Medinilla magnifica: gofal

Mae'r medinilla magnifica yn blanhigyn sy'n anodd ei drin.

Delwedd - Wikimedia / Alberto Salguero

La Medinilla godidog mae'n un o'r planhigion trofannol anoddaf i ofalu amdano mewn rhanbarth lle mae'r hinsawdd yn dymherus, ac yn fwy felly pan fo lleithder yn isel. Mewn gwirionedd, dyna un o'r rhesymau pam na chaiff ei ganfod bob amser mewn meithrinfeydd: mae ei gynnal a'i gadw'n ddrud, rhywbeth sy'n gwneud i'w bris gwerthu gynyddu. Ond nid yw hynny'n golygu ei bod yn amhosibl ei fwynhau gartref.

Bydd yn rhaid i ni fod yn fwy ymwybodol ohono nag y byddem o unrhyw blanhigyn arall, ond wrth gwrs gallwch gael un dan do. Yn wir, nesaf byddwn yn dweud wrthych beth yw'r gofal Medinilla godidog felly rydych chi'n gwybod sut i'w gael.

Mae gan ein prif gymeriad ddail hir, tua 12-15cm o hyd, o liw gwyrdd glaswellt hardd. Mae ei flodau pinc yn ymddangos mewn clystyrau a heb os, ei brif atyniad. Mae hwn yn blanhigyn heriol o ran amaethu, ond gellir bodloni ei ofynion yn hawdd fel y gwelwn.

Ble ydych chi'n ei roi?

Planhigyn dan do yw'r medinilla

Delwedd - Wikimedia / Jerzy Opioła

La medinilla yn blanhigyn sydd angen llawer o olau, ond nid yn uniongyrchol. Am y rheswm hwn, gallwch ei gael mewn ystafell gyda ffenestri, er y bydd yn cael ei osod ymhell o'r rhain fel na fydd yr haul yn ei losgi, rhywbeth a fyddai'n digwydd o ganlyniad i'r effaith chwyddwydr fel y'i gelwir.

Yn ogystal, rhaid ei gadw i ffwrdd o gerrynt aer, y rhai a gynhyrchir gan ddyfeisiau electronig a'r rhai a all fynd i mewn os ydym yn cadw'r ffenestri ar agor.

A ellir ei dyfu y tu allan?

Os ydym yn byw mewn ardal lle mae'r hinsawdd yn gynnes trwy'r flwyddyn, a lle nad oes byth rhew, mae'n bosibl ei gadw y tu allan bob amser. Ond ie, bydd yn rhaid iddo fod yn y cysgod, oherwydd os bydd yn cael haul uniongyrchol bydd ei ddail yn llosgi.

Opsiwn arall yw ewch ag ef allan am ychydig fisoedd yn unig, yn y gwanwyn a/neu'r haf, ac yna ei roi yn ôl i mewn pan fydd tymheredd yn dechrau gostwng.

Pa grochan a phridd ddylai fod gennych chi?

Mae yna wahanol botiau ar y farchnad: clai, cerameg a phlastig. Bydd unrhyw blanhigyn yn gwneud cyn belled â bod ganddo dyllau draenio a'i fod yn ddigon mawr i dyfu am gyfnod.. Hynny yw, os yw, er enghraifft, ar hyn o bryd mewn un o tua 13 centimetr mewn diamedr, dylai'r un nesaf fesur tua 6 neu 7 centimetr yn fwy o led ac uchder.

Yn y modd hwn, nid yn unig y gall barhau i ddatblygu'n normal, ond gallwn anghofio am ei ail-drawsblannu am ychydig flynyddoedd (3 neu 4, yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae'n tyfu).

Y O ran y pridd neu'r swbstrad, gan ei fod yn blanhigyn cain, rwy'n argymell yn gryf cael un o ansawdd, un sy'n ysgafn ac sy'n caniatáu draenio dŵr cyflym.. gallwn roi ffibr cnau coco yn unig, neu ddewis y swbstrad cyffredinol o gwmnïau megis Blodau, Fertiberia o BioBizz. Trwy glicio ar y dolenni gallwch brynu'r un sydd o ddiddordeb i chi.

Pryd a sut i ddyfrio'r medinilla?

