Canllaw prynu ar gyfer hw modur

Defnyddir yr hw modur i weithio'r pridd yn yr ardd

Er mwyn gallu gweithio pridd gardd yn gyflym ac yn gyffyrddus, yr opsiwn gorau sydd gennym yw prynu hw. Gyda'r peiriant hwn gallwn baratoi'r arwyneb cyfan sydd gennym ar gael mewn amser byr diolch i'w mefus.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar yr hosanau modur gorau ar y farchnad, pa agweddau y dylem eu hystyried a ble i'w prynu.

? Yr hoe modur gorau?

Rydym yn arbennig am dynnu sylw at yr hw modur hwn Greenworks. Mae ganddo led gweithio o 26 centimetr ac mae'n cyrraedd dyfnder o 20 centimetr. Yn fwy na hynny, gyda'r model hwn gallwn weithio'r tir heb allyriadau oherwydd ei fodur trydan a thorri laser. Mae'r llafnau sglodion wedi'u caledu yn arbennig i gynyddu eu heffeithlonrwydd.

Pros

Ymhlith manteision yr hw modur hwn mae ei gysur a'i ddiogelwch mawr diolch i'w arwynebau gafael rwber gwrth-ddirgryniad a'i glo diogelwch. Yn fwy na hynny, mae'r defnydd yn ymarferol iawn gan nad oes angen cebl arno oherwydd y batri 40 folt.

Contras

Cyn prynu'r hw modur hwn mae'n rhaid i chi gofio hynny nid yw'r batri na'r gwefrydd wedi'u cynnwys.

Dewis yr hŵs modur gorau

Ar wahân i'n un gorau, mae yna lawer o fodelau tiller eraill ar y farchnad. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar ddetholiad o'r chwech gorau.

Einhell GC-RT 7530 - Tiller cerdded y tu ôl i drydan, 750 W, 230V

Yn gyntaf oll mae gennym yr hw modur Einhell GC-RT 7530 hwn. Mae gan y model hwn switsh diogelwch dau bwynt a llafn gadarn. Mae'r handlen yn ergonomig ac yn blygadwy. Yn fwy na hynny, Mae ganddo system yn erbyn tynnu cebl. O ran y pŵer, mae hyn yn 750 wat tra bod ei foltedd yn 230 folt.

Tiller Gardd Drydan DELTAFOX

Rydym yn parhau gyda model trydan o Deltafox. Mae'n llenwr gyda modur pwerus 1500 wat a hynny gellir ei addasu i dri lled gweithio: 19, 32.5 a 43.5 centimetr. Yn ogystal, mae ganddo gyfanswm o 24 llafn hoe. Mae'r defnydd o'r peiriant hwn yn hawdd diolch i'r set olwyn addasadwy sy'n caniatáu cludo ac yn cyfyngu ar y dyfnder wrth gloddio. Hefyd mae'r trin yn hawdd ac yn gyffyrddus oherwydd y cysylltiad plygu sydd â'r handlen gario. O ran lefel ddiogelwch yr hw modur hwn, dylid nodi bod ei orchudd wedi'i wneud o ddur cadarn a bod ganddo switsh diogelwch a chlip gwregys ar gyfer lleddfu straen cebl.

IKRA 70300300 IEM1200 llenwr trydan cerdded-drinwr

Hw modur arall na all fod ar goll o'r rhestr hon yw'r un hon o Ikra. Mae'n fodel y mae gan ei fodur bŵer o 1200 wat. Yn ogystal, mae ganddo olwynion cefn ar gyfer cludo hawdd a sbardun brecio gydag uchder y gellir ei addasu. Mae ganddo hefyd amddiffyniad gorlwytho a handlen gafael meddal. O ran y lled gweithio, mae hyn yn cyfateb i 30 centimetr tra bod y dyfnder y mae'n cyrraedd yn 20 centimetr.

