Salvia microffylla

Salvia microffylla

Yn y swydd hon byddwn yn dweud wrthych y prif nodweddion a'r gofal sydd ei angen ar Salvia microphylla. Ewch i mewn yma i ddysgu amdano.

Golygfa o'r Sarracenia leucophylla

Beth yw'r planhigion cigysol enfawr?

Oeddech chi'n gwybod bod planhigion cigysol enfawr? Os ydych chi am eu hadnabod, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod beth ydyn nhw ac, gyda llaw, eich synnu;).

Ficus macrophylla mewn parciau

Ficus macrophylla

Rydym yn esbonio'n fanwl y prif nodweddion a'r gofal sydd ei angen ar y Ficus macrophylla. Rhowch yma i wybod mwy.

llwyn gyda dail tebyg i rosét yn lletach ger yr apex

Cacen Crag (Aeonium spathulatum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a defnyddio Aeonium spathulatum i allu ei osod yn eich gardd neu berllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

Golygfa o Osyris lanceolata

Bayon (Osyris lanceolata)

Ydych chi'n byw yn y mynyddoedd a / neu a ydych chi'n chwilio am lwyn gwrthsefyll? Yna peidiwch ag oedi a mynd i mewn i gwrdd â llwyn hardd Osyris lanceolata.

Aparine Galium

Aparine Galium

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am Galium aparine. Defnyddir y planhigyn dringo hwn at ddibenion meddyginiaethol. Dewch i'w hadnabod!

Mae hopys yn blanhigyn lluosflwydd

Tyfu hopys a mwynhau cwrw crefft

Gwybod yr holl gyfrinachau, hopys, y planhigyn y mae cwrw yn cael ei wneud ag ef. Darganfyddwch beth yw ei nodweddion, sut mae'n cael ei dyfu, a llawer mwy.

coed pinwydd tal o'r enw Araucaria columnaris

Cinio pinwydd (Araucaria columnaris)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phlâu Araucaria columnaris i allu ei osod yn eich gardd neu berllan? Dewch i mewn i ddarganfod.

Nodweddion y retroflexus amaranthus

Pigweed (Amaranthus retroflexus)

Mae Pigweed (Amaranthus retroflexus) yn blanhigyn bwytadwy sy'n cael ei fwyta'n helaeth yn yr hen amser. Gwybod popeth amdani yma, peidiwch â'i cholli.

llwyn gyda blodau melyn a dail gyda math o flew gwyn

Caltrop (Tribulus terrestris)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu a phlâu ysgall er mwyn ei roi yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Dail y Periploca laevigata

Cornicabra (Periploca laevigata)

Mae Periploca laevigata yn llwyn trofannol godidog y gellir ei dyfu'n hawdd mewn potiau neu yn yr ardd. Hoffech chi gwrdd â hi? Yn mynd i mewn!

falcata genista

falcata genista

Ydych chi eisiau llwyn sy'n rhoi blodau hardd ac sydd braidd yn ddraenog? Ewch i mewn a darganfod Genista falcata, planhigyn mor brydferth ag y mae'n hawdd gofalu amdano.

Meadowsweet

Meadowsweet (Filipendula ulmaria)

Mae brenhines y dolydd yn berlysiau lluosflwydd sydd, yn ogystal â bod yn werthfawr ac yn hawdd iawn i ofalu amdano, â nodweddion meddyginiaethol diddorol iawn. Darganfyddwch ef.

Archontophoenix cunninghamiana

Archontophoenix

Os ydych chi'n caru coed palmwydd gyda boncyffion tenau, ewch i mewn a chwrdd ag Archontophoenix, planhigion o harddwch eithriadol ac sy'n hawdd iawn i'w tyfu.

Ffwngladdiad Aliette

Beth yw Fosetyl-Al?

Ewch i mewn i ddysgu popeth am Fosetil-al, un o'r ffwngladdiadau mwyaf effeithiol a all helpu planhigion i frwydro yn erbyn afiechydon.

Golygfa o baccata Taxus ifanc

Yew (Taxus)

Mae ywen yn goeden hardd, yn ddelfrydol ar gyfer tyfu mewn gerddi ac mewn potiau. Ond sut ydych chi'n gofalu amdano? Os ydych chi eisiau gwybod sut i'w gadw'n iach, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

laurus nobilis

llawryf (Laurus)

Dysgwch am darddiad a nodweddion y Laurus, coed neu lwyni gyda dail gwyrdd a lledr y gellir eu tyfu mewn gerddi.

Exaltata Nephrolepis

nephrolepsis

Mae neffrolepis yn rhedyn poblogaidd iawn mewn gerddi a chartrefi - maen nhw mor hawdd i'w cynnal! Hoffech chi gael un? Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano.

Dôl Echium vulgare

Gwiber (Echium vulgare)

Defnyddir y viborera (Echium vulgare) yn helaeth ym maes meddygaeth. Ewch i mewn yma a dysgu ei holl briodweddau a'i nodweddion.

Parkinsonia aculeata

parcinsonia

Ydych chi'n byw mewn ardal eithaf cynnes a sych? Yna mae angen planhigyn gwrthsefyll iawn arnoch chi, fel Parkinsonia. Dewch i mewn i ddod i'w hadnabod;)

Mae ffagws yn goed collddail

Ffagws

Oes gennych chi le yn eich gardd ar gyfer coeden fawr? Os ydych hefyd yn byw mewn ardal sydd â hinsawdd dymherus, peidiwch ag oedi: dewch i mewn i gwrdd â'r Fagus;)

Mae Platanus x acerifolia yn fawr

Coeden banana (Platanus)

Dewch i adnabod y goeden banana yn fanwl, coeden gollddail sy'n ddelfrydol ar gyfer cysgodi gerddi mawr. Dewch i mewn a pheidiwch â'i golli.

Mae Passiflora edulis yn cynhyrchu ffrwythau bwytadwy

Ffrwythau angerdd (Passiflora edulis)

Os ydych chi'n un o'r bobl hynny sy'n chwilio am blanhigion sy'n ddefnyddiol iawn, ac os ydych chi hefyd yn byw mewn ardal gynnes, dewch i mewn i gwrdd â ffrwythau angerdd. Byddwch wrth eich bodd;)

Quercus petraea

Derw digoes (Quercus petraea)

Ewch i mewn yma a dysgu popeth am y Dderwen Sisile (Quercus petraea). Rydym yn egluro ei nodweddion, dosbarthiad, defnyddiau a bygythiadau. Peidiwch â'i golli!

podocarpus elongatus

Manios (Podocarpus)

Darganfyddwch bopeth am y Podocarpus, conwydd bythwyrdd a ddechreuodd eu hesblygiad tua 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac y gallwch chi dyfu mewn potiau.

Planhigyn bywyd

Planhigyn Bywyd (Synadenium grantii)

Sut beth yw planhigyn bywyd? A ellir ei dyfu mewn pot? Os ydych chi'n chwilfrydig, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod popeth amdani. ;)

Golygfa o ddail yr Acer palmatum Deshojo

Acer palmatum heb ddeilen

Sut ydych chi'n gofalu am Acer palmatum 'Deshojo'? Os ydych chi am gael y llwyn collddail gwerthfawr hwn yn eich gardd, dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych.

Clusia weelliana

clwsia

Cariad o blanhigion trofannol? Ewch i mewn a darganfod y Clusia, coed bach gyda dail mawr a blodau hardd sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi a photiau.

