Dodrefn gardd

Rhaid i ddodrefn gardd wrthsefyll y tywydd

Pan fydd gennym ni fannau awyr agored fel gerddi neu derasau, rydyn ni'n hoffi gallu eu mwynhau ar ddiwrnodau heulog hyfryd. Er mwyn cael mwy o gysur wrth ymlacio y tu allan, y dewis gorau yw prynu dodrefn gardd. Gall y rhain fod yn soffas, cadeiriau a byrddau. Felly gallwn fwynhau pryd da yn yr awyr agored neu ddarllen llyfr wedi'i estyn allan.

Mae'n dod yn fwy a mwy ffasiynol cael gerddi mewn cyflwr da gyda chornel “ymlacio”. Mewn amgylchedd mor heddychlon a thawel gallwn ddarparu ar gyfer ein hunain diolch i'r amrywiol opsiynau y mae'r farchnad yn eu cynnig inni ar hyn o bryd. Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu dodrefn gardd, peidiwch â cholli'r dewis o'r gorau.

1 Uchaf: Y dodrefn gardd gorau?

Y cynnyrch yr ydym am dynnu sylw ato am ei raddau da yw'r set hon o ddodrefn gardd o'r brand Shaf. Gallwn ddewis a ydym ei eisiau ar gyfer dau neu bedwar o bobl. Yn yr achos olaf, Mae'r set hon yn cynnwys bwrdd coffi, dwy gadair freichiau unigol a soffa awyr agored dwy sedd. Mae'r holl ddodrefn gardd hyn wedi'u gwneud o resin, felly fe'ch cynghorir i'w glanhau â sebon a dŵr ysgafn. Dewch i ni weld dimensiynau pob darn o ddodrefn sy'n ffurfio'r set hon:

 • Tabl: 34 x 57 x 57 centimetr
 • Cadair freichiau unigol: 72 x 74 x 66 centimetr
 • Soffa dwy sedd: 72 x 132 x 66 centimetr

Pros

Mae cynulliad y dodrefn gardd hyn yn syml iawn ac yn hawdd. Yn ogystal, nid oes ganddynt unrhyw gydran fetelaidd i'w hatal rhag rhydu. Agwedd arall i dynnu sylw ati yw eu bod yn ddodrefn gwrthsefyll gyda bywyd hir defnyddiol yn yr awyr agored. Dylid nodi hefyd bod gan y set hon o ddodrefn awyr agored ddyluniad aruchel ac o ansawdd da, gan nad ydyn nhw'n colli lliw. Ac os nad oedd hynny'n ddigon: Fe'u gwneir o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.

Contras

Yn dibynnu ar y gofod sydd gennym, y dodrefn gardd hyn o Shaf gallant fod yn rhy fawr. Mae yna rai eraill sy'n llai ac yn deneuach, yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd bach.

Dewis y dodrefn gardd gorau

Ar wahân i'n 1 uchaf, gallwn hefyd ddod o hyd i lawer o ddodrefn gardd eraill ar y farchnad. Mae yna wahanol fathau, dyluniadau, lliwiau a phrisiau. Dim ond mater o edrych a dewis y rhai sy'n gweddu orau i'n hanghenion ac yr ydym yn eu hoffi yn esthetig. Nesaf byddwn yn gweld chwe dodrefn gardd arall sy'n rhan o'r gorau.

Setiau Dodrefn Gardd amzdeal Tabl a chadeiriau teras

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Dechreuwn y rhestr gyda'r set hon o ddodrefn gardd gan y gwneuthurwr amzdeal. Mae'r set hon yn cynnwys bwrdd sgwâr a dwy gadair awyr agored. Maent i gyd wedi'u gwneud o rattan, sy'n blastig resin synthetig. Ymhlith manteision y deunydd hwn mae ei wrthwynebiad da i hindreulio, cyrydiad, llwyth a thymheredd isel. Yn ogystal, mae'n hawdd ei lanhau. O ran y strwythurau, maent yn sefydlog ac yn gryf ac mae'r prif un wedi'i wneud o ddur i allu cynnal mwy o bwysau. Y dodrefn gardd hyn o amzdeal Gellir eu plygu, gan hwyluso eu cludo a'u storio. Dylid nodi hefyd bod ganddynt warant ansawdd dwy flynedd. Mae ei ddimensiynau fel a ganlyn:

 • Tabl: 60 x 60 x 72 centimetr (hyd x lled x uchder)
 • Cadeiryddion: 55 x 44,5 x 82 centimetr (hyd x lled x uchder)

