Mathau o suddlon

Mewn gardd gallwch gael sawl math o suddlon

Delwedd - Flickr / cultivar413

Mae yna lawer o fathau o suddlon yn y byd, ond rydyn ni wedi hen arfer â gweld yr un rhywogaeth ar werth bron bob amser. Ac er nad yw rhesymau yn ddiangen, nid yn ofer ydyn nhw fel arfer yn hawdd iawn i'w tyfu, mae hefyd yn wir hynny mae yna rai eraill rydyn ni'n meddwl sy'n ddiddorol eu gwybod i gael casgliad braf.

Felly, ar wahân i weld rhai o'r rhai mwyaf cyffredin, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi eraill nad ydyn nhw mor gyffredin. Credwch fi os dywedaf wrthych, weithiau a phryd bynnag y bo hynny'n bosibl, ei bod yn werth mynd i feithrinfa sy'n arbenigo mewn tyfu un math o blanhigyn, nag i un y maent yn gwerthu popeth ynddo, yn enwedig pan ydych chi'n chwilio am amrywiaeth benodol neu cyltifar.

Cactus

O fewn teulu cacti mae 15 genera, fel Mammillaria, Epiphyllum, neu Copiapoa. Daw'r mwyafrif helaeth o America yn wreiddiol, ac mae gan lawer ohonynt gyfradd twf araf a blodau ysblennydd. Dyma ein dewis:

Copiapoa cinerea

Cactws globose yw'r Copiapoa cinerea

Delwedd - Wikimedia / Yastay

La Copiapoa cinerea mae'n cactws globose sy'n endemig i Chile. Yn cyrraedd uchder o hyd at 1 metr, ac mae ganddo gorff gwyrddlas wedi'i orchuddio â math o gwyr gwyn. Yn ogystal, mae ganddo flodau melyn sy'n egino o ben y coesyn, ar yr apex. Mae'n cynnal hyd at -2ºC cyn belled â bod rhew yn achlysurol.

Epiphyllum oxypetalum

Epiphyllum, cactws crog neu ddringo sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / LEONARDO DASILVA

El Epiphyllum oxypetalum Cactws epiffytig sy'n frodorol o America drofannol. Mae'n datblygu coesau hir fwy neu lai hyd at 10 centimetr o hyd a 5 milimetr o drwch. Mae'r blodau yn un o'r cacti mwyaf, sy'n mesur tua 25 centimetr mewn diamedr. Mae'r rhain yn wyn, yn berarogli ac yn anffodus hefyd yn nosol. Mae'n cefnogi rhew achlysurol o hyd at -2ºC.

Eriosyce senilis

Mae Eriosyce senilis yn fath o suddlon

Delwedd - Wikimedia / Marco Wentzel // Eriosyce senilis subsp. coimasensis

El Eriosyce senilis Mae'n gactws sy'n frodorol o Chile, gyda chorff globose wedi'i orchuddio â phigau gwyn hir, tenau sy'n ei amddiffyn. Mae ei uchder tua 15-20 centimetr ar y mwyaf, ac mae ganddo flodau pinc sy'n egino o'r apex. Mae'n cefnogi rhew gwan i lawr i -3ºC yn dda.

Mammillaria spinosissima

Cactws maint canolig globose yw mammillaria spinosissima

Delwedd - Wikimedia / WereSpielChequers

La Mammillaria spinosissima Mae'n gactws eithaf cyffredin, ond dim llai prydferth ar gyfer hynny. Mae'n endemig i Fecsico, a yn cyrraedd 30 centimetr o uchder. Fel y mae ei gyfenw yn nodi, mae drain wedi ei arfogi, ond maen nhw braidd yn feddal. Wrth flodeuo, mae'n cynhyrchu nifer o flodau pinc bach ar yr apex, gan ffurfio coron. Mae'n cynnal rhew ysgafn ac achlysurol o hyd at -2ºC.

