A ellir tyfu coeden olewydd dan do?

Weithiau cedwir y goeden olewydd dan do

Delwedd – flattherapy.com

Mae addurno'r tŷ â phlanhigion tal fel coed yn rhywbeth sydd wedi'i wneud ers miloedd o flynyddoedd, ond mae'r goeden olewydd mor feichus fel mai anaml y caiff ei gadw dan do. Fodd bynnag, mae'n blanhigyn poblogaidd iawn, gan ei fod yn gwrthsefyll sychder yn dda iawn, ac mae hefyd yn brydferth a chain, sy'n addurno'r ystafell yn fawr.

Er os yw'r tywydd yn gynnes dylid ei gadw y tu allan, mewn rhai achosion gellir ei gadw dan do. Ond sut? sef, Pa ofal y dylid ei roi i'w wneud yn iach?

Sut i ofalu am goeden olewydd dan do?

Mae'r goeden olewydd yn cael ei luosi â thoriadau a sugnwyr

Delwedd - Wikimedia / Forest & Kim Starr

Y olewydd maen nhw'n goed hoff iawn o dan do, fwy a mwy. Am y rheswm hwn, rydym am i chi ddysgu sut i ofalu amdanynt yn y ffordd orau bosibl:

Ble i roi coeden olewydd?

Coeden fythwyrdd yw'r olewydden sy'n angen llawer a llawer o olau. Mewn gwirionedd, pe bai gennym y tu allan, byddai'n rhaid inni ei roi mewn lle heulog, lle byddai'n cael lleiafswm o 6 awr o olau haul uniongyrchol y dydd. Felly, gartref byddwn yn ei roi yn yr ystafell sy'n cael mwy o olau, hynny yw, lle mae ffenestri yn wynebu'r dwyrain, a dyna lle mae'r Haul yn codi.

Ond yn ogystal, mae'n bwysig ei fod yn cael ei osod cyn belled ag y bo modd o aerdymheru, rheiddiaduron, cefnogwyr, ac unrhyw ddyfais arall sy'n cynhyrchu cerrynt aer, oherwydd fel arall byddai'r dail yn sychu.

Pa bot yw'r un iawn?

Pan edrychwn am ddelweddau o goed olewydd sy'n cael eu tyfu y tu fewn, rydyn ni fel arfer yn gweld lluniau o blanhigion sydd mewn potiau sydd, ie, yn bert iawn, ond nid oes ganddyn nhw dyllau yn eu sylfaen y gall dŵr ddianc trwyddynt. Ac mae hyn yn broblem, ers hynny sef coeden na all oddef i gael gorlifo ei gwreiddiau, sef yn union beth sy'n digwydd pan dyfir planhigion mewn cynwysyddion o'r fath.

Ond yn ogystal â dewis pot gyda thyllau draenio, mae hefyd yn bwysig ei fod o'r maint cywir. Er enghraifft, os yw ein coeden ar hyn o bryd mewn coeden diamedr 15-centimetr, dylai'r un nesaf fod tua 10 centimetr yn ehangach ac yn dalach fel y gall dyfu'n dda am ychydig flynyddoedd.

Ar ôl tair neu bedwar ffynnon ar y mwyaf, byddwn yn gweld a yw'r gwreiddiau'n dod allan trwy'r tyllau a / neu a yw eisoes wedi meddiannu'r pot cyfan, rhywbeth y byddwn yn gwybod os wrth geisio tynnu'r goeden oddi arni, y bêl gwraidd neu'r ddaear. daw bara allan heb syrthio yn ddarnau.

Pa fath o bridd sydd ei angen ar goeden olewydd mewn pot?

Coeden Môr y Canoldir yw'r olewydden, sy'n yn tyfu mewn priddoedd alcalïaidd ond wedi'u draenio'n dda. Nid oes angen priddoedd â llawer o ddeunydd organig arno, ond ni allai dyfu mewn priddoedd gwael, fel y rhai sydd wedi dioddef difrod difrifol oherwydd erydiad er enghraifft.

Am y rheswm hwn, os ydym yn mynd i'w gael mewn pot Argymhellir yn gryf ei lenwi â chyfrwng tyfu cyffredinol ar gyfer planhigion, fel y brandiau Blodau, Fertiberia neu hyd yn oed hynny o Compo os ydym yn ei gymysgu â 30 neu 40% perlite.

Pa mor aml i ddyfrio'r goeden olewydd dan do?

Rhaid i ddyfrio'r planhigion fod yn dasg bwysig i'r garddwr

Ni ddylem ei ddyfrio'n ormodol. Gartref mae'r ddaear yn cymryd amser hir i sychu, felly dim ond unwaith yr wythnos y byddwn yn ei wneud, neu ddwywaith yn ystod yr haf. Ond ie, pan fyddwn ni'n ei wneud, mae'n rhaid i ni arllwys y dŵr i'r pridd, a dŵr nes ei fod yn dod allan trwy dyllau draenio'r pot, fel arall byddem yn rhedeg y risg y byddai rhai gwreiddiau'n cael eu gadael heb allu hydradu.

