Golchwr pwysau

Mae yna lawer o wasieri pwysau ar y farchnad

Gall fod yn flinedig iawn ac yn cymryd llawer o amser i lanhau arwynebau mawr yn y ffordd hen-ffasiwn. I arbed peth amser heb golli effeithiolrwydd, y golchwr pwysau yw un o'r atebion gorau. Ag ef gallwn lanhau ardaloedd mawr fel terasau, cynteddau, ceir, beiciau, ac ati. mewn amser byr a chyda mwy o gysur na rhwbio popeth â llaw.

Os ydych chi'n chwilio am wasier pwysau i wneud eich bywyd ychydig yn haws, rwy'n argymell eich bod chi'n edrych ar yr erthygl hon. Byddwn yn siarad am y hydro-lanhawyr gorau ar y farchnad, beth yn union ydyn nhw a sut i'w prynu.

? 1 uchaf: Y golchwr pwysau gorau ?

Ymhlith yr holl wasieri pwysau ar y farchnad, rydym am dynnu sylw Kärcher at y model Rheoli Pŵer K 4 hwn ar gyfer ei adolygiadau da gan gwsmeriaid. Mae ganddo gymhwysiad sy'n ein helpu i ddewis y pwysau, er enghraifft, a gyda system rheoli pwysau. Mae gan y golchwr pwysau hwn ddyfais leoli ar gyfer poteli glanedydd sy'n hwyluso ac yn cyflymu cymhwysiad a newid glanedyddion.

Pros

Ymhlith nifer o fuddion y golchwr pwysau hwn mae'r cais "Gardd Gartref". Mae hyn yn rhoi cyngor inni ar, er enghraifft, y pwysau i wneud cais. Mae ganddo hefyd system rheoli pwysau sy'n gwneud glanhau yn hawdd. Yn ogystal, mae ganddo system lanhau "plug n'clean" sy'n gwneud defnyddio a newid glanedyddion yn gyflymach ac yn haws.

Contras

Prif anfantais y cynnyrch hwn yw hynny gall fod ychydig yn ddrud. Mae modelau eraill sydd â nodweddion tebyg ond mwy sylfaenol, y gellir eu haddasu'n well i'n pocedi.

Dewis golchwyr pwysau

Ar wahân i'n 1 uchaf, mae yna lawer o wasieri pwysau eraill ar y farchnad hefyd. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar y chwech gorau.

Kärcher K 2 Golchwr Pwysedd Uchel Cyffredinol 

Dechreuwn trwy siarad am fodel Universal Kärcher K 2. Mae'n golchwr pwysau maint bach, sy'n hwyluso ei drin a'i gludo yn sylweddol. Mae ganddo system cysylltiad cyflym «cyswllt cyflym» a compartment ar gyfer y cebl. Mae storio ategolion yn gyffyrddus iawn yn y golchwr pwysau hwn.

Golchwr Pwysedd Uchel FIXKIT

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Nesaf byddwn yn cyflwyno'r golchwr pwysedd uchel Fixkit. Mae ganddo fodur 1800 wat sy'n gallu darparu pwysau uchaf o 2320 psi, yn ddelfrydol ar gyfer cael gwared ar y baw mwyaf ystyfnig hyd yn oed yn effeithlon ac yn gyflym. Mae'n werth nodi dyluniad y golchwr pwysau hwn hefyd, gan fod gan ei dolenni a'i gynnau chwistrell o ansawdd uchel fywyd gwasanaeth hirach. Diolch i'r ddau nozzles addasadwy sy'n cael eu cynnwys, gallwn ddewis sut rydyn ni am lanhau. Yn ogystal, mae ganddo geblau 9,7 metr o hyd a phibelli 6,2 metr, sy'n ei gwneud hi'n haws glanhau ardaloedd mwy fel deciau, patios, cynteddau a thramwyfeydd. Yn ogystal, gellir defnyddio'r golchwr pwysau hwn hefyd i lanhau dodrefn gardd, ceir, beiciau modur a beiciau.