Jatropha multifida

Jatropha (Jatropha)

Sut ydych chi'n gofalu am jatropha? Os hoffech wybod beth yw nodweddion a chynnal a chadw'r planhigyn chwilfrydig hwn, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

dau flodyn gyda choesyn a dail blewog

Hen fenyw (Dorycnium rectum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, tarddiad a defnyddiau'r planhigyn o'r enw Unciana i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Cornus alba 'Elegantissima'

Dogwood (Cornus alba)

Mae Cornus alba yn blanhigyn delfrydol ar gyfer gerddi a photiau: mae'n fach, yn cynhyrchu blodau hardd a hefyd mae lliw ei ganghennau yn ysblennydd. Darganfyddwch.

blodau oren agored a chaeedig

Safflower (Carthamus tinctorius)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, tarddiad a defnyddiau Carthamus tinctorius i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae blodau'r Ligustrum lucidum yn wyn

Arboreal Privet (Ligustrum lucidum)

Mae'r Ligustrum lucidum yn goeden y byddwch chi'n ei charu: mae'n cynhyrchu blodau aromatig, yn fythwyrdd ac yn gwrthsefyll rhew hefyd. Rydych chi eisiau gwybod mwy? Yn mynd i mewn;)

Lychnitis fflomis

Canhwyllau (Phlomis lychnitis)

Sut ydych chi'n gofalu am lychnitis Phlomis? Os ydych chi am gael y planhigyn gwyllt hardd hwn yn eich gardd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddysgu popeth amdano.

Dail y Yucca filamentosa

Yucca filamentosa

Mae Yucca filamentosa yn hynod: mae'n gwrthsefyll rhew, tymereddau uchel a sychder ... ac mae hefyd yn berffaith ar gyfer pob math o erddi! Dewch i'w adnabod.

blodyn bach sy'n dod allan o gangen o lwyn

Sisallo (Salsola vermiculata)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, tarddiad a defnyddiau Salsola vermiculata i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Schinus terebinthifolius

Pupur Brasil (Schinus terebinthifolius)

Darganfyddwch sut i ofalu am Schinus terebinthifolius, llwyn neu goeden berffaith ar gyfer pob math o erddi, a hyd yn oed ar gyfer tyfu mewn potiau. Yn mynd i mewn.

Quercus canariensis

Derw Gall (Quercus canariensis)

Darganfyddwch Quercus canariensis, coeden o harddwch anghyffredin a fydd yn rhoi cysgod dymunol iawn i chi ac sydd, ar ben hynny, yn hawdd gofalu amdani.

Caltropau

Caltrop (Tribulus terrestris)

Mae ysgall yn blanhigion a ddefnyddir yn helaeth fel ychwanegiad chwaraeon i gynyddu màs cyhyrau. Yma gallwch ddysgu popeth amdano. Yn mynd i mewn!

Deltoides Populus

Poplys du (Populus deltoides)

Mae Populus deltoides yn goeden gollddail o harddwch eithriadol. Beth ydych chi'n aros i'w gyfarfod? Mae'n gwrthsefyll rhew! Yn mynd i mewn;)

Golygfa o ddail derw

Nodweddion dail derw

Mae'r ddeilen dderw yn rhan ddiddorol iawn o'r goeden, ond a ydych chi'n gwybod beth yw ei nodweddion a'i defnyddiau? Ewch i mewn a darganfod;)

Golygfa o ddail bae

Nodweddion a defnyddiau dail bae

Oes gennych chi amheuon ynghylch pa mor ddefnyddiol yw deilen y bae? Arhoswch ddim mwy: dewch i mewn a gadewch inni eu datrys ar eich rhan a dweud wrthych sut i dyfu'r planhigyn.

Mae palmwydd Chamaedorea elegans yn fach

Palmwydd Neuadd (Chamaedorea elegans)

Ydych chi eisiau coeden palmwydd fach ar gyfer eich gardd neu'ch cartref? Dewch i mewn i gwrdd â'r Chamaedorea elegans neu'r palmwydd parlwr, planhigyn hawdd ei ofalu a tlws iawn;)

bwystfil

bwystfil

Os ydych chi eisiau addurno tu mewn eich tŷ, nodwch yma. Byddwch yn gallu gwybod holl ofalon a nodweddion y monstera. Y planhigyn dan do gorau.

Golygfa o goeden glabra Ulmus

Llwyfen y mynydd (Ulmus glabra)

Mae'r Ulmus glabra neu'r elm de montañana yn goeden werthfawr: yn wladaidd, yn darparu cysgod rhagorol, yn hawdd gofalu amdani ... Beth ydych chi'n aros i'w gyfarfod?

Cryptomeria ar lwybr

Cryptomeria

Dewch i gwrdd â'r Cryptomeria, coed conwydd sy'n tyfu'n araf sy'n gallu cyrraedd uchelfannau trawiadol o hyd at 70 metr.

delwedd agos o flodyn gyda betalau bluish

Y clafr (Knautia arvensis)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, tarddiad a defnyddiau'r scabiosa i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

petrea volubilis

caregog

Dewch i gwrdd â'r Petrea, dringwyr lluosflwydd sy'n cynhyrchu clystyrau o flodau porffor neu wyn hardd sy'n hawdd iawn gofalu amdanynt.

Larix decidua

Coeden lacr (Larix)

Darganfyddwch y goeden llarwydd, planhigyn a all fod dros fil o flynyddoedd oed ac sydd hefyd yn gwrthsefyll tymereddau hyd at 40 gradd yn is na sero.

Golygfa o'r goeden Fraxinus angustifolia

Lludw dail cul (Fraxinus angustifolia)

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Fraxinus angustifolia, coeden sy'n nodweddiadol o goedwigoedd ar lan yr afon sy'n darparu cysgod rhagorol ac sy'n hawdd iawn gofalu amdani.

Clystyrau rwber Centranthus

Red Valerian (Centranthus ruber)

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am nodweddion, defnyddiau a gofal valerian coch (Centranthus ruber). Ewch i mewn yma i ddysgu mwy.

Golygfa o'r blodau cañaheja

Canaheja (Ferula communis)

Mae'r cañaheja yn berlysiau mawr iawn, mor fawr fel ei fod yn fwy nag uchder unrhyw berson. Ond beth yw ei nodweddion a'i ofal? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae Acer buergerianum yn gadael yn yr hydref

Maple trident (Acer buergerianum)

Oes angen coeden neu goeden fach sy'n brydferth trwy gydol y flwyddyn? Darganfyddwch Acer buergerianum, planhigyn sydd hefyd yn gwrthsefyll rhew;)

Cytisus oromederaneus

Piorno (Cytisus oromederaneus)

Ewch i mewn i gwrdd â Cytisus oromediterraneus, llwyn perffaith i liwio'ch gardd neu'ch patio ac sydd hefyd yn hawdd iawn gofalu amdani. ;)

Haya

Ffawydd, coeden fawreddog

Mae'r ffawydd, a'i enw gwyddonol yw Fagus sylvatica, yn un o'r coed hynny sy'n serennu yn yr hydref Ewropeaidd, gan fod ei dail wedi'i staenio'n goch.

Protea Genws

protea

Ewch i mewn yma a dysgu am holl nodweddion a gofal planhigion y genws Protea, llwyni sy'n gallu gwrthsefyll tanau.

planhigion dyfrol y tu mewn i bwll

Cattail (Typha)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal, tyfu, amrywiaethau a defnyddiau Typha neu Anea i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Addurniad Lonicera japonica

Gwyddfid Japan (Lonicera japonica)

Dysgwch yma am nodweddion, defnyddiau a gofal gwyddfid Japan (Lonicera japonica). Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi fel y gallwch chi ei fwynhau yn eich gardd.

