Mae'r sequoia enfawr yn goeden fawr iawn

Coed tal

Os hoffech chi gael coed tal yn eich gardd, ewch i mewn a byddwch chi'n darganfod y rhywogaethau a argymhellir fwyaf. Peidiwch â'i golli.

artemisia abrotanwm

Agorwr gwrywaidd

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl holl briodweddau a nodweddion yr agorwr gwrywaidd. Dewch i adnabod y planhigyn meddyginiaethol hwn yn fanwl.

planhigyn parasitig

orobanche

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Orobanche a'i nodweddion. Dysgu mwy am y planhigyn parasitig hwn.

Aeron Goji

Aeron Goji (Lycium barbarum)

Ydych chi eisiau gwybod sut mae tyfu, cynaeafu a sychu aeron Goji yn gweithio? Dewch i mewn i ddarganfod yn hawdd.

coeden gyfan y gedrwydden atlantig

Cedrus atlantica

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Cedrus atlantica. Dysgu mwy am y mathau hyn o goed addurnol.

Gall Laurel gael afiechydon amrywiol

Clefydau Laurel

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r afiechydon llawryf? Ewch i mewn yma a byddwch yn gwybod ei nodweddion, ei symptomau a'i driniaeth.

Mae blodau'r pungens Armeria yn binc

Pungens Armeria

Mae Armeria pungens yn blanhigyn lluosflwydd sy'n cynhyrchu nifer fawr o flodau pinc. Ydych chi am gwrdd â hi? Yna peidiwch ag oedi: nodwch.

Mae Kentia yn goeden palmwydd eithriadol

Gofal Kentia

Dysgwch am ofal y kentia, palmwydden o harddwch eithriadol y gallwch addurno'ch cartref a'r ardd gyda hi.

mathau o goedwigoedd

Mathau o goedwigoedd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion y gwahanol fathau o goedwigoedd yn ôl lledred, dail ac ymyrraeth ddynol.

Llwyn sy'n blodeuo yn y gwanwyn yw Rosemary

Pryd mae rhosmari yn blodeuo

Pryd mae rhosmari yn blodeuo? Os oes gennych amheuon a / neu eisiau gwybod beth i'w wneud i'w wneud yn ffynnu, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

genista cinerea

Genista cinerea

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Genista cinerea a'i nodweddion. Dysgu mwy am y planhigyn llwyni hwn.

mae agapanthus yn gallu gwrthsefyll plâu gardd

Agapanthus

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, gofal a chwilfrydedd Agapanto. Dysgu mwy am y blodyn hardd yma.

sut i gael hydrangeas glas

Sut i gael hydrangeas glas

Hoffech chi gael hydrangeas glas? Ewch i mewn i ddarganfod beth sy'n rhaid i chi ei wneud i fwynhau'r blodau hardd hyn.

dail barf neidr

Jaburan Ophiopogon

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y jaburan Ophiopogon. Dysgwch fwy am y planhigyn hwn yma.

Coeden fach yw'r Hibiscus syriacus

Hibiscus

Mae Hibiscus yn llwyni poblogaidd ac adnabyddus iawn diolch i'w blodau rhyfeddol. Darganfyddwch bopeth amdanynt yma.

Afrsana Myrsine

Afrsana Myrsine

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i chi i allu mwynhau'r llwyn Myrsine africana yn eich gardd. Dysgwch fwy amdano yma.

Mae tocio masarn Japan yn cael ei wneud yn y gaeaf

Sut i docio masarn Japaneaidd

Ddim yn siŵr sut i docio masarn Japaneaidd? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud hynny, p'un a oes gennych chi ef yn yr ardd neu os ydych chi'n ei weithio fel bonsai.

Mae yna lawer o blanhigion dan do ac eraill sy'n cael eu tyfu y tu allan orau

20 o blanhigion dan do ac awyr agored

Onid oes gennych lawer o brofiad yn gofalu am blanhigion? Nid yw hynny'n broblem bellach. Ewch i mewn a byddwch yn cwrdd ag 20 o blanhigion dan do ac awyr agored sy'n hawdd eu tyfu.

Paliurus spina-christi

Paliurus spina-christi

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Paliurus spina-christi, ei nodweddion a'i ddefnyddiau. Dysgu mwy am ddraenen Crist.

Mae'r Lotus creticus yn blanhigyn sy'n cynhyrchu blodau melyn

lotus creticus

Ydych chi'n byw ger yr arfordir? Yna peidiwch ag oedi: ewch i mewn a byddwch yn cwrdd â phlanhigyn gwladaidd rhyfeddol gyda blodau melyn: y Lotus creticus.

Salvia

Mae Salvia yn genws o blanhigion sy'n berffaith ar gyfer yr ardd: maen nhw'n gwrthsefyll haul uniongyrchol ac nid oes angen llawer o ofal arnyn nhw. Darganfyddwch bopeth amdani.

dail griseum acer

Acer griseum

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am yr Acer griseum a'i nodweddion. Dysgwch fwy am y goeden hon yma.

Planhigyn lled-ddyfrol yw'r Equisetum ramossissimum

Equisetum ramosissimum

Mae'r Equisetum ramosissimum yn ddelfrydol ar gyfer y pwll: dim ond hyd at fetr o uchder y mae'n tyfu, ac mae'n caru'r haul. Beth ydych chi'n aros i'w gyfarfod?

Mae'r Podocarpus neriifolius yn gonwydd mawr

Podocarpus neriifolius

Oes angen conwydd bythwyrdd arnoch chi ar gyfer eich gardd? Ewch i mewn a chwrdd â Podocarpus neriifolius, coeden o werth addurnol gwych.

Llwyn bach yw Daphne laureola

laureola Daphne

Oes angen llwyn bach bythwyrdd arnoch chi? Ewch i mewn a byddwch chi'n gwybod popeth am y Daphne laureola, planhigyn gwladaidd iawn.