Einhell GC-RT 1440 M - Tiller cerdded trydan y tu ôl i 1400W, 220-240V

Rydym yn parhau â model Einhell GC-RT 1440 M. Mae gan y tiller hwn fodur cychwyn cyflym pwerus 1400 wat. Mae ei bwysau yn ysgafn, ac felly'n hwyluso'r gwaith. O ran yr olwynion, mae'r rhain yn blygadwy ac yn addasadwy i'w taldra. Fel hyn mae'n haws eu cludo. Mae ganddo hefyd switsh diogelwch dau bwynt a dyfais gwrth-dynnu ar gyfer y cebl. Mae handlebar y tiller hwn yn ergonomig ac yn blygadwy, sy'n ymarferol iawn o ran storio.

GASOLINE MOTOAZADA 3.5 HP 60CM

Ni allai'r hoe modur gasoline hwn fod ar goll o'n rhestr ychwaith. Mae ganddo led gweithio o 36 i 59 centimetr a gêr. Mae ganddo gyfanswm o chwe mefus rhybedog a'r dyfnder y mae'n ei gyrraedd yn y ddaear yw 26 centimetr. Mae'r tanc tanwydd yn 1,6 litr ac mae ganddo olwynion blaen ar gyfer cludo hawdd. Cyfanswm ei bwysau yw 37 cilo.

HYUNDAI HY-HYTW400, Garden Tiller, du / glas

Yn olaf, mae model HYTW400 o Hyundai yn dal i gael ei amlygu. Mae gan y mefus hyn ddiamedr o 31 centimetr tra y lled gweithio yw 54 centimetr. Yn ogystal, mae ganddo orchudd amddiffyn ar gyfer y mefus. Mae gan y peiriant hwn ddadleoliad o 212cc.

Canllaw prynu ar gyfer hw modur

Fe'ch cynghorir yn gyffredinol i edrych ar rai agweddau cyn prynu hw modur, fel efallai y bydd angen rhywfaint mwy neu lai pwerus arnom.

Maint arwyneb

Y peth pwysicaf wrth brynu hw modur yw gwybod pa un sy'n fwyaf addas i ni yn ôl maint yr arwyneb rydyn ni am weithio arno. Os bydd y berllan yn fawr iawn a bod yn rhaid i ni weithio oriau hir ynddo, rhaid inni edrych am fodel amlbwrpas gydag ystod eang o ategolion a phwer a pherfformiad uchel.

pris

Yn amlwg, mae'r pris yn bendant wrth brynu unrhyw gynnyrch. Yn achos hŵs modur, mae'n beiriant am bris uchel ond hynny maent yn talu ar ei ganfed yn dda. Beth bynnag, os ydym eisiau rhywbeth rhatach, mae gennym yr opsiwn o brynu hw modur ail-law.

Beth yw hw modur?

Mae gan y tiller fefus i weithio ar y tir

Pan fyddwn yn siarad am hw modur rydym yn cyfeirio at beiriant y mae ei injan fel arfer yn cael pedair strôc. Mae wedi'i osod ar siasi ac mae ganddo gardan neu gadwyn a'i nod yw harneisio egni'r modur i wneud i PTO droi. Gallwn atodi amrywiol ategolion iddo a all ein helpu i gyflawni rhai swyddi. Yn y modd hwn, mae'r tiller yn dod yn beiriant amlbwrpas iawn. Fe'i defnyddir yn gyffredinol ar gyfer gwaith garddio.

Beth mae'r hw modur yn ei wneud?

Prif amcan yr hw modur yw paratoi'r llain i'w drin trwy ei fefus. Fe'i defnyddir i gilio lawntiau a gwelyau blodau yn yr ardd lysiau ac yn yr ardd. Mae mefus yn gallu aredig y pridd i ddyfnder uchaf o 30 centimetr, sydd fel arfer yn ddigonol i unigolion. O ran yr arwyneb gwaith, dylai hyn fod rhwng cant a mil o fetrau sgwâr, yn dibynnu ar y model tiller.

Sut mae'r hw modur yn cael ei ddefnyddio?

