Pa mor hir mae'n ei gymryd i dyfu coeden?

Mae'r amser y mae'n ei gymryd i goeden dyfu yn dibynnu ar y rhywogaeth a'r lleoliad.

Mae yna lawer o wahanol fathau o goed ledled y blaned. Yn ôl rhai astudiaethau, mae o leiaf chwe deg mil o rywogaethau coed unigryw ar y Ddaear. Mae'n farbariaeth! Mae'r llysiau hyn yn byw nid yn unig mewn coedwigoedd a jyngl, ond hefyd yn ein gerddi a'n perllannau. Mae cymaint o bobl yn pendroni Pa mor hir mae'n ei gymryd i goeden dyfu?

Rydyn ni'n mynd i ateb y cwestiwn hwn yn union yn yr erthygl hon. Yn amlwg, nid yw pob coeden yn tyfu ar yr un cyflymder. Fodd bynnag, byddwn yn esbonio pa ffactorau sy'n dylanwadu a byddwn yn rhoi sylwadau ar ba rai yw'r coed sy'n tyfu'n gyflymach a pha goeden sy'n cymryd hiraf i dyfu.

twf coed

Er mwyn gwybod pa mor hir y mae'n ei gymryd i goeden dyfu, rhaid ystyried sawl ffactor.

Gadewch i ni ddechrau trwy ateb y cwestiwn mawr: Pa mor hir mae'n ei gymryd i goeden dyfu? Mae'r ateb yn syml, ond yn anfanwl: Mae'n dibynnu. Mae rhai rhywogaethau o'r llysiau enfawr hyn yn tyfu'n gymharol gyflym, tra bod eraill yn tyfu'n araf iawn. Mae dau ffactor sy'n pennu pa mor gyflym y mae coed yn tyfu: Rhywogaethau coed a lleoliad. Mae'r ffactor olaf hwn yn hanfodol ar gyfer datblygiad planhigion am sawl rheswm y byddwn yn eu trafod isod.

Hinsawdd a thymheredd

Fel arfer mae llysiau'n tueddu i dyfu'n gyflymach pan fyddant mewn tywydd poeth. Am y rheswm hwn, gall llawer o'r rhywogaethau coed sy'n byw ger y cyhydedd dyfu sawl metr mewn un flwyddyn a chyrraedd aeddfedrwydd mewn ugain neu hyd yn oed ddeng mlynedd. Mewn cyferbyniad, mae coed a geir mewn lledredau gogleddol yn tueddu i dyfu'n llawer arafach. Mewn gwirionedd, ar sawl achlysur nid ydynt yn fwy nag un metr, neu ddau, yn yr un flwyddyn.

hefyd Mae golau'r haul yn hanfodol ar gyfer twf planhigion. Gan barhau â'r enghraifft o goed cyhydeddol, mae'r rhain fel arfer yn derbyn llawer o olau'r haul, sy'n fuddiol iawn i'w datblygiad a hefyd ar gyfer ffotosynthesis. Felly, nid yw'n syndod bod rhywogaethau coed yn Costa Rica yn tyfu'n llawer cyflymach na choed yn Norwy.

Mae yna lawer o goed sy'n tyfu'n gyflym
Erthygl gysylltiedig:
Coed sy'n tyfu'n gyflym

Agwedd sydd hefyd yn dylanwadu o ran tymheredd yw drychiad y tir. Am y rheswm hwn, mae coed sy'n tyfu mewn ardaloedd alpaidd yn tueddu i dyfu'n arafach na'r rhai a geir ar uchder isel.

Cyd-destun penodol a glawiad

Ffactor arall sy'n gwneud lleoliad mor bwysig yw'r cyd-destun penodol. Gadewch i ni gymryd cwpl o enghreifftiau: Mae coeden sy'n tyfu yng ngolau'r haul yn tyfu'n gyflymach nag un o'r un rhywogaeth sydd yn y cysgod, neu gall coeden sy'n tyfu ar waelod bryn dyfu'n arafach neu'n gyflymach nag un o'r un rhywogaeth. sydd ar ben yr un bryn hwnnw.

