Gofal fficws

Mae angen llawer o olau ar ficus dan do

A ydych erioed wedi cael eich temtio i brynu ficus a mynd ag ef adref? Mae'r genws yn cynnwys coed, rhai ohonynt yn epiffytau, sy'n tueddu i gyrraedd uchelfannau sylweddol ac sydd â gwreiddiau hir iawn. Dyna pam weithiau mae amheuon yn codi ynghylch a ydyn nhw'n blanhigion da i'w cael dan do ai peidio.

Y gwir yw eu bod wedi'u labelu felly yn y meithrinfeydd, ac mae yna lawer o gartrefi lle mae o leiaf un sbesimen. Ac y gellir eu cael, ond eu cadw'n iach rydyn ni'n mynd i esbonio i chi beth yw gofal y ficus y tu mewn a'r tu allan.

Sut mae Ficus yn derbyn gofal?

Y Ficus maent yn blanhigion sydd maen nhw'n tyfu'n dda iawn os oes ganddyn nhw lawer o olau ac mae'r hinsawdd yn fwyn. Mewn gerddi mawr fe'u cedwir fel sbesimenau ynysig, gan mai dyma'r unig ffordd i allu eu hystyried yn eu holl ysblander. Ond y tu mewn i'r cartref maen nhw'n edrych yn neis iawn hefyd, er enghraifft mewn ystafell fyw fawr, neu yn yr ystafell wely. Felly, mae'n bryd mynd dros beth yw eich gofal:

Ble maen nhw i fod?

Mae atgyrch Ficus yn goeden gyda dail gwyrdd

Delwedd - Wikimedia / Channer

Dan do

Mae fficws yn blanhigion mawr. Er bod gan lawer o'r rhywogaethau dyfiant araf mewn pot, a mwy pan gânt eu cadw y tu mewn i gartref, mae'n bwysig iawn ystyried bod angen llawer o le arnyn nhw: pot mawr a bod i ffwrdd o'r wal a phlanhigion eraill er mwyn osgoi rhwbio, fel arall byddai blaenau'r dail yn sychu.

Ond, ar ben hynny, mae'n rhaid i chi eu rhoi i ffwrdd o'r aerdymheru, am yr un rheswm. Ac rwy'n ailadrodd, peidiwch ag anghofio eu rhoi mewn ystafell lle mae llawer o olau yn mynd i mewn; mae ei angen arnynt. Bydd hyn yn eu cadw'n wyrdd ac yn iach. A bod yr aer yn cerryntio'r hyn maen nhw'n ei wneud yw sychu'r amgylchedd, gan atal y dail rhag hydradu ar eu cyfradd naturiol.

Dramor

Yn yr ardd Byddant mewn lle heulog yn ddelfrydol, neu mewn hanner cysgod. Rhaid eu plannu i ffwrdd o bibellau, o leiaf ddeg metr oddi wrthyn nhw, yn ogystal ag o goed eraill. Mae ei wreiddiau'n gryf iawn, a gallent achosi problemau yn y dyfodol os na chaiff hyn ei ystyried.

Ym mha bot i blannu ficus?

Mawr? Wel, mae'n dibynnu, yn bennaf ar faint y sbesimen. Os ydym wedi prynu un sy'n mesur, gadewch i ni dybio, un metr o uchder ac sydd mewn diamedr 15-centimetr, yr un nesaf y bydd ei angen arnoch fydd 25-30 centimetr. Fwy neu lai, dylid ei blannu mewn un sydd o leiaf 7 i 15 centimetr yn lletach ac yn dalach na'r un sydd gennych chi eisoes.

Efallai bod chwe modfedd yn fwy yn ormod i chi, ond ymddiried ynof, mae ficus yn gwerthfawrogi cael digon o le i'w gwreiddiau. Ni fyddai'n syndod pe byddech chi'n prynu a ficus benjamina 1 metr o uchder, a'i fod ar ôl blwyddyn o fod yn ei bot newydd yn mesur o leiaf hanner metr yn fwy.

