Gardd fertigol artiffisial

gardd fertigol artiffisial

Mae llawer o bobl yn gweithio y tu allan i'r cartref am oriau hir bob dydd. Ni ddylai hyn fod yn broblem ar gyfer addurno ein cartref. Gwyddom fod rhan fawr o addurno tŷ yn dibynnu'n bennaf ar blanhigion. Fodd bynnag, os nad oes gennym amser i ofalu am y planhigion hyn, mae'n well cael planhigion artiffisial. Os nad oes gennym lawer o le chwaith, yr opsiwn gorau yw a gardd fertigol artiffisial.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi holl nodweddion, manteision a phwysigrwydd gardd fertigol artiffisial.

nodweddion allweddol

gardd artiffisial

Pan fyddwn yn gwneud gardd fertigol artiffisial y tu mewn, mae'r cwestiwn o ble y dylid ei osod yn codi. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i le lle mae'n eithaf deniadol ac nid lle tywyllach yn y tŷ. Er nad oes angen golau naturiol ar blanhigion artiffisial oes, mae angen iddo fod yn rhywbeth mwy lliwgar gan mai addurno yw ei brif amcan. Mae llawer o bobl sydd am wneud gardd fertigol gartref yn ystyried a ddylid ei wneud yn naturiol neu gyda phlanhigion artiffisial.

Ac rydym yn gwybod bod gan y ddau opsiwn fanteision ac anfanteision y mae'n rhaid eu dadansoddi. Mae gosod un math neu'r llall o ardd fertigol yn ein cartref yn opsiwn y mae'n rhaid ei addasu i'n posibiliadau.

Buddion ac anfanteision gardd fertigol artiffisial

planhigion artiffisial

Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi beth yw'r manteision rydyn ni'n mynd i'w cael os ydyn ni'n dewis gosod gardd fertigol artiffisial yn ein cartref:

 • Mae gardd fertigol artiffisial yn cynnwys planhigion a blodau sydd nid oes angen unrhyw fath o ofal arnynt gan fod y deunydd yn synthetig. Yn y modd hwn, bydd y dyluniad a grëwn yn aros yn ei unfan dros amser. Ni fydd eich gwrthrych yn destun unrhyw fath o newid waeth beth fo'r amodau a lle'r amgylchedd rydyn ni'n ei osod.
 • Nid oes angen dyfrio'r math hwn o ardd, felly nid yw'n cynhyrchu unrhyw gost dŵr na mathau eraill o waith cynnal a chadw. Rydym yn gwybod bod angen system ddyfrhau ar ardd fertigol naturiol y tu mewn, felly mae'n rhaid gwneud gosodiad. Ffordd arall o orfod dyfrio yw â llaw ac mae'r cyfan yn dibynnu ar nodweddion y planhigion rydyn ni'n mynd i'w defnyddio ar ei gyfer.
 • Nid oes angen gofynion goleuo penodol. Efallai mai dyma brif fantais gardd fertigol artiffisial. Os ydym yn gosod planhigion naturiol mae'n rhaid i ni ddod o hyd i leoliad addas fel y gall y planhigyn ddatblygu'n dda a chynnal ffotosynthesis. Gallwn gyfyngu lleoliad yr ardd fertigol artiffisial i oleuadau addurnol sy'n gwneud iddi sefyll allan.
 • Nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw arno chwaith y tu hwnt i dynnu llwch o bryd i'w gilydd neu newidiadau yn yr elfennau addurnol.
 • Nid oes ganddynt unrhyw gostau ychwanegol ar ôl eu gosod fel gyda rhai naturiol.

Nid yw pob un yn fuddion pan fyddwn yn mynd i osod gardd fertigol artiffisial gartref. Rhaid inni ddeall hefyd bod rhai anfanteision i hyn. Dyma'r prif rai:

 • Gardd fertigol artiffisial nid yw'n darparu unrhyw fath o fudd amgylcheddol i'w amgylchoedd. Ni fydd yn cynhyrchu unrhyw fath o buro aer, cynhyrchu ocsigen, ac ati.
 • Os ydym yn defnyddio planhigion a blodau artiffisial gwelwn nad ydynt yn newid. Mae gan ardd naturiol blanhigion go iawn sy'n esblygu, tyfu, newid a chael bywyd.