Ysgewyll moron

Sut i blannu moron?

Darganfyddwch sut i blannu moron gam wrth gam a beth sydd ei angen arnoch i wneud y gorau o'r tymor. Peidiwch â'i golli.

Agrimonia eupatoria mewn cynefin

Agrimony (Agrimonia eupatoria)

Ydych chi'n mwynhau tyfu planhigion meddyginiaethol? Wel, ewch i mewn a darganfod Agrimonia eupatoria, perlysiau lluosflwydd sydd â phriodweddau diddorol iawn.

Llwyn llawn Phlomis purpurea

Matagallo (Phlomis purpurea)

Dysgwch holl ddefnyddiau'r Matagallo (Phlomis purpurea) a'r gofal sydd ei angen arno i'w ychwanegu at eich gardd. Rydym yn egluro popeth yn fanwl.

Golygfa o deliciosa Monstera

bwystfil

Darganfyddwch holl gyfrinachau'r Monstera, planhigion poblogaidd iawn mewn cartrefi. Gwybod ei nodweddion, gofal a mwy;)

Aristolochia baetica

Canhwyllau (Aristolochia baetica)

Dewch i gwrdd ag Aristolochia baetica, perlysiau dringo lluosflwydd sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi bach i fawr, a hyd yn oed ar gyfer potiau. Yn mynd i mewn;)

Planhigyn llysieuol yw'r Verbascum thapsus

Mullein (Verbascum thapsus)

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n caru gerddi a / neu batios wedi'u haddurno mewn arddull wladaidd, dewch i mewn i gwrdd â mullein, perlysiau hawdd ei dyfu sy'n dda i'ch iechyd.

Palmatum Acer 'Osakazuki'

Beth yw hinsawdd y masarn?

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw'r hinsawdd orau ar gyfer masarn, a darganfod a allwch ei dyfu yn eich gardd neu'ch patio yn rhwydd. Peidiwch â'i golli.

Cynaroides protein

Protea'r Brenin (Protea cynaroides)

Llwyn sy'n cynhyrchu blodau mawr iawn, hyd at 10cm mewn diamedr, yw Protea cynaroides. Ydych chi eisiau gwybod sut i'w fwynhau yn eich gardd? Yn mynd i mewn;)

Lliwiau dail Begonia rex

rex begonia

Mae Begonia rex yn blanhigyn rhyfeddol gydag ystod eang o liwiau a siapiau. Mae'n berffaith ar gyfer addurno. Ewch i mewn yma a gwybod y gofal sydd ei angen arnoch chi.

Conffrtifolia Atriplex

Fan (Atriplex)

Darganfyddwch yr Atriplex, perlysiau neu lwyni sydd â gwerth addurnol anhygoel a goddefgarwch halen;). Peidiwch â'i golli.

Blodau Tuberaria guttata

Ystyr geiriau: Tuberaria guttata

Dewch i gwrdd â Tuberaria guttata, perlysiau blynyddol sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n ddelfrydol ar gyfer potio yn yr ardd. Darganfyddwch ef.

Mae blodau Utricularia graminifolia yn borffor

Utricularia graminifolia

Ydych chi'n hoffi planhigion dyfrol? Ewch i mewn a chwrdd â Utricularia graminifolia, cigysydd nad yw'n gadael unrhyw un yn ddifater.

llwyn yn llawn blodau gwyn

Creigres y groth (Cistus populifolius)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tarddiad ac amaethiad y Cerval Rockrose neu Cistus populifolius i allu ei osod yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Implexa Lonicera

Gwyddfid Môr y Canoldir (Lonicera implexa)

Mae atgyrch Lonicera yn ddringwr perffaith i addurno pergolas, waliau a ffensys. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i ofalu amdano a'i atgynhyrchu. Dewch i mewn i ddarganfod

Golygfa o flodau cyfryngau Stellaria

Planhigyn gwymon (Stellaria media)

Mae'r planhigyn cyw yn ymgripiad cyffredin iawn, ond nid yw'n llai diddorol am hynny. Ewch i mewn a darganfod ei briodweddau meddyginiaethol a gwella'ch iechyd.

Golygfa o Salvia greggii

Sage yr hydref (Salvia greggii)

Ewch i mewn i ddysgu sut i ofalu am Salvia greggii, planhigyn llysieuol delfrydol ar gyfer gerddi hinsawdd tymherus gyda rhew gwan.

Privet o Japan

Japan Privet (Ligustrum japonicum)

Un o'r llwyni a ddefnyddir fwyaf yw'r privet Siapaneaidd (Ligustrum japonicum). Yma rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i gymryd gofal da ohono. Yn mynd i mewn!

Golygfa o'r Spiraea japonica

Spirea Japan (Spiraea japonica)

Ewch i mewn i ddarganfod sut brofiad ydyw a'r gofal sydd ei angen arno ar gyfer Spiraea japonica, llwyn collddail sy'n cynhyrchu blodau hyfryd yn y gwanwyn.

Golygfa o flodau Coronilla glauca

Y Goron (Coronilla glauca)

Mae yna lwyni ... a llwyni, ond mae'r glauca Coronilla yn eithriadol: mae'n cynhyrchu llawer o flodau ac mae hefyd yn hawdd iawn gofalu amdano. Darganfyddwch ef.

Mae Caladium yn blanhigyn trofannol

Caladium (Caladium)

Mewn cariad â dail amryliw? Os felly, a'ch bod hefyd yn hoff o blanhigion llysieuol, ewch i mewn a darganfod beth yw gofal caladium.

Blodau'r Wisteria floribunda

Wisteria Japan (Wisteria floribunda)

Oes angen llwyn arnoch chi sy'n cynhyrchu blodau hardd? Ac mae hynny'n gollddail? Os ydych chi wedi ateb ydw, ewch i mewn a chwrdd â'r Wisteria floribunda.

alnus glutinosa

Gwern (Alnus glutinosa)

Mae'r Alnus glutinosa yn goeden gollddail hirhoedlog iawn sy'n berffaith i'w chael yn ein gardd. Dysgwch yma sut y dylech chi ofalu amdano.

Ffa coco

Pryd a sut i hau ffa coco?

Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pryd a sut i hau ffa coco gam wrth gam. Darganfyddwch bopeth sydd ei angen arnoch i'w cael i egino'n dda.

Persli, planhigyn aromatig

Pryd a sut i blannu persli?

Ewch i mewn a darganfod sut i blannu persli, yn yr ardd ac mewn pot newydd, gan ddilyn cam wrth gam syml. Peidiwch â'i golli.

cnau o'r enw pistachios

Hadau pistachio

Ydych chi eisiau gwybod y nodweddion, pryd a sut mae hadau pistachio yn cael eu hau er mwyn gallu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Planhigyn Petiveria alliacea

Anamu (Petiveria alliacea)

Byddwn yn dweud popeth wrthych am yr anamu, llwyn delfrydol ar gyfer hinsoddau poeth sy'n gallu lleddfu symptomau llawer o afiechydon. Darganfyddwch.