Planhigyn dan do yw'r medinilla

Delwedd - Wikimedia / Mokkie

Mae'n blanhigyn y mae'n rhaid ei ddyfrio o bryd i'w gilydd, gan nad yw'n gwrthsefyll sychder. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn hydradu pan fyddwn yn gweld ac yn sylwi bod y ddaear yn sychu, er i fod yn sicr ei bod yn well i bwyso'r pot unwaith dyfrio ac eto ar ôl ychydig ddyddiau. Ac oherwydd pan mae'n sych mae'n pwyso llawer llai na phan mae'n wlyb, mae'r gwahaniaeth hwn mewn pwysau yn ganllaw rhagorol i wybod pryd i ddyfrio.

Pan ddaw'r amser, byddwn yn llenwi can dyfrio bach o 2 litr â dŵr heb galch, a byddwn yn ei arllwys i'r ddaear nes iddo ddod allan trwy dyllau draenio'r pot.. Rhag ofn bod gennym blât oddi tano neu ein bod wedi ei roi y tu mewn i gynhwysydd heb dyllau, bydd yn rhaid i ni ei ddraenio ar ôl pob dyfrio, fel arall bydd y gwreiddiau'n pydru.

Oes rhaid i chi chwistrellu ei ddail?

Yn aml, credir y dylid chwistrellu pob planhigyn, ond nid yw hyn bob amser yn wir. Yn wir, Bydd yn dibynnu llawer ar y lleithder yn y man lle mae gennych chi. Ac mae hynny, gan dybio ei fod yn uchel, 50% neu uwch, a'ch bod chi'n chwistrellu dŵr ar y planhigion, yr hyn fydd yn digwydd yw y byddant yn llenwi â ffyngau.

Felly, cyn chwistrellu'ch medinilla - neu unrhyw blanhigyn sydd gennych chi - dylech edrych ar ba raddau o leithder sydd. Gellir gwybod hyn yn hawdd gyda gorsaf dywydd ddomestig, a all gostio rhwng 10 a 15 ewro, fel yr un hon er enghraifft:

Rhag ofn ei fod yn isel, yna ie, bydd yn rhaid i chi chwistrellu ei ddail bob dydd â dŵr heb galch, neu roi cynwysyddion â dŵr o amgylch y pot.

Pryd i dalu'r medinilla?

Mae ein planhigyn annwyl yn tyfu pan mae'n boeth, hynny yw, pan fydd y tymheredd yn aros rhwng 18 a 35ºC. Am y rheswm hwn, mae'n gyfleus ei dalu tra bydd y tywydd da yn para, gyda gwrtaith hylif cyffredinol y gallwch ei brynu yma neu ar gyfer planhigion blodeuol mae gennych chi yma.

Ie, rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau defnyddio a nodir ar y pecyn, gan mai dyna'r unig ffordd i gyflawni canlyniadau da heb beryglu bywyd y medinilla.

Gobeithio nawr ei bod hi'n haws i chi ofalu am eich planhigyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

39 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ruth meddai

  Yn union wythnos yn ôl, prynais y medinilla a sylwais fod y dail yn troi'n ddu ar yr ymylon, gwiriais a oeddwn angen dŵr ond mae'n iawn. Nid wyf yn gwybod beth sy'n digwydd a allwch fy helpu. Mae gen i y tu mewn i'm tŷ.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ruth.
   Rhaid iddo fod mewn ardal lle na all drafftiau ei chyrraedd. Yn yr un modd, mae'n bwysig ei osod mewn ardal nad yw'n pasio drwyddo, gan fod pobl, wrth basio o'i blaen, yn creu cerrynt aer, a all, er ei fod yn feddal, os yw'n gyson iawn, niweidio ei ddail, yn enwedig os ydyn nhw'n rhwbio yn erbyn ei gilydd.
   Gyda llaw, a oes gennych blât oddi tano? Os felly, dylid tynnu'r gormod o ddŵr 30 munud ar ôl ei ddyfrio, oherwydd gallai'r gwreiddiau bydru. A pharhau â'r dyfrhau, mae'n rhaid i ni osgoi dwrlawn, felly bydd yr amledd 2-3 gwaith yr wythnos yn yr haf, ac 1-2 / wythnos weddill y flwyddyn.
   Cyfarchion 🙂

 2.   swsana chol meddai

  Helo, pan fydd y dail yn troi'n ddu ac yn cwympo i ffwrdd? Mae gen i gysgod, roeddwn i'n meddwl y byddai'n fadarch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Susan.
   Mae hynny oherwydd ei fod naill ai'n oeri neu fod gormod o ddŵr ganddo.
   Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei roi dan do, mewn ystafell lachar heb ddrafftiau (ddim yn oer nac yn gynnes), a'ch bod chi'n ei ddyfrio ychydig: unwaith neu ddwywaith yr wythnos.
   Pob lwc.

