Mae llwyni rhosyn mewn pot eisiau llawer o ddŵr

Sut i dyfu rhosod mewn potiau?

Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i dyfu rhosod mewn potiau, gan roi'r gofal gorau iddynt fel eu bod yn rhoi blodau i chi flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Rhowch eich llwyn rhosyn mewn arddangosfa heulog fel ei fod yn blodeuo

Sut i wneud i lwyni rhosyn flodeuo

Onid ydych chi wedi mwynhau'r rhosod ar eich planhigyn ers amser maith? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud i'r llwyni rhosyn flodeuo.

Mae llwyni rhosyn yn dioddef rhew a thymheredd uchel

Sut a phryd i blannu llwyni rhosyn?

Hoffech chi gael gardd brydferth yn llawn rhosod? Rydyn ni'n dweud wrthych pryd i blannu llwyni rhosyn yn yr ardd a sut i wneud hynny. Yn mynd i mewn.

Mae llwyni rhosyn yn blanhigion sydd wedi cael eu tyfu ers canrifoedd

+7 math o rosod

Ydych chi'n caru blodau? Yna peidiwch ag oedi a mynd i mewn i ddarganfod pa rai yw'r mathau mwyaf poblogaidd o rosod, ynghyd â'u nodweddion.

Mae Rosa gallica yn blodeuo yn y gwanwyn

Rhosyn Castile (Rosa gallica)

Mae'r Rosa de Castilla yn llwyn hardd sy'n cynhyrchu blodau addurniadol iawn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn fanwl. Byddwch wrth eich bodd.

Mae rhosod yn flodau y gellir eu cadw

Sut i gadw rhosod rhag gwywo

Os ydych chi am addurno gyda blodau, peidiwch ag oedi cyn prynu rhai gan eich gwerthwr blodau. Rydyn ni'n gofalu am ddweud wrthych chi sut i wneud i'r rhosod beidio â gwywo.

Llwyni yw llwyni rhosyn

Sut mae dail rhosod

Sut le yw dail rhosod? Er eu bod yn llwyni adnabyddus, os oes angen i chi wybod holl nodweddion eu dail, peidiwch ag oedi: ewch i mewn.

llwyn rhosyn mewn pot

Sut i ofalu am lwyn rhosyn mewn pot

Ydych chi wedi penderfynu tyfu llwyn rhosyn mewn pot? Peidiwch â phoeni, ers mynd i mewn i'r erthygl hon fe welwch yr holl awgrymiadau i'ch llwyn rhosyn dyfu!

Cododd enfys

Rhos enfys neu rosod aml-liw

Mae enfys neu rosod amryliw yn harddwch go iawn. Os ydych chi am addurno'ch cartref gyda'r rhosod hyn, mynnwch eich pen eich hun gyda'r awgrymiadau hyn.

Cododd te

Cododd y te hardd

Darganfyddwch y rhosyn te, amrywiaeth hen ond gwerthfawr iawn a fydd yn harddu eich gardd neu falconi, gan dderbyn cyn lleied o ofal â phosibl yn gyfnewid.

rosebuds caeedig ac agored ar frwshys

Rosa 'Madame A. Meilland'

Os ydych chi am gael blodau mawr a bywiog yn eich gardd, rhosyn 'Madame A. Meilland' yw'r un i chi. Dewch i mewn i'w ddarganfod !!

rosebuds saesneg yn agos

English Roses neu David Austin

Os ydych chi eisiau gwybod hanes sut y tarddodd yr hyn a elwir yn English Roses neu David Austin a phwy oedd arlunydd y blodau, cymerwch gip.

Mae'r rhosyn garw yn flodyn ysblennydd

Cododd garw

Mae Rosa rugosa yn brydferth, yn gwrthsefyll, yn hawdd gofalu amdano ... Beth ydych chi'n aros amdano i gael sbesimen? Dewch i mewn i ddarganfod popeth amdani

nodweddion Rosa banksia

Bankia pinc (Rosa banksiae Lutea)

Nid yn unig mae palasau yn haeddu cael y Rosa Banksia (Rosa banksiae Lutea) yn eu gerddi, dylech hefyd ei gael gartref am ei ddeiliog ffrwythlon a Darganfod a mwynhau nodweddion a gofal y math hwn o rosyn o'r enw Rosa banksia. Bydd argraff arnoch chi!

Mae rhosod Pitimini yn cynhyrchu blodau o liwiau amrywiol

Cododd Pitimini, llwyn bach gyda blodau gwerthfawr

Os ydych chi'n hoff o lwyni rhosyn ond nad oes gennych lawer o le ar eu cyfer, dewch i mewn i gwrdd â'r llwyn rhosyn pitiminí. Gellir ei dyfu trwy gydol ei oes mewn pot, ac nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw arno. Dewch i mewn i ddarganfod.

Blodyn y rhosyn 'Cyfrinachol'

Y rhosod mwyaf persawrus

Os ydych chi'n hoff o flodau sy'n rhoi arogl anhygoel o fendigedig, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod pa rai yw'r rhosod mwyaf persawrus.

Blodyn rhosyn pinc

Sut i gael llwyni rhosyn iach?