Planhigion aromatig yn yr ardd

Planhigion aromatig

Ydych chi eisiau gwybod beth yw, defnyddiau a gwahanol fathau o blanhigion aromatig sy'n bodoli i allu eu rhoi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Halimium atripicifolium mewn cynefin

Halimium atriplicifolium

Onid oes gennych lawer o brofiad yn gofalu am blanhigion? Os ydych chi'n chwilio am un sy'n cynhyrchu blodau hardd ac sy'n gallu gwrthsefyll, ewch i mewn a darganfod Halimium atriplicifolium.

Golygfa o'r Fumana thymifolia

Teim moorish (Fumana thymifolia)

Oes gennych chi ardd gyda phridd gwael mewn maetholion? Spice it up with Fumana thymifolia, llwyn bytholwyrdd sy'n cynhyrchu blodau hardd ac sy'n feddyginiaethol.

Golygfa o'r bermudana Sabal

Sabal

Ydych chi'n caru coed palmwydd? Os felly, ewch i mewn a darganfod y Sabal: planhigion sydd â gwerth addurnol gwych ac sydd hefyd yn gwrthsefyll rhew. Peidiwch â'i golli.

Golygfa o lwyn Teucrium fruticans

Teucrium (Teucrium fruticans)

Mae'n gallu gwrthsefyll sychder, tocio, gwres ... Mae'r Teucrium fruticans yn rhyfeddod! Ydych chi eisiau gwybod popeth am y llwyn godidog hwn? Yn mynd i mewn;)

Golygfa o flodyn Heliconia caribaea

Platanillo (Heliconia)

Ydych chi'n caru heliconia ond ddim yn gwybod sut i ofalu amdanyn nhw? Peidiwch â phoeni. Mae'n rhaid i chi fynd i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i'w mwynhau y tu mewn neu'r tu allan i'r cartref.

Llwyn hawdd ei ofalu yw Lavandula dentata

Lafant cyrliog (Lavandula dentata)

Ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n bwrw glaw ychydig bach? Dewch i mewn i wybod popeth am Lavandula dentata, planhigyn is-brysgwydd a fydd yn rhoi llawer o lawenydd i chi;)

plannu gyda blodau bach gwyn

Dagrau'r Forwyn (Allium triquetrum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a gofalu am y planhigyn o'r enw Allium triquetrum i allu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Golygfa o flodau'r Albizia julibrissin

Albisia

Oeddech chi'n gwybod bod mwy na chant o rywogaethau o Albizia? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa ofal sydd ei angen arnynt i allu cynhyrchu eu blodau gwerthfawr.

Blodyn lili drewllyd

Lili drewdod (Iris foetidissima)

Ydych chi'n hoffi planhigion rhisomataidd? Dewch i mewn i ddysgu am ofal lili drewllyd: mae'n hawdd iawn ei gynnal! Darganfyddwch ef.

Blodau Oxalis articulata

Finegr pinc (Oxalis articulata)

Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu am Oxalis articulata, meillion arbennig iawn a fydd yn rhoi blodau pinc hardd i chi am ran helaeth o'r flwyddyn.

Dail a ffrwythau'r Myrica faya

Faya (Myrica faya)

Dewch i gwrdd â'r Myrica faya, coeden neu lwyn sy'n nodweddiadol o goedwig lawryf yr Iwerydd gyda gallu i addasu'n fawr ... ac yn beryglus i'r ffawna a'r fflora.

grug wen

Rhostir gwyn (Erica arborea)

Llwyn gyda blodau eithaf disglair yw'r Grug Gwyn (Erica arborea) a ddefnyddir i addurno ein gardd. Dewch i mewn i ddysgu sut i ofalu amdanyn nhw.

Golygfa o flodyn yr Euryops neu'r llygad y dydd

Margariton (chrysanthemoides Euryops)

Oes angen planhigyn sy'n gwrthsefyll sychder sy'n cynhyrchu llawer o flodau? Darganfyddwch chrysanthemoides Euryops, llwyn delfrydol ar gyfer gerddi bach.

Mae Drosera capensis yn blanhigyn cigysol

Capensis Sundew

Ydych chi'n caru planhigion cigysol? Ewch i mewn a chwrdd â'r Drosera capensis, un o'r rhywogaethau symlaf i ofalu amdano a'i luosi;)

Mae blodau Indigofera tinctoria yn borffor

Indigo (Indigofera tinctoria)

Darganfyddwch Indigofera tinctoria, llwyn bytholwyrdd sy'n cynhyrchu blodau hardd a hefyd yn amddiffyn ac yn gwella'r pridd.

Golygfa o'r Drosera aliciae

Sundew (Drosera)

Ydych chi'n hoffi cigysyddion? Os felly, ewch i mewn a darganfod y Drosera, planhigion o harddwch eithriadol y gellir gofalu amdanynt yn hawdd;)

Mae derw yn goeden fawr

Derw (Quercus)

Derw yw un o'r coed collddail harddaf sy'n bodoli. Darganfyddwch beth yw ei ofalon i'w fwynhau yn eich gardd.

Gwern y Môr (Alysum Maritimum)

Gwern y Môr (Alysum Maritimum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal ac amaethu swl Alysum Maritimum i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Blodyn Anchusa undulata

Lolipop (Anchusa undulata)

Ydych chi'n hoffi tyfu planhigion gwyllt? Os felly, dewch i mewn i gwrdd ag Anchusa undulata, perlysiau sy'n cynhyrchu blodau bach ond tlws iawn;).

Mae blodyn y Lathyrus cicera yn goch

Almorta Mynydd (Lathyrus cicera)

Ydych chi'n caru bod eich gardd neu batio yn newid? Os felly, ewch i mewn a chwrdd â'r perlysiau Lathyrus cicera, planhigyn na all fod ar goll yn eich cartref.

Mae sawrus yn blanhigyn hawdd iawn i ofalu amdano

Sawrus (Satureja montana)

Mae sawrus yn blanhigyn gardd (neu bot;) diddorol iawn. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu amdano i wneud y gorau ohono.

llwyn o'r enw Malva sylvestris neu Malva yn llawn blodau

Mala (Malva sylvestris)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal a defnyddiau Mallow (Malva sylvestris) i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Golygfa o flodau Halimium halimifolium

Jaguarzo gwyn (Halimium halimifolium)

Ydych chi'n byw mewn ardal lle nad yw'n bwrw glaw fawr? Ewch i mewn a darganfod Halimium halimifolium, llwyn bytholwyrdd sy'n gwrthsefyll sychder ac yn cynhyrchu blodau hardd.

Golygfa o pendula Betula mewn gardd

Bedw pendil (Betula pendula)

Ydych chi'n hoffi coed collddail tal? Ewch i mewn a chwrdd â Betula pendula, rhywogaeth ddelfrydol i dyfu mewn rhanbarthau â rhew.

Mae dail Myoporum laetum yn lanceolate ac yn wyrdd

Myopore (Myoporum laetum)

Mae Myoporum laetum yn goeden hawdd iawn ei gofalu sydd hefyd yn cynhyrchu blodau hardd. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut mae'n rhaid i chi ofalu amdano.

