Rhododendron: gofal

Mae rhododendron yn llwyn hawdd ei dyfu.

Mae'r rhododendron yn llwyn y gellir ei gadw mewn pot ac yn yr ardd. Mae'n un o'r planhigion hynny sy'n goddef tocio yn eithaf da, ac mae'n gwella ohono'n ddidrafferth, felly mae'n hawdd rheoli ei dyfiant a hyd yn oed ei weithio fel bod ganddo ymddangosiad trwchus neu debyg i goed, os dyna sydd o ddiddordeb i ni.

Mae gwerth addurniadol mawr i'w flodau; mae ei liwiau yn cyferbynnu â gwyrdd ei ddail, ac maent hefyd yn parhau ar agor am rai dyddiau. Ond dylech wybod hefyd y gall fod yn anodd iawn pan gaiff ei dyfu mewn hinsawdd nad yw'n fwyaf addas ar ei gyfer. Dyna pam rydyn ni eisiau i chi wybod beth yw gofal y rhododendron; fel hyn gallwch chi ei gael yn hardd.

Gofal Rhododendron mewn potiau

Mae'r rhododendron yn blanhigyn y gellir ei gadw mewn pot

Does gen ti ddim gardd? Ydych chi eisiau ei gael ar y patio? Os ydych chi wedi ateb ydw i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna bydd gennych chi ddiddordeb mewn sut i ofalu am rododendronau mewn potiau. Felly gadewch i ni weld beth ydyn nhw:

Pot plastig neu glai?

Fel y gwyddoch mae'n debyg, mae yna sawl math o botiau. Ar gyfer y planhigyn rydyn ni'n mynd i'w dyfu, rydym yn argymell dewis un plastig neu un clai. Mae gan y cyntaf y fantais ei fod yn ysgafnach, yn rhatach ac yn fwy gwydn os yw o ansawdd da; mae'r ail, ar y llaw arall, yn drymach, felly mae'n anoddach i'r gwynt ei chwythu i ffwrdd, ond mae hefyd yn ddrutach.

Mewn unrhyw achos, mae'n rhaid ei blannu mewn un sydd â thyllau yn ei waelod. Ni ddylid ei roi mewn un nad oes ganddo, gan nad yw'n goddef gormod o ddŵr.

Pridd neu swbstrad

El rhododendron mae'n blanhigyn asid. Mae hyn yn bwysig iawn i wybod oherwydd os caiff ei dyfu ar dir gyda pH o 7 neu uwch, bydd ganddo glorosis haearn oherwydd diffyg haearn. A gall pridd gynnwys y mwyn hwn, ond po uchaf yw'r pH, y lleiaf hygyrch fydd i'r gwreiddiau, gan ei fod wedi'i rwystro.

Felly, os ydych chi'n mynd i'w gael mewn pot, rhaid i chi ei lenwi ag unrhyw un o'r swbstradau hyn:

 • Swbstrad ar gyfer planhigion asid, fel Flower er enghraifft (gallwch ei brynu yma)
 • Ffibr cnau coco
 • Neu gyda'r cymysgedd canlynol: 70% akadama + 30% kanuma

Dyfrio

Gan ei fod yn blanhigyn asidig, byddai'n ddiwerth ei gael mewn pridd addas pe baem yn ei ddyfrio â dŵr â pH o 7 neu uwch (hynny yw, alcalïaidd), gan y byddai'r dŵr yn codi pH y pridd. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig dyfrhau â dŵr glaw lle bynnag y bo modd, neu fethu hynny ag un sy'n addas i'w fwyta gan bobl. Rhag ofn bod gan ein dŵr tap pH uchel iawn, fe allwn ni asideiddiwch ef os byddwn yn ychwanegu ychydig ddiferion o lemwn neu finegr.

Ond pryd ddylech chi ddyfrio'r rhododendron? Bydd yn dibynnu ar y tywydd, ond os na fydd yn bwrw glaw, Fe'ch cynghorir i'w hydradu bob 3 diwrnod yn yr haf, a phob 6-7 diwrnod weddill y flwyddyn.

Tanysgrifiwr

Wrth iddo gael ei botio, rydym yn argymell ei wrteithio â gwrtaith penodol ar gyfer planhigion asid, fel yr un hon o Fertiberia, neu gyda gwrtaith naturiol fel guano cyn belled â'u bod yn hylif. Yn yr un modd, rhaid dilyn y cyfarwyddiadau defnyddio, gan y bydd hyn yn cyflawni rhododendron iach.

Newid pot

Mae cyfradd twf rhododendron yn araf, ond mae'n bwysig inni gofio ei blannu mewn mwy (rhaid iddo fesur tua 5-7 centimetr yn ehangach ac yn uwch na'r un sydd ganddo) pan ddaw'r gwreiddiau allan o'r tyllau draenio, neu pan fydd wedi bod ynddo ers mwy na 3 neu 4 blynedd. Gwneir hyn ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn, cyn blodeuo.

