion awyr agored dail mawr

Ydych chi eisiau cael planhigion dail mawr ar gyfer yr awyr agored? Os ydych chi'n breuddwydio am gael gardd neu batio trofannol, dewch i mewn i'w darganfod.

Mae hadau'n egino os yn hyfyw

Beth yw egino?

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw egino, proses lle mae'r planhigyn yn dechrau ei oes. Yn ogystal, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud fel ei fod yn egino'n fuan.

planhigion awyr agored mawr

Planhigion awyr agored gwyrdd

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y planhigion awyr agored gwyrdd gorau a'r ystod orau ar ei gyfer. Dysgwch amdano yma.

Jujube mewn pot

Jujube mewn pot

Ydych chi eisiau cael jujube mewn pot ond ddim yn gwybod sut? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i'w ofal i chi fel eich bod chi bob amser yn ei gael yn iach. Darganfyddwch nhw!

tocio dimorfoteca

Tocio’r dimorfoteca

Beth ydych chi'n ei wybod am docio'r dimorfoteca? A'r gwahanol ffyrdd o'i wneud? Rydyn ni'n rhoi canllaw tocio i chi gyda phopeth y mae angen i chi ei wybod.

Verbena

Verbena: nodweddion a gofal

Gwybod nodweddion a gofal angenrheidiol planhigion verbena. Darganfyddwch ei ofalon i'w mwynhau yn eich gardd.

Mae Marrubium supinum i'w gael yn hanner dwyreiniol Sbaen

Marrubium supinum

Ydych chi eisiau gwybod mwy am Marrubium supinum? Fe'i gelwir hefyd yn manrubio, mae'n blanhigyn brodorol yn Sbaen. Darganfyddwch fwy yma.

Mae Astydamia latifolia yn frodorol o Ogledd Affrica

Astydamia latifolia

Ydych chi eisiau gwybod mwy am Astydamia latifolia? Fe'i gelwir hefyd yn letys môr, mae'r planhigyn hwn yn fwytadwy. Darganfyddwch fwy yma.

Gofal Sweetgum

Gofal Sweetgum

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r gofal liquidambar? Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i wneud eich gardd yn drawiadol gyda'i dail

Gofal planhigion aromatig

Gofalu am blanhigion pot aromatig

Oes gennych chi blanhigion aromatig gartref ond maen nhw'n marw yn y pen draw? Gwybod gofal sylfaenol planhigion aromatig fel na fydd yn digwydd eto.

planhigion ar gyfer y gegin

Planhigion ar gyfer y gegin

Chwilio am blanhigion ar gyfer y gegin? Ydych chi eisiau cael cornel fwy naturiol a ffres wrth i chi wneud y bwyd? Darganfyddwch y dewis gorau.

Mae Peperomia yn blanhigyn llysieuol cain

Peperomi

Peperomia yw un o'r planhigion egsotig harddaf y gallwch eu cael y tu mewn. Ond os ydych chi'n sâl ohono'n marw, dewch ymlaen!

Mae planhigion llwyd o harddwch eithriadol

Planhigion llwyd

Ydych chi eisiau cael planhigion llwyd yn eich gardd neu deras? Darganfyddwch enw 10 ohonyn nhw, y gallwch chi gael corneli arbennig iawn gyda nhw.

Er mwyn atal yr effaith tŷ gwydr ar y blaned mae'n rhaid i ni ofalu am blanhigion

Pwysigrwydd planhigion

Ydych chi erioed wedi meddwl sut le fyddai'r byd heb lysiau? Darganfyddwch yma bwysigrwydd planhigion ar gyfer ecosystemau a mwy.

Defnyddiau eraill o'r planhigyn finegr

Finegr (Oxalis pes-caprae)

Mae'r vinagrillo yn berlysiau cyffredin, ond yn ddiddorol iawn: mae ei flodau'n brydferth, ac mae hefyd yn blanhigyn bwytadwy. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Mae'r planhigyn Luffa yn dal

Luffa neu sbwng llysiau: tyfu

Oeddech chi'n gwybod bod Luffa yn cynhyrchu ffrwythau y gellir eu defnyddio fel loofah? Ewch i mewn a darganfod sut mae'r planhigyn dringo chwilfrydig hwn yn cael ei dyfu.

Coed palmwydd egino

Sut mae coed palmwydd yn atgenhedlu?

Mae coed palmwydd yn blanhigion eithriadol a ddefnyddir mewn garddio. Darganfyddwch pa fathau o atgenhedlu sydd ganddyn nhw, a nodwch yr awgrymiadau.

Planhigion Peperomia ar gyfer ystafelloedd ymolchi

Planhigion ar gyfer ystafelloedd ymolchi

Ydych chi am roi cyffyrddiad mwy egsotig i'ch ystafell ymolchi? Yna mae'n rhaid i chi adnabod y planhigion hyn ar gyfer ystafelloedd ymolchi sy'n berffaith i'w cael yno.

Llwyn trofannol yw'r leucospermum cordifolium

Leucospermum cordifolium

Darganfyddwch Leucospermum cordifolium, llwyn bytholwyrdd sy'n cynhyrchu'r blodau mwyaf chwilfrydig. Yn mynd i mewn.

Mae hydrangeas yn llwyni sy'n ffynnu'n dda iawn mewn blychau ffenestri.

Planhigion ar gyfer planwyr

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r planhigion gorau ar gyfer planwyr? Cymerwch gip ar y detholiad rydyn ni wedi'i baratoi ar eich cyfer chi.

Mae gan Moringa oleifera ddail cyfansawdd

Moringa (Moringa oleifera)

Mae Moringa yn goeden sy'n tyfu'n gyflym iawn ac sydd â sawl defnydd. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw? Ewch i mewn a gwybod popeth amdani.