Kärcher K 3 Golchwr Pwysedd Uchel Rheoli Pwer

Y model golchwr pwysau nesaf yr ydym am dynnu sylw ato yw Rheoli Pwer Kärcher K 3. Mae'n cynnwys cais o'r enw "Home Garden" sy'n cynnig cyngor, fel y pwysau cywir ar gyfer yr wyneb rydyn ni am ei lanhau. Yn ogystal, mae'r golchwr pwysau hwn mae ganddo system rheoli pwysau: Gellir ei reoleiddio trwy gyfrwng llinyn chwistrellu a chyflawnir y rheolaeth trwy sgrin dan arweiniad y gwn. Diolch i'r system hon, mae glanhau yn hawdd iawn. Mae ganddo hefyd danc ar gyfer y glanedydd sy'n hwyluso'r newid a chymhwyso'r un peth.

Cecotec HidroBoost 2400 Golchwr pwysau cartref a char

Rydym yn parhau â model Cartref a Char HidroBoost 2400 o Cecotec. Diolch i'w bwer o 2400 wat mae'n bosibl cael gwared ar y baw mwyaf ystyfnig. Hefyd mae cyflymder glanhau yn cynyddu oherwydd cyfradd llif y golchwr pwysau hwn, sef 480 litr yr awr. Y pwysau uchaf yw 180 bar a Mae ganddo radiws gweithredu o tua 14 metr, gan hwyluso defnydd cyfforddus a rhyddid i symud. Mae dau nozzles wedi'u cynnwys: turbo a chwistrellwr. Yn ogystal, mae gan y golchwr pwysau hwn hidlydd gwrth-amhureddau a sbardun gyda system «Auto Start-Stop», gan gynyddu ei reolaeth a'i ddiogelwch. Mantais arall y cynnyrch hwn yw bod ganddo rîl uwchraddol sydd wedi'i chynllunio i weindio'r pibell wyth metr. Mae'r dolenni a'r olwynion ar y golchwr pwysau hwn yn ei gwneud hi'n hawdd eu trin a'u cludo.

Golchwr Pwysedd MICHELIN MPX25EH

Rydym hefyd eisiau siarad ychydig am MPX25EH Michelin. Uchafswm pwysau'r golchwr pwysau hwn yw 170 bar. Mae'r defnydd pŵer oddeutu 2,5 kw a'r tymheredd bwydo uchaf yw 50 gradd. O ran y llif, mae hyn yn 500 litr yr awr. Oherwydd y nodweddion hyn, mae'r model hwn wedi'i nodi ar gyfer glanhau ceir, beiciau modur, tryciau, faniau ac arwynebau allanol y tŷ. Yn ogystal, mae'r golchwr pwysau hwn Mae ganddo «system stopio llwyr»: Pan fyddwn yn rhyddhau'r lifer, mae'r golchwr pwysau yn cau i ffwrdd, gan arwain at lai o draul a mwy o arbedion ynni. Mae ganddo hefyd gysylltiad cyflym â'r fewnfa ddŵr trwy hidlydd y gellir ei archwilio. Mae hyn yn dal amhureddau, gan hyrwyddo perfformiad perffaith y glanhawr pwysau.

Kärcher K 7 Golchwr Pwysedd Uchel Cartref Rheoli Smart Premiwm

Yn olaf, mae'r model Kärcher hwn yn dal i gael ei amlygu. Mae ganddo fodd hwb sy'n cynhyrchu pŵer ychwanegol, a thrwy hynny helpu i gael gwared ar y baw anoddaf hyd yn oed mewn amser byr. Gellir ei actifadu trwy gymhwyso neu'r gwn dŵr ac ar ben hynny mae'n rhyddhau 15 bar o bwysau. Yn ogystal, mae gan y golchwr pwysau hwn ei ap ei hun sy'n cynnig llawer o fanteision ac yn hwyluso'r defnydd o'r peiriant. Trwyddo gallwn reoli'r pwysau a'r pŵer cywir a chael gafael ar gyngor arbenigol, fel y pwysau a nodir ar gyfer yr wyneb yr ydym am ei lanhau.

Canllaw Prynu Golchwr Pwysau

Cyn prynu golchwr pwysau, rhaid i ni ystyried rhai agweddau megis pŵer, pwysau a llif. Pob un ohonynt maent yn dibynnu ar y defnydd yr ydym yn mynd i'w roi i'r peiriant. Am y rheswm hwn, fe'ch cynghorir i ystyried yn ofalus sut yr ydym yn mynd i ddefnyddio'r golchwr pwysau, oherwydd gall niweidio rhai arwynebau fel ffasadau, terasau neu geir os yw ei bwysau yn rhy uchel. Nesaf byddwn yn siarad am yr agweddau i'w hystyried cyn prynu golchwr pwysau.

