Y peiriant torri lawnt â llaw gorau

Os oes gennych laswellt yn eich gardd, siawns nad ydych eisoes wedi ei fwynhau ar achlysuron dirifedi, ac mae'n bleser gallu gorwedd ar y carped gwyrdd godidog hwn, neu ddathlu, er enghraifft, pen-blwydd o dan gysgod coeden. Ond os na fyddwch chi'n gofalu am y glaswellt bydd yn tyfu ac yn tyfu, gan ddod yn beth rydyn ni'n garddwyr amatur weithiau'n ei alw'n "jyngl", gan wneud yr hyn o'r blaen yn edrych yn hyfryd, nawr mae'n mynd yn wyllt, gan golli'r cytgord a oedd ganddo ar un adeg.

Beth i'w wneud i adfer trefn? Wel, mae'n syml iawn: mynnwch offeryn sy'n torri'r gwair. Os ydych chi am fynd yn hawdd, os nad ydych chi eisiau buddsoddi gormod o amser yn ei gynnal a chadw a / neu os ydych chi'n chwilio am un sy'n economaidd, yr ateb perffaith i chi yw'r peiriant torri lawnt â llaw.

Ein hargymhelliad ar gyfer y peiriant torri gwair cerdded gorau y tu ôl

Pe bai'n rhaid i ni ddewis un, ni fyddem yn meddwl llawer amdano. Y model hwn yw'r un mwyaf diddorol yn ein barn ni:

Mantais

 • Mae ganddo uchder torri addasadwy o 15 i 35mm fel y gallwch gael eich glaswellt yn fyrrach neu'n dalach yn ôl eich dewisiadau diolch hefyd i'w bum llafn.
 • Y lled torri yw 40cm; Hynny yw, bydd yr ardal waith yn eang a bydd yr amser a dreulir yn torri'r lawnt yn fach iawn.
 • Cynhwysedd y bag yw 27 litr. Ni fydd yn rhaid i chi ei wagio bob dwy waith 😉.
 • Perffaith ar gyfer lawnt hyd at 250 metr sgwâr.
 • Mae'r olwynion yn fawr, gan osgoi rhoi gormod o bwysau ar y glaswellt.
 • Mae'n gymharol ysgafn ac yn hawdd ei gario, yn pwyso i mewn ar 7kg.
 • Mae'r pris yn economaidd iawn.

Anfanteision

 • Gall y model ei hun fod yn wych pan fydd gennych lawnt fach.
 • Mae'n rhaid i chi ddarllen a dilyn cyfarwyddiadau'r cynulliad fel na fydd problemau'n codi yn nes ymlaen.
 • Mae ar gyfer defnydd mwy neu lai aml.

Beth yw'r peiriannau torri gwair lawnt gorau?