Mae'r Lotus pedunculatus yn blanhigyn gyda blodau melyn

Mathau Lotus

Ewch i mewn a chwrdd â'r 7 math gorau o Lotus, genws o berlysiau sy'n byw mewn bron unrhyw fath o dir.

Mathau o Sansevieria

Ewch i mewn a byddwch chi'n gwybod y mathau mwyaf argymelledig o Sansevieria a sut y gallwch chi addurno'ch cartref a'ch gardd gyda nhw.

dieffenbachia

Y Dieffenbachia poblogaidd

Mae dieffenbachia yn blanhigion dan do poblogaidd sy'n hawdd eu tyfu a gofalu amdanynt. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ei gynnal yn yr erthygl hon.

Mae urtica urens yn berlysiau drain

Nant danadl (Urtica urens)

Oeddech chi'n gwybod bod gan Urtica urens, y danadl leiaf sy'n bodoli, sawl defnydd? Ewch i mewn a byddwch yn darganfod popeth amdani.

Mae yna lawer o wahanol fathau o binwydd

Mathau o binwydd

Ewch i mewn a chwrdd â 9 math o binwydd y gallwch eu tyfu yn y gerddi. Gwybod ei brif nodweddion a dysgu eu gwahaniaethu.

Brugmansia suaveolens

Brugmansia suaveolens

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Brugmansia suaveolens. Dysgu mwy am flodyn yr utgorn yma.

jonandrum ligustrum

jonandrum Ligustrum

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, defnyddiau a gofal Ligustrum jonandrum. Dysgu mwy am y llwyn hwn.

Mae Magnolia stellata yn fath o goeden magnolia gyda blodau gwyn

Magnolia

Mae Magnolia yn blanhigyn gwych i'w dyfu mewn gerddi, a hefyd mewn potiau os ydych chi'n dewis mathau bach. Gwybod popeth amdano.

Mae yna lawer o fathau o lwyni gardd

Mathau o lwyni

Ewch i mewn a gwybod ein detholiad o wahanol fathau o lwyni: y mwyaf deniadol i'w blodyn, y mwyaf cyffredin, a mwy.

Mae gan y Cassia y blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau

Cassia: mathau

Ydych chi eisiau harddu'ch teras neu'ch gardd gyda phlanhigion sy'n cynhyrchu clystyrau o flodau niferus? Dewch i mewn i gwrdd â'r cassia, byddwch chi'n eu caru!

Mae yna amrywiaeth eang o fapiau, coed sy'n tyfu ledled y byd

Rhywogaethau masarn

Maen nhw'n goed trawiadol. Maen nhw'n rhoi cysgod da iawn yn yr haf ac maen nhw'n ein gwneud ni'n hapus yn yr hydref sy'n ddymunol. Dyma 13 rhywogaeth o fapiau gardd.

Mae gan Carmona microphylla flodau gwyn

Microffylla Carmona

Carmona microphylla yw'r llwyn gardd delfrydol: mae'n goddef tocio yn dda iawn, ac mae hefyd yn cynhyrchu blodau hardd. Ewch i mewn a gwybod popeth amdani.

Mae'r Acer palmatum 'Osakazuki' yn goeden gollddail

Palmatum Acer 'Osakazuki'

Mae Acer palmatum 'Osakazuki' yn amrywiaeth masarn Japaneaidd sy'n ddelfrydol ar gyfer tyfu mewn gerddi bach a photiau. Darganfyddwch.

Mae yna lawer o fathau o Plumeria

Mathau o Plumeria

Blodau Frangipani yw rhai o'r rhai harddaf yn y byd. Y peth gorau yw bod yna lawer o fathau o Plumeria. Dewch i mewn i gwrdd â 5 ohonyn nhw.

lafant

Canllaw hau hadau lafant

Os ydych chi eisiau gwybod sut i hau hadau lafant a thrwy hynny gael sbesimenau newydd, dyma esbonio popeth.

Mae yna lawer o fathau o hadau

Mathau o hadau

Oeddech chi'n gwybod bod planhigion yn cynhyrchu amrywiaeth eang o fathau o hadau? Rhowch a gwybod ei nodweddion, ei fanteision a llawer mwy.

Mae Tillandsias yn bromeliadau trofannol

Mathau o Tillandsia

Dysgwch am y gwahanol fathau o Tillandsia, planhigion sy'n hawdd iawn gofalu amdanynt gan mai prin bod angen swbstrad arnyn nhw! Yn mynd i mewn.

Mae ciwcymbr yn blanhigyn sy'n cael ei hau yn y gwanwyn

Sut i hau ciwcymbr

Ddim yn siŵr sut i blannu ciwcymbr? Rhowch rwymedi a mynd i mewn i ddysgu cam wrth gam plannu'r ffrwyth coeth ac iach hwn.

nyssa sylvatica mawr

Nyssa sylvatica

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Nyssa sylvatica a'i ofal. Dysgu mwy am y goeden addurnol hon.

Coed a llwyni yw Schinus

Schinus

Mae Schinus yn blanhigion coediog sydd â gwerth addurnol gwych, ond mae'n bwysig gwybod popeth fel nad yw problemau'n codi. Yn mynd i mewn.

Mae yna lawer o blanhigion dringo y gellir eu tyfu mewn potiau

Planhigion dringo am bot

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r planhigion dringo gorau ar gyfer pot? Yna peidiwch ag oedi: ewch i mewn a byddwch chi'n cwrdd â deg ohonyn nhw.

Mathau o goed palmwydd

Ewch i mewn a gwybod ein detholiad o fathau o goed palmwydd y gallwch eu tyfu dan do a / neu yn yr awyr agored. Peidiwch â'i golli.

Dail Monstera

Asen Adam

Mae Adam's Rib yn blanhigyn tŷ sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i ofalu amdano.