Set Dodrefn Gardd Blygu 3 Darn

Yn ail yw'r set hon o ddodrefn gardd plygu gan y gwneuthurwr Outsunny. Mae'n cynnwys dwy gadair blygu a bwrdd, ar gael mewn glas, coch a melyn. Mae'r dodrefn gardd hyn yn cael eu cynhyrchu a'u trin i wrthsefyll cyfnodau hir yn yr awyr agored ac yn hawdd i'w glanhau. Mae dyluniad siâp X y tabl yn rhoi cryfder, diogelwch a sefydlogrwydd i'r strwythur. Mae'r traed wedi'u hamddiffyn â phlastig er mwyn eu hatal rhag crafu'r llawr. Yn ogystal, mae'r ffaith bod y dodrefn gardd hyn yn blygadwy yn hwyluso ei storio a'i gludo. Mantais arall yw nad oes angen unrhyw gynulliad arnynt. Dyma ei ddimensiynau:

 • Bwrdd: Ø60 x 71 centimetr (diamedr x uchder)
 • Cadeiryddion: 48 x 42 x 82 centimetr (hyd x lled x uchder)

Set Sylfaenol Amazon o 2 Gadair Dim Disgyrchiant a Thabl Ochr

Rydym yn parhau gyda'r set hon o ddwy gadair a thabl ochr Amazon Basics. Mae'r dodrefn gardd hyn ar gael yn y lliwiau glas, beige, coch a du. Daw cadeiriau gyda dau glustffonau symudadwy ac un deiliad cwpan ar gyfer pob cadair. Mae gan y bwrdd ochr ddau ddeiliad cwpan adeiledig. Mae'r holl ddarnau hyn o ddodrefn yn blygadwy, sy'n ddelfrydol ar gyfer cludo a storio. Yn fwy na hynny, mae'r cadeiriau'n lledaenu gyda chlo. Mae ei strwythur yn gwrthsefyll ac yn ddiogel. Yn ddoeth o ran deunydd, mae'r dodrefn awyr agored hwn wedi'i wneud o ddur gwydn a ffabrig tecstilau. Mae'n hawdd iawn eu glanhau, dim ond lliain llaith sydd ei angen arnoch chi. Ni ddylid smwddio'r ffabrig ac ni ddylid defnyddio cemegolion llym i'w glanhau. Dewch i ni weld y dimensiynau nawr:

 • Tabl: 47 x 47 x 53,80 centimetr (hyd x lled x uchder)
 • Cadeiryddion: 163 x 65 x 110 centimetr (hyd x lled x uchder)

Set Dodrefn Gardd Rattan Outsunny

Cynnyrch arall i dynnu sylw ato yw'r set hon o ddodrefn gardd rattan gan y gwneuthurwr Outsunny. Mae'r set hon yn cynnwys dwy gadair gyda chlustogau a bwrdd coffi wedi'i wneud o rattan o ansawdd uchel. Maent yn gallu gwrthsefyll dŵr, pelydrau UV a thywydd gwael. O ran y strwythur, mae wedi'i wneud o ddur gwydn a gwrthsefyll. Mae gan y bwrdd wydr tymer gyda thrwch o bum milimetr, gan hwyluso ei lanhau. Mae gan y clustogau symudadwy zipper ac maent wedi'u llenwi â sbwng. Felly maent yn symudadwy ac yn golchadwy. Y deunydd y maent wedi'i wneud ohono yw polyester gwrth-ddŵr. Mae'r dodrefn hwn ar gael yn y lliwiau du a llwyd. Dyma'ch mesuriadau:

 • Tabl: 48 x 48 x 60 centimetr (hyd x lled x uchder) gyda chynhwysedd llwyth uchaf o 50 cilo.
 • Cadeiriau: 60 x 58,5 x 89,5 centimetr (hyd x lled x uchder) gyda chynhwysedd llwyth uchaf o 120 cilo.
 • Sedd: 45 x 43,5 centimetr (hyd x lled)
 • Uchder y sedd gyda chlustog: 39 centimetr

Keter - Set Gardd Corfu 4 sedd

Mae'r ardd 4 sedd Corfu hon a osodwyd gan y gwneuthurwr Keter hefyd yn dod o fewn ein chwe dodrefn gardd gorau. Mae'r set hon yn cynnwys bwrdd, dwy gadair freichiau a soffa ardd. Mae ei allu ar gyfer pedwar o bobl a clustogau wedi'u cynnwys. Mae'r dyluniad yn soffistigedig a chain iawn, yn ddelfrydol i roi cyffyrddiad chic i'n tu allan. Fe'u gwneir o rattan gwydn sy'n gwrthsefyll y tywydd. Mae'r lliwiau sydd ar gael o'r dodrefn gardd hyn yn wyn, graffit a brown.