Ie, mae hefyd yn bwysig iawn bod ganddo dyllau yn y sylfaen, fel arall ni fyddai'r goeden yn goroesi oherwydd y gormodedd o ddŵr fyddai ganddo yn ei gwreiddiau.

Pryd i'w trawsblannu a pha swbstrad i'w roi arnyn nhw?

Bydd yn dibynnu ar ba mor gyflym maen nhw'n tyfu. Mewn egwyddor, mae'n rhaid eu newid bob dwy flynedd, yn ystod y gwanwyn, a dim ond os yw'r gwreiddiau wedi dechrau tyfu y tu allan i'r tyllau yn y pot, neu os yw mwy na dwy flynedd wedi mynd heibio ers y trawsblaniad diwethaf. Mae'n rhaid i chi aros i'r tymereddau fod yn gynnes, oherwydd fel arall gallent ddioddef.

I wneud hyn, rhaid llenwi'r pot newydd â swbstrad cyffredinol (ar werth yma), gan ystyried uchder yr hen bot; yna bydd y planhigion yn cael eu tynnu'n ofalus a'u plannu o'r diwedd ar yr un newydd. Pan fydd wedi gorffen llenwi, byddant yn cael eu dyfrio yn gydwybodol.

Pryd a sut i'w dyfrio?

Mae fficws yn goed sydd angen llawer o le

Dyfrio'r ficus yn gymedrol. Yn yr haf mae'n rhaid i chi ddyfrio ddwy neu dair gwaith yr wythnos, a gweddill y flwyddyn dim ond pan welwn fod y tir bron yn sych, fwy neu lai unwaith yr wythnos. Er hynny, pan nad ydych chi'n siŵr, mae'n well gwirio'r lleithder gyda mesurydd, neu drwy fewnosod plastig tenau neu ffon bren a gweld a yw'n dod allan gyda llawer neu ychydig o bridd ynghlwm wrtho.

Ynglŷn â sut y dylid eu dyfrio, bydd yn cael ei wneud bob amser trwy wlychu'r ddaear, nid y planhigyn. Mae'n rhaid i chi arllwys dŵr nes bod y pridd wedi'i socian, hynny yw, nes iddo ddod allan trwy'r tyllau draenio yn y pot a llenwi'r ddysgl a allai fod oddi tani. Yna, byddwn yn gadael i oddeutu pum munud fynd heibio ac, yn ddiweddarach, byddwn yn tynnu'r dŵr o'r plât. Gallwn roi hwn mewn potel a'i ddefnyddio i ddyfrio planhigion eraill.

Oes rhaid eu talu?

Mae'n gwestiwn a allai godi, oherwydd os ydyn nhw eisoes yn blanhigion mawr, os ydyn ni'n eu ffrwythloni fe fyddan nhw'n tyfu mwy. Ond y gwir amdani yw hynny ni allant ddiffyg gwrtaith, gan fod y maetholion sydd ar gael yn y swbstrad yn cael eu disbyddu wrth i'r gwreiddiau eu hamsugno. Pe byddent yn cael eu gadael hebddyn nhw, byddai iechyd y ficws yn dirywio.

Am hynny, rhaid ei dalu yn y gwanwyn a'r haf, gyda thail neu wrteithwyr fel hyn ar gyfer planhigion gwyrdd, hyn sy'n gyffredinol neu gyda guano (ar werth yma) sy'n organig.

Beth yw'r problemau mwyaf cyffredin sydd gan ficus?

Er eu bod yn gymharol hawdd gofalu amdanynt, y gwir yw y gallant gael rhai problemau, sef:

  • Dalennau melyn: os nhw yw'r rhai newydd mae hynny oherwydd diffyg dŵr; Ar y llaw arall, os mai nhw yw'r hen rai, mae hynny oherwydd gormodedd. Yn yr achos cyntaf, dylid cynyddu amlder dyfrhau, ac yn yr ail, ei leihau a, hefyd, ei drin â ffwngladdiad (ar werth yma) ers pan fydd y planhigyn yn wan a bod ganddo fwy o ddŵr nag sydd ei angen arno, mae'r ffyngau yn manteisio arno i ymosod arno.
  • Dail wedi cwympo: os mai dim ond "hongian i fyny" maen nhw, mae'n debyg mai diffyg dŵr ydyw; ond os ydyn nhw hefyd yn disgyn o'r gangen, gall hynny fod oherwydd eu bod yn agos at ryw gerrynt aer. Os ydyn nhw'n felyn ac yn cwympo, mae hynny oherwydd gormod o ddŵr; Oni bai mai nhw yw'r hynaf a bod gweddill y planhigyn yn edrych yn dda, ac os felly nid oes unrhyw beth i boeni amdano.
  • Bygiau gwyn ar ddail: mealybugs ydyn nhw. Fel rheol nid oes plâu neu afiechydon gan fficws, ond pan fydd yr amgylchedd yn sych iawn gallwn weld peli cotwm yn clwydo ar y dail a'r egin tyner. Maen nhw'n cael eu tynnu naill ai â dŵr a sebon niwtral, sebon potasiwm, neu gyda phryfleiddiad gwrth-mealybug fel hyn.
  • Corynnod coch ar ddail: gwiddonyn sydd hefyd wrth ei fodd ag amgylcheddau sych. Mae'n bwydo ar sudd y dail, lle mae hefyd yn gwehyddu cobwebs. Maent yn cael eu dileu gydag acaricidau, fel hyn.

Mathau o Fficws

Yn olaf, byddwn yn gweld y rhywogaethau Ficus sy'n cael eu tyfu fwyaf:

ficus benjamina

Mae Ficus benjamina yn goeden drofannol

Delwedd - Flickr / Forest a Kim Starr

El ficus benjamina yn goeden sy'n frodorol o Asia ac Awstralia yn cyrraedd uchder o 15 metr. Mae'n fythwyrdd, ac mae ganddo ddail hirgrwn gwyrdd, 5 i 13 centimetr o hyd. Mae'n un o'r mathau mwyaf diwylliedig fel planhigyn dan do, er ei bod hefyd yn bosibl ei gael yn yr awyr agored os nad oes rhew neu os ydyn nhw'n wan iawn, i lawr i -1,5ºC.

ginseng ficus

Mae Ficus Ginseng yn goeden sy'n cael ei thyfu fel bonsai

Delwedd - Wikimedia / Earth100

El Ficus 'Ginseng' yw'r enw a roddir ar gyltifar o Microcarpa fficws. Nid yw'n amrywiaeth naturiol; hynny yw, nid yw i'w gael yn y gwyllt yn unman. Mae bron bob amser yn cael ei werthu fel bonsai neu prebonsai tua 40 centimetr o uchder. Mae'n sensitif iawn i oerfel.

lyrata ficus

Mae Ficus lyrata yn goeden fythwyrdd

Delwedd - Wikimedia / Forest & Kim Starr

El lyrata ficus yn rhywogaeth o Orllewin Affrica, sydd yn cyrraedd uchder o 12 i 15 metr. Mae ei ddail yn wyrdd a mawr, hyd at 45 centimetr o hyd a 30 centimetr o led, a rhywfaint yn lledr hefyd. Dim ond hyd at 10ºC y mae'n ei gynnal, felly mae bron bob amser yn cael ei dyfu dan do.

ficus cadarn (yn awr elastiga ficus)

Mae Ficus elastica yn goeden fawr iawn

Delwedd - Flickr / Mauricio Mercadante

El elastiga ficus yn goeden sy'n frodorol o Asia hynny yn cyrraedd rhwng 20 a 30 metr o uchder. Mae'n datblygu cefnffordd eang iawn, hyd at 2 fetr mewn diamedr, wedi'i ffurfio gan nifer o wreiddiau o'r awyr. Mae ganddo ddail hirsgwar hyd at 30 centimetr o hyd hyd at 10 centimetr o led, ac maen nhw'n wyrdd neu'n wyrdd-frown yn dibynnu ar yr amrywiaeth. Mae'n cynnal hyd at 0 gradd, hyd yn oed rhew os ydyn nhw'n ysgafn iawn (hyd at -1,5ºC) ac yn brydlon.

Gobeithio y gallwch chi gael eich ficus y tu mewn am nifer o flynyddoedd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.