Mae yna lawer o fathau o gonwydd

Mathau o gonwydd

Pa fathau o gonwydd sydd yna? Os ydych chi eisiau gwybod y mwyaf ysblennydd, yn ogystal ag a ydyn nhw'n gwrthsefyll yr oerfel ai peidio, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Mae grawnfwydydd yn bwysig iawn

Mathau o rawnfwydydd

Darganfyddwch y gwahanol fathau o rawnfwydydd sy'n bodoli, sef y pwysicaf ledled y byd a sut maen nhw'n cael eu tyfu.

blodau melyn

Berberis julianae

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Berberis julianae. Dysgwch fwy am y llwyn yma.

Llwyni blodeuol syml yw sistws

Cistws

Llwyni bach yw sistws ac mae'n hawdd iawn cael patio neu ardd braf iawn. Ewch i mewn a chwrdd â nhw.

Mae blodyn yr haul yn blanhigyn â glaw

Planhigion helioffilig

Planhigion helioffilig yw'r rhai sydd angen golau i fyw, felly os oes gennych chi le heulog ewch i mewn a byddwch chi'n gwybod eu henwau.

ffotinia coch mawr

Sut i docio Photinia Coch

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion, gofal a sut i docio'r Photinia coch. Dysgwch fwy am y planhigyn hwn yma.

Mae pinwydd y Swistir yn gonwydd sy'n byw yn y mynyddoedd

Pinwydd carreg (Pinus cembra)

Mae Pinus cembra yn gonwydd sy'n tyfu'n araf ac sy'n gallu byw 1000 o flynyddoedd ym mynyddoedd uchel Canol Ewrop. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Rhaid i goed mewn gardd allu tyfu'n rhydd

Sut i wneud i goeden beidio â thyfu?

Allwch chi gyfyngu ar dyfiant coeden? Oes, ond dim ond os caiff ei wneud yn iawn. Ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud i goeden beidio â thyfu.

Mae'r Burretiokentia hapala yn goeden palmwydd egsotig

Coed palmwydd egsotig

Hoffech chi gael coed palmwydd egsotig yn eich gardd? Er y gall ymddangos fel arall, mae yna lawer sy'n gwrthsefyll rhew. Darganfyddwch nhw.

Mae yna lawer o blanhigion dan do sy'n dal

Planhigion dan do uchel

Hoffech chi wybod pa rai yw planhigion tal dan do? Yna dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut ydyn nhw a beth yw eu gofal.

sut i groen almonau

Sut i groen almonau

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl awgrymiadau a thriciau i ddysgu sut i groen almonau. Rydym hefyd yn disgrifio rhai awgrymiadau ar gyfer y goeden almon.

Mae Canna yn blanhigyn llysieuol trofannol gwydn

Mathau caniau

Mae yna lawer o fathau o Canna y gallwch chi eu tyfu yn eich gardd. Ydych chi eisiau eu hadnabod? Os ydych chi'n caru planhigion gofal hawdd, dewch ymlaen!

Mae'r poinsettia yn blanhigyn Nadolig nodweddiadol

Gofal planhigion Nadolig

Beth yw gofal planhigion Nadolig? Os ydych chi am eu cadw am amser hir, hir, dewch i mewn a byddwn yn eich helpu i'w gyflawni.

Mae moron yn fath o lysieuyn gwreiddiau

Gwreiddiau llysiau

Mae llysiau gwreiddiau yn blanhigion arbennig iawn, yn hawdd eu tyfu a'u cynnal. Ewch i mewn i'w hadnabod.

Coed ceirios Japan yw'r prif gymeriadau yn Memoirs of a Geisha

Planhigion ffilm

Mae yna nifer o blanhigion ffilm sydd wedi goresgyn ein calonnau. Ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw? Darganfyddwch nhw.

Mae reis yn rawnfwyd pwysig iawn

Mathau o reis

Sawl math o reis sydd yna? Siawns na fyddwch chi'n adnabod rhai, ond bydd eraill yn ddieithr i chi, felly peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a darganfod.

Mae yna sawl math o gnau coco

Mathau o gnau coco

Mae yna lawer o fathau o gnau coco ac mae gan bob un ohonyn nhw nodweddion gwahanol. Dewch i mewn a pheidiwch â cholli'r cyfle i gwrdd â nhw i gyd.

plethwaith euraidd

Acacia pycnantha

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos popeth sydd angen i chi ei wybod am Acacia pycnantha, ei nodweddion a pha ofal sydd ei angen arno.

Mae fficws yn goed â gwreiddiau ymledol

Ficus

Mae fficws yn blanhigion mawr iawn sy'n edrych yn wych mewn gerddi mawr. Ond pa fathau sydd yna a sut maen nhw'n derbyn gofal? Darganfyddwch.

Rhedyn yw Athyriwm

Athyriwm

Mae Athyriwm yn blanhigion sy'n gallu byw am nifer o flynyddoedd, ac sydd hefyd yn edrych yn berffaith yn yr ardd. Dare eu hadnabod.

Mae yna lawer o fathau o fapiau Ewropeaidd, ac mae'r Acer opalus yn un ohonyn nhw.

7 map Ewropeaidd

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r maples Ewropeaidd? Ewch i mewn a byddwch yn cwrdd â'r saith mwyaf poblogaidd, yn ogystal â'u gofal cyffredinol.

Yn yr Amazon mae yna amrywiaeth fawr o rywogaethau planhigion

Planhigion Amazon

Ydych chi eisiau gwybod rhai o blanhigion yr Amazon? Os felly, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod eu henwau a'u prif nodweddion.

porphyra nori

Porphyra

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am algâu Porphyra, ei nodweddion a'i ddefnyddiau. Dysgwch fwy am yr algâu yma.

Mae'r melia yn goeden sydd â gwreiddiau ymledol

Rhestr o goed â gwreiddiau ymosodol

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r coed sydd â gwreiddiau ymosodol? Os hoffech wybod eu henwau a'u nodweddion, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

bougainvillea

Pryd i blannu bougainvillea?

