Y peiriant torri gwair marchogaeth gorau

Oes gennych chi lawnt fawr iawn? Neu broblem yn y cefn a / neu'r coesau? Neu a ydych chi'n syml yn chwilio am gysur o ran gofalu am eich carped gwyrdd gwerthfawr? Os ydych wedi ateb ydw i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna mae angen cerbyd arnoch sydd wedi'i ddylunio at y diben hwnnw. A. tractor lawnt.

Ond pan fyddwch chi'n dechrau ymchwilio, rydych chi'n gweld bod yna lawer o fathau a phrisiau gwahanol, sut ydych chi'n gwybod pa un yw'r gorau? Byddwn yn eich helpu. Cymerwch gip ar y modelau gorau.

Ein hargymhelliad ar gyfer y peiriant torri gwair marchogaeth gorau

Nid yw'n hawdd dewis peiriant torri gwair marchogaeth. Nid yn unig y mae sawl math, ond mae'n rhaid i chi ystyried y pris hefyd. Am y rheswm hwn, rydym yn cynghori edrych am gynhyrchion o frandiau cydnabyddedig, fel yr un o'n dewis:

Mantais

 • Gwneir iddo weithio'n effeithlon mewn gerddi canolig-mawr hyd at 5000 metr sgwâr, er ei fod hefyd yn ardderchog ar gyfer lawntiau bach.
 • Ei led torri yw 77cm, ac mae modd addasu ei uchder o 38 i 102mm, sy'n eich galluogi i weithio ardaloedd mawr mewn amser byr.
 • Mae gan y modur bŵer o 6,3kW, sy'n sicrhau perfformiad da.
 • Mae ganddo danc casglu gwair 200 litr, digon fel nad oes rhaid i chi fod yn rhy ymwybodol ohono a gallwch chi weithio'n gartrefol, gan fod ganddo hefyd ddangosydd casglwr llawn.
 • Mae cyflymder a chyfeiriad yn cael eu rheoli gan bedalau troed fel bod gennych fwy o reolaeth dros y peiriant torri gwair marchogaeth.
 • Mae ganddo gysylltiad â phibell ddŵr.

Anfanteision

 • Gall gallu'r sosban lwch droi allan i fod yn gyfyngedig pan nad ydych wedi torri'ch lawnt ers amser maith.
 • Gall y pris fod yn uchel os oes gennych lawnt fach, gan ystyried bod modelau rhatach ar gyfer y math hwnnw o ardd.

Beth yw'r peiriant torri gwair marchogaeth gorau?

Peiriant torri gwair reidio MTD...
 • Yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd o 4.000 m2 - lled torri: 96 cm
 • Injan: mtd, e-gychwyn, 382cc; pŵer: 8.0 kw./- min-1
 • Trosglwyddo: Transmatic 6 cyflymder.
Peiriant torri gwair ...
3 Barn
Peiriant torri gwair ...
 • Injan: mtd, e-gychwyn, 382 cc
 • Yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd o 2 m500
 • Pwer: 8.0 kw./2.400 min-1
Gwerthu
Peiriant torri gwair ...
5 Barn
Peiriant torri gwair ...
 • Yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd 3.000 m2
 • Injan: MTD, E-starter, 382 cc
 • Pwer: 8.6 kw./3.000 min-1
Peiriant torri gwair F&FSH...
 • Un peiriant at ddibenion lluosog: Mae gan y cynnyrch olwyn chwynnu, olwyn rwygo a pheiriant torri lawnt, y gallwch ei ddewis yn unol â'ch anghenion, a gellir cyfuno amrywiaeth o bennau gwaith yn rhydd i ddatrys eich problemau amrywiol yn hawdd.
 • Peiriant rhagorol: pŵer cryf, perfformiad sefydlog, cyfradd fethiant isel, defnydd darbodus o danwydd, tymheredd uchel parhaus heb ddiffodd.
 • Rholeri trwchus: wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, gyda gwead gwrthiannol a bywyd gwasanaeth hir
Minirider MTD 60 SDE -...
 • 60 SDE 60 cm gollwng ochr wedi'i dorri ar beiriant torri lawnt. Wedi'i bweru gan injan cychwyn trydan MTD 196cc.
 • Gollyngiad ochr yn unig, ddim yn gallu casglu perlysiau. Yn addas ar gyfer lawntiau a mannau glaswelltog garw.
 • Fe'i cyflwynir wedi'i gydosod yn llawn ac yn barod i'w ddefnyddio, gan gynnwys arolygiad cyn cludo. Rhannau sbâr a sbâr ar ôl gwerthu.