Dodrefn Gardd Homfa 6

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Rydym yn gorffen ein rhestr o'r dodrefn gardd gorau gyda'r model hwn o Homfa. Mae'n set fawr sy'n cynnwys dwy soffas cornel, cynhalydd traed, dwy gadair freichiau, bwrdd coffi gwydr tymer, naw clustog trwchus a dwy goben. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer pedwar i chwech o bobl. Mae'r dodrefn awyr agored hyn wedi'u gwneud o rattan o ansawdd uchel. Yn fwy na hynny, Maent yn cynnwys ffrâm ddur gadarn i gynyddu capasiti llwyth. Maent yn gallu gwrthsefyll pelydrau UV a golau, ar wahân i fod yn ddiddos. Mantais arall y mae'r cynnyrch hwn yn ei gynnig inni yw ei bod yn hawdd ei lanhau a'i gynnal. Mae zippers ym mhob gobenydd felly maen nhw'n symudadwy. O ran y cynulliad, mae'n eithaf syml dilyn y llawlyfr cyfarwyddiadau.

Canllaw prynu dodrefn gardd

Cyn prynu dodrefn gardd, mae sawl agwedd y mae'n rhaid i ni eu hystyried, megis y deunydd, y math o ddodrefn sydd ei angen arnom, y gallu ac, wrth gwrs, y pris. Byddwn yn rhoi sylwadau ar y pwyntiau hyn isod.

deunydd

Er mwyn i ddarn o ddodrefn fod yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored, rhaid ei wneud o ddeunydd sy'n gwrthsefyll yr elfennau yn dda. Mae'r mwyafrif helaeth o ddodrefn gardd fel arfer wedi'u gwneud o rattan neu ddur gwydn. Rhaid inni fod yn wyliadwrus gyda chydrannau metel, gan eu bod yn gallu rhydu. Hefyd, efallai na fydd pren yn gwrthsefyll gwahanol dywydd cyhyd os na chaiff ei drin yn iawn.

Cynhwysedd a maint

Agwedd hanfodol arall i'w hystyried yw maint. Yn gyntaf mae'n rhaid i ni ofyn i ni'n hunain ble rydyn ni am osod dodrefn yr ardd a mesur y gofod sydd ar gael gennym. Rhaid i ni hefyd feddwl am y gallu rydyn ni ei eisiau, hynny yw, nifer y bobl sy'n gallu eistedd.

Ansawdd a phris

Yn olaf mae gennym y gwerth am arian. Fel y byddech chi'n disgwyl, po fwyaf o ddodrefn sydd yna, y mwyaf ydyw a gorau ei ansawdd, yr uchaf yw'r pris. Fodd bynnag, gallwn bob amser ddewis prynu dodrefn gardd ail law i arbed ychydig.

Ble i roi dodrefn yr ardd?

Mae dodrefn gardd fel arfer yn cael eu gwneud o rattan neu ddur gwydn

Yn dibynnu ar y maint a'r lle sydd gennym ar gael, gellir gosod dodrefn yr ardd ar y teras, ar y balconi, ger y pwll neu'r ardal barbeciw, neu mewn unrhyw gornel o'r ardd yr ydym yn ei plesio. Gallwn hyd yn oed eu rhoi y tu mewn i'r tŷ os ydym yn hoffi hynny. Yn y diwedd, mae'r cyfan yn fater o chwaeth.

Donde comprar

Heddiw mae gennym lawer o opsiynau i brynu dodrefn gardd. Rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai ohonyn nhw.

Amazon

Mae gan Amazon anferth ar-lein bob math o gynhyrchion ar werth, gan gynnwys dodrefn gardd a mwy o ategolion. Mae ganddo gatalog helaeth a pholisi amddiffyn prynwyr pwysig.

Ikea

Mae siopau adrannol Ikea hefyd yn cynnig catalog amrywiol o ddodrefn gardd i ni. Mantais sefydliadau corfforol yw hynny gallwn weld y dodrefn ar y safle a hyd yn oed wirio ei lefel cysur.

Ail law

Os nad gwario gormod yw ein bwriad, gallwn bob amser ddewis prynu dodrefn gardd ail-law.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.