Golygfa o flodau'r Arisarum simorrhinum

Braaro (Arisarum simorrhinum)

Ydych chi erioed wedi meddwl a oes gan y dullaro neu Arisarum simorrhinum unrhyw ddefnydd i fodau dynol? Dewch i mewn a byddwn yn datrys y dirgelwch i chi;)

Golygfa o'r Helianthemum nummularium

Adalw (Helianthemum nummularium)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n addurnol ac nad yw'n gymhleth i ofalu amdano? Ewch i mewn a darganfod yr Helianthemum nummularium, glaswellt gardd godidog.

mosgito teigr ar y fraich

Planhigion ymlid mosgito teigr

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r planhigion gorau y gallwch eu gosod yn eich gardd neu y tu mewn i'ch cartref i allu gwrthyrru ymosodiad y mosgito teigr?

llwyn gyda blodau porffor o'r enw rhosmari

Defnyddiau Rosemary

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, priodweddau a gwahanol ddefnyddiau rhosmari i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae coed ewcalyptws yn tyfu'n gyflym iawn

Eucalyptus (Eucalyptus)

Ydych chi'n bwriadu cael ewcalyptws yn yr ardd? Cyn ei brynu, ewch i mewn a darganfod popeth amdano: y da ... a'r rhai ddim cystal.

Golygfa o'r Lunularia cruciata

lunularia cruciata

Mae'r Lunularia cruciata yn blanhigyn diddorol iawn ar gyfer pyllau: nid yw'n tyfu'n fawr iawn ac mae'n hawdd ei gynnal. Ewch i mewn a'i ddarganfod.

Blodyn violacea Ipomoea

Gogoniant y bore (Ipomea violacea)

Oes angen dringwr bach arnoch chi sy'n tyfu'n gyflym? Ewch i mewn a gwybod yr holl ofal sydd ei angen ar Ipomea violacea, planhigyn hardd;)

Mae Helichrysum stoechas yn byw mewn caeau agored

Chamomile Bastard (Helichrysum stoechas)

Sut ydych chi'n gofalu am y planhigyn stoechas Helichrysum gwych? Os ydych chi eisiau gwybod, dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych, gan gynnwys ei briodweddau meddyginiaethol.

Mae Lentil yn egino y tu mewn i jar wydr

Sprout corbys

Ydych chi eisiau dysgu'r gwahanol ffyrdd sy'n bodoli i wneud egin o ffacbys gartref a phryd i wneud hynny? Dewch i mewn, fe welwch pa mor hawdd yw hi.

Cangen ddu (Conyza bonariensis)

Oeddech chi'n gwybod bod Conyza bonariensis yn berlysiau diddorol iawn i'ch iechyd chi ac i iechyd eich planhigion? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych ei briodweddau, a mwy.

Golygfa gyffredinol o Populus nigra

Poplys du (Populus nigra)

Os oes gennych ardd fawr a'ch bod yn chwilio am goeden sy'n gallu gwrthsefyll rhew, dewch i mewn a gadewch inni eich cyflwyno i'r Populus nigra addurnol ac ymarferol.

Golygfa o'r Cytinus hypocistis

Lolipop (Cytinus hypocistis)

Darganfyddwch Cytinus hypocistis, planhigyn parasitig sydd, yn ogystal â chynhyrchu blodau hardd iawn, â buddion diddorol iawn i iechyd pobl.

Mae blodau'r escorzonera yn felyn

Scorzonera (Scorzonera hispanica)

Oeddech chi'n gwybod bod perlysiau bwytadwy a meddyginiaethol y gallwch chi ei dyfu yn yr ardd ac mewn pot? Ei enw yw escorzonera. Rhowch i mewn a'i ddarganfod :)

Golygfa o'r Lamium maculatum

Sut i ofalu am flodau Lamium?

Oes angen planhigion llysieuol arnoch chi yn eich gardd? Os felly, darganfyddwch y Lamium, perlysiau hawdd iawn i'w gofalu sy'n cynhyrchu blodau hardd.

Golygfa o flodyn Salvia leucantha

Cordyn (Salvia leucantha)

Mae'r planhigyn y mae ei enw gwyddonol yn Salvia leucantha yn ddiddorol iawn, hyd yn oed yn fwy felly na rhywogaethau eraill o'r un genws. Y…

Golygfa o ddail Syngonium podophyllum

Syngonium (Syngonium podophyllum)

Hoffech chi gael podoffyllwm Syngonium i addurno'ch cartref? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw ei nodweddion a sut mae'n derbyn gofal fel ei fod yn iach.

llwyn gyda blodau bach melyn o'r enw Tacoma stans

Bignonia Amatilla (stondinau Tacoma)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a gofalu am y planhigyn o'r enw stondinau Tacoma i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae'r Convolvulus cneorum yn blanhigyn gyda blodau gwyn

Cloch Arian (Convolvulus cneorum)

Llwyn bytholwyrdd bach yw Convolvulus cneorum sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi arfordirol neu i liwio'ch dec neu batio. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod :)

Planhigyn Senecio angulatus mewn cynefin

Eiddew Senecio (Senecio angulatus)

Os ydych chi ar frys i orchuddio dellt neu wal a'ch bod chi'n chwilio am ddringwr bytholwyrdd sy'n hawdd gofalu amdano, ewch i mewn a darganfod Senecio angulatus;

Muehlenbeckia complexa, planhigyn gorchudd daear

Muehlenbeckia: gofal

Oes gennych chi wal neu lawr yr hoffech chi ei guddio y tu ôl i bentwr o ddail? Darganfyddwch Muehlenbeckia, clustogwaith gwych sy'n tyfu'n gyflym.

Mae'r Alnus glutinosa neu'r wern yn ffurfio coedwigoedd

Gwern (Alnus)

Mae'r wern yn un o'r planhigion mwyaf gwladaidd yn y byd. Dysgwch beth yw ei nodweddion a'i ofal sylfaenol i allu ei fwynhau.

Golygfa o'r blodau bicacaro

Bicacaro (Canarina canariensis)

Mae Canarina canariensis yn ddringwr y gallwch chi ei fwynhau y tu fewn ac yn yr ardd. Beth ydych chi'n aros i ddod i mewn a chwrdd â hi? ;)

Tradescantia palida

Glitter (Tradescantia pallida)

Mae Glitter (Tradescantia pallida) yn blanhigyn gyda lliw egsotig sy'n berffaith ar gyfer addurno gerddi a phatios. Ewch i mewn a gwybod eu holl ofalon.

Golygfa o umbraticola Portulaca

Purslane (Portulaca umbraticola)

Mae'r Portulaca umbraticola yn suddlon sydd, er mai dim ond blwyddyn y mae'n byw, mor addurnol a hawdd gofalu na all fod ar goll yn eich gardd. Dewch i'w hadnabod;)

Mae Juniperus chinensis yn gonwydd mawreddog

Y ferywen Tsieineaidd (Juniperus chinensis)

Mae Juniperus chinensis yn gonwydd addurniadol ac addasadwy iawn. Dewch i mewn i ddarganfod pam fy mod i'n dweud hyn wrthych chi ... ac efallai y byddwch chi hefyd yn cwympo mewn cariad ag ef;)

blodyn coch Psychotria Elata

Y blodyn cusan (Psychotria elata)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal ac amaethu Psychotria Elata neu flodyn cusanu i allu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Golygfa o pendula Carex

Pendil Carex (Carex pendula)

A yw fel arfer yn bwrw glaw lawer yn eich ardal chi? Ydych chi eisiau planhigyn sy'n ffinio â'r lawnt? Ydw? Wel, peidiwch ag oedi: ewch i mewn a chwrdd â pendula Carex.

Mae blodau Prunus laurocerassus yn wyn

Llawr ceirios (Prunus laurocerasus)

Mae Prunus laurocerasus yn wych, yn ddelfrydol ar gyfer yr ardd neu'r pot. Mae'n gwrthsefyll tocio, rhew, nid oes ganddo blâu ... Beth ydych chi'n aros amdano i'w gwrdd?

