Pabell yr ardd

Rhaid i babell yr ardd wrthsefyll pelydrau dŵr a UV

Er bod yr haf yn amser o'r flwyddyn y mae llawer o bobl yn ei fwynhau am ei ddyddiau heulog hyfryd, y traeth, y pwll, y tywydd da, ac ati. mae gwres gormodol ac ymbelydredd cyson o belydrau'r haul yn annifyr a hyd yn oed yn beryglus. Fodd bynnag, os ydym am fwynhau ein gofod awyr agored hyd yn oed ar y dyddiau poethaf, mae pabell ardd yn syniad gwych.

Mae yna lawer o bebyll gardd gyda gwahanol feintiau, edrychiadau a phrisiau. Ond maen nhw i gyd yn cyflawni eu swyddogaeth: Amddiffyn ein hunain rhag yr haul. Os ydych chi eisiau cornel heulog ar eich teras neu ardd, rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen. Byddwn yn trafod y pebyll gardd gorau, beth i'w ystyried a ble i'w prynu.

? Y babell ardd orau?

Y babell ardd orau yn ôl graddfeydd prynwyr yw'r model hwn gan Yuebo. Tra bod y to wedi'i wneud o polyester gwrth-ddŵr, mae'r ffrâm tiwbaidd wedi'i wneud o alwminiwm. Mae adeiladu'r babell hon yn gadarn a'i bywyd defnyddiol yn eithaf hir. Mae ganddo bedair wal ochr, ac mae rhai ohonynt mae gan ddau ffenestri tryloyw.

Pros

Mae sawl mantais i'r babell ardd hon. Mae'r gosodiad yn eithaf syml, felly hefyd ei agor a'i gau. Nid oes angen offer arno a diolch i'r posibilrwydd o'i blygu, mae ei gludo a'i storio yn hawdd iawn. Yn ogystal, mae'n gallu gwrthsefyll gwynt ac yn amddiffyn rhag yr haul a phelydrau uwchfioled.

Contras

Mae'n bosibl bod y babell ardd hon ddim yn ffitio pob poced. Er ei bod yn wir ei fod yn dda iawn am ei bris, mae yna rai symlach eraill sy'n cyflawni'r un swyddogaethau ond am bris mwy fforddiadwy.

Dewis pebyll gardd

Ar wahân i'r babell ardd orau yr ydym wedi sôn amdani uchod, mae llawer mwy o fodelau ar y farchnad. Er mwyn gwneud y dewis yn haws, rydyn ni'n mynd i drafod rhai o'r goreuon.

Pabell Outsunny 3x3x2,45m

Rydyn ni'n dechrau'r rhestr o'r pebyll gardd gorau gyda'r model Outsunny hwn. Mae'n babell sylfaenol y mae ei tho wedi'i wneud o polyester, deunydd sy'n gwrthyrru dŵr. O ran tiwbiau'r strwythur, mae'r rhain wedi'u gwneud o ddur lacr gwyn, yn gadarn ac yn ysgafn. Dylid nodi hynny mae cynulliad y model hwn yn syml iawn ac yn gyflym ac nid oes angen offer arno.

Pabell Hikole 3 × 3 Plygu Gazebo

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Rydym yn parhau gyda'r babell ardd Hikole hon. Fel yr un blaenorol, mae cynulliad yn hawdd ac nid oes angen unrhyw offer arno. Mae'r model hwn 3 x 3 metr a yn cynnig cysgod i ardal o gant metr sgwâr. Y tu mewn i'r babell hon gall fod rhwng chwech a deg o bobl gyda bwrdd. Yn ogystal, mae ganddo dwll awyru yn y rhan uchaf sy'n helpu sefydlogrwydd y babell mewn tywydd gwyntog. Mae'r pecyn hwn hefyd yn cynnwys pedair wal ochr, pedair rhaff, wyth ewin, bag cario a phedwar bag tywod i sefydlogi'r babell ymhellach. Mae'r rhaffau wedi'u cynllunio i ddiogelu'r babell i'r eithaf ac nad yw'n hedfan i ffwrdd mewn gwyntoedd cryfion.