Peiriant torri gwair Einhell ...
1.184 Barn
Peiriant torri gwair Einhell ...
 • Mae peiriant torri lawnt einhell gc-hm 300 yn beiriant torri gwair cadarn a swyddogaethol heb yriant modur, lle gellir torri lawntiau hyd at 150 m² yn lân, yn dawel ac mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
 • Mae'r werthyd torri dwyn pêl wedi'i gyfarparu â phum llafn dur o ansawdd uchel a lled torri 30 cm. Gellir addasu addasiad uchder torri 4 lefel yn unigol o 13mm i 37mm
 • Mae gan y rholer plastig ddiamedr o 45mm. Mae'r peiriant torri gwair â llaw wedi'i gyfarparu ag olwynion ardal fawr sy'n dyner ar y gwair. Mae casglwr glaswellt 16 litr yn symudadwy ac yn hawdd ei wagio
Gwerthu
Bosch 0600886001 Bosch...
519 Barn
Bosch 0600886001 Bosch...
 • Yn cynnwys: peiriant torri lawnt â llaw AHM 30
 • Peiriant torri gwair â llaw AHM 30 - Mwy o doriadau manwl gywir ar gyfer lawnt wedi'i dorri â siswrn
 • Syml: torri ardaloedd bach o lawntiau yn gyflym ac yn gyfleus
Gwerthu
GARDENA 4027-20 -….
2.103 Barn
GARDENA 4027-20 -….
 • Torri lawnt trachywiredd: mae'r silindr torri dur wedi'i atgyfnerthu o ansawdd uchel a'r llafn isaf yn caniatáu torri'r lawnt yn union, fel petaech chi'n torri gyda siswrn; yn ddelfrydol ar gyfer gerddi bach gydag ardal dorri hyd at 150 m².
 • Trin syml: diolch i'w dechneg torri ffrithiant, mae'r peiriant torri gwair helical yn arbennig o dawel ac yn hawdd ei wthio.
 • Ychydig iawn o le sydd ei angen: gellir plygu'r handlebar i lawr, fel y gellir storio'r peiriant torri gwair helical mewn lle bach.
Gwerthu
Bosch-AHM-...
115 Barn
Bosch-AHM-...
 • Torri ardaloedd bach yn syml, yn gyflym ac yn hawdd
 • Torri addasiad gydag addasiad clicio cyfleus, di-offer
 • System torri silindr effeithlon gyda 5 llafn helical crwm mewn dur caled
Peiriant torri gwair F&FSH A...
 • Un peiriant at ddibenion lluosog: mae'r cynnyrch yn cynnwys 4 llafn torri gwair (llafn tri dant, llafn gwastad, pen torri neilon, llafn 40-dant) ac 1 olwyn chwynnu, y gellir eu dewis yn ôl eich anghenion, gall amrywiaeth o bennau weithio. cael eich paru'n rhydd, gallwch chi reoli'ch gardd yn hawdd.
 • Diogel a sefydlog: Mae'r gwialen atgyfnerthu silindrog wedi'i gynllunio i atal pen y torrwr rhag ysgwyd, sy'n gwneud blaen y peiriant yn fwy cadarn ac nad yw'n ysgwyd.
 • Ysgafn ac arbed llafur: Mae strwythur trionglog sefydlog y corff a'r olwyn rwber chwyddedig yn ei gwneud hi'n hawdd gwthio a cherdded, ac mae'n gyfleus ac yn effeithlon i gwblhau ffermio.

Technic Gardd Elem

Model diddorol iawn, gyda lled torri o 30 centimetr a gydag uchder y gellir ei addasu o 12 i 45mm, a fydd yn caniatáu ichi gael y glaswellt y gwnaethoch freuddwydio amdano eto.

Yn ogystal, gall ddal hyd at 16 litr o laswellt, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer gerddi bach. Ac ers ei fod yn pwyso 4,9kg mae'n hawdd iawn ei gario.

AL-KO

Mae'r peiriant torri lawnt â llaw AL-KO wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer gerddi ag ardal fach, heb fod yn fwy na 150 metr sgwâr. Gellir addasu'r toriad, o 12 i 45mm, felly gallwch gael eich lawnt ar yr uchder a ddymunir, fel petaech yn ei thorri â siswrn 😉.

Ei bwysau yw 7,5kg, felly bydd ei ddefnyddio yn gyffyrddus iawn.

Pike 5030

Syml i'w ddefnyddio a'i drin. Ei led torri yw 30cm, ac mae'n caniatáu addasu'r uchder torri rhwng 10 a 36mm. Gan fod ganddo fasged gyda chynhwysedd o 15 litr, argymhellir yn gryf ar gyfer ardaloedd bach a defnydd cymedrol.

Hawdd i'w gario, gan fod ei ddyluniad yn ergonomig ac yn pwyso 7kg.

Bosch AHM

Bydd y peiriant torri gwair hwn yn ddefnyddiol iawn os yw'r ardd yn fach. Mae'r silindr o bum llafn ac mae ganddo rholer cefn, gan sicrhau'r toriad perffaith. Ei led torri yw 38 centimetr, a gallwch chi addasu'r uchder torri o 15 i 43mm.

Hefyd, mae gan y compartment gapasiti o 25 litr, a dim ond 10kg yw cyfanswm y pwysau.

Gardena

Argymhellir yn gryf ar gyfer arwynebau hyd at 150 metr sgwâr. Peiriant torri gwair helical gyda lled torri o 33 centimetr, ac uchder addasadwy o 12 i 42mm.

Mae'n hawdd ei lanhau, gan fod y silindr nad yw'n glynu yn atal y glaswellt, rhag ofn ei fod yn wlyb, rhag glynu, ac nid yw'n costio bron dim i'w gario pan fydd yn pwyso 10kg.