Golygfa o'r Rhododendron ponticum

Rhododendron ponticum

Mae'r Rhododendron ponticum yn llwyn bytholwyrdd godidog sy'n ddelfrydol i liwio'ch teras neu falconi. Ewch i mewn a darganfod sut mae'n gofalu amdano'i hun.

Blodyn Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalwm

Rydych chi'n byw ger y môr? Darganfyddwch Limoniastrum monopetalum: planhigyn sy'n gwrthsefyll sychder a halltedd sy'n cynhyrchu blodau hardd.

davallia canariensis

davallia canariensis

Rhedynen yw Davallia canariensis nad yw bob amser yn hawdd gofalu amdano. Rhowch a dilynwch ein cyngor a byddwch yn gweld sut rydych chi'n llwyddo i fwrw ymlaen.

canghennau o'r planhigyn o'r enw Gaultheria procumbens gyda ffrwythau coch

Wintergreen (Gaultheria procumbens)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal ac amaethu'r planhigyn o'r enw Gaultheria procumbens i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Sarracenia, planhigion cigysol ysblennydd

saracenia

Ydych chi'n hoffi planhigion cigysol? Yna peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i wybod popeth am y Sarracenia, yr hawsaf i ofalu amdano.

Blodyn Solandra maxima

Uchafswm Solandra

Os ydych chi'n caru dringwyr mawr gyda blodau aromatig, dewch i mewn i gwrdd â Solandra maxima, planhigyn ysblennydd.

Cupressus leylandi mewn gardd

Cupressus leylandii

Mae Cupressus leylandii yn un o'r coed conwydd sy'n cael ei drin fwyaf mewn gerddi. Rydych chi eisiau gwybod pam? Peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a darganfod popeth amdano.

dail gwyrdd iawn a blodau gwyn tebyg i gloch y llwyn Eleagnus ebbingei

Eleagno (Eleagno ebbingei)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal a defnyddiau'r llwyn o'r enw Eleagnus ebbingei i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae mân ddail Ulmus yn gollddail

Ulmus mân

Ulmus minor yw un o'r coed anoddaf. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw ei nodweddion a phopeth sydd ei angen arnoch i fod yn berffaith.

pyrostegia venusta

Os oes gennych ddiddordeb yn y dringwyr prin sy'n blodeuo yn yr hydref-gaeaf ac sydd hefyd yn fythwyrdd ... ewch i mewn i'r Pyrostegia venusta;)

Golygfa o'r Pandanus veitchii

Pandanus

Mae'r pandano yn goeden neu'n glasbren godidog y gellir ei thyfu mewn ystafell ac yn yr ardd os yw'r tywydd yn dda. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod :)

Golygfa o 'pendula' Sophora japonica

sophora

Ydych chi eisiau planhigyn sy'n brydferth ond ar yr un pryd yn anarferol? Yna Sophora yw eich opsiwn gorau. Dewch i mewn i ddod i'w hadnabod.

Golygfa o'r Frankenia laevis

Frankenia laevis

Ydych chi eisiau carped gwyrdd sydd â chynnal a chadw isel? Darganfyddwch Frankenia laevis, planhigyn gwrthsefyll iawn sy'n gofalu amdano'i hun yn ymarferol.

Golygfa o'r Tamarix Affricanaidd

Tamarix Affricanaidd

Pwy ddywedodd, er mwyn cael coeden, roedd yn rhaid i chi gael llawer o le yn yr ardd? Ewch i mewn a chwrdd â'r Tamarix Affricanaidd, planhigyn hardd a gwrthsefyll.

tri blodyn Colchicum lled-gaeedig a phorffor

Cennin Pedr yr Hydref (Colchicum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, gofal a defnyddiau'r planhigyn o'r enw Colchicum i allu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Ffenena Juniperus

Mae'r Ffenen Juniperus yn gonwydd wyth metr o uchder y gallwch ei ddefnyddio fel y dymunwch: gwrych, mewn grwpiau, ynysig, mewn pot ... Darganfyddwch.

Calamintha nepeta var nepeta

calamintha nepeta

Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu am Calamintha nepeta fel y gallwch ei gael yn eich gardd neu ar y patio ... chi sy'n penderfynu! ;)

Bauhinia purpurea yn ei flodyn

bauhinia purpurea

Beth yw nodweddion a gofal Bauhinia purpurea? Os ydych chi'n ystyried plannu coeden yn eich gardd, ewch i mewn a darganfod y rhyfeddod hwn.

Franchetii Cotoneaster

Franchetii Cotoneaster

Mae'r Cotoneaster franchetii yn llwyn godidog y gallwch ei hyfforddi fel y dymunwch. Ewch i mewn a darganfod pa ofal sydd ei angen arnoch chi :).

Glaswellt sy'n cael ei ddefnyddio fel glaswellt yw'r Lolium perenne

Lolium perenne

Os ydych chi eisiau glaswellt sy'n hawdd ei ofalu a'i gynnal i fwynhau lawnt odidog, ewch i mewn a chwrdd â'r Lolium perenne.

Stenotaphrum secundatum

Stenotaphrum secundatum

Stenotaphrum secundatum yw un o'r perlysiau lawnt a argymhellir fwyaf ar gyfer gerddi cynnes. Ewch ymlaen i ddarganfod pam.

Yucca gogoneddus

Yucca gogoneddus

Os oes angen planhigyn arnoch sy'n gwrthsefyll sychder yn dda, dewch i mewn i gwrdd â'r iwca gogoneddus, llwyn diddorol iawn.

Golygfa o Jasminum fruticans

fruticans Jasminum

Ydych chi eisiau dringwr bach sy'n gallu gwrthsefyll oerfel a rhew ac mae hynny hefyd yn cynhyrchu blodau melyn? Wel, peidiwch ag oedi: cwrdd â Jasminum fruticans.

Golygfa o'r Photinia serrulata

Photinia serrulata

A oes angen planhigyn arnoch a all fod yn llwyn godidog ac yn goeden addurniadol? Ewch i mewn a darganfod y Photinia serrulata.

Palm Livistona chinensis

Livistona chinensis

Os ydych chi'n hoff o goed palmwydd ac mae angen un arnoch chi a all dyfu'n dda mewn lled-gysgod, dewch i mewn i gwrdd â Livistona chinensis, planhigyn o harddwch eithriadol.

Golygfa o'r Cornus sanguinea

cornus sanguinea

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw nodweddion Cornus sanguinea, llwyn o harddwch eithriadol sy'n addasu i botiau ac i'r ardd.

Golygfa o'r Pinus ponderosa

Pine (Pinus)

Oeddech chi'n gwybod bod pinwydd yn blanhigyn cyntefig iawn? Ymddangosodd tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a heddiw mae'n boblogaidd iawn mewn gerddi. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Blodau Colutea arborescens

Arborescens Colutea

Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n bwrw glaw ychydig bach, dewch i mewn i gwrdd â Colutea arborescens, llwyn y gallwch chi ei gael yn eich gardd ac ar y patio.

Golygfa o ddail y Casuarina cunninghamiana

Casuarina cunninghamiana

Dewch i mewn i gwrdd â Casuarina cunninghamiana, coeden fythwyrdd sy'n gwrthsefyll sychder yn dda ac a fydd bob amser yn cadw'ch gardd yn brydferth.