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion, gofal a phryd i blannu bougainvillea. Dysgu mwy am y dringwr hwn

Math o bromeliad trofannol yw Guzmania

Mathau Guzmania

Oeddech chi'n gwybod bod yna lawer o fathau o Guzmania? Mae gan y bromeliadau hyn werth addurnol mor uchel fel eu bod yn ddelfrydol ar gyfer addurno. Dewch i'w hadnabod.

Mae mynawyd y bugail coch yn ysblennydd

10 planhigyn gyda blodau coch

Ydych chi'n hoffi planhigion gyda blodau coch ond ddim yn gwybod beth yw eu henwau? Ewch i mewn yma a byddwn yn eich cyflwyno i'r rhai mwyaf poblogaidd.

Yn Asia mae yna amrywiaeth fawr o goed

Coed Asia

Beth yw enwau'r coed yn Asia? Os ydych chi'n hoff o fflora Asiaidd, nodwch yma a byddwn yn eich cyflwyno i rai ohonynt.

Os ydych chi'n plannu'ch coeden yn y ddaear, bydd yn tyfu'n well

Sut i dewhau boncyff coeden

Sut i dewhau boncyff coeden? P'un a ydych am ei weithio fel bonsai ai peidio ond eisiau iddo dewychu ychydig, ewch i mewn.

Mae Passiflora yn ddringwr bytholwyrdd

Planhigion crog awyr agored

Hoffech chi addurno'ch patio neu'ch teras mewn ffordd wreiddiol a chain? Codwch rai o'r 10 planhigyn crog hyn. Fe welwch sut mae'n newid!

Aeron yw ffrwythau'r Ruscus

rwsws

Mae Ruscus yn llwyni bytholwyrdd sy'n edrych yn wych mewn gerddi a therasau. Ewch i mewn yma a dod i'w hadnabod yn drylwyr.

Mae fitadinia glas yn gwrthsefyll rhew

Planhigion sy'n gwrthsefyll eira

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r planhigion mwyaf poblogaidd sy'n gwrthsefyll eira? Os yw'n bwrw eira yn aml yn eich ardal chi, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Hypoestes mewn potiau

Hypoestes

Mae'r hypoestes yn un o'r planhigion hynny sy'n troi allan i fod yn ddeniadol iawn. Mae ei ddail lliw rhyfeddol yn addurno unrhyw gornel. Darganfyddwch.

Mae gan y Brachychiton rupestris gefnffordd siâp potel

Coed siâp potel

Beth yw'r coed siâp potel mwyaf poblogaidd? Os ydych chi'n chwilfrydig a / neu os ydych chi am roi un yn eich gardd, dewch i mewn i gwrdd â nhw.

Mae gan Coleus ddail lliw

Planhigion gyda dail lliw

Oeddech chi'n gwybod bod planhigion trawiadol iawn gyda dail lliw fel pinc, oren neu felyn? Os ydych chi eisiau gwybod beth ydyn nhw, nodwch.

coeden arian neu Leucadendron

Coeden Arian (Leucadendron)

Rhowch a darganfod yr holl wybodaeth angenrheidiol a fydd yn eich helpu i gadw'n fyw a thyfu Leucadendros yn eich gardd.

Mae'r goeden cnau coco yn goeden palmwydd sy'n tyfu'n gyflym

Coed palmwydd sy'n tyfu'n gyflym

Ydych chi eisiau gwybod y coed palmwydd sy'n tyfu'n gyflym y gellir eu tyfu mewn gerddi? Ewch i mewn a byddwn yn eu cyflwyno i chi.

Planhigyn bach yw'r fam ddrwg

Beth yw gofal y fam-blanhigyn drwg?

Mae'r fam ddrwg yn un o'r rhai hawsaf i ofalu amdani, ond er mwyn ei chael hi'n iach mae'n rhaid i chi ystyried rhai pethau rydyn ni'n eu hesbonio yma. Yn mynd i mewn

Mae cigysyddion yn blanhigion sy'n hela ysglyfaeth

Pam mae planhigion cigysol?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae planhigion cigysol? Os ydych chi eisiau gwybod pam eu bod fel hyn, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

Mae eiddew yn ddringwr delfrydol ar gyfer gerddi

Mathau o eiddew i addurno'ch gardd

Mae'n blanhigyn poblogaidd iawn mewn gerddi, ond a oeddech chi'n gwybod bod gwahanol fathau o eiddew? Gwybod beth sydd yna a pha ofal sydd ei angen arnyn nhw i fod yn iach.

Hemerocallis fulva neu lili'r dydd

Lili dydd (Hemerocallis fulva)

Mae Hemerocallis fulva yn blanhigyn y mae ei flodyn yn drawiadol ac yn hynod iawn, a all newid eich gardd yn llwyr mewn ychydig eiliadau.

sut i sychu rhosyn

Sut i sychu rhosyn

Rydyn ni'n eich dysgu gam wrth gam am y gwahanol ddulliau sy'n bodoli i ddysgu sut i sychu rhosyn. Dysgwch amdano yma.

Mae fentrata Nepenthes yn blanhigyn crog

Nepenthes venrata

Ydych chi newydd brynu fentrata Nepenthes ac eisiau gwybod sut i ofalu amdano? Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych yn fanwl.

Glaswellt yw glaswellt Paspalum

pasalwm

Ydych chi eisiau cael lawnt wrthsefyll sy'n hawdd ei chynnal? Dewch i mewn i gwrdd â pherlysiau Paspalum, perlysiau lluosflwydd y byddwch chi'n eu caru.

coeden pistachio

Pryd a sut i blannu pistachios

Os ydych chi eisiau gwybod sut i dyfu a phlannu pistachios, mae'n rhaid i chi nodi yma a dilyn yr holl awgrymiadau y dylech eu hystyried.

coeden wyngalchog

Cyfyngu coed: beth yw ei bwrpas?

Ydych chi erioed wedi gweld boncyffion coed wedi'u paentio? Mae'r dechneg hon yn hysbys wrth enw coed calch. Rydym yn egluro beth yw ei bwrpas.