 3.   Josephine Parra meddai

  Helo Monica. Mae gen i'r un broblem â Ruth, diolch i'ch cyngor rydw i wedi ei symud o'i lle, arhosaf iddi gymathu a dywedaf wrthych, gan ei fod yn anrheg sentimental. Cofion cynnes at Jose

  1.    Monica Sanchez meddai

   Gawn ni weld sut mae'n ymateb 🙂

   1.    Josephine Parra meddai

    Helo Monica. Mae fy dail Medinilla yn cwympo ac mae rhai yn grychog ac yn ddu gyda choesyn coediog sy'n sychu. Os gwelwch yn dda, beth ddylwn i ei wneud?

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Josefa.
     Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae cwymp dail fel arfer oherwydd gormod o ddyfrio. Am y rheswm hwn ac i'w atal rhag mynd dros ben llestri, argymhellaf ichi wirio lleithder y swbstrad cyn ychwanegu dŵr, er enghraifft mewnosod ffon bren denau i'r gwaelod. Os gwelwch ei fod yn dod allan gyda llawer o bridd ynghlwm, mae hynny oherwydd ei fod yn wlyb iawn.
     Dewis arall yw pwyso'r pot cyn gynted ag y byddwch chi'n ei ddyfrio ac ar ôl ychydig ddyddiau ac ysgrifennu'r ddau bwysau ar ddalen. Yn y modd hwn, gallwch gael syniad mwy neu lai clir o bryd mae angen rhoi diod de iddo.
     Gyda llaw, a oes ffan neu gyflyrydd aer gerllaw, neu a yw mewn cyntedd prysur? Os felly, mae'n gyfleus ei symud gan fod y ceryntau aer yn effeithio llawer arno.
     A cyfarch.

 4.   FloryPR meddai

  Helo Monica, heddiw prynais blanhigyn medinilla, rwy'n poeni oherwydd nid wyf yn gwybod ble i'w roi, y tu allan i mae gen i feithrinfa fach ond mae'r tywydd yn berwi yma yn Texas, a thu mewn i'r aerdymheru, wn i ddim a fyddai yn addas i chi, a allwn eich cynghori os gwelwch yn dda

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Flory.
   A allwch ei roi mewn ystafell mor bell i ffwrdd o'r aerdymheru â phosibl? Yno, bydd yn tyfu'n dda. Os na, y tu allan yn y cysgod.
   Cyfarchion 🙂.

 5.   swsana chol meddai

  Diolch am eich ateb! Susana chol

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch i chi, cyfarchion 🙂.

 6.   Victor meddai

  Helo Monica!
  Mae eich sylwadau yn gywir iawn.
  Prynodd fy ngwraig a minnau medinilla ym mis Mai yma ym Mecsico ac ar y dechrau cawsom rwystredigaeth oherwydd ein bod wedi cymryd gofal mawr ohono ac er hynny tyfodd y dail yn ddu, cwympo i ffwrdd ac ar fin sychu oherwydd a ffwng a ddaeth allan oherwydd y gormod o ddŵr a phlâu i'w gael y tu mewn i'r tŷ.

  Yr unig beth wnaethon ni oedd rhoi dŵr arferol iddo gyda dŵr glaw neu ddŵr jwg ar ddydd Sul a dydd Mercher a mynd ag ef allan bob dydd i'r patio o 8 y bore i 7 gyda'r nos lle mae yna lawer o olau heb olau haul uniongyrchol a'i roi yn y tŷ gyda'r nos. Mae rhwyll cysgodol lliw golau yn helpu llawer gan ei fod yn ei amddiffyn rhag pelydrau'r haul ond nid yw'n ei atal rhag golau.

  Heddiw mae ganddo ddail newydd eisoes.
  Peidiwch ag anghofio rhoi gwrtaith arbennig iddo ar gyfer tegeirianau.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch yn fawr iawn am eich mewnbwn, Victor. Mae'n ddefnyddiol iawn.
   A llongyfarchiadau ar eich planhigyn 🙂.
   A cyfarch.

