Sut i brynu ymlid morgrug

Sut i brynu ymlid morgrug

Gyda dyfodiad tywydd da, mae hefyd yn gyffredin i bryfed ymddangos ac, heb os nac oni bai, un o'r rhai lleiaf y dymunwn yn ein cartref yw morgrug. Am y rheswm hwn, gall ymlid morgrug da osgoi sefyllfaoedd annymunol.

Ydych chi eisiau prynu'r gwrth-morgrugyn gorau ar y farchnad? Ac yn gwybod beth ddylech chi edrych amdano i fod yn effeithiol? Felly dyma'r allweddi. Edrychwch arnyn nhw.

Uchaf 1. Y gwrth-morgrugyn gorau

Pros

 • Gellir ei ddefnyddio gyda phlant ac anifeiliaid anwes.
 • Mae'n gyflym i wneud cais.
 • Yn para hyd at 15 diwrnod.

Contras

 • Gall gynhyrchu adwaith alergaidd.
 • Mae'n cynnwys permethrin, sy'n wenwynig i gathod.
 • Rhai sylwadau nad yw'n gweithio.

Detholiad o gynhyrchion gwrth-morgrug

Yn ogystal â'r uchod, gallwch hefyd ddod o hyd i gynhyrchion gwrth-morgrug eraill y dylech eu hystyried. Ai dyma:

Compo Gwn Gwrth-Morgrug

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Mewn fformat chwistrellu, y cynnyrch hwn Mae'n gweithio nid yn unig i forgrug, ond hefyd ar gyfer chwilod duon, gwiddon, gwenyn meirch, pryfed, llau, chwain, ac ati.

Mae'n rhaid i chi chwistrellu'r cynnyrch ar yr arwynebau lle gwelir pryfed.

KB Nexa Morgrug Gel, 30g

Mae'n gel gweithredu cyfanswm hynny dinistrio'r anthill i gyd. Mae'n gweithio mewn amser byr iawn, a dim ond un diferyn sydd ei angen er mwyn iddo weithio. Gallwch ei ddefnyddio dan do heb unrhyw broblem, ond cofiwch ei fod yn cynnwys benzisothiazolone, sy'n wenwynig iawn i rai organebau.

Trap morgrug, yn ddelfrydol ar gyfer y tu mewn a'r tu allan, datrysiad arloesol

Maint y trap morgrug hwn yw 26 x 12 x 3 centimetr ac mae ganddo a abwyd deniadol i ddenu morgrug i'r trap a'r anthills yn cael eu dileu mewn mater o ddyddiau. Er mwyn ei actifadu, pwyswch y ganolfan.

REPELL Shield Ant Ymlid Chwistrell

Gellir defnyddio'r chwistrell hon y tu mewn a'r tu allan. Mae wedi'i wneud gyda mintys pupur ac olew sinamon ac y mae yn atebiad naturiol fel antiant.

KB Nexa Morgrug Gronynnau

Mae'n doddiant gronynnog, mewn pecyn 500-gram, y gallwch chi ei ddefnyddio y tu allan i'r tŷ. Caled hyd at fis ac mae'n gweithredu'n gyflym.

Canllaw prynu ar gyfer ymlid morgrug

Er bod morgrug yn bygiau bach, yn gryf iawn, ond yn ddi-nod yn y rhan fwyaf o achosion, pan welwn grŵp ohonyn nhw rydyn ni'n mynd yn nerfus oherwydd rydyn ni'n gwybod bod hyn yn awgrymu bod yn ofalus iawn gyda bwyd neu feysydd lle gall y bygiau hyn aros.

I'w hatal rhag mynd i mewn i dai, Mae lladdwyr morgrug yn effeithiol iawn. Ond gyda chymaint ar y farchnad, mae'n anochel meddwl beth yw'r allweddi i gael eich pryniant yn iawn. Ydych chi eisiau gwybod beth ddylech chi roi sylw iddo?

Math

Fel y gwyddoch, antiant yw a cynnyrch sydd wedi'i gynllunio i reoli ymddangosiad morgrug, yn y fath fodd fel y gallwch eu herlid i ffwrdd neu eu hatal rhag dod i mewn i'ch cartref.

Mae gan y cynhyrchion hyn fformatau gwahanol fel:

 • Chwistrell. Mae'n cael ei werthu mewn potel fel pryfleiddiad ond yn canolbwyntio ar y creaduriaid hyn.
 • Y bobl. Fel arfer mewn tiwb cais, lle gallwch chi ei arllwys trwy'r mynedfeydd fel ffenestri, balconïau, ac ati.
 • Llwch. Yn yr achos hwn, mae'n cael ei werthu mewn potel gyda thyllau fel y gallwch chi osod haen o bowdr pan fyddwch chi'n ei hagor yn yr ardaloedd lle mae'r morgrug yn mynd i mewn neu lle maen nhw'n canolbwyntio.
 • Trapiau. Swyddogaeth y trapiau yw gwahodd y morgrug i ddod yn agosach i'w hatal rhag gadael.
 • Abwyd. Yn debyg i'r uchod, gosodir rhywbeth "archwaeth" arnynt fel bod y morgrug yn cyrraedd y lle hwnnw ond wedyn ni allant ddianc mwyach.
 • Glanhawyr lloriau. Mae'n gynnyrch penodol ar gyfer y llawr y gallwch chi sgwrio wyneb eich tŷ ag ef ac mae'r arogl y mae'n ei ryddhau (prin yn ganfyddadwy i bobl) yn eu cadw draw.