Mae Sumac yn blanhigyn arboreal

Sumac (Rhus)

Sumac yw'r enw a roddir ar gyfres o goed a llwyni addurnol iawn. Ewch i mewn a chwrdd â nhw.

Gellir potio celyn

Gofal celyn mewn pot

Beth yw gofal celyn mewn pot? Os oes gennych chi un ac eisiau darparu'r gofal gorau, ewch i mewn!

llwyn o'r enw Eupatorium

Eupatoriwm

Mae'r genws Eupatorium yn gartref i nifer fawr o rywogaethau o bob cwr o'r byd. Ewch i mewn a darganfod popeth am y genre hwn yma.

Mae bambŵ yn blanhigyn sy'n tyfu'n gyflym iawn

Sut i blannu bambŵ?

Ydych chi eisiau plannu bambŵ yn eich gardd? Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod wrthych fel y gallwch ei fwynhau heb achosi problemau.

llwyn o'r enw Moricandia Arvensis

Collejon (Moricandia arvensis)

Mae Moricandia Arvensis yn blanhigyn syml a hawdd i'w dyfu mewn gerddi, a fydd yn newid unrhyw amgylchedd diolch i'w flodau.

llwyn yn llawn blodau hydrangea

Clefydau hydrangea

Mae hydrangeas yn blanhigion hardd ac amrywiol iawn, ond maen nhw'n agored iawn i afiechydon a phlâu. Dewch i mewn i ddarganfod!

Mae Bloodroot yn blanhigyn gyda blodau gwyn

Bloodroot

Perlysiau rhisomataidd yw Bloodroot sy'n cynhyrchu ei flodau gwyn hardd yn y gwanwyn. Ydych chi am gwrdd â hi? Yn mynd i mewn!

blodau tlws yr anchusa officinalis

Tafod ych (Anchusa officinalis)

Mae'r Anchusa officinalis yn blanhigyn y mae ei flodau'n olau. Yn ogystal, mae'n rhywogaeth sydd â sawl defnydd meddyginiaethol.

Mae'r goedwig law yn llawn planhigion

Planhigion jyngl

Ydych chi eisiau gwybod rhai enwau planhigion y jyngl? Os ydych chi eisiau gwybod rhai o'i nodweddion, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Mae yna ffyrdd i wybod pa mor hen yw coeden

Sut i wybod oedran coeden?

Sut i wybod oedran coeden? Os ydych chi eisiau gwybod y ffyrdd sy'n bodoli i'w gyfrifo, nodwch nhw a'u darganfod.

Llwyn Mahonia

mahonia

Mae Mahonia yn genws o blanhigyn sy'n cynnig addurn hardd i chi yn ystod y gaeaf a gydag arogl na fydd yn mynd heb i neb sylwi.

Mae coed yn blanhigion mawr

Sut i ddewis coed addurnol?

Hoffech chi wybod sut i ddewis coed addurnol fel na fydd unrhyw broblemau yn y dyfodol? Dewch i mewn a byddwn yn eich helpu.

Gellir plannu dynion mewn gardd

Sut i blannu coeden ffynidwydd?

Ydych chi eisiau gwybod sut i blannu coeden ffynidwydd yn eich gardd? Wel, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod fel ei fod yn gwreiddio'n dda.

Mae'r arddia yn llwyn sy'n blodeuo yn yr haf ac eisiau hanner cysgod

Pam nad yw fy ngarddia yn blodeuo?

Onid yw eich garddia yn blodeuo? Os yw wedi rhoi’r gorau i gynhyrchu blodau ac rydych chi am iddo ei gael eto, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth sy’n rhaid i chi ei wneud i’w gyflawni.

llwyn o'r enw Cotinus coggygria gyda dail chwilfrydig iawn

Llwyn mwg (Cotinus coggygria)

Mae Cotinus coggygria yn blanhigyn hardd y gallwch ei gael yn eich gardd a dim ond gwaith cynnal a chadw syml sydd ei angen arno. Darganfyddwch ef.

Nid yw masarn Japan yn las

A yw Maple Japaneaidd Glas yn Bodoli?

Ydych chi erioed wedi gweld hysbyseb gwerthu masarn glas Japaneaidd? Cyn prynu, ewch i mewn i ddarganfod a yw'n bodoli ai peidio a sut i symud ymlaen. 

Mae'r Taxodium yn goeden math conwydd

Mathau o Dacsodiwm

Darganfyddwch pa fathau o Dacsodiwm sy'n bodoli yn y byd i benderfynu pa un i'w roi yn eich gardd. Dewch i mewn i edrych ar y harddwch hyn.

Mae Sanseviera yn blanhigyn sy'n tyfu'n araf

Pam nad yw fy sansevieria yn tyfu?

Onid yw eich sansevieria yn tyfu? Efallai bod rhywbeth yn digwydd i chi. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa broblemau a allai fod gennych a sut i'w cywiro.

llwyn gyda blodau melyn o'r enw Sonchus tenerrimus

Linsons (Sonchus tenerrimus)

Mae Sonchus tenerrimus yn chwyn sydd, er mai hwn yw'r math hwn o blanhigyn, â defnydd maethol gwych. Dewch i mewn i'w ddarganfod !!

Golygfa o Pine Norfolk

Mathau o goed mawr

Dewch i mewn i ddysgu am y gwahanol fathau o goed mawr y gallwch chi eu tyfu yn eich gardd drofannol neu dymherus.

Mae yna lawer o fathau o redyn bach

Mathau o redyn bach

Darganfyddwch 9 math o redyn bach o rywogaethau dyfrol a daearol hardd iawn sydd hefyd yn hawdd gofalu amdanynt. Yn mynd i mewn.

Mae'r Brazilwood yn blanhigyn dan do poblogaidd iawn

Sut i adfywio ffon Brasil?