Er bod trin y peiriant hwn yn eithaf syml, rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio'r dechneg yn iawn er mwyn peidio â blino gormod, yn enwedig yn yr ysgwyddau. Yn gyffredinol mae ganddyn nhw lifer i ddewis cyflymder yr injan. Os yw'r tir yn wastad ac nad oes ganddo lawer o rwystrau, fe'ch cynghorir i ddefnyddio cyflymderau uchel i adael y toriad terfynol yn well. Gellir newid y gêr gyda'r peiriant i ffwrdd neu ar waith yn llawn. Mae gan un o'r dolenni lifer y mae'n rhaid i ni ei wasgu fel bod y tiller yn symud, os na, mae'n aros yn ei unfan.

Yn ogystal, mae ganddo gyfanswm o bedwar lleoliad. Mae un ohonynt yn botwm ymlaen / i ffwrdd. Gallwn hefyd weld yn un o'r llewys y chwyldroadau rydyn ni'n gweithio arnyn nhw, mae hynny fel arfer bob amser yn llawn sbardun. Lleoliad arall sydd gan y peiriannau hyn yw aer yr aer, y mae'n rhaid i ni ei gymhwyso yn ôl tymheredd yr injan. Pan ddechreuwn yr injan, rhaid inni ei dynnu. Yn olaf mae gennym y tap tanwydd, a all fod ar agor neu ar gau.

Dim ond i gludo'r tiller y defnyddir yr olwyn flaen. Cyn ei ddefnyddio, gallwn roi'r olwyn honno o'r neilltu. Gan ein bod yn glir am yr ardal yr ydym am weithio arni a sut i ddefnyddio'r peiriant hwn, gallwn ddechrau'r injan a dechrau'r dasg. Os ydym am i'r tiller aros yn ei unfan, gan falu rhan benodol o'r ddaear, gallwn angori bar metel sydd yng nghefn y peiriant ar y ddaear fel na fydd yn symud.

Donde comprar

Mae'r opsiynau sy'n rhaid i ni brynu hw modur yn niferus. Gallwn ei gaffael ar-lein neu mewn sefydliadau corfforol sy'n arbenigo mewn garddio. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai enghreifftiau.

Amazon

Ar-lein gallwn ddod o hyd i lawer o fodelau o hŵs modur ac ategolion ar blatfform gwerthu Amazon. Mae llwythi fel arfer yn gyflym a dyma'r ffordd fwyaf cyfforddus i wneud y pryniant.

Leroy Merlin

Fel ar gyfer sefydliadau corfforol, mae gennym ni fel enghraifft y Leroy Merlin. Y fantais fawr yn yr achos hwn yw hynny gallwn adael i'n hunain gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol.

Bauhaus

Hefyd mae'r siopau adrannol DIY, fel y Bauhaus, yn cynnig sawl model o hŵns o bob maint a phris. Fel y Leroy Merlin, Mae ganddyn nhw staff arbenigol a fydd yn ein helpu gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennym.

Bricomart

Yn hytrach, dewis bach iawn o'r peiriannau hyn sydd gan y Bricomart ac nid ydynt ar gael bob amser. Mae'n fater o edrych a gofyn am argaeledd.

bricodepot

Sefydliad corfforol arall lle gallwn brynu hosanau modur, ar-lein ac yn gorfforol, yw'r Bricodepot. Maent yn tueddu i fod â mwy o gynhyrchion na'r Bricomart, ond llai na'r Bauhaus.

Ail law

Mae gennym bob amser yr opsiwn i brynu un o'r peiriannau ail law hyn. Efallai ei fod yn rhatach, ond rhaid inni gofio hynny ni fydd gennym unrhyw fath o warant.

I gloi gallwn ddweud bod y modur yn hogi maent yn beiriannau ymarferol iawn i weithio pridd y perllannau, yn enwedig y rhai mwy. Yn dibynnu ar faint yr wyneb, bydd rhai modelau yn well i ni neu eraill. Rwy'n gobeithio fy mod wedi eich helpu gyda'r dewis o'r peiriant hwn ac yn gwybod sut i'w ddefnyddio.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.