Hoffech chi allu arddangos eich rhosod? Dilynwch ein cyngor a byddwch yn gwybod sut i gael rhosod iach, yn ogystal â rhai hardd. Yn mynd i mewn.

Rhosod yn blodeuo

Pryd i docio llwyni rhosyn

Os ydych chi am gael planhigion yn llawn rhosod hardd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i ddarganfod sut a phryd mae'r llwyni rhosyn yn cael eu tocio.

Rhosyn coch pert iawn

Rhosod coch, y harddaf

Rhosod coch yw'r mwyaf poblogaidd. Maent yn cain ac yn rhyddhau arogl dymunol. Mae'n bleser eu tyfu. Ydych chi'n gwybod ei hanes? Yn mynd i mewn.

Tociwch eich llwyni rhosyn i flodeuo

Pryd a sut i docio llwyni rhosyn?

Rydym yn esbonio gam wrth gam sut i docio llwyni rhosyn a beth yw'r offeryn mwyaf priodol ar ei gyfer. Ewch i mewn a byddwch yn cael blodau godidog;).

Lilac pinc

Delweddau rhosyn

Rydyn ni'n dangos cyfres o ddelweddau o rosod i chi wrth i ni ddweud rhai chwilfrydedd wrthych chi am y planhigion rhyfeddol hyn. Yn mynd i mewn.

Cododd lliw glas

A yw'r rhosyn glas yn bodoli?

Mae'r rhosyn glas yn un o'r blodau mwyaf dymunol. Mae'n drawiadol iawn ac yn edrych yn rhyfeddol o dda mewn unrhyw fâs neu fâs. Ond sut i'w gael?

Rhosod rhyddid

Tyfu a gofalu am ryddid Rosa

La Rosa Freedom yw'r mwyaf poblogaidd yn ystod Dydd San Siôr, sy'n cael ei ddathlu ar Ebrill 23. Hoffech chi gael planhigyn â hanes yn eich gardd? Yn mynd i mewn.

Offer ar gyfer tocio llwyni rhosyn

Tocio llwyni rhosyn blodeuol

Mae angen gwahanol fathau o docio ar y llwyni rhosyn sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Heddiw rydym yn ymroddedig i docio llwyni rhosyn blodeuol.

Rhosyn coch

Sut i docio llwyn rhosyn

Mae tocio yn swydd y mae'n rhaid i ni ei gwneud fel bod ein planhigion yn iach ac yn gryf. Ewch i mewn a darganfod sut i docio llwyn rhosyn yn iawn.

Rhosyn coch

Sut a phryd i docio rhosod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut a phryd i docio'r rhosod i gael mwy o flodau. Os nad ydych chi'n gwybod sut i docio'ch llwyni rhosyn, dewch i mewn a byddwn ni'n ei egluro.

Rhosyn glas

Beth yw ystyr rhosod glas

Mae rhosod yn llwyni addurnol iawn. Mae pob un o'i flodau yn trosglwyddo neges. Ewch i mewn i ddarganfod beth yw ystyr rhosod glas.

Rhosyn coch

Beth yw ystyr rhosod coch

Mae pob lliw blodau yn cyfleu neges wahanol, felly mae'n bwysig gwybod beth yw ystyr rhosod coch. Ewch i mewn i ddarganfod.

Rhosyn melyn

Beth yw ystyr rhosod melyn

Mae llwyni rhosyn yn un o'r llwyni bytholwyrdd mwyaf prydferth ac addurnol allan yna. Ydych chi eisiau gwybod beth yw ystyr rhosod melyn?

Rhosod lliw

Sut i gadw petalau rhosyn yn ffres

Oes gennych chi foment arbennig wedi'i chynllunio, ond ddim yn gwybod sut i gadw petalau rhosyn yn ffres? Gadewch inni eich cynghori, a mwynhau'r diwrnod.

Llwyn rhosyn coch

Plannu llwyni rhosyn mewn planwyr

Mae plannu llwyni rhosyn mewn planwyr yn beth syml iawn i'w wneud. Os dilynwch y cyngor yr ydym yn ei ddweud wrthych yn yr erthygl hon, gallwch chi bob amser fwynhau'ch rhosod.

Rosebush

Sut i dyfu ac atgynhyrchu llwyn rhosyn

Hoffech chi wybod sut i ofalu am y llwyn rhosyn hwnnw yr ydych chi'n ei hoffi cymaint? Yma rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi: dyfrhau, lleoliad cywir, a'r dull atgenhedlu.

Rhosod gwyllt

Rhosyn gwyllt

Mae gan y rhosyn gwyllt, ar wahân i fod yn werthfawr, sawl eiddo. Er mwyn manteisio ar yr eiddo hyn, gellir ei baratoi mewn arllwysiadau neu donfeddi.

rhosod wedi'u gwneud â chroen oren

Rhosynnau gyda chroen oren

Blodau a rhosod wedi'u gwneud â chroen oren, syniad addurno rhagorol a ffynhonnell greadigrwydd mewn gemwaith wedi'u gwneud â llaw. Mae'n hawdd iawn eu gwneud.