 7.   Maria Bozena meddai

  Helo Monica, mae gen i ychydig o monidilla y gwnaethon nhw ei roi i mi, nid oes ganddo flodau rydw i'n eu gwneud nawr, rydw i'n newid y pot blodau, oherwydd mae'r un sydd ganddi yn dal i fod o siop

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Bozena.
   Gallwch chi newid y pot yn y gwanwyn, pan fydd y tymheredd yn dechrau codi. Gall trawsblaniad yn y cwymp neu'r gaeaf ôl-danio.
   Cyfarchion 🙂.

 8.   Mair o Hidalgo meddai

  Bore da, mae gennym medinilla ac mae gen i'r dail sydd â rhai smotiau melyn ac yna mae'n troi'n frown, lle gallwn ni anfon rhai lluniau atoch chi er mwyn i chi ddweud wrthyf beth allai fod

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria.
   Gall fod am sawl rheswm: Corynnod coch, llyslauneu diffyg maetholion. Yr achos mwyaf cyffredin yw'r cyntaf, sy'n cael ei drin ag acarladdiad, ond os na chaiff ei ffrwythloni efallai fod diffyg maetholion yn y planhigyn, sy'n cael ei ddatrys trwy wrteithio â guano neu â gwrtaith cyffredinol.
   A cyfarch.

 9.   Luis Miguel meddai

  Bore da Monica, prynais hadau Medinilla magnifica a hoffwn ichi roi cyngor imi ar sut i wneud iddynt egino, os gwnaethoch chi erioed, diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Luis Miguel.
   Y gwir yw nad wyf erioed wedi ceisio plannu Medinilla. Lle dwi'n byw (Mallorca, Sbaen) mae yna hinsawdd sydd yn y gaeaf yn rhy oer iddi.
   Fodd bynnag, gallaf ddweud wrthych fod vermiculite yn swbstrad delfrydol ar gyfer eginblanhigion, gan ei fod yn cynnal y lefel gywir o leithder.
   A cyfarch.

 10.   Luz Maria meddai

  Helo, mae gen i gyfarfod ers y llynedd, deuthum â dau flodyn, maen nhw eisoes wedi gorffen, rwy'n ei ddyfrio unwaith yr wythnos ac fe wnes i chwistrellu ei ddail 2 gwaith yr wythnos, mae gen i yn agos, dim llawer o ffenest, mae botwm wedi eisoes wedi ei eni Ac mae'n tyfu, ond mae'n wyrddach, mae ganddo rai arlliwiau pinc, ond nid fel y rhai a ddaeth ag ef, beth fydd yn ei gymryd?

 11.   Luz Maria meddai

  Rwy'n rhoi medinilla, ond methodd y concealer fi

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Luz Maria.
   Rwy'n credu mai'r hyn sy'n digwydd i'r botwm hwnnw yw ei fod yn syml yn ifanc 🙂. Wrth iddo ddatblygu, bydd yn caffael ei liw.
   Beth bynnag, gallwch uwchlwytho delwedd i tinypic a chopïo'r ddolen yma i'w gweld.
   A cyfarch.

 12.   Luz Maria meddai

  Helo, rwy'n gadael dolen y botwm medinilla gwyrdd
  [IMG] http://i63.tinypic.com/11mguap.jpg [/ IMG

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Luz Maria.
   Daeth eich holl sylwadau hehe 🙂 Rwyf wedi eu dileu am gael eu hailadrodd.
   Mae'r planhigyn yn edrych yn dda, yn iach. Mae'r blagur blodau yn dal yn ifanc.
   A cyfarch.

 13.   Cardigan meddai

  Rebeca, fy nghwestiwn, fe wnaethant roi'r planhigyn Mellego medinilla cytew hwn i mi sydd wedi sychu llawer o ddail y gallaf eu gwneud fel ei fod yn gwella, hoffwn ddiolch ichi am eich cyngor

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rebecca.
   Ei amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol a'i gadw y tu mewn os bydd rhew yn digwydd yn eich ardal chi.
   Rhowch ychydig o ddŵr iddo: ddwywaith yr wythnos yn yr hydref-gaeaf ac ychydig yn amlach weddill y flwyddyn.
   Ac amynedd. Yn anffodus ni ellir gwneud mwy.
   Pob lwc 🙂

 14.   Cristi meddai

  Fe wnaethant roi un i mi ym mis Mai, cwympodd y blodau a nawr maen nhw'n dod allan 4. Rwy'n falch iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Cwl. Mwynhewch.