Mae blodau'r Cistus salviifolius yn wyn

Cistus salviifolius (Creigres ddu)

Os ydych chi'n byw mewn parth tymherus cynnes lle nad yw'n bwrw glaw fawr, dewch i mewn i gwrdd â'r Cistus salviifolius, llwyn godidog a fydd yn rhoi blodau hardd i chi.

Golygfa o'r Thuja orientalis 'Aurea nana'

thuja orientalis

Ydych chi eisiau gwybod popeth am y Thuja orientalis, yn ôl pob tebyg y conwydd mwyaf diwylliedig yn y byd oherwydd ei rustigrwydd a'i allu i addasu? Yn mynd i mewn;)

latifolia Kalmia

Kalmia (Mountain Laurel)

Mae Kalmia yn llwyni cymharol fach sy'n ddelfrydol ar gyfer tyfu ar y teras neu'r patio trwy gydol eu hoes. Dare eu hadnabod.

ysgall rhedwr

Ysgallen rhedwr (Eryngium campestre)

Mae'r ysgall rhedwr (Eryngium campestre) yn blanhigyn lluosflwydd sydd â phriodweddau meddyginiaethol uchel. Yn yr erthygl hon gallwch ddysgu popeth amdano.

Llwyn sy'n cynhyrchu blodau hardd yw'r Ceanothus

Ceanothus

A oes angen planhigion arnoch sy'n cynhyrchu llawer o flodau ac sy'n hawdd i'w cynnal? Mae croeso i chi ddod i mewn a chwrdd â'r Ceanothus.

blodyn agored gwyn o'r planhigyn Epilobium roseum

Wermod pinc (Epilobium roseum)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a gwahanol ddefnyddiau'r planhigyn Epilobium roseum i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Perovskia atriplicifolia

Perovskia

A yw'n oer yn eich ardal chi yn ystod y gaeaf? Oes angen planhigyn arnoch chi sy'n rhoi lliw i'ch gardd? Ewch i mewn i'r Perovskia, llwyn anhygoel;)

Mae'r Larix decidua yn gonwydd gyda hinsawdd fynyddig

Larix decidua

Ai rhew yw'r prif gymeriadau yn eich ardal chi ac a oes angen planhigyn arnoch chi sy'n gallu eu goddef? Peidiwch ag oedi: dewch i mewn a syfrdanwch gan y Larix decidua.

Cangen o'r llwyn o'r enw Retama raetam yn llawn blodau gwyn

Ysgubon rhostir (Retama raetam)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a gwahanol ddefnyddiau planhigyn raetam Retama i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Defnyddir coed ffynidwydd Nadolig yn helaeth i addurno cartrefi ym mis Rhagfyr / Ionawr

Firs Nadolig (Abies nordmanniana)

Os ydych chi wedi neu eisiau mwynhau rhai coed ffynidwydd Nadolig yn eich gardd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarparu'r gofal gorau.

Mae'r planhigyn darn arian yn cynhyrchu blodau melyn

Lysimachia nummularia

Oes gennych chi lawr yr hoffech chi ddod ag ef yn fyw? Dewch i gwrdd â Lysimachia nummularia, planhigyn ymgripiol gofal hawdd sy'n cynhyrchu blodau gwych.

Magnolia stellata

Magnolia stellata

Ydych chi'n hoffi blodau mawr sy'n rhoi arogl melys i ffwrdd? Wel, rydych chi mewn lwc: mae Magnolia stellata yn un ohonyn nhw, ac rydyn ni'n ei gyflwyno i chi yma.

Blodyn Kigelia africana

kigelia african

Oeddech chi'n gwybod bod yna goeden drofannol sy'n cynhyrchu blodau mawr sy'n ddeniadol i ystlumod? Dyna Kigelia africana, ac mae'n blanhigyn hardd. Gwybod ef

Catha edulis yn gadael

Catha edulis

Mae yna lawer o blanhigion sydd â phriodweddau caethiwus, ond ychydig y gellir eu cymharu â Catha edulis, coeden a all, os nad yw'n hysbys, fod yn beryglus. Yn mynd i mewn.

Mae blodau Grevillea yn egino yn y gwanwyn

Grevillea

Mae Grevillea yn llwyni a choed bytholwyrdd sy'n cynhyrchu blodau hardd sy'n bywiogi unrhyw ardd. Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych amdanynt.

aucuba japonica

Llawr brych (Aucuba japonica)

Mae llawryf brych (Aucuba japonica) yn blanhigyn rhagorol ar gyfer addurno mewnol. Dysgwch bopeth am eu gofal yn yr erthygl hon.

Urginia morwrol yn llawn gwreiddiau a thir

Sibwnsyn (morwrol Urginea)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu, mathau a phlâu y planhigyn Morwrol Urginea i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

cangen agos o goeden Cupressus macrocarpa neu Cipres limon

Cypress Lemon (Cupressus macrocarpa)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu, mathau a phlâu y goeden o'r enw cypreswydden Lemon i allu ei gosod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

lantana viburnum

Beard (Viburnum lantana)

Mae'r barf (Viburnum lantana) yn blanhigyn gyda llawer o ddefnyddiau meddyginiaethol ac addurnol. Dysgwch ei holl nodweddion yma.

gwylaidd

Guillomo (Ovalis Amelanchier)

Mae'r guillomo (Amelanchier ovalis) yn llwyn y mae ei ffrwythau gwyllt yn felys a blasus iawn. Dysgwch yn y swydd hon bopeth am ei ofal a'i briodweddau.

Hadau pwmpen

Sut i hau hadau pwmpen?

Hoffech chi wybod popeth am blannu hadau pwmpen? Os felly, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a dilyn y camau a fydd yn caniatáu ichi fwynhau ei dyfu.

mwstas

Mostard (Sorbus aria)

Mae'r mostard (Sorbus aria) yn goeden sydd â nodweddion addurnol gwych a defnyddiau eang eraill. Dysgwch bopeth amdano yma.

granadillas

Pomgranad Tsieineaidd (Passiflora ligularis)

Ydych chi'n chwilio am ddringwr i orchuddio'r wal honno rydych chi'n ei hoffi cyn lleied? Ewch i mewn a chwrdd â'r pomgranad Tsieineaidd, a fydd hefyd yn rhoi ffrwythau bwytadwy i chi.

blodyn lliw pinc o'r rhywogaeth planhigion o'r enw Centaurea aspera

Aspera Centaurea (Tramaladros)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu, mathau a defnyddiau'r planhigyn o'r enw Centaurea aspera i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae Spartium junceum yn cynhyrchu blodau melyn

junceum spartium

Mae'r Spartium junceum yn llwyn addurnol iawn sy'n ddelfrydol ar gyfer eich gardd xero: mae'n addurniadol, yn hawdd gofalu amdano ... Dewch i mewn a rhowch gyfle i'ch hun ei gyfarfod.

Cerastium tomentosum

Cerastium tomentosum

Os oes angen planhigyn gorchudd daear arnoch sy'n tyfu'n gyflym ac yn cynhyrchu llawer o flodau hardd, ewch i mewn a chwrdd â Cerastium tomentosum;).