Einhell GE-HM

Oes gennych chi ardd ganolig ei maint, gydag arwynebedd o hyd at 250 metr sgwâr? Mae gan y model hwn olwynion mawr a compartment gyda chynhwysedd o 26 litr. Ei led torri yw 38cm, a'r uchder yw 13 i 38mm.

Os ydym yn siarad am ei bwysau, mae'n 8,35kg, felly sicrheir cysur.

Canllaw Prynu ar gyfer Peiriant Torri Lawnt â Llaw

Canllaw prynu peiriant torri lawnt â llaw

Rydym wedi gweld sawl model ac, er eu bod i gyd yn rhannu mwy neu lai yr un nodweddion, mae pob un yn benodol ar gyfer wyneb lawnt penodol, neu mae un yn drymach nag un arall, neu mae ganddo adran sydd â chynhwysedd mwy neu lai na'r lleill ,. .. Sut ydych chi'n gwybod pa un sydd orau i chi?

Er mwyn i'r pryniant fod yr un iawn mewn gwirionedd, isod byddwn yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol iawn:

Torri lled ac uchder

Ydych chi eisiau glaswellt isel neu ychydig yn uchel? Rydym yn argymell bod y lled yn 30 centimetr o leiaf a bod yr uchder yn addasadwy. Y rheswm? Byddwch chi'n gweithio arwyneb mwy neu lai llydan bob tro, ar wahân i hynny gallwch chi ei dorri i'r uchder rydych chi ei eisiau. O gofio hyn, bydd cadw'r lawnt wedi'i docio'n dda yn cymryd cyfnod byr o amser i chi, wrth gwrs, yn dibynnu ar ei wyneb, bydd yn fwy neu lai. Po fwyaf ydyw, peidiwch ag oedi cyn cael model gyda'r lled ehangaf posibl.

Pwysau peiriant torri gwair

Er bod olwynion ym mhob model, rhywbeth sydd, heb os, yn gwneud y gwaith yn gyffyrddus iawn, mae'n werth talu sylw i'w pwysau. Felly, os ydych chi fel fi yn berson nad oes ganddo ormod o gryfder yn y breichiau 🙂, bydd yn well ichi gymryd peiriant torri gwair nad yw'n pwyso gormod. Nawr, dylech chi gofio hynny bydd gan beiriant torri gwair ysgafn adran lai, ac felly bydd wedi'i ddylunio ar gyfer ardaloedd bach, hyd at 100-150 metr sgwâr.

Arwyneb lawnt

Nid yw lawnt o 50 metr sgwâr yr un peth ag un arall o 300. Yn dibynnu ar ei wyneb bydd yn rhaid i chi ddewis un neu fodel arall o beiriant torri gwair, oherwydd mae'r rhai sy'n fwy, gyda dyddodiad mwy o laswellt, wedi'u cynllunio'n fwy ar gyfer ardaloedd mawr na pheidio ar gyfer rhai bach. Nid yw hyn yn golygu na allwch eu prynu os oes gennych lawnt eithaf bach, ond mae'n wir, os gwnewch chi hynny, y byddwch chi'n gwario llawer mwy o arian nag y byddech chi pe byddech chi'n prynu model sy'n addas i'ch anghenion.

Pris peiriant torri gwair

Mae'r uchod yn dod â mi at y pris. Beth yw eich cyllideb? Mae'r modelau rydyn ni wedi'u dangos i chi yma yn eithaf rhad, gyda gwerth da am arian. Mae hyn yn bwysig iawn. Nid oes rhaid i chi brynu peiriant torri lawnt â llaw heb ddarllen y nodweddion yn gyntafA hyd yn oed pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, nid yw'n brifo edrych ar farn prynwyr eraill. Hysbysu. Ar y cyfan, byddwch yn derbyn model yn eich cartref a fydd yn eich gwasanaethu am flynyddoedd.

Beth yw cynnal a chadw'r peiriant torri lawnt â llaw?

Cynnal a chadw peiriant torri lawnt â llaw

Mae'n angenrheidiol ichi bara cyhyd ag y mae'n rhaid iddo bara yn lân ar ôl pob defnydd. Felly, mae'n rhaid i chi wagio bag y glaswellt (gallwch chi fanteisio ar hyn a gwneud compost), a gyda pad sgwrio, mae dŵr ac ychydig ddiferion o beiriant golchi llestri yn tynnu gweddill y baw i gyd. Ar ôl gorffen, rinsiwch a sychwch yn drylwyr, yn drylwyr.

