Pryd ydych chi'n tocio llygad y dydd?

Mae angen tocio llygad y dydd

Mae yna lawer o blanhigion y mae angen eu tocio'n rheolaidd. Mae'r dasg hon yn bwysig iawn i ofalu amdanynt a'u cadw'n iach a hardd. Mae ei angen ar y margaritas enwog hefyd, mewn gwirionedd mae yna wahanol dechnegau y gallwn eu defnyddio. Fodd bynnag, y peth pwysicaf yw gwybod pryd wyt ti'n tocio llygad y dydd

Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio beth yw'r amser gorau i docio'r blodau hardd hyn a beth yw'r technegau amrywiol i gyflawni'r dasg hon. Cofiwch mai gofal planhigion da yw'r allwedd i wneud iddynt edrych yn ysblennydd.

Pryd dylid tocio llygad y dydd?

Tociwch llygad y dydd ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn.

Gwybod pryd i docio Margaritas, Gallaf ddweud wrthych ymlaen llaw ei fod yn cael ei wneud yn gyffredinol cyn i'r llysieuyn hwn adennill ei weithgaredd, hynny yw, pan nad oes unrhyw risg o rew mwyach. Felly, rhaid cyflawni'r dasg hon yn gynnar yn y gwanwyn neu ddiwedd y gaeaf. Fodd bynnag, os ydym yn byw yn rhywle lle nad yw'r gaeafau'n oer iawn, gallwn hefyd ystyried tocio llygad y dydd yn yr hydref.

Ond pam mai trawsnewid o'r gaeaf i'r gwanwyn yw'r amser gorau o'r flwyddyn? Mae'r ateb yn syml iawn: Mae'r planhigion yn colli llai o saets yn y cyfnod hwn. Yn ogystal, gan ei fod yn gyfnod o dwf iddynt, mae'r clwyfau rydyn ni'n eu hachosi gyda'r toriadau yn gwella'n gyflymach.

Fel ar gyfer tocio cynnal a chadw, mae hyn gellir ei wneud ar unrhyw adeg. Mae fel arfer yn digwydd pan fydd y sugnwyr cyntaf yn ymddangos, sef y brigau hynny sy'n egino rhwng y canghennau a'r prif goesyn. Mae'n well eu torri pan fyddant yn mesur tua phum centimetr.

Pan fyddwn yn gwybod ei bod yn bryd tocio ein llygad y dydd, rhaid inni gael siswrn garddio yn barod. Mae'n bwysig iawn ein bod yn eu diheintio ag alcohol yn gyntaf, i atal lledaeniad ffwng rhwng planhigion. Yn ogystal, fe'ch cynghorir i ddefnyddio menig i gael mwy o amddiffyniad.

Tociwch llygad y dydd yn yr haf

O ran tocio llygad y dydd, dylid nodi hynny mae yna wahanol fathau o docio, mae pob un wedi'i gynllunio at ddiben gwahanol. Fel y soniwyd uchod, dylid tocio llygad y dydd ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn. Fodd bynnag, gallwn docio'r blodau hyn yn yr haf, at ddibenion cynnal a chadw.

Mae tocio cynnal a chadw, neu docio glanhau, yn anelu at gadewch ychydig o le yn y llysieuyn i ganghennau newydd, iachus i dyfu. I wneud hyn mae'n rhaid i chi gael gwared ar yr holl blunts, dail a blodau gwywo, afiach neu farw. Er ei bod yn wir y gallwn wneud y tocio hwn trwy gydol y flwyddyn, yn yr haf mae'n cael ei wneud yn aml iawn.

Y cam cyntaf i gyflawni'r dasg hon yw tynnu sugnwyr. Mae'r rhain bob amser yn ymddangos rhwng y prif goesyn a'r dail cyntaf. Ar ôl eu lleoli, byddwn yn eu torri'n ofalus er mwyn peidio â niweidio'r planhigyn yn fwy na'r angen. Po agosaf at y coesyn, gorau oll. Y ddelfryd fyddai tynnu'r brigau hyn pan nad ydynt yn cyrraedd pum centimetr o hyd, ond nid oes dim yn digwydd os ydynt ychydig yn uwch na nhw. Wrth wneud y toriad, mae'n well ei wneud yn groeslinol. Fel hyn mae'r dŵr yn llifo drosto ac nid yw'n aros yn y clwyf, a allai achosi iddo bydru.