Mae Boxwood yn llwyn da i'w gael mewn pot mawr

Planhigion ar gyfer potiau mawr

Ewch i mewn a byddwch yn cwrdd ag 8 planhigyn hardd ar gyfer potiau mawr, y gallwch chi addurno'ch patio neu'ch gardd yn hawdd.

annua mugwort

Yr Artemis ysblennydd

Mae Sagebrush yn blanhigyn llysieuol sy'n frodorol o China sy'n tyfu i uchder o tua dau fetr. Mae'n blanhigyn sy'n hawdd ei dyfu a'i gynnal.

Derbynnir chwe deg o rywogaethau o Helianthemum

helianthemum

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn blodeuol i addurno'ch gardd? Mae'r genws Helianthemum yn cynnig llawer o wahanol fathau. Darganfyddwch fwy yma.

tocio mintys pupur

Tociwch mintys pupur

Bydd tocio’r mintys pupur yn dibynnu ar y math o docio rydych chi am ei wneud. Darganfyddwch pryd i'w wneud a sut yn dibynnu ar y math o docio rydych chi ei eisiau.

Sut i dyfu blodau haul mewn pot

Sut i dyfu blodau haul mewn pot

Ydych chi'n gwybod sut i dyfu blodau haul mewn pot? Y gofal y dylech ei ddarparu? Faint o amser maen nhw'n ei gymryd? Darganfyddwch y cyfan yn y canllaw bach hwn

Mae'r llafn leathery yn galed

Planhigion gyda dail lledr

Ewch i mewn a byddwch yn cwrdd â 7 planhigyn gyda'r ddeilen lledr, yn hawdd iawn gofalu amdano y gallwch ei gael a'i fwynhau yn eich cartref.

Mae yna lawer o blanhigion sy'n gwasanaethu fel cysgod

Planhigion ar gyfer cysgodi

Beth yw'r planhigion gorau ar gyfer cysgodi mewn gardd neu batio? Os ydych chi am fwynhau'r awyr agored, peidiwch ag oedi cyn eu darganfod.

Mae ffrwythau'r Apollonias barbujana yn debyg i olewydd

Apolonias barbujana

A ydych erioed wedi clywed am yr Apollonias barbujana? Yma rydym yn egluro beth yw'r planhigyn hwn a beth yw ei ddefnydd.

Mae yna wahanol fathau o wenith

Gwenith (Triticum)

Ydych chi'n meddwl eich bod chi eisoes yn gwybod popeth am wenith? Darganfyddwch fwy am y grawnfwyd hwn, ei amrywiaethau, y caeau a'i brif ddefnyddiau.

Mae Basil yn blodeuo yn yr haf

Sut i atal basil rhag blodeuo

Ydych chi am i'ch planhigyn bara'n hirach? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i atal y basil rhag blodeuo mewn ffordd syml ac effeithiol iawn.

Purslane: gofal

Purslane: gofal

Beth ydych chi'n ei wybod am purslane? Ac o'u gofal? Darganfyddwch yma ofal purslane fel y gallwch ei gael am amser hir.

Mae'r planhigyn potos yn ddringwr

Potos: gofal

Ewch i mewn i ddysgu am ofal pothos, dringwr bytholwyrdd ddiolchgar iawn y gellir ei addasu.

Planhigyn llysieuol yw'r Alyssum maritimum

Gwern y môr (Lobularia maritima)

Chwilio am blanhigyn blodeuol gofal hawdd? Dewch i gwrdd â'r Lobularia maritima, perlysiau bach y gallwch chi ei gael bron yn unrhyw le.

eiddew planhigion

Eiddew planhigion

Ydych chi eisiau plannu eiddew? Ydych chi'n gwybod y gallwch chi ei wneud mewn pot neu yn yr ardd? Darganfyddwch sut y dylech ei wneud a'r gofal sydd ei angen arno.

Coeden palmwydd aml-haen yw'r Dypsis lutescens

Sut i ofalu am gledr areca

Ewch i mewn yma i ddysgu sut i ofalu am gledr areca, planhigyn hardd sy'n ddelfrydol ar gyfer y tu mewn, yn ogystal ag ar gyfer gerddi cynnes.

Mae meillion yn berlysiau gwyllt

Meillion (Trifolium)

Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am feillion? Ewch i mewn a byddwch yn gwybod mwy na deg math, y defnyddiau sydd ganddo a sut mae'n cael ei dyfu.

Planhigion plu Tansy

Planhigion hedfan

Ydych chi'n chwilio am blanhigion gwrth-hedfan a fydd yn cadw'r pryfed hyn yn bae? Rydym yn casglu rhai o'r rhai mwyaf effeithiol fel nad ydyn nhw'n mynd atoch chi.

Gofal Calathea

Gofal Calathea

Darganfyddwch beth sy'n gofalu am calathea y dylech ei ddarparu i'w gadw'n fyw ac yn iach am amser hir yn eich cartref.

ffon brazil

Sut i docio ffon Brasil

Ydych chi'n gwybod sut i docio ffon Brasil? Gwybod beth yw'r camau i'w cymryd ar gyfer y gefnffordd, y dail a beth ddylech chi ei wneud ar ôl tocio.

Sphagnum

Sphagnum

Ydych chi'n gwybod beth yw Sphagnum? A'r defnyddiau sydd ganddo? Darganfyddwch y genws hwn o fwsogl sydd â chymaint o ddefnyddiau ar gyfer eich planhigion.

Mae yna lawer o blanhigion gyda dail bach

Planhigion dail bach

Dewch i gwrdd â'r 10 planhigyn dail bach gorau y gallwch chi harddu'ch cartref neu'ch gardd gyda nhw. Dewch i mewn i'w darganfod!