COBIZI Pabell yr ardd 3x3m

Pabell ardd arall i dynnu sylw ati yw'r model Cobizi hwn. Mae hwn yn fodel plygu allan 10 'x 10' a all ffitio rhwng chwech ac wyth o bobl. Mae'r cyfan wedi'i wneud o frethyn gwrth-ddŵr Rhydychen gyda gorchudd arian sy'n amddiffyn rhag pelydrau UV. Yn fwy na hynny, Mae'r holl gyffyrddiadau wedi'u selio â sêm i atal lleithder rhag mynd allan. Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o ddur wedi'i orchuddio â phowdr i atal cyrydiad a rhwd.

Gazebos Pop-Up Goutime

Rydym yn parhau gyda'r babell ardd hon o Goutime. Mae'r model hwn yn hawdd ei ddatblygu a'i gau, yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw fath o weithgaredd awyr agored. Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o ddur sy'n gwrthsefyll cyrydiad. Yn ogystal, mae'r babell hon yn gallu blocio hyd at 90% o belydrau uwchfioled yr haul. O ran y waliau, Gellir eu cydosod a'u dadosod yn hawdd gan ddefnyddio'r caewyr felcro. Mae'r babell ardd hon yn mesur 589,3 centimetr o hyd a 296 centimetr o led. O ran pwynt isaf y model hwn, mae ar uchder o 162,5 centimetr.

Pabell Outsunny 6 × 3 m Plygu mewn Cytundeb

Hefyd mae'r model Outsunny hwn yn haeddu lle ar ein rhestr. O ran cydosod y babell ardd hon, mae ganddo system plygu acordion sy'n hwyluso ac yn cyflymu'r broses hon ac nad oes angen offer arni. Yn ogystal, mae'n cynnwys bag cario. O ran y strwythur, mae'n blygadwy ac mae wedi'i wneud o diwbiau dur lacr cadarn ac ysgafn. Mae'r to wedi'i wneud o frethyn Rhydychen o ansawdd uchel Yn gwrthsefyll dŵr ac mae ganddo orchudd arian sy'n gallu gwrthsefyll tywydd, dŵr a phelydrau UV. Mae mesuriadau'r model hwn fel a ganlyn: 5.91 x 2.97 x 2.56 metr.

Pabell Awyr Agored Outsunny gyda Mosquito Net

Yn olaf mae'n parhau i dynnu sylw at babell ardd arall o Outsunny. Mae'r pyst ochr wedi'u gwneud o ddur lacr du ac wedi'u gorchuddio â phowdr i gynyddu eu gwrthiant i hindreulio a rhwd. Yn fwy na hynny, Mae ganddyn nhw ddyluniad dail hardd sy'n gwneud y cynnyrch hwn yn babell ardd addurniadol iawn. Nodwedd arall i dynnu sylw ati yw bod ganddo doche dwbl gyda gorchudd polyester, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwrthsefyll pelydrau uwchfioled a dŵr. Diolch i'w ddyluniad dwbl, mae awyru a gwrthsefyll gwynt wedi gwella'n sylweddol. Yn ogystal, mae ganddo gyfanswm o wyth twll i ddraenio dŵr glaw. Mae hefyd yn cynnwys rhwyd ​​mosgito. O ran mesuriadau'r babell ardd hon, dyma'r canlynol: 300 x 300 x 265 centimetr (hyd x lled x uchder).

Canllaw prynu pabell ardd

Os ydym am brynu pabell ardd i allu mwynhau dyddiau'r haf heb ofni pelydrau'r haul, Mae yna nifer o agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried. Byddwn yn rhoi sylwadau arnynt isod.