Unwaith y byddwn wedi torri'r sugnwyr, cyffwrdd cael gwared ar yr holl eitemau diangen y gallwn ddod o hyd iddo mewn llygad y dydd: dail a choesynnau sâl neu sych, blodau gwywedig, ysgewyll sydd wedi dod allan o'r gwreiddyn, ac ati. Nid yn unig y maent yn ddrwg yn esthetig, ond maent yn defnyddio egni o'r planhigyn.

Tociwch llygad y dydd yn y gaeaf

Yn hwyr yn y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn mae tocio llygad y dydd fel arfer yn cael ei wneud. Ar yr adeg hon gallwn gymhwyso dau fath o docio: O flodeuo neu adnewyddiad. Bydd ein dewis yn dibynnu ar yr hyn yr ydym am ei gyflawni.

Gwneir y cyntaf unwaith y flwyddyn a'i amcan yw cynyddu blodau llygad y dydd, felly ei enw. Ond sut mae tocio blodeuol yn cael ei wneud? Gadewch i ni ei drafod gam wrth gam:

 1. Torrwch y canghennau sydd wedi rhoi blodau: Tociwch y canghennau sydd wedi blodeuo yn unig, felly bydd y planhigyn yn diffodd egin newydd. Mae'n well torri uwchben yr ail gwlwm o'r ddaear.
 2. Torrwch y canghennau crisgroes a chrebachlyd: Fel yn yr achos blaenorol, torrwch ddau gwlwm o'r ddaear.

Dylid nodi hynny ni ddylid torri coesau nad ydynt wedi blodeuo, Felly byddant y flwyddyn nesaf. Oes, gallwn dorri'r rhai sy'n hirach na'r lleill, i roi cyffyrddiad mwy cytûn i'r planhigyn.

sut i docio llygad y dydd
Erthygl gysylltiedig:
Sut i docio llygad y dydd?

Nod tocio adfywio, a elwir hefyd yn docio adnewyddu, yw dileu'r holl rannau hynny o'r llysieuyn sydd wedi'u difrodi neu'n sych. Mae hyn yn glanhau'r planhigyn a gall egin newydd dyfu. Dylid gwneud hyn ychydig cyn y tymor blodeuo. Mae dwy dechneg wahanol i'w chyflawni:

 1. Tocio adfywio llym: Mae'r planhigyn cyfan yn cael ei dorri ar lefel y ddaear. Dim ond os yw'r planhigyn dan sylw yn ddigon cryf i'w gynnal y dylid ei wneud. Mae'n rhaid i chi ei ddyfrio a'i dalu yn nes ymlaen.
 2. Tocio adfywio cynyddol: Torrwch 50% o'r canghennau'n fflysio gyda'r mewnosodiad. O'r 50% arall sy'n weddill ar y planhigyn, rhaid torri hanner ei hyd fwy neu lai.

Pam mae'n bwysig tocio llygad y dydd?

Mae tocio llygad y dydd yn eu helpu i ddatblygu'n iawn

Nawr ein bod yn gwybod pryd i docio llygad y dydd, gadewch i ni dynnu sylw at bwysigrwydd y dasg hon. Nid yw hyn yn cael ei wneud at ddibenion esthetig yn unig, ond i helpu'r planhigyn i ddatblygu. Yn y modd hwn rydym yn llwyddo i ailgyfeirio eu hynni a helpu atal penodol patholegau planhigion. Yn ddyledus, mae datblygiad y planhigyn a'i ymddangosiad yn gwella'n fawr. Mae tocio llygad y dydd yn cael ei wneud i gyflawni'r amcanion canlynol:

 • Gwella awyru a goleuo'r planhigyn.
 • Hyrwyddo eu twf.
 • Dileu elfennau difrodi, sych neu farw sy'n defnyddio ynni ac a all fod yn ffynhonnell clefydau a pharasitiaid.

Fel y gwelwch, mae tocio planhigion o'r pwys mwyaf ar gyfer eu datblygiad cywir. Rhaid inni dalu sylw manwl i wybod pa fath o docio sydd ei angen ar y planhigyn, oherwydd os byddwn yn ei wneud yn anghywir gall gael canlyniadau negyddol iawn. O leiaf nawr rydyn ni'n gwybod pryd mae llygad y dydd yn cael ei docio!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.