Ar y llaw arall hefyd rhaid ichi hogi'r llafnau bob hyn a hyn. Fel rheol, mae hyn fel arfer unwaith bob tri neu bedwar mis, ond os byddwch chi'n sylwi bod eich peiriant torri lawnt â llaw yn torri llai, rydyn ni'n eich cynghori i gael gwared ar y llafnau gydag offer addas (yn dibynnu ar y model, yn aml gyda dim ond wrench gallwch chi gael gwared ar y sgriwiau'n dda ) a chymryd iddynt gael eu hogi.

Pwysig: os ydyn nhw wedi gwisgo'n fawr, prynwch newydd. Gyda hyn gallwch barhau i fwynhau eich peiriant torri lawnt â llaw yn ddiogel.

Ble i brynu?

Ble i brynu'r peiriannau torri gwair lawnt gorau

Gallwch brynu'ch peiriant torri lawnt â llaw yn unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Ar amazon Mae ganddyn nhw gatalog eang o beiriannau torri gwair â llaw, am brisiau gwahanol. Mae yna nhw am lai na € 50 ac am fwy na € 100. Mae gan brynwyr y posibilrwydd i rannu eu barn am y modelau maen nhw'n eu prynu, rhywbeth a fydd yn eich helpu i ddewis yr un sydd o ddiddordeb i chi, ei dalu ac aros i'w dderbyn gartref.

Fiskars

Yn Fiskars mae ganddyn nhw ystod o gynhyrchion ar gyfer gofalu a chynnal a chadw'r lawnt, ond y gwir yw nad oes ganddyn nhw lawer i'w wneud â peiriannau torri lawnt. Er rhaid dweud hynny mae eu ffeiliau'n gyflawn iawn, caniatáu i'r darpar brynwr wybod holl fanylion y modelau.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Mae ganddyn nhw gatalog eithaf eang o beiriannau torri gwair am brisiau sy'n amrywio o rhad iawn (€ 49,95) i'r drutaf gyda chost o fwy na 2000 ewro. Ond o lawlyfrau dim ond dau sydd ganddyn nhw, sydd gallwch brynu'n uniongyrchol o'u siop ar-lein.

Lidl

Yn Lidl maent weithiau'n gwerthu peiriannau torri gwair cerdded y tu ôl o safon, am oddeutu € 50-70. Ond rhaid i chi fod yn sylwgar i'w cylchlythyrGan eu bod yn gynhyrchion sydd ganddyn nhw ychydig o weithiau trwy gydol y flwyddyn, maen nhw'n tueddu i redeg allan o stoc yn gyflym.

Gyda'r cyngor a dderbyniwyd, gobeithiwn y gallwch ddod o hyd i'r model o beiriant torri gwair â llaw a fydd yn gwneud bywyd yn yr ardd yn llawer haws.

Os ydych chi eisiau, gallwch chi hefyd edrych ar y modelau gorau o:

Peth arall y gallwch chi ei wneud yw darganfod ein detholiad o'r peiriannau torri gwair gorau gwneud cliciwch yma.

? Beth yw mantais peiriant torri gwair â llaw?

Er bod gan bob peiriant torri lawnt swyddogaeth gyffredin (torri gwair), nodweddir y llawlyfrau gan eu bod yn rhatach ac ychydig o waith cynnal a chadw sydd eu hangen.

? Pa frand o beiriant torri gwair â llaw sy'n well?

Rydym yn dod o hyd i'r brand Lidl, Einhell, Husqvarna neu Fiskars. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn gweld gwahaniaethau pob un oherwydd bod gan bob un ohonynt fanteision ac anfanteision.

? Faint mae peiriant torri lawnt â llaw yn ei gostio?

Er ei fod yn dibynnu ar ei bwer, ei wrthwynebiad a'i enw da yn y brand, mae'r prisiau fel arfer yn amrywio rhwng € 50-100.

? A yw'n werth prynu peiriant torri gwair lawnt â llaw?

Wrth gwrs ie. Ond cofiwch ofalu amdano fel bod ei oes ddefnyddiol yn cael ei hymestyn: glanhewch hi gyda phob defnydd a hogi ei llafnau.