Sut i ofalu am goeden ffigys mewn potiau

Mae'r ffigysbren yn goeden y gellir ei chadw mewn pot

Mae'r ffigysbren yn blanhigyn poblogaidd iawn mewn perllannau, gan ei fod yn gynhyrchiol iawn ac nid oes angen unrhyw ofal arbennig arno hefyd. Am y rheswm hwn, mae'n arferol meddwl tybed a yw'n bosibl ei dyfu mewn pot, oherwydd os felly, gallai fod yn ddiddorol iawn ei gael mewn patio, teras neu hyd yn oed ar y balconi.

A'r gwir yw, er nad dyma'r planhigyn mwyaf addas i'w gael bob amser mewn cynhwysydd, nid yw'n anodd ychwaith. Felly Os ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am goeden ffigys mewn potiau, sylwch ar ein cynghorion.

Ble dylid gosod ffigysbren mewn potiau?

Mae'r ffigysbren yn goeden ffrwythau sy'n tyfu'n gyflym

Mae ein prif gymeriad yn goeden sy'n frodorol i Asia sydd wedi dod yn gynefin yn rhanbarth Môr y Canoldir. Mae'n caru'r haul a'r gwres, er bod angen i'r tymheredd ostwng yn ystod y gaeaf fel y gall orffwys am rai misoedd. Felly, Dylid ei osod y tu allan ac mewn man lle mae'n agored i olau haul uniongyrchol, yn ddelfrydol trwy gydol y dydd.

Os oes tonnau gwres yn eich ardal fel arfer, peidiwch â phoeni: bydd yn eu gwrthsefyll heb broblemau. Yn wir, yn gwrthsefyll y tymereddau eithafol hyn: hyd at 41ºC ar y mwyaf a hyd at -12ºC o leiaf. Ond ydy, mae'n bwysig eu bod nhw'n fyrhoedlog.

Pa fath o bridd sydd ei angen ar ffigysbren mewn pot?

Y swbstrad neu bridd y byddwn yn llenwi'r pot ag ef rhaid bod yn ysgafn, fel arall ni fydd cylchrediad aer da ac, o ganlyniad, gallai'r gwreiddiau fygu. Ac nid yw hynny'n sôn y byddai angen i ni arllwys llawer o ddŵr i'w wlychu'n llwyr, ac yna byddai'n cymryd amser hir i sychu.

Felly, rydym yn argymell defnyddio tiroedd marcio fel Blodau, Fertiberia, Westland, Chwynneu Maetholion Boom. Nawr, pa un yn union i'w brynu? Wel, nid oes angen cymhlethu eich hun gyda hyn: bydd y ffigysbren yn elwa o'r cyffredinol. Hynny yw, nid oes angen inni roi un penodol ar gyfer planhigion gwyrdd neu ardd drefol er enghraifft.

Pa bot i'w ddewis?

Fel y gwyddoch mae'n debyg, mae yna botiau wedi'u gwneud o blastig, clai, cerameg, ... gellir eu defnyddio fel y cyfryw hyd yn oed. teiars a bwcedi garddio (rwber) er enghraifft. Ond pan fyddwch chi eisiau cael coeden ffigys mewn pot, mae'n rhaid i chi ystyried bod ganddi wreiddiau cryf iawn. Er y byddwn yn rheoli ei dyfiant trwy docio canghennau, mae'n bwysig dewis cynhwysydd o'r ansawdd gorau posibl ac sydd â thyllau yn ei waelod.

Peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi wario ffortiwn: y dyddiau hyn maen nhw'n gwneud potiau plastig awyr agored sy'n para am flynyddoedd ac sydd hefyd yn eithaf rhadFel yn er enghraifft.

Ond mewn unrhyw achos, nid oes yn rhaid i ni ei blannu mewn cynhwysydd heb dyllau draenio. Ni fyddai hyn ond yn byrhau ei fywyd, gan y byddai'r risg iddo farw o ddŵr gormodol yn uchel iawn, iawn.

Sut i ddyfrio'r ffigysbren mewn potiau?

Gellir cadw'r ffigysbren mewn pot

Mae dyfrhau yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei wneud os gwelwn dir sych. Mae'r ffigysbren yn gwrthsefyll sychder yn dda iawn; mewn gwirionedd, pe bai gennym ni ar y ddaear, ni fyddem ond yn ei ddyfrio o bryd i'w gilydd. Ond gan mai ein bwriad yw ei dyfu mewn pot, Bydd angen bod ychydig yn fwy gwyliadwrus, yn enwedig yn ystod yr haf, a hyd yn oed yn fwy felly os ydym yn ei blannu mewn un plastig., gan fod hwn yn ddeunydd sy'n amsugno llawer mwy o wres na mwd, ac felly'n helpu'r ddaear i sychu'n gyflymach.

felly fel arfer Rydym yn argymell dyfrio tua 2 gwaith yr wythnos yn yr haf, fwy neu lai bob 3 diwrnod; ac unwaith yr wythnos weddill y flwyddyn. Bob tro y caiff ei ddyfrio, bydd dŵr yn cael ei dywallt nes iddo ddod allan trwy dyllau draenio'r pot. Yn y modd hwn, byddwn yn sicrhau bod y planhigyn yn ailhydradu'n iawn.

A oes rhaid ei dalu?