Tocio

Bydd tocio yn cael ei wneud yn yr hydref er mwyn peidio â pheryglu'r risg o beidio â chynhyrchu blodau y flwyddyn honno. Bydd yn cynnwys:

 • Tynnwch ganghennau marw
 • Torrwch yn ôl ychydig ar y rhai sydd wedi tyfu'n ormodol
 • Rhowch siâp hirgrwn a chryno iddo

Gofal rhododendron yn yr ardd

Mae'n hawdd gofalu am rhododendron yn yr ardd

Mae Rhododendron yn blanhigyn gardd gwych, ond dim ond os yw'n cwrdd â'r amodau mae angen iddo fod yn llwyddiannus. Mewn gwirionedd, mewn lleoedd fel rhanbarth Môr y Canoldir mae'n rhywogaeth anodd iawn, gan fod y pridd fel arfer yn gleiog ac felly mae ganddo pH o 7 neu uwch, ac mae'r dŵr dyfrhau hefyd fel arfer yn alcalïaidd, felly mae'n rhaid defnyddio dŵr potel neu asideiddiwch ef â lemon neu finegr.

Felly, os ydym am ei gael yn yr ardd, rhaid inni wybod:

 • Rhaid i'r ddaear fod yn asid, gyda pH rhwng 4 a 6.
 • Rhaid i'r draen fod yn gyflym; hynny yw, bod yn rhaid iddo fod yn llawr nad yw'n mynd yn ddwrlawn yn hawdd, a phan fydd hi'n bwrw glaw neu'n cael ei ddyfrhau, mae'r dŵr yn cael ei amsugno'n gyflym.
 • Rhaid i'r tywydd fod yn dymherus, gyda hafau mwyn a gaeafau oer. Mae'n gwrthsefyll rhew i lawr i -18ºC, ond nid yw tymheredd uwch na 30ºC yn gweddu iddo, gan ei fod yn arafu ei dyfiant.

Ac wedi dweud hynny, gadewch i ni weld pa ofal sydd gennym i'w roi os yw am fod yn yr ardd:

Lleoliad

Mae'r rhododendron yn blanhigyn sy'n mae'n rhaid ei osod mewn man lle mae llawer o olau, ond heb olau haul uniongyrchol neu, o leiaf, yn ystod oriau canolog y dydd. Os yw'r lle rydych chi'n byw yn yr hafau yn boeth iawn, gyda thymheredd o 30ºC neu fwy a bod nosweithiau trofannol (gyda thymheredd lleiaf o 20ºC), dylech ei roi yn y cysgod.

Dwi fel arfer

Mae rhododendron yn blodeuo yn y gwanwyn

Ein prif gymeriad yn tyfu mewn pridd asidig neu ychydig yn asidig, yn ysgafn, a gyda draeniad da. Pan nad yw'r un yn yr ardd fel hynny, rhaid gwneud twll plannu o leiaf 1 x 1 metr, gorchuddio ei ochrau, ac eithrio'r sylfaen, gyda rhwyll cysgodi, a'i lenwi â phridd ar gyfer planhigion asid neu wydr ffibr cnau coco.

Dyfrio

Bydd dyfrhau'n cael ei wneud â dŵr glaw neu'n addas i'w yfed. Os caiff ei ddyfrhau â dŵr alcalïaidd, hynny yw, gyda pH o 7 neu uwch, ni fydd y planhigyn yn goroesi. Yn ychwanegol, Dylech wybod bod yn rhaid i chi ei ddyfrio fwy neu lai 3 gwaith yr wythnos yn ystod yr haf, ac ychydig yn llai weddill y flwyddyn.

Tanysgrifiwr

Os oes gennym ni yn yr ardd, Argymhellir ei wrteithio â gwrtaith organig powdr neu gronynnog yn y gwanwyn a'r haf.. Er enghraifft, gyda tail cyw iâr neu gyda guano Mae'n rhaid i chi ychwanegu un neu ddau lond llaw - yn dibynnu ar faint y planhigyn - unwaith bob 15 neu 30 diwrnod.

Tocio

Nid oes angen tocio, oni bai bod gennym ddiddordeb mewn ei ffurfio fel coeden neu goeden fach. Yn yr achos hwn, rhaid inni gofio mai llwyn ydyw mewn gwirionedd, a'i fod yn datblygu sawl coesyn. Gallwn ddewis un o'r coesau hyn a chael gwared ar y gweddill, neu eu gadael ond tocio'r canghennau fel ei fod yn y pen draw yn gwpan hirgrwn neu hyd yn oed afreolaidd.

Bydd tocio yn cael ei wneud yn yr hydref, ar ôl blodeuo, gydag offer tocio a ddiheintiwyd yn flaenorol. Dyma ragor o wybodaeth:

Rhododendron
Erthygl gysylltiedig:
Sut mae tocio’r rhododendron?

Gyda'r awgrymiadau hyn, rydyn ni'n gobeithio y gallwch chi gael rhododendron hardd iawn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.