O ran pennu pa mor gyflym y mae coed yn tyfu, mae glawiad yn chwarae rhan sylfaenol. Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer datblygiad pob planhigyn. Enghraifft glir sy'n adlewyrchu'r ffaith hon yw'r parth coedwig law tymherus, a geir yn yr Unol Daleithiau. Mae llawer mwy o law yn disgyn yn yr ardal honno nag yng ngweddill Gogledd America, ac o ganlyniad, y coed yno yw'r rhai talaf ar y Ddaear. Yn eu plith y mae y coed coch, sbriws Sitka, sequoia anferth, a Ffynidwydd Douglas. Yn amlwg, mae faint o ddŵr nid yn unig yn effeithio ar uchder y coed, ond hefyd eu cyfradd twf.

Beth yw'r coed sy'n tyfu gyflymaf?

Ymhlith y coed sy'n cymryd llai o amser i dyfu mae ynn, helyg ac ewcalyptws

Nawr ein bod yn glir ynghylch y ffactorau sy'n dylanwadu ar dyfiant coed, gadewch i ni weld beth ydyn nhw yr uchder cyflymaf i gyrraedd:

 • Coeden onnen: Mae ei dwf yn gyflym iawn, a dyna pam ei fod yn boblogaidd iawn ar gyfer gerddi ac ar gyfer cynaeafu ei bren. Fel arfer mae'n cyrraedd uchder o rhwng pymtheg ac ugain metr.
 • Saws: Mae yna fwy na 400 o rywogaethau o helyg, mae rhai ohonyn nhw'n tyfu'n gyflymach nag eraill. Gan fod y goeden hon yn un o'r rhai mwyaf cysgodol, mae'n boblogaidd iawn mewn parciau.
 • Ewcalyptws: Oherwydd ei wrthwynebiad mawr a thwf cyflym, defnyddir ewcalyptws yn eang yn y diwydiant colur ac yn y diwydiant gweithgynhyrchu papur a dodrefn.
 • Castanwydden: Fe'i gelwir hefyd yn gastanwydden ffug, ac mae'r goeden hon yn gallu cyrraedd uchder o hyd at dri deg metr, ond mae'r mwyafrif helaeth fel arfer yn aros rhwng deg ac ugain metr.
 • Mimosa: Mae'r mimosa yn fath poblogaidd iawn o acacia mewn gerddi a pharciau, diolch i'w dwf cyflym a'i werth addurniadol.

Pa goeden sy'n cymryd hiraf i dyfu?

Un o'r coed sy'n cymryd yr hiraf i dyfu yw'r dderwen.

Fel y soniasom eisoes, mae'n anodd ateb y cwestiwn o ba mor hir y mae'n ei gymryd i goeden dyfu. Still, gadewch i ni roi rhai enghreifftiau o goed poblogaidd a chyda llaw gwelwn pa un ohonynt yw'r un sy'n cymryd hiraf i dyfu. Yn y modd hwn gallwn gael syniad bras o'r amser twf:

 • Pine: Mae'r rhywogaeth hon o goed yn tyfu'n eithaf cyflym. Mae'n gallu cyrraedd tua hanner can centimetr mewn diamedr yn y boncyff mewn dim ond ugain mlynedd.
 • Moringa: Yn wreiddiol o India, mae'r goeden hon yn dechrau blodeuo dim ond wyth mis ar ôl plannu. Mae'r ffrwythau y mae'n eu dwyn yn aeddfedu mewn tua thri mis.
 • derw holm: Yn lle hynny, mae'r dderwen yn cymryd ei amser i dyfu. Mae'r rhywogaeth hon o goed fel arfer yn rhoi ei mes cyntaf pan fydd yn hanner cant oed.
 • Cnau Ffrengig: Gyda dim ond pum mlwydd oed, mae'r goeden cnau Ffrengig eisoes yn dechrau dwyn y cnau cyntaf. Felly, mae twf y goeden hon yn eithaf cyflym, o'i gymharu ag eraill.
 • Derw: Mae'n debyg mai'r dderwen yw un o'r coed sy'n tyfu arafaf, efallai'r arafaf. Gall y rhywogaeth hon fyw hyd at 600 mlynedd a chymryd tua 200 i ddatblygu'n llawn.

Er na allwch roi union ffigur sy’n pennu pa mor hir y mae’n ei gymryd i goeden dyfu, rwy’n gobeithio eich bod wedi gallu cael syniad bras o’r amser y gall rhai mathau o goed ei gymryd. I weld sut mae coeden yn tyfu ac yn datblygu'n llwyr, mae'n rhaid i chi gael llawer o amynedd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.