Marchog Trattorino Tagliaerba AMA ARR62L

Os yw'ch lawnt mewn ardal fawr iawn, tua 2500 metr sgwâr, ond nad ydych chi am wario llawer o arian ar dractor, mae'r Rider Trattorino Tagliaerba yn opsiwn da i chi. Mae'n gweithio gydag injan sydd â phwer o 196cc, ac mae ganddo lafn 62cm, gydag uchder addasadwy o 30 i 90mm.

Gall y bag casglu glaswellt ddal hyd at 130 litr o laswellt wedi'i dorri. A chyfanswm ei bwysau yw 125kg.

Cadét Cub LR1NR76

Gyda'r tractor lawnt hwn byddwch chi'n mwynhau gofalu am eich carped gwyrdd fel erioed o'r blaen. Fe'i cynlluniwyd i weithio mewn ardaloedd o 2500 metr sgwâr, ac mae'n gwneud hynny mewn ffordd a fydd yn gyffyrddus iawn i chi gan fod ganddo led torri o 76cm ac uchder y gellir ei addasu o 38 i 95mm.

Mae gan y tanc gynhwysedd o 200 litr, a chyfanswm ei bwysau yw 145kg.

Ystâd Stiga 2084

Rhaid i'r peiriant torri gwair marchogaeth fod yn gyffyrddus a gweithio'n iawn. A dyna'n union sydd gan y model hwn o frand Stiga. Gyda lled torri o 84 ac uchder y gellir ei addasu o 25 i 80mm, mae'n sicr o fod yn awel i gael y glaswellt rydych chi'n breuddwydio amdano.

Mae gan ei fag gapasiti o 200 litr, ac mae'n pwyso 172kg.

Minirider Clyfar MTD 60

Mae tractorau lawnt MTD Smart Minirider ar gyfer y rhai sydd eisiau teclyn mwy neu lai cryno ond sy'n perfformio ar ei orau mewn gerddi canolig bach. Mae'r lled torri yn 60cm, ac mae modd addasu ei uchder o 38 i 95cm.

Mae ganddo danc casglu glaswellt 150 litr ac mae'n pwyso 152kg.

Tractor XC140 - 98H Texas A / S.

Mae gan y tractor XC140 ddyluniad cain a chryno iawn, sy'n berffaith ar gyfer arwynebau gweithio o tua 2500 metr sgwâr. Gyda lled torri o 98cm ac uchder y gellir ei addasu o 30 i 90mm, bydd eich lawnt yn barod mewn dim o dro.

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae ganddo fag sydd â chynhwysedd o 200 litr. Ac mae'n pwyso cyfanswm o 165kg.

Husqvarna TS138

Mae'r peiriant torri gwair Husqvarna TS 138 yn beiriant torri gwair pwerus ac effeithlon wrth weithio ar ardaloedd mawr iawn o tua 3000 metr sgwâr. Mae ganddo led torri o 97cm, ac uchder addasadwy rhwng 38 i 102mm.

Gall ei danc ddal hyd at 200 litr o laswellt wedi'i dorri, a'i bwysau yw 175kg.

Canllaw Prynu Tractor Lawnt

Canllaw Prynu a Chymharu Tractor Lawnt

Rydym wedi gweld sawl model diddorol iawn ac rydym wedi dweud wrthych beth yw ein hargymhelliad, ond os oes gennych amheuon o hyd, dyma ychydig o awgrymiadau i'w gwneud hi'n haws i chi ddewis tractor lawnt:

Maint yr ardd

Os oes gennych lawnt fach, mae'n well chwilio am dractor sy'n gweithio'n dda ar arwynebau llai, oherwydd fel arall byddech chi'n gwario arian ar dractor sy'n mynd i fod â nodweddion na fydd mor ddefnyddiol ag y dylen nhw fod. Gyda llaw, mae hefyd yn ffordd i arbed ychydig.

Torri lled ac uchder

Gwneir peiriannau torri gwair lawnt i berfformio mewn gerddi sydd ag arwynebedd o leiaf 1000 metr sgwâr, felly mae lled y toriad fel arfer yn fawr, tua 60-80cm felly does dim rhaid i chi dreulio gormod o amser yn cynnal eich carped gwyrdd. O ran yr uchder, rhaid ei addasu ar sawl lefel, oherwydd fel hyn gallwch gael y glaswellt ar yr uchder rydych chi ei eisiau.