Rebutia helosa

Mae Rebutia heliosa yn gactws bach

Delwedd - Wikimedia / Marco Wentzel

La Rebutia helosa mae'n gactws globose sy'n endemig i Bolifia. Mae'n cael ei amddiffyn gan ddrain sy'n tyfu'n llorweddol, gan ei amddiffyn, ac mae'n cynhyrchu blodau oren. Yn tueddu i ffurfio clystyrau o hyd at 40 modfedd neu fwy, felly mae'n rhaid ei dyfu mewn potiau llydan neu yn y ddaear. Yn cefnogi hyd at -3ºC.

Succulents

y planhigion suddlon Nhw yw'r rhai sy'n ddryslyd â chaacti, ond yn wahanol i'r rhain nid oes ganddyn nhw areoles nac, yn aml, drain. Am y rheswm hwn, fe'u dewisir fel arfer gan y rhai sydd, er enghraifft, â phlant ifanc.

Adromischus cristatus

Mae'r Adromischus cristatus yn fath o suddlon

Delwedd - Wikimedia / Dinkum

El Adromischus cristatus Mae'n blanhigyn sy'n frodorol o Dalaith Dwyrain Cape (De Affrica). Mae ganddo uchder o tua 5 centimetr, ac estyniad o hyd at 50 centimetr. Mae'r dail yn wyrdd, gydag ymyl danheddog, ac mae ei flodau'n wyn, siâp tiwb. Nid yw'n cefnogi rhew.

aloe vera

Mae Aloe vera yn suddlon sy'n tyfu'n gyflym

El aloe vera, o'r enw Aloe neu Aloe o Barbados, yn rhywogaeth sy'n frodorol o Arabia. Mae'n ffurfio rhoséd o ddail cigog mwy neu lai trionglog, yn wyrdd eu lliw a hyd at 50 centimetr o hyd. Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau ac maent yn lliw tiwbaidd, melyn. Gan fod ganddo briodweddau meddyginiaethol, mae'n blanhigyn diddorol iawn, iawn. Yn cefnogi hyd at -2ºC.

Crassula amlgafa

Mae'r Crassula multicava yn suddlon bach

Delwedd - Wikimedia / Salicyna

La Crassula amlgafa mae'n blanhigyn sy'n frodorol o Dde Affrica. Nid yw'n tyfu llawer, dim ond tua 30 modfedd o daldra, ond mae'n tueddu i ffurfio grwpiau mawr. Mae'r dail yn wyrdd, ac mae'r blodau, er eu bod yn fach, yn egino mewn nifer fawr o goesyn blodau. Gall y rhywogaeth hon wrthsefyll hyd at -3ºC.

agavoides Echeveria

Gellir cadw agavoides Echeveria mewn pot

Delwedd - Wikimedia / Michael Wolf

La agavoides Echeveria Mae'n blanhigyn y byddwn ni'n ei ddarganfod yn wyllt ym Mecsico. Mae'n tyfu gan ffurfio rhosedau o ddail cigog, lliw gwyrdd glawog a gyda blaen cochlyd. Mae ei flodau yn egino o goesyn blodau, ac maen nhw hefyd yn suddlon, mewn lliw pinc. Yn cyrraedd tua 15 centimetr o led a 5 centimetr o uchder. Mae'n cefnogi'r oerfel, ond nid y rhew.

fasciata haworthia

Mae Haworthia fasciata yn suddlon bach

Delwedd - Flickr / Maja Dumat

Bellach yn cael ei alw'n haworthiopsis fasciata, yn blanhigyn endemig yn Nhalaith Dwyrain Cape (De Affrica). Yn cyrraedd uchder o 15 centimetr, ac mae'n ffurfio rhoséd o ddail trionglog, suddlon, gwyrdd gyda dotiau gwyn ar yr ochr isaf. Mae'n cynhyrchu coesyn blodau hyd at 30 modfedd o daldra, gyda blodau bach gwyn. Yn cefnogi ymhell hyd at -3ºC.