Buddion ac anfanteision gardd fertigol naturiol

Rydym yn mynd i'w gymar ddadansoddi beth yw gwahanol fuddion gardd fertigol naturiol. Rhaid i ni wybod, cyn dewis y penderfyniad i osod gardd naturiol, rhaid i ni fod yn siŵr bod y penderfyniad rydyn ni'n mynd i'w wneud wedi'i addasu'n dda i'n hanghenion a'n galluoedd.

Dewch i ni weld beth yw prif fuddion gardd fertigol naturiol:

 • Mae'r gerddi hyn yn cynhyrchu ocsigen ac yn puro'r aer. Mae hefyd yn rhoi rhai buddion amgylcheddol a bywyd i'r tŷ.
 • Yr ardd naturiol yn edrych mae'n newid dros amser ac yn esblygu gyda phlanhigion. Mae hyn yn ei gwneud yn addurn cyfnewidiol sy'n addasu i wahanol adegau o'r flwyddyn. Er enghraifft, yn nhymor y gwanwyn a'r haf mae gennym ardd fwy arddulliedig gan y bydd cyfnod blodeuo.
 • Gellir ystyried bod cynnal a chadw'r blodau a'r planhigion yn yr ardd hon yn fudd neu'n anfantais. Gellir ei ystyried yn anghyfleustra oherwydd eu bod yn dasgau ac yn dasgau y mae'n rhaid eu gwneud i gadw'r ardd mewn cyflwr da. Ar y llaw arall, gellir ei ystyried yn fudd gan ei fod yn weithgaredd y gellir ei wneud fel teulu ac a all wasanaethu fel addysg i'r rhai bach am natur.

O ran yr anfanteision, rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pa rai yw'r prif rai:

 • Maent yn erddi sydd angen eu cynnal a'u cadw o bryd i'w gilydd megis tocio, amnewid, newid gwrteithwyr, dyfrhau, ac ati.
 • Angen cyfleuster dyfrhau ar gyfer datblygu'n well.
 • Mae angen lleoliad penodol arnyn nhw yn y cartref. Ac mae angen rhoi planhigion naturiol mewn man penodol yn dibynnu ar bob rhywogaeth. Mae angen lle ar y mwyafrif ohonyn nhw gyda goleuadau uchel neu hyd yn oed mynychder golau uniongyrchol. Mae hyn yn caniatáu iddo gael ei osod yn unrhyw le yn y tŷ lle mae o ddiddordeb ar amser penodol.

Pwysigrwydd gardd fertigol artiffisial

gardd fertigol artiffisial gartref

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, planhigion yw'r opsiwn gorau ar gyfer addurno mewnol ac allanol gan ei fod yn rhoi ymddangosiad mwy naturiol i'n cartref. Fodd bynnag, mae yna lawer o bobl na allant gyda gardd naturiol gan nad oes ganddyn nhw'r gyllideb, y lle na'r amser i allu gofalu am blanhigion naturiol y tu mewn. Yn wyneb y sefyllfa hon, mae gerddi fertigol artiffisial yn helpu i beidio ag esgeuluso addurniad ein cartref.

Mantais arall gerddi fertigol yw eu bod yn arbed lle, amser ac arian. Cyn lleied maen nhw'n denu neu'n caniatáu gormod o bryfed a bacteria gan eu bod nhw'n ddeunyddiau synthetig. Fel budd uniongyrchol, gallem ddweud y gellid ailbrisio'r cartref gan ei fod yn gwella ei estheteg. Gall hefyd helpu waliau a waliau cuddliw sydd wedi'u difrodi neu sydd â gorffeniadau hyll.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am beth yw gardd fertigol artiffisial a beth yw ei manteision a'i hanfanteision.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.