Capasiti tanc casglwr glaswellt

Po fwyaf yw'ch gardd, y mwyaf o gapasiti ddylai fod gan y bag casglu glaswellt. Er enghraifft, os oes gennych arwynebedd o 2000 metr sgwâr, rhaid iddo allu cynnwys o leiaf 200 litr o laswellt wedi'i dorri. Os na, bydd yn llenwi'n gyflym a bydd angen i chi ei wagio'n aml.

Pwer injan

Mae'n amlwg po uchaf yw pŵer yr injan, yr uchaf yw ei berfformiad. Ond ... rhaid i chi gofio y bydd yn defnyddio mwy o danwydd ac yn debygol o wneud mwy o sŵn nag un llai pwerus oni bai bod ganddo ddistawrwydd. Felly os oes gennych ardd fach er enghraifft a'ch bod yn mynd i'w defnyddio'n aml, rydym yn argymell tractor â phwer eithaf isel, tua 4-5kW gan nad oes angen mwy arnoch gan ei fod bob amser yn cael ei gadw'n isel.

cyllideb

Efallai mai'r gyllideb sydd ar gael yw'r peth pwysicaf i'w ystyried. P'un a yw'n gyfyngedig ai peidio, chwiliwch, cymharwch fodelau a phrisiau, a pheidiwch ag oedi cyn gofyn i'r gwerthwr am unrhyw gwestiynau a allai godi. Os oes gennych chi'r posibilrwydd hefyd i ddarllen barn prynwyr eraill, gorau oll, oherwydd fel hyn does bosib na fydd unrhyw broblemau'n codi gyda'r pryniant.

Beth yw cynnal a chadw'r peiriant torri gwair marchogaeth?

Cynnal a chadw'r tractorau lawnt gorau

Mae angen peth amser i gadw peiriant torri gwair marchogaeth, gan fod sawl peth i roi sylw iddynt:

Glanhau cyffredinol

Rhaid ei lanhau ar ôl pob defnydd gyda chwythwr dail er enghraifft, fel hyn gallwch chi gael gwared ar yr holl ddail sy'n weddill, glaswellt, ac ati. y gallai fod wedi aros.

Ni ddylid defnyddio pibell ddŵr dan bwysau mewn unrhyw achos, gan y byddai'n niweidio'r injan os nad yw'n cael ei gwarchod, a'r system drosglwyddo.

System presenoldeb gweithredwr

Mae'n system sy'n gwneud i'r injan a'r cydiwr weithio dim ond pan fyddwch chi'n eistedd i lawr. Mae'n ddefnyddiol iawn, gan fod yr injan hon yn cychwyn dim ond pan fyddwch chi yn y cerbyd.

Os na fydd yn gweithio yn y ffordd gywir, mae'n rhaid i chi fynd ag ef i gael ei wirio.

Batri

Rhaid newid y batri yn rheolaidd gan ei fod yn rhedeg yn isel. Gwneir hyn fel arfer trwy dynnu sgriw sydd wedi'i lleoli ar un o'r teiars blaen, tynnu'r llawes amddiffynnol allan i'w dinoethi, ac yna defnyddio wrench i dynnu'r cebl o'r batri mwy.

Bydd sut a phryd i wneud hynny yn cael ei egluro'n fanylach yn eich llawlyfr tractor.

Cambio de aceite

Rhaid newid yr olew bob X awr o ddefnydd (Nodir y rhif hwnnw yn y llawlyfr, peidiwch â phoeni 😉). Gwneir hyn oherwydd os yw'n fudr, nid yw'r injan yn gweithio'n dda. I wneud hyn, yr hyn sy'n cael ei wneud yw agor ceg yr allfa olew - mae fel arfer ar yr ochr - a gosod cynhwysydd ychydig islaw i'w gasglu ar unwaith. Arhoswch i bopeth ddod allan, ac yna rhowch y cap yn ôl.

Yn olaf, llenwch y tanc eto.

Llafnau

Llafnau mae'n rhaid i chi eu hogi o bryd i'w gilydd, a hyd yn oed eu newid os ydyn nhw wedi gwisgo'n fawr. Gwisgwch fenig addas sy'n eich amddiffyn yn dda a defnyddiwch ffeil neu olwyn malu, neu ewch â nhw i safle arbenigol fel y gallant ofalu am eu hogi.