Sut i adfywio Coed Brasil sych, boddi neu felyn? Os oes gan eich planhigyn broblem, dewch i mewn a byddwn yn eich helpu i'w adfer.

Mae gwenyn yn caru planhigion sy'n cynhyrchu neithdar

Beth yw planhigion mêl?

Ydych chi am ddechrau cynhyrchu eich mêl eich hun neu ddim ond denu gwenyn? Peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a darganfod beth yw planhigion mêl.

Mae carnoker Nepenthes hookeriana yn gigysydd trofannol

Nepenthes hookeriana

Mae Nepenthes hookeriana yn blanhigyn cigysol y gallwch chi ei dyfu mewn potiau neu mewn terrariwm. Ewch i mewn a byddwn yn esbonio sut i wneud hynny.

Bouvardia yn llawn blodau coch

bwvardia

Ewch i mewn a darganfod pa mor hyfryd yw bouvardias a'u gallu gwych i'w cael mewn gardd dan do. Darganfyddwch nhw !!

coedwig yn llawn o Hevea Brasiliensis

Coeden rwber (Hevea brasiliensis)

Oeddech chi'n gwybod y gellir cadw Hevea brasiliensis yn eich gardd fel planhigyn addurnol? Darganfyddwch yma wybodaeth ddefnyddiol am y rhywogaeth hon.

Mae yna goed sy'n troi'n goch yn y cwymp

Coed coch yn yr hydref

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r coed coch yn yr hydref? Os ydych chi am gael gardd ysblennydd yn ystod y tymor hwn, ewch i mewn a'i darganfod.

Jasminum multiflorum yn ei flodyn

Pryd mae jasmin yn blodeuo?

Pryd mae jasmin yn blodeuo? Mae'r dringwr hawdd ei dyfu hwn yn cynhyrchu blodau'r rhan fwyaf o'r flwyddyn. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano.

Planhigyn lluosflwydd yw'r Plectranthus barbatus

Boldo India (Coleus forskohlii)

Mae Coleus forskohlii (neu Coleus barbatus) yn berlysiau meddyginiaethol hardd nad oes angen gofal cymhleth iawn arno. Dewch i'w adnabod.

Perlysiau lluosflwydd yw Penta

Penta (Pentas lanceolata)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n hawdd gofalu amdano? Ewch i mewn a byddwn yn esbonio sut i ofalu am y penta, planhigyn sy'n cynhyrchu blodau hardd.

planhigyn blodeuog melyn o'r enw Medicago lupulin

Lupulin du (Medicago lupulin)

Ydych chi eisiau plannu planhigyn sydd â blodau bach iawn a lliw llachar iawn yn eich gardd? Ewch i mewn a darganfod Medicago lupulin!

Mae blodau Sophora wedi'u grwpio mewn inflorescences

Mathau Sophora

Darganfyddwch rai o'r mathau harddaf o Sophora y gallwch eu tyfu yn eich gardd, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnynt.

delwedd agos o Centaurea melitensis

Arzolla (Centaurea melitensis)

Os ydych chi am blannu planhigyn yn eich gardd gydag ymddangosiad a blodau hollol wahanol na'r gweddill, darganfyddwch y Centaurea melitensis.

Mae Calathea zebrina yn blanhigyn gyda dail gwyrdd

Mathau o Calathea

Ydych chi'n hoffi planhigion â dail addurniadol? Ewch i mewn a darganfod mwy na deg math o Calathea, rhai perlysiau hardd iawn sy'n addas i'w defnyddio dan do.

Plannodd Anchusa azurea yn yr ardd

Tafod y Fuwch (Anchusa azurea)

Mae'r Anchusa azurea yn blanhigyn hardd a fydd yn gwneud i'ch gardd edrych yn brydferth ac os ydych chi'n mynd i'w blannu mewn potiau, bydd yr un peth yn digwydd ar eich balconi.

Mae planhigion morol yn gwrthsefyll halltedd yn dda

Beth yw planhigion morol?

Ydych chi'n gwybod beth yn union yw planhigion morol? Os ydych chi eisiau gwybod rhai o'r rhywogaethau sy'n byw yn y môr, dewch i mewn!

coeden fyrdd o fewn ardal sych

Myrrh (Commiphora myrrha)

Os ydych chi am blannu coeden neu lwyn yn eich gardd sy'n cynnig llawer o fuddion i chi, ewch i mewn a darganfod Commiphora myrrha.

Mae Wisteria yn blanhigyn sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Sut i wneud i wisteria flodeuo?

Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud i wisteria flodeuo, gydag awgrymiadau a thriciau hawdd eu gwneud. Peidiwch â'i golli.

blodyn gwraig y nos

Nodweddion a gofal gwraig y nos

Byddwn yn dweud wrthych sut olwg sydd ar blanhigyn hardd y fenyw yn y nos, a beth allwch chi ei wneud fel ei fod yn blodeuo bob blwyddyn. Dewch i mewn a pheidiwch â'i golli.

planhigfa cnau pinwydd

Pryd a sut i blannu cnau pinwydd?

Hoffech chi gael pinwydd carreg yn yr ardd? Caffaelwch eu hadau a byddwn yn dweud wrthych pryd a sut y dylech blannu cnau pinwydd. Yn mynd i mewn.

Gall ffrwythau'r Rubus fod yn fwytadwy

Rwbi

Mae rhwbws yn blanhigion sy'n tyfu'n gyflym yn gyffredinol. Mae ei ffrwythau'n fwytadwy, ac maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer gorchuddio ffensys. Darganfyddwch nhw.

sut i hau awgrymiadau hadau cotwm

Sut mae'r had cotwm yn cael ei hau

Hoffech chi wybod sut mae hadau cotwm yn cael eu hau? Os ydych chi am gael planhigyn mor chwilfrydig a hardd â'r un hwn, ewch i mewn i ddarganfod.