Gellir tocio carissa macrocarpa ddiwedd y gaeaf

Carissa Macrocarpa

Ydych chi'n byw mewn ardal sydd â hinsawdd gynnes ac angen llwyn sy'n hawdd gofalu amdano ac sydd hefyd â blodau persawrus? Cyfarfod â macrocarpa Carissa. :)

Mae coed mwyar yn lluosi â hadau neu doriadau

Mulberry

Mae coed Mulberry yn goed collddail a all roi llawer o lawenydd inni: maent nid yn unig yn darparu cysgod da ond maent hefyd yn fwytadwy. Ewch i mewn a chwrdd â nhw.

granadilla

Coed Duon (Dodonaea viscosa)

P'un a ydych chi'n byw mewn ardal lle mae rhew i lawr i -7ºC yn digwydd neu os ydych chi'n byw yn y trofannau, dewch i mewn i gwrdd â'r dyn mawr. Byddwch wrth eich bodd! ;)

Bencomia caudata

Bencomia caudata

Os oes angen planhigyn bytholwyrdd y gallwch chi ofalu amdano heb orfod poeni am beth, ewch i mewn a chwrdd â Bencomia caudata.

Blodau'r Gaura lindheimeri

gaura lindheimeri

Ychydig o blanhigion sy'n cynhyrchu blodau hardd cyhyd â Gaura lindheimeri. Dewch i mewn a dysgu ei adnabod a gofalu amdano.

Mae blodyn Campsis radicans yn addurniadol iawn

Radicans campsis

Campic radicans yw un o'r dringwyr mwyaf gwladaidd allan yna: mae'n cynnal hyd at -18ºC! Ewch i mewn a darganfod sut y gallwch chi fwynhau ei harddwch.

Skimmia japonica

Skimmia japonica

Mae Skimmia japonica yn llwyn blodau persawrus godidog y gallwch ei gael mewn pot ac yn eich gardd. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano.

Plannwyd amryw o blanhigion o'r enw Kochia scoparia yn y ddaear

Kochia scoparia (Bassia scoparia)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, tyfu a phlannu'r planhigyn o'r enw Kochia scoparia i allu ei osod yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae Andryala integrifolia yn blanhigyn addurnol iawn

Andryala integrifolia

Mae Andryala integrifolia yn berlysiau cyffredin iawn yn y caeau, ond nid yw'n anniddorol oherwydd ei fod yn gyffredin. Rhowch a darganfod yr holl ddefnyddiau sydd ganddo;)

Planhigyn Russelia

Equisetiformis Rwsia

Os ydych chi'n hoff o lwyni crog sy'n cynhyrchu blodau lliw llachar, yna dewch i mewn i ddarganfod Russelia equisetiformis.

Acer holdreichii

Maple Gwlad Groeg (Acer heldreichii)

Mae masarnen Gwlad Groeg yn goeden gollddail a fydd yn edrych yn wych yn eich gardd rewllyd. Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu amdano i fwynhau ei harddwch.

Blodau Datura metel

Data metel

Mae'r Datura metel yn brydferth iawn, ond mae'n rhaid i chi gael llawer o barch tuag ato. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut y dylech ofalu amdano fel ei fod yn iach.

Palmwydd mân Sabal

Sabal leiaf

Y mân Sabal yw un o'r cledrau gwrthsefyll mwyaf oer sy'n bodoli. Gall wrthsefyll hyd at -18ºC heb fflinsio, ac mae'n hawdd iawn gofalu amdano. Yn mynd i mewn.

Cephalotaxus harringtonia var koreana

Yw Hokkaido (Cephalotaxus harringtonia)

Ydych chi'n byw mewn ardal sydd â hinsawdd oer? Peidiwch â phoeni! Ewch i mewn a chwrdd ag ywen Hokkaido, coeden fythwyrdd sy'n gallu gwrthsefyll hyd at -18ºC.

Golygfa o grŵp o pungens Picea

pungens Picea

Ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'r hinsawdd yn oer? Dewch i mewn i gwrdd â piceens Picea, conwydd bytholwyrdd a fydd bob amser yn bert yn eich gardd.

robinia hispida

robinia hispida

Os oes gennych ardd eithaf bach ac mae angen coeden arnoch sy'n cynhyrchu blodau hardd, ewch i mewn a chwrdd â'r Robinia hispida.

Alocasia goii

Alocasia goii

Mae Alocasia wenbtii yn blanhigyn godidog sydd mor addurnol fel na fyddwch chi'n credu pa mor hawdd yw gofalu amdano. Ewch i mewn a'i ddarganfod.

Mae Strelitzia reginae yn blanhigyn tlws iawn

Strelitzia reginae

Mae'r Strelitzia reginae neu'r aderyn o baradwys yn blanhigyn godidog, sy'n cynhyrchu blodau hyfryd iawn a hynny. ar ben hynny, mae'n hawdd gofalu amdano. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Agastache Rugosa

agastache

Mae Agastache yn berlysiau lluosflwydd sydd, yn ogystal â bod yn werthfawr, yn feddyginiaethol ac yn gwrthsefyll. Dewch i mewn i ddod i'w hadnabod.

Bambŵ lwcus gyda'i ganghennau cydgysylltiedig

Bambŵ lwcus (Dracaena braunii)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, priodweddau, afiechydon Dracaena braunii i allu gosod y planhigyn hwn yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

Hebe x Andersonii

hebe andersonii

Mae Hebe andersonii yn un o'r llwyni hawsaf i ofalu amdano. Er bod angen ei amddiffyn rhag yr oerfel, mae'n addas ar gyfer dechreuwyr. Darganfyddwch.

Croton rhad ac am ddim

Croton lafant (Croton gratissimus)

Os ydych chi'n chwilio am lwyn neu goeden sy'n addurniadol iawn ac yn hawdd gofalu amdani, dewch i mewn i gwrdd â Croton gratissimus. Mae'n blanhigyn na fydd yn eich gadael yn ddifater.

Ardisia crenata

Ardisia crenata

Ydych chi eisiau addurno'ch cartref neu'ch patio gyda llwyn braf? Ewch i mewn a darganfod Ardisia crenata, planhigyn gyda ffrwythau trawiadol iawn.

Blodyn cyfeillgarwch Lantana yn agos

Lantana (cyfeillgarwch Lantana)

Ydych chi eisiau gwybod sut i blannu a chynnal a chadw Lanta Camara i allu ei osod yn eich Gardd? Ewch i mewn a darganfod, gan ei fod yn hawdd iawn

nepenthes miranda

nepenthes miranda

Mae Nephentes miranda yn blanhigyn cigysol sy'n ddelfrydol ar gyfer y tu mewn gyda llawer o olau. Mae ei drapiau yn addurniadol iawn, ond a ydych chi'n gwybod sut i ofalu amdano? Yn mynd i mewn.

Mae'n hawdd gofalu am Aquilegia vulgaris

Aquilegia vulgaris

A fyddech chi wrth eich bodd yn cael planhigyn gyda blodau glas neu wyn hardd yn eich gardd? Wel, peidiwch ag oedi! Ewch i mewn a chwrdd â'r Aquilegia vulgaris.

blodau o'r enw Pulmerias gwyn yn denu pili-pala

Blodyn wal gwyn (Plumeria alba)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion, priodweddau, afiechydon ac amaethu Plumeria Alba i allu ei roi yn eich Gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

chinense alangium

chinense alangium

Os ydych chi am gael coeden isel sy'n gwrthsefyll rhew, ewch i mewn i gwrdd â Alangium chinense. Mae nid yn unig yn brydferth, ond hefyd yn hawdd gofalu amdano;)

Furcraea foetida mediopicta

Furcraea foetida 'Mediopicta'

Dewch i mewn a chwrdd â Furcraea foetida 'mediopicta', llwyn perffaith ar gyfer hinsoddau poeth a sych a hefyd ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel. Darganfyddwch ef