Maint

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni fod yn glir iawn yn ei gylch yw'r maint rydyn ni am i babell yr ardd ei gael. Ar ei gyfer, rhaid inni fesur yr ardal yr ydym am ei gosod ynddi. Mae rhai pebyll o faint i ddarparu cysgod ar gyfer bwrdd bach gyda chadeiriau, tra bod eraill wedi'u cynllunio i ddal byrddau lluosog neu wrthrychau a dodrefn eraill. Mae'r rhain fel arfer yn fawr iawn ac yn fwy cyffredin mewn digwyddiadau a gynhelir yn yr awyr agored, fel priodasau.

deunydd

Hefyd mae'r deunydd y mae'r babell ardd yn cael ei wneud ohono yn bwysig. Dylai nid yn unig wrthyrru pelydrau uwchfioled, ond hefyd fod yn ddiddos rhag ofn y bydd hi'n bwrw glaw. Mae'r deunyddiau hyn yn cynnwys, er enghraifft, polyester. Yn ogystal, rhaid inni sicrhau nad yw'r carp yn cynnwys cydrannau sy'n gallu ocsideiddio, gan y bydd yn agored i wahanol gyfryngau tywydd.

Ansawdd a phris

Mae ansawdd pabell yr ardd yn dibynnu'n bennaf ar y deunydd. Mae'r rhai sy'n fwy gwrthsefyll a chadarn yn tueddu i fod â phris uwch. Yn ogystal, mae ei werth hefyd yn cael ei gynyddu yn ôl ei faint.

Ble i osod pabell ardd?

Mae yna lawer o wahanol fodelau o bebyll gardd

Yn gyffredinol, rhoddir pebyll gardd fel arfer i orchuddio'r bwrdd awyr agored neu'r gornel ymlacio, fel arfer gyda soffa. Fodd bynnag, gallwn hefyd ddod o hyd i bebyll ar derasau neu doeau heb eu gorchuddio. Maent yn opsiwn da i'n hamddiffyn rhag yr haul mewn unrhyw ardal awyr agored. Defnydd arall a roddir iddynt yn aml yw wrth ddathlu digwyddiad awyr agored, fel penblwyddi neu briodasau. Yn yr achosion hyn maent fel arfer yn gorchuddio'r byrddau a / neu'r lloriau dawnsio er mwyn amddiffyn y gwesteion rhag yr haul a glaw posibl.

Donde comprar

Ar hyn o bryd mae yna amrywiaeth fawr o opsiynau wrth brynu unrhyw gynnyrch. Gallwn brynu pabell ardd ar-lein ac mewn sefydliad corfforol. Nesaf byddwn yn siarad am rai posibiliadau sydd gennym.

Amazon

Ni all y platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon fod ar goll o'r rhestr hon. Mae hyn yn cynnig ystod eang o wahanol fodelau i ni o bebyll gardd a mwy o ategolion a dodrefn awyr agored. Trwy gysur ein cartref gallwn gaffael popeth sydd ei angen arnom mewn un clic yn unig.

Leroy Merlin

Fel ar gyfer sefydliadau corfforol sy'n cynnig pebyll gardd, mae'r Leroy Merlin yn un ohonynt. Maent fel arfer yn eu harddangos yn eu warysau, a all ein helpu i wneud hynny cael gwell syniad o'i faint a sut y gallai edrych yn ein gardd neu ar y teras. Yn ogystal, gall eu gweld ynghyd â dodrefn ac addurniadau eraill ein hysbrydoli a rhoi syniadau inni wella ein hamgylchedd awyr agored.

Ail law

Dewis arall sydd gennym yw prynu pabell ardd ail-law. Maent fel arfer yn rhatach ond gallant fod â rhywfaint o ddiffyg neu gael ein torri, felly mae'n rhaid i ni edrych yn dda arnyn nhw cyn prynu.

Gall pabell ardd fod datrysiad effeithiol a chymharol rhad os ydym am gael ein hamddiffyn rhag pelydrau'r haul yn ein gofod allanol. Diolch iddo gallwn fwynhau prydau bwyd hardd yn yr awyr agored neu ddathlu partïon mawr fel priodasau neu ben-blwyddi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.