Equisetum giganteum yw'r marchrawn anferth

10 math o Equisetum

Os ydych chi'n hoff o blanhigion marchrawn, ewch i mewn a byddwch chi'n darganfod 10 math o Equisetum y gallwch chi eu tyfu yn yr ardd ac ar y teras.

burdock

Burdock

Yn yr erthygl hon rydym yn dangos i chi holl nodweddion, defnyddiau a phriodweddau meddyginiaethol burdock. Dysgwch fwy am y planhigyn hwn yma.

Mae coed palmwydd trofannol yn hyfryd

7 coed palmwydd trofannol gwydn oer

Ewch i mewn a chwrdd â 7 rhywogaeth o goed palmwydd trofannol sy'n gwrthsefyll yr oerfel a rhai rhew yn dda. Darganfyddwch pa rai y gallwch chi eu rhoi yn eich gardd.

Mae Sorghum yn berlysiau pwysig iawn

Sorghum (Sorghum)

Mae Sorghum yn berlysiau sy'n tyfu'n gyflym ac sydd o bwys mawr i fwyd byd-eang. Ewch i mewn a gwybod ei holl gyfrinachau.

Mae coeden gastanwydden Istán ym Malaga

Coed coffa Sbaen

Ewch i mewn i weld 7 coeden goffa yn Sbaen, rhai gydag oedran bras o 1000 o flynyddoedd. Peidiwch â'i golli.

albadin

Spartum Lygeum

Yn yr erthygl hon rydym yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Lygeum spartum a'i nodweddion.

Mae Anchusa yn blanhigyn llysieuol gyda blodau bach

llydan

Mae Anchusa yn berlysiau y gellir eu tyfu mewn potiau neu blanwyr, yn ogystal ag yn y ddaear. Ewch i mewn a darganfod sut maen nhw'n gofalu amdanyn nhw eu hunain.

Mae hadau dant y llew yn gwasgaru yn y gwynt

Beth yw anemocoria?

Darganfyddwch beth yw anemocoria, a pha blanhigion yw'r rhai sy'n defnyddio'r dull hwn o wasgaru hadau.

Aristolochia grandiflora, dringwr gyda blodau mawr

Aristolochia grandiflora

Ydych chi'n hoffi blodau mawr a phlanhigion dringo? Os yw'r ateb yn gadarnhaol, nodwch i ddarganfod popeth am Aristolochia grandiflora.

Mae Protea repens yn blanhigyn llwyni gyda blodau pinc

Mathau o broteinau

Dysgwch am y mathau harddaf o Brotea sy'n bodoli, yn ogystal â rhai o'u chwilfrydedd. Ewch i mewn a pheidiwch ag aros heb wybod mwy amdanynt.

Mae angen dŵr ar goed palmwydd

Sut i wybod a yw palmwydden yn sych?

Ydych chi'n amau ​​nad yw'ch planhigyn yn cael amser da? Os felly, darganfyddwch sut i ddweud a yw palmwydden yn sych a beth i'w wneud i'w gael yn ôl.

mwsogl clwb

Lycopodium clavatum

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, defnyddiau a phriodweddau Lycopodium clavatum. Dysgwch fwy yma.

Genws o goed collddail yw'r Liquidambar

Mathau o Liquidambar

Cyfarfod â 5 math o goed collddail sweetgum sy'n gallu gwrthsefyll rhew heb ddioddef unrhyw ddifrod.

Mathau o bambŵ

Mae bambos yn blanhigion gwych. Ewch i mewn i ddarganfod y gwahanol fathau o bambŵ a dod o hyd i'r un sy'n fwyaf addas i'ch gardd.

planhigion meddyginiaethol santa lucia

commelina erecta

Yn y swydd hon rydyn ni'n mynd i ddangos i chi holl nodweddion Commelina erecta a'i briodweddau meddyginiaethol.

Mae'r genws Ilex yn cynnwys coed a llwyni

ilex

Mae Ilex yn goed a llwyni poblogaidd iawn mewn gerddi tymherus. Ewch i mewn ac adnabod y prif rywogaethau a sut i ofalu amdanynt.

coeden enfawr o'r enw Araucaria bidwillii a dynes wrth ei hymyl

Araucaria (Araucaria bidwillii)

Mae'r Araucaria bidwillii neu fel y'i gelwir yn gyffredin Araucaria yn goeden hardd y mae hadau ei ffrwyth yn fwytadwy. Mwynhewch !!

Mae llygaid bardd yn blanhigyn gyda blodau oren

Llygaid Bardd (Thunbergia alata)

Mae Ojos de poeta yn blanhigyn dringo gyda blodau oren a fydd yn harddu'ch cartref gyda'i flodau hardd. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Mae dail Thuja yn wyrdd

Yr eiddoch (Thuja)

Mae Thuja yn gonwydd a all dyfu mewn amrywiaeth eang o hinsoddau. Ewch i mewn a darganfod y gwahanol fathau sydd yna, a sut maen nhw'n cael eu gofalu amdanyn nhw.

gofal clust eliffant

Alocasia amazonica

Ewch i mewn ac osgoi'r Alocasia amazonica rhag marw trwy ddilyn ein cyngor tyfu a chynnal a chadw. Peidiwch â'i golli.

Mae gan ewin sawl defnydd

Tyfu ewin

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae'n cael ei dyfu a beth sy'n defnyddio'r planhigyn o'r enw Clove, coeden sydd mor addurnol ag y mae'n ddiddorol.

nodosum Ascophylum

nodosum Ascophylum

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, defnyddiau a chymwysiadau'r alga Ascophyllum nodosum. Dysgwch fwy amdano yma.