Suddlon eraill ac ati

Er mai cacti a suddlon yw'r suddloniaid quintessential, mae yna rai eraill sydd hefyd wedi esblygu i storio dŵr yn rhai o'u rhannau, boed y gefnffordd neu'r coesyn, neu yn y dail. Am y rheswm hwn, nid oeddwn am orffen yr erthygl hon heb ichi gwrdd â phump ohonynt:

Adenium ordew

Mae rhosyn yr anialwch yn fath o suddlon arboreal

A elwir yn rhosyn anialwch, mae'r planhigyn hwn yn llwyn bytholwyrdd sy'n frodorol o Affrica drofannol ac Arabia. Yn cyrraedd uchder rhwng 1 ac 3 metr, ac mae ganddo ddail gwyrdd a lledr, a blodau tiwbaidd o liw pinc, gwyn neu goch yn dibynnu ar yr amrywiaeth neu'r cyltifar. Nid yw'n hoffi'r oerfel o gwbl, felly mae'n rhaid ei drin y tu mewn yn ystod y gaeaf os yw'r tymheredd yn gostwng o dan 10ºC.

Agave attenuata

Mae'r Agave attenuata yn blanhigyn suddlon

Agave attenuata

Fe'i gelwir yn gwddf alarch neu agave gwanedig, ac mae'n blanhigyn brodorol o Fecsico. Mae'n ffurfio rhosedau o ddail ofate, lliw gwyrddlas, a gyda hyd at 70 centimetr. Gall gyrraedd un metr o uchder, ac mae'n cynhyrchu clwstwr blodau o hyd at 3 metr. unwaith y bydd yn cyrraedd diwedd ei oes. Yn gwrthsefyll rhew oer ac ysgafn, i lawr i -2ºC.

Deuoliaeth Aloe

Mae Aloe dichotoma yn suddlon arboreal

Delwedd - Flickr / Geir K. Edland

Ei enw gwyddonol cyfredol yw Aloidendron dichotomwm. Mae'n a aloe arborescent brodor o Dde Affrica sydd yn cyrraedd uchder o 7-10 metr. Mae ganddo goron ganghennog, ac o'i diwedd mae'n egino rhoséd o ddail trionglog, cigog, gwyrddlas glas. Mae ei flodau'n codi o goesynnau blodau, ac maen nhw'n felyn. Gall y planhigyn wrthsefyll yr oerfel, hyd yn oed ambell i rew i lawr i -2ºC.

Brachychiton rwestris

Mae'r Brachychiton rupestris yn goeden drofannol sy'n gwrthsefyll rhew

Delwedd - Flickr / Wendy Cutler

El Brachychiton rwestris, a elwir yn goeden botel Queensland, yn goeden sy'n frodorol i Queensland (Awstralia). Yn ystod y tymor sych, neu yn y gaeaf os yw'r hinsawdd yn fwyn, mae'n colli ei ddail yn rhannol neu'n llwyr. Mae gan ei gefnffordd siâp nodweddiadol tebyg i botel, gan ei fod yn storio dŵr. Yn cyrraedd uchder o hyd at 20 metr, ac o fy mhrofiad fy hun gallaf ddweud ei fod yn gwrthsefyll rhew i lawr i -4ºC heb broblemau. Mae'n debyg i'r baobab, ond yn llawer mwy gwrthsefyll oerfel. Argymhellir yn gryf.

Eliffantod Yucca

Llwyn mawr yw eliffantod Yucca

Delwedd - Wikimedia / Derek Ramsey // Eliffantod Yucca »Seren Arian» ifanc.

La yucca troed eliffant Mae'n llwyn bytholwyrdd sy'n frodorol o Mesoamerica sy'n cyrraedd 10 metr o uchder. Er bod ei ddail yn gorffen mewn pwynt miniog, mae'n eithaf diniwed. Mae'r dail hyn yn lledr, gwyrdd neu amrywiol, yn dibynnu ar yr amrywiaeth neu'r cyltifar. Mae ei flodau wedi'u grwpio mewn panicles ac maent ar siâp cloch, fel arfer yn wyn mewn lliw ond gallant fod yn hufen. Yn cefnogi hyd at -4ºC.

Pa un o'r mathau hyn o suddlon yr oeddech chi'n eu hoffi fwyaf?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.