Brêc

Efallai ei fod yn un o'r rhannau mwyaf angenrheidiol ac y mae'n rhaid rhoi mwy o bwys iddo. Mae'r brêc yn bwysig iawn ei fod yn gweithio'n dda. Felly, dewch â'r peiriant torri gwair marchogaeth i arwyneb gwastad, sych, gwasgwch y brêc yr holl ffordd i lawr, ac yna gosodwch y brêc parcio gyda'r gêr mecanyddol a thyniant yn niwtral.

Os byddwch chi'n gwneud yr olwynion cefn yn troi pan fyddwch chi'n gwneud hyn, rhaid i chi gymryd ei fod yn cael ei wirio.

Lefelwch y tractor

Mae'n bwysig iawn bod mae'r pedair olwyn wedi'u halinio'n iawn ac wedi'u chwyddo'n iawn. Mae gweithrediad cywir y cerbyd ac, yn anad dim, eich diogelwch yn dibynnu arno.

storio

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio, dylech ei storio mewn man sydd wedi'i amddiffyn rhag haul uniongyrchol, ac yn sych. Ei wneud pan fydd yr injan yn oeri, gan osgoi problemau.

Ble i brynu'r tractorau lawnt gorau?

Ble i brynu peiriannau torri gwair lawnt

Os ydych chi eisiau prynu tractor lawnt gallwch chi ei wneud yn unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Yn Amazon gallwn ddod o hyd i, yn llythrennol, popeth ... neu bron. Mae ei gatalog tractor lawnt yn eang iawn, cymaint fel ein bod ni'n dod o hyd i fodelau o 1000 i fwy na 10 ewro. Mae sawl mantais i brynu yma, megis y posibilrwydd o ddarllen barn prynwyr eraill cyn talu am y cynnyrch, neu ar ôl gwneud y taliad, dim ond ychydig ddyddiau y mae'n rhaid i chi aros i'w dderbyn gartref.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin maent yn gwerthu amrywiaeth eang o fodelau am brisiau sy'n eithaf da (tua 1500 ewro). Ni all prynwyr adael adborth, ond gan eu bod yn gwerthu brandiau adnabyddus, fel McCulloch neu MTD, rydych chi'n sicrhau y byddwch chi'n derbyn cynnyrch o ansawdd uchel.

Wallapop

Mae Wallapop yn safle (a chais am ddyfeisiau symudol) a ddefnyddir i werthu a phrynu cynhyrchion ail-law yn bennaf. Fe'ch cynghorir i edrych pan fyddwch am brynu tractor lawnt, gan eu bod o ansawdd am bris isel iawn. Wrth gwrs, peidiwch ag oedi cyn gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i'r prynwr, a hyd yn oed gofyn am fwy o luniau os ydych chi'n meddwl ei fod yn angenrheidiol.

Gobeithio eich bod wedi gallu dod o hyd i'r peiriant torri gwair marchogaeth yr oeddech yn chwilio amdano 🙂.

Cofiwch, os nad ydych wedi'ch argyhoeddi, efallai y bydd angen math arall o beiriant torri gwair arnoch chi, fel y rhai rydyn ni'n eu hargymell isod:

Os ydych chi'n gwybod heb wybod pa un o'r opsiynau hyn yw'r gorau, cofiwch fod gennym ni un cymhariaeth o'r peiriannau torri lawnt gorau.

? Beth yw pwrpas peiriant torri gwair marchogaeth?

Gwahaniaeth tractor lawnt mewn perthynas ag eraill yw cysur torri gwair. Am dir helaeth, a heb roi problemau yn ôl.

? Beth yw'r brandiau tractor lawnt gorau?

Bydd gennych MTD, Husqvarna, Mcculloch, ymhlith llawer o rai eraill. Rydym yn argymell eich bod chi'n gweld lle mae pob un yn twyllo ac yn sefyll allan.

? Beth yw pris peiriant torri gwair marchogaeth?

Rhwng € 1.000-2.500. Mae eu prisiau'n ddrytach na mathau eraill o beiriant torri gwair oherwydd y nifer fawr o gyfleusterau maen nhw'n eu cynnig i chi dorri'ch lawnt.

? Beth yw cynnal a chadw peiriant torri gwair marchogaeth?

Mae'n rhaid i chi ei lanhau bob tro rydych chi'n ei ddefnyddio, yn ogystal â gwirio ei batri, olew, lefelu a llafnau, fel eu bod bob amser yn effeithiol.