Mae gan Amorphophallus konjac flodyn porffor

Amorphophallus

Mae'r Amorphophallus yn genws o blanhigion trofannol sy'n cynhyrchu blodau nad yw eu harogl yn gadael unrhyw un yn ddifater. Ewch i mewn a chwrdd â nhw.

blodau eithaf heb eu hagor o Polygala vulgaris

Mwyar Mair (Polygala vulgaris)

Mae'r Polygala Vulgaris yn blanhigyn sy'n adnabyddus am ei liw disglair yn ei flodau a fydd yn bywiogi unrhyw ardd neu falconi lle mae.

ton

Mae pawb yn gwybod am goed olewydd, ond a oeddech chi'n gwybod ei fod yn perthyn i'r genws Olea a bod rhywogaethau eraill ynddo? Ewch i mewn i ddarganfod mwy amdanynt.

llwyn danadl yn y goedwig

Danadl hir (Urtica membranacea)

Mae Urtica membranácea yn hysbys ledled y byd ac fe'i defnyddir am ei briodweddau buddiol i'r corff dynol, er ei fod yn chwyn.

Mae hadau letys yn egino'n gyflym

3 dull o egino hadau

Ydych chi eisiau gwybod pa ddulliau y gallwch eu defnyddio fel bod yr hadau'n egino cyn gynted â phosibl? Yna peidiwch ag oedi: dewch i mewn a darganfod.

Nodweddion perrieria Andasonia

Adansonia perrieri

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion Adansonia perrieri a chwilfrydedd y goeden hon. Dewch i adnabod gweddill y rhywogaethau baobab sy'n bodoli.

cae yn llawn blodau o Linum usitatissimum

Llin (Linum usitatissimum)

Mae linwm usitatissimum neu had llin, yn blanhigyn gwych sydd ag eiddo buddiol anhygoel ac sy'n gallu tyfu mewn unrhyw amgylchedd.

Mae'r Agapanthus yn blanhigyn gyda dail gwyrdd

lili'r Affrig

Agapanthus yw un o'r planhigion llysieuol mwyaf poblogaidd mewn gardd neu deras. Ewch i mewn a gwybod eu nodweddion a sut maen nhw'n derbyn gofal.

dracaena marginata

Beth yw gofal y dracena?

Os ydych chi am addurno'ch cartref neu'ch gardd gyda phlanhigyn hawdd ei dyfu, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod beth yw gofal y dracena.

gofal peperomia

Sut mae Peperomia yn derbyn gofal?

Ydych chi eisiau addurno'ch cartref gyda phlanhigyn addurniadol gwahanol ac iawn? Ewch i mewn i ddarganfod sut mae Peperomia yn derbyn gofal a thrwy hynny allu arddangos eich cartref.

Gall y dail melyn ar y cica fod yn arwydd o bla

Plâu a chlefydau Cycas revoluta

Ewch i mewn a dysgu adnabod problemau mwyaf cyffredin Cycas revoluta, ynghyd â'u datrysiadau. Felly gallwch chi ei fwynhau am amser hirach.

Mae gardd gyda blodau yn ardd sy'n llawn bywyd

8 planhigyn awyr agored blodeuol

Ydych chi am i'ch gardd a / neu deras gael mwy o amrywiaeth o liwiau? Dewch i mewn i edrych ar y planhigion blodeuol awyr agored rydyn ni'n eu hargymell.

gofal aeonium

Aeonium, addurniadol a gwrthsefyll iawn

Mae Aeonium yn blanhigyn addurnol a hawdd iawn i ofalu y gallwch ei gael yn eich cartref neu'ch gardd. Darganfyddwch sut i'w gadw'n iach trwy gydol y flwyddyn.

cangen yn llawn blodau gwyn o'r enw Polygonatum odoratum

Dagrau David (Polygonatum odoratum)

Mae polygonatum odoratum yn blanhigyn eithaf rhyfedd oherwydd ei flodau bach a'i ddefnyddiau gwych. Ewch i mewn a'i ddarganfod, bydd yn eich synnu!

Mae gwlithlys yn gigysyddion sy'n tyfu'n gyflym

Rhyfeddodau planhigion cigysol

Ewch i mewn i rai o chwilfrydedd y planhigion cigysol mwyaf rhyfeddol. Darganfyddwch beth maen nhw'n ei fwyta, pa mor hir maen nhw'n byw, a mwy!

croton

Gofal croton

Byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu am groton, planhigyn addurniadol ond ymestynnol iawn y bydd angen sylw arbennig arno.

Mae'r poplys yn goeden gollddail

Poplys, mathau a gofal

Mae coed poplys yn goed gwydn gyda phren da, wedi'u trin yn eang i atal y gwynt ac at ddibenion addurniadol. Dewch i'w hadnabod.

Cypreswydden

9 math o gypreswydden ar gyfer gardd

Ydych chi'n breuddwydio am gael gardd sy'n edrych yn wladaidd, yn iach ac yn wyrdd trwy gydol y flwyddyn? Ewch i mewn a chwrdd â 9 math o gypreswydden a gwireddu'ch breuddwyd.

Yerba Mate (Ilex paraguariensis)

Mae Ilex paraguariensis yn goeden blanhigion gydnabyddedig sy'n cael ei marchnata'n eang diolch i'w buddion hynod ddiddorol. Ewch i mewn yma a darganfod mwy!

8 planhigyn gwyrdd dan do

Pa blanhigion gwyrdd dan do sy'n cael eu hargymell fwyaf i'w haddurno? Os oes gennych unrhyw amheuon, dewch i mewn i edrych ar ein dewis.

colocasia

Yn y genws Colocasia rydym yn dod o hyd i rai planhigion gwrthsefyll oer iawn ac eraill â lliwiadau trawiadol. Ewch i mewn i'w hadnabod.

Mae gan Bignonia binata flodau porffor

7 math o Bignonia

Ydych chi'n hoffi Bignonia? Yna ewch i mewn ac ni fyddwch yn darganfod dim mwy na dim llai na saith gwahanol y gallwch eu tyfu yn eich patio neu'ch gardd.

Planhigyn rhosyn

Sut i wneud planhigyn yn blodeuo

Ydy'ch potiau wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu blodau ers talwm? Gofynnwch iddyn nhw ei wneud eto. Darganfyddwch sut i wneud i blanhigyn flodeuo.