Bydd y dŵr y byddwn yn ei ddefnyddio i ddyfrhau naill ai’n ddŵr glaw neu’n ddŵr tap cyn belled â bod ganddo pH o 7.5 neu lai. Gall hefyd fod yn ddŵr potel. Yn ychwanegol, os ydym wedi rhoi plât o dan y pot, byddwn yn ei ddraenio ar ôl dyfrio fel nad yw'r gwreiddiau'n dioddef unrhyw niwed.

A oes rhaid ei dalu?

Argymhellir yn fawr. Nid yw'r goeden olewydd yn blanhigyn heriol iawn, ond os byddwn yn ei ffrwythloni bydd yn cael gwell ymddangosiad a gwell iechyd. Ond pryd i'w dalu? Byddwn yn dechrau ei wneud unwaith y bydd y gwanwyn wedi setlo, hynny yw, pan na fydd mwy o stormydd oer. Mae hyn yn Sbaen fel arfer o fis Mawrth neu Ebrill, ond bydd yn dibynnu llawer ar yr ardal a hefyd ar sut mae'r tywydd y flwyddyn honno, oherwydd er enghraifft un flwyddyn gall y tymheredd adfer yn fuan iawn, ond y flwyddyn ganlynol gall fod yn oer yn Ebrill neu hyd yn oed ym mis Mai. Felly, ni ddylid ei ffrwythloni tra bod y tymheredd yn parhau i fod yn is na 10ºC.

Bydd yn parhau i dalu tan y cwymp neu'r gaeaf, hynny yw, nes ei fod yn oeri eto a'r tymheredd yn disgyn o dan ddeg gradd Celsius. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi ddefnyddio gwrtaith neu wrtaith hylifol fel guano (cael ef yma) neu'r cyffredinol, neu os ydych am ffrwythloni hoelion ar gyfer planhigion gwyrdd (fel y rhain o yma). Wrth gwrs, rhaid dilyn y cyfarwyddiadau defnyddio er mwyn peidio ag achosi difrod.

Pryd a sut i docio'r goeden olewydd dan do?

Mae'n bwysig ei docio o bryd i'w gilydd, gan ei bod yn goeden a allai fod rhwng 4 a 12 metr o uchder os caiff ei phlannu ar y ddaear. Er y bydd yn aros yn llawer is mewn pot, os na allwn, gallai gyrraedd 3 neu hyd yn oed 4 metr wrth i amser fynd heibio. Felly, nid yw yn brifo ei docio, rhywbeth a wneir yn y cwymp.

Ar gyfer hyn, bydd offer tocio addas fel gwellaif eingion yn cael eu defnyddio (ar Werth yma), neu hyd yn oed rhai cegin i dorri'r canghennau tyner. Os bydd angen tocio neu dynnu cangen goediog, defnyddir llif dwylo bach. Cyn tocio, byddwn yn glanhau'r offer yn dda; Fel hyn byddwn yn cadw iechyd ein coeden yn gyfan. Yn ddiweddarach, byddwn yn symud ymlaen i wneud y canlynol:

  • Tynnwch ganghennau marw, hynny yw, y rhai sy'n sych ac yn frau.
  • Trimiwch y rhai sydd wedi tyfu'n ormodol, gan roi golwg flêr iddo.
  • Trimiwch y gweddill os oes angen, gan ei gadw'n goron gron a/neu braidd yn agored.

Beth yw ystyr cael coeden olewydd gartref?

I orffen, dylech wybod bod y goeden olewydd ar gyfer rhai credoau fel y Feng Shui, Mae'n symbol o ffyniant, digonedd a heddwch.. Mae'n goeden sy'n byw mewn amgylcheddau lle mae'n bwrw glaw ychydig, gyda hafau poeth a sych iawn, ac sy'n dal i gynhyrchu llawer o ffrwythau - olewydd - bron yn ddiymdrech.

Yn ogystal, fel y gwelsom, nid yw'n blanhigyn sy'n gofyn llawer, er bod yn rhaid i ni dan do fod ychydig yn fwy ymwybodol ohono nag y byddem pe bai gennym yn y patio neu yn yr ardd. Ond serch hynny, mae'n blanhigyn a all bara am flynyddoedd lawer os ydym yn darparu'r gofal sydd ei angen arno.

Ble i brynu coeden olewydd?

Gall y goeden olewydd fod dan do

Hoffech chi brynu coeden olewydd dan do? Felly peidiwch ag oedi, cliciwch yma.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.