Ie wrth gwrs. Rydym wedi dweud bod ganddo wreiddiau cryf, ond os bydd yn rhedeg allan o faetholion bydd yn anodd iawn iddo ddwyn ffrwyth. A'r peth diddorol am higuera ei ffrwythau yn union ydynt; felly byddwn yn ei wrteithio, ond gan ddefnyddio gwrtaith sy'n rhyddhau'n araf.. Mewn geiriau eraill, nid oes yn rhaid inni ddefnyddio gwrtaith neu wrtaith sy’n gweithredu’n gyflym, oherwydd os gwnawn hynny, bydd fel pe baem wedi rhoi chwistrelliad adrenalin iddo; hynny yw: bydd ganddo fwy o egni nag y mae gennym ni ddiddordeb ynddo, bydd yn tyfu ychydig yn gyflymach, a bydd yn cynhyrchu llawer o ddail mewn cyfnod byr o amser.

Am y rheswm hwn, rwy'n mynnu: byddwn yn defnyddio tail neu wrtaith sy'n rhyddhau'n araf, fel hyn o Cyltifarau.

Os byddwn yn dilyn y cyfarwyddiadau defnyddio, y byddwn yn dod o hyd iddynt ar gefn y pecyn, bydd gennym goeden ffigys hardd.

Sut mae tocio ffigysbren mewn pot?

Tocio yw'r peth pwysicaf i'w wneud os ydym bob amser am gael ffigysbren mewn pot, gan mai diolch i hyn y byddwn yn gallu ei dyfu mewn cynhwysydd. Ond sut ydych chi'n ei wneud? Y peth cyntaf yw cael gwared ar y canghennau sydd wedi torri a brau, ac yna dilynwch y camau hyn:

 1. Symudwn ychydig oddi wrth y ffigysbren, er mwyn gallu ei weld yn dda.
 2. Yn awr, byddwn yn nodi'r canghennau hiraf, ac awn ymlaen i'w torri yn y fath fodd fel bod gennym goron fwy neu lai crwn a chryno.
 3. Yna, byddwn yn gweld pa ganghennau sy'n croestorri, a byddwn hefyd yn eu torri. Felly, bydd yr holl ganghennau yn derbyn yr un faint o olau (tua), rhywbeth a fydd yn cyfrannu at eu twf a'u hiechyd da.
 4. Yn olaf, byddwn yn selio'r clwyfau gyda phast iachau, megis yn o'r brand Battle.

A gyda llaw bydd tocio yn cael ei wneud ar ddiwedd y gaeaf, cyn i'r dail egino.

Beth sy'n digwydd os nad yw'n rhoi ffigys?

Mae ffigys yn aeddfedu yn yr haf

Efallai nad yw’n rhoi ffigys, ond os yw’n derbyn y gofal yr ydym wedi’i grybwyll, mae’n fwyaf tebygol na fyddwch yn gweld eich hun yn y sefyllfa hon. Beth bynnag, Nid oeddwn am orffen yr erthygl heb siarad yn gyntaf am y rhesymau pam y gall roi'r gorau i'w cynhyrchu tra mewn pot:

 • Gormodedd nitrogen: Mae nitrogen yn faethol hanfodol ar gyfer planhigion; mewn gwirionedd, mae'n macronutrient sy'n ysgogi twf. Fodd bynnag, pan fydd y ffigysbren yn dioddef gormodedd, dim ond dail y mae'n ei gynhyrchu, oherwydd nid yw nitrogen yn ymyrryd wrth gynhyrchu blodau neu ffrwythau, ond gwneir hyn gan ffosfforws a photasiwm.
 • Diffyg lle: mae'n bwysig iawn ei fod yn cael ei blannu mewn pot mwy bob hyn a hyn, fel arall ni fydd yn gallu dwyn ffrwyth.
 • Tocio dramatig: os tynnir llawer o ganghennau un amser, bydd y ffigysbren yn gwanhau, a gall ddigwydd nad yw'n dwyn ffigys. Rwyf bob amser yn dweud bod tocio wedi'i wneud yn dda yn un nad yw'n amlwg, oherwydd mae'n cael ei wneud gan barchu'r planhigyn. Mae'n wir fod y ffigysbren yn gryf, ond rhaid i ni beidio â'i gymryd i derfyn ei wrthsafiad. Ni fyddai'n dda, oherwydd gallem gael ein gadael heb ffigys a hyd yn oed heb goeden os yw'r tocio'n rhy llym.
 • Yn ifanc: efallai nad yw eich planhigyn yn dwyn ffigys oherwydd ei fod eto'n ifanc iawn. Cofiwch, os yw'n dod o had, y gall gymryd tua 10 mlynedd i'w cynhyrchu; ac os yw o doriadau, tua 3-4 blynedd.
 • angen peillio: os oes gennych ffigysbren y mae ei amrywiaeth yn dod o grŵp Esmirna, dylech wybod ei fod yn cynhyrchu blodau benywaidd yn unig, felly nid yw'n cynhyrchu ffigys, oni bai ei fod wedi'i beillio â ffigysbren arall. Rhai o’r grwpiau hyn yw:
  • belmandil
  • croussi
  • hemeri
  • magouli
  • Temry
  • Wedlani
  • zergi
  • zidi
mathau o goed ffigys
Erthygl gysylltiedig:
Prif amrywiaethau o ffigysbren

Cael llawer o hwyl yn cael eich ffigysbren mewn pot!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.