 15.   Borja meddai

  Helo.

  Prynais medinilla fis yn ôl ac mae ganddo 3 chlwstwr o flodau ond nid yw wedi llwyddo i agor unrhyw un o'r botymau sy'n ei gyfansoddi. Nawr mae'r botymau hyn yn dechrau cwympo. Beth allai fod yn digwydd iddo? Nid oes yr un ohonynt yn agor fel y rhai yn y ddelwedd gyntaf ar y dudalen hon.

  Cyfarchion.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Borja.
   Siawns ei fod oherwydd y newid lleoliad (meithrinfa, cartref). Gallwch ei ffrwythloni â gwrtaith hylif sy'n llawn ffosfforws a photasiwm i roi cryfder iddo, i weld a yw'n llwyddo i agor blodyn.
   A cyfarch.

 16.   Luisa Maria meddai

  Helo Monica, yr wyf newydd eich darganfod ac rwyf wrth fy modd. Fy nghwestiwn yw hyn. Mae gen i medinilla ers y llynedd. Fe roddodd fy ngŵr i mi ac roedd yn llawn blodau. Dros amser fe wnaethant sychu a chwympo i ffwrdd. Y gwir yw nad yw wedi dychwelyd i roi blodau, dim ond dail, un ar ôl y llall ac nid wyf yn gwybod ai fy mai i yw hynny. Mae gen i ef ar ddarn o ddodrefn, wrth ymyl ffenestr, y mae'n derbyn llawer o olau gydag ef, byth yn goleuo haul yn uniongyrchol, ac mae'r panel ffenestri sydd nesaf ato ar gau bob amser fel nad yw'n dal cerrynt. Rwy'n byw yn Seville ac mae'r ffenestr yn wynebu'r gorllewin. A allech chi argymell imi beth i'w wneud fel bod gen i flodau eto? Diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Luisa María.
   Diolch am eich geiriau. 🙂
   Os nad ydych wedi newid y pot, argymhellaf ichi ei symud i un ychydig yn fwy. Ac yna ffrwythloni gyda gwrtaith hylifol ar gyfer planhigion blodau, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y pecyn.
   Felly, bydd yn sicr o ffynnu eto.
   A cyfarch.

 17.   Hugo meddai

  Helo Monica, rhoddais blanhigyn medilla i'm mam a'i roi ger y ffenestr gyda phlanhigion eraill, nawr mae dwy ddeilen yn sychu, mae wedi cynhyrchu dail newydd ond mae'r rhain o'r seiliau, mae'r dail yn edrych fel pe bai'n un Mae'n llosgi ac yn dechrau crychau, beth all fy mam ei wneud ers iddi boeni?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Hugo.
   Mae'n arferol i'r dail hŷn (y rhai isod) sychu a marw. Os na chewch olau haul neu olau uniongyrchol (neu drwy ffenestr), a bod y tywydd yn gynnes, dim problem.
   A cyfarch.

 18.   José meddai

  Torrais gangen o flodau ar anterth y dail, hynny yw, dyna pam mae'r blew brown yn rowndio mewn cylch lle mae'r blodyn yn dechrau dod allan, beth fyddai'n digwydd yn ôl?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi Joseff.

   Os yw wedi torri ond yn dal i fod ynghlwm wrth y planhigyn, mae'n well torri. A dim byd arall, arhoswch imi gymryd 🙂 arall

   Cyfarchion.

 19.   Vero meddai

  Helo, prynhawn da, mae gen i medinilla ac mae'r dail fel powdr gwyn, ac mae rhai'n cwympo, beth allai fod? a gofynnwch a allwch chi lanhau ei ddail â hydrogen perocsid a dŵr naturiol i gael gwared ar y powdr gwyn hwnnw nad ydw i wir yn gwybod beth ydyw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Vero.

   Gallwch, gallwch eu glanhau â dŵr naturiol, ond pa ddail yw'r rhai sy'n cwympo i ffwrdd? Gofynnaf ichi oherwydd os mai nhw yw'r rhai gwaelod, mae'n normal, ond os mai nhw yw'r ieuengaf ... mae hynny oherwydd bod rhywfaint o wall yn y ffordd o ofalu amdanynt.

   Os ydych chi eisiau, anfonwch rai lluniau atom ni Facebook, felly gallwn eich helpu chi'n well.

   Cyfarchion.