Power

Wrth edrych ar bŵer, rhaid inni wybod ei fod yn cael ei fynegi yn W (watiau) a'i fod yn gymharol â phwysau a llif. Yn dibynnu ar yr wyneb yr ydym am ei lanhau, bydd angen golchwr pwysau mwy neu lai pwerus arnom. Dewch i ni weld rhestr fach:

 • Wynebau a waliau: 3000 W.
 • To a gwter: 2000 W.
 • Cerbyd: 1600 W.
 • Beic: 1400 W.
 • Terasau a theils: 1200 W.

Pwysau

Mae hefyd yn bwysig ystyried pwysau. Dyma'r grym y mae'r dŵr yn cael ei ddiarddel ynddo. Mynegir y pwysau yn B (bar). Mae'r baw cronedig yn fwy descaled pan fydd y pwysau yn uwch. Felly, dyma'r bariau a argymhellir yn ôl yr wyneb:

 • Wynebau a waliau: 160 B.
 • To a gwter: 140 B.
 • Cerbyd: 120 B.
 • Beic: 110 B.
 • Terasau a theils: 140 B.

Caudal

Pan fyddwn yn siarad am y llif rydym yn cyfeirio at y litr a ddiarddelir yn ystod amser penodol. Yn achos golchwr pwysau, mynegir llif y dŵr fel rheol mewn L / h (litr yr awr). I fynd yn gyflymach wrth lanhau, rhaid i'r llif fod yn uwch. Dyma'r argymhellion yn dibynnu ar yr wyneb:

 • Wynebau a waliau: 600 L / h
 • To a gwter: 500 L / h
 • Cerbyd: 400 L / h
 • Beic: 360 L / h
 • Terasau a theils: 500 L / h

Ansawdd a phris

Mae ansawdd a phris bob amser yn bwysig iawn wrth wneud penderfyniad prynu. Yn achos golchwyr pwysau, nid y drutaf yw'r gorau i ni bob amser. Rhaid i ni gofio pa fath o arwynebau rydyn ni am eu defnyddio a rhoi sylw i'r pŵer, y pwysau a'r llif sydd eu hangen arnom. Fel y byddech chi'n disgwyl, po fwyaf o bwer sydd gan y modur a chyflymaf y gall y peiriant weithio, y mwyaf drud fydd hi.

Beth yw peiriant golchi pwysau?

Rhaid i ni ystyried pŵer y golchwr pwysau cyn ei brynu

Mae'r golchwr pwysau, a elwir hefyd yn golchwr pwysau, yn beiriant y mae ei swydd i wneud hynny glanhau neu gychwyn mecanyddol gwahanol ddefnyddiau. I wneud hyn, mae'r ddyfais hon yn trosglwyddo'r egni cinetig a gynhyrchir gan yrru i hylif, sydd fel arfer yn doddiant sebonllyd â dŵr neu ddŵr yn unig. Gwneir y trosglwyddiad hwn i gyflymu a gallu cyflawni ei swydd.

Donde comprar

Heddiw mae gennym lawer o opsiynau i brynu golchwr pwysau. Rydyn ni'n mynd i weld y rhai mwyaf rhagorol isod.

Amazon

Mae'r platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon yn cynnig llawer o wahanol fodelau o wasieri pwysau, yn ogystal â nifer sylweddol o ategolion ar eu cyfer. Mae'n opsiwn da i gaffael un o'r peiriannau hyn, fel mae ganddo bolisi llym i amddiffyn prynwyr ac mae cludo nwyddau fel arfer yn eithaf cyflym.

Leroy Merlin

Hefyd mae'r Leroy Merlin yn gwerthu sawl model o wasieri pwysau. Manteision mynd i sefydliad corfforol i brynu un o'r peiriannau hyn yw hynny mae sawl arbenigwr ar gael i'n cynghori a'n helpu.

Ail law

Os yw'r golchwr pwysau yr ydym ei eisiau y tu allan i'r gyllideb, mae gennym bob amser yr opsiwn o chwilio am fodel ail-law. Fodd bynnag, rhaid inni sicrhau ei fod yn gweithio'n dda, oherwydd Nid ydynt fel arfer yn cynnwys gwarantau nac opsiwn i ddychwelyd Yn yr achosion hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.