Wrth gwrs, cofiwch mai'r gwrth-morgrugyn mwyaf effeithiol sy'n bodoli yw'r un a fydd yn lladd y morgrugyn frenhines a'i larfa.

pris

Nid yw ymlidyddion morgrug yn ddrud, yn enwedig oherwydd eu bod yn ein hamddiffyn rhag y pryfed annymunol hyn. Yn y farchnad gallwch ddod o hyd atebion o 5 ewro. Bydd popeth yn dibynnu ar y math o gyflwyniad sydd ganddynt yn ogystal â maint y cynnyrch.

Fel arfer, am tua 10-15 ewro mae gennych fwy o gynnyrch a all fod yn fwy neu'n llai gwydn (yn dibynnu ar ble rydych chi'n ei gymhwyso).

Beth yw'r abwyd gorau ar gyfer morgrug?

Nid yw'n hawdd dewis yr abwyd morgrug gorau oherwydd, ynddo'i hun, bydd yn dibynnu llawer ar rai ffactorau. Yn gyffredinol, mae yna weithgynhyrchwyr adnabyddus sydd wedi bod yn gwneud abwydau ers amser maith ac sydd, i raddau mwy neu lai, yn effeithiol, ond a ydyn nhw wir yn gweithio i bob morgrug?

Ac a yw hynny, wrth ddewis abwyd, rhaid cymryd y canlynol i ystyriaeth:

 • Y math o forgrugyn. Nid yw un morgrugyn yr un peth ag un arall, ac er y gallwn eu gweld yr un fath, mewn gwirionedd mae yna rywogaethau gwahanol ac efallai bod gan bob un abwyd penodol.
 • Y maint. Yn dibynnu ar faint o broblem sydd gennych (os oes llawer o forgrug neu ychydig) gallwch ddefnyddio abwyd mwy neu lai.
 • effeithiolrwydd. Yn yr ystyr bod yna sylwadau cadarnhaol neu os ydych chi'n gwybod bod y cynnyrch ei hun yn gweithio.

Wedi dweud hynny, mae'n rhaid i'r abwyd morgrug gorau fod yn ddeniadol iddynt, nid yn weledol, ond yn arogli. Fel arfer, mae morgrug yn cael eu denu gan arogl bwyd, er bod melysion hefyd yn rhywbeth sy'n eu denu'n fawr.

Sut i dynnu morgrug o'r tu allan?

Efallai y bydd yn digwydd nad yw'r morgrug yn dod i mewn i'ch tŷ, ond beth sy'n digwydd os ydyn nhw yn yr ardd a phob tro rydych chi'n mynd allan ac eisiau mwynhau eu hunain maen nhw'n ymosod arnoch chi? Neu'n waeth, maen nhw'n ymosod ar eich planhigion.

Ar gyfer hyn, mae yna nifer o feddyginiaethau y gallwch eu defnyddio i ddileu morgrug yn naturiol (Yn enwedig oherwydd os rhowch gynhyrchion gwrth-morgrug o amgylch eich planhigion, potiau, ac ati gallant ddioddef a marw yn y pen draw). A beth yw y rheini?

 • Finegr Mae gwneud chwistrell yn seiliedig ar finegr a dŵr, mewn rhannau cyfartal, yn effeithiol iawn oherwydd bydd yn eu cadw i ffwrdd o'ch gardd. Hefyd, ar y dos y byddwch chi'n ei gymhwyso, ni fydd eich planhigion yn dioddef. Wrth gwrs, pan fydd yr arogl yn diflannu byddant yn dychwelyd.
 • Ymlidyddion naturiol. Megis ffa coffi gyda bicarbonad. Mae'r rhwymedi hwn yn para'n hirach oherwydd ei fod yn "gadarn."
 • Berwi dŵr. Er mwyn ei ddefnyddio, mae angen ichi ddod o hyd i ble mae nyth y morgrug i'w ladd ar unwaith.
 • Garlleg. Gall ei ddefnyddio gyda dŵr fod yn effeithiol iawn, gan ei osod ar ffurf chwistrell neu ger y planhigion.
 • Lemwn. Hydoddiant o lemwn a dŵr gyda chanlyniadau da iawn, oherwydd mae'r asid yn achosi i'r morgrug ddrysu a pheidio â chyrraedd lle maen nhw eisiau.
 • Dŵr â sebon ac olew neem. Mae'r ddau ateb hyn yn hysbys iawn i ladd plâu (nid morgrug yn unig) a byddwch yn amddiffyn eich planhigion ac, yn anuniongyrchol, chi'ch hun.

Ble i brynu?

Sut i brynu ymlid morgrug

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am ymlidwyr morgrug, a ydych chi'n gwybod ble i'w prynu? Rydyn ni'n rhoi rhai opsiynau i chi.

Amazon

Mae Amazon yn un o'r siopau lle gallwch chi ddod o hyd i fwy o amrywiaeth, nid yn unig mewn prisiau, ond hefyd mewn mathau o ymlidwyr morgrug. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus gyda'r prisiau oherwydd gall rhai fod yn ddrytach yn y siop honno na mynd i'r un sy'n eu gwerthu (hynny yw, yn allanol).

groesffordd

Pe baech chi'n mynd i siopau corfforol Carrefour, mae'n debygol y byddai'n costio mwy i chi ddod o hyd i amrywiaeth, ond ar-lein mae yna lawer o opsiynau i ddewis ohonynt.

Leroy Merlin

Yn y siop hon byddwch hefyd yn cael amrywiaeth. Yn amlwg nid oes ganddo gymaint o gynhyrchion â'r ddau flaenorol, ond mae yna wahanol gyflwyniadau o gynhyrchion gwrth-morgrug o safon, ac am brisiau fforddiadwy.

Nawr eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu pa ymlid morgrug sy'n gweddu orau i'ch anghenion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.