Y peiriannau torri gwair lawnt gasoline gorau

Mae cael lawnt yn golygu gorfod treulio amser yn gofalu amdani. Rwyf nid yn unig yn siarad am atal plâu a chlefydau, ond hefyd am ei gadw ar yr uchder a ddymunir er mwyn ei atal rhag dod yn ardal o'r ardd heb reolaeth na threfn.

Ar gyfer hynny, mae'n bwysig caffael peiriant sy'n eich helpu i wneud i'r gwaith hwnnw fod mor gyffyrddus â phosibl, fel a peiriant torri lawnt gasoline. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl fel arall, mae eu cynnal a chadw yn syml, felly peidiwch ag oedi cyn edrych ar y modelau gorau 😉.

Y peiriant torri lawnt gasoline gorau yn ein barn ni

Mae'r rhai yr ydym wedi'u gweld hyd yn hyn yn cael eu hargymell yn fawr, ond oherwydd eu hansawdd rhagorol a'u pris isel byddem yn bendant yn dewis yr un hon:

Mantais

 • Mae'n ddelfrydol ar gyfer gerddi hyd at 1400 metr sgwâr.
 • Y lled torri yw 46cm, ac mae'r uchder yn addasadwy mewn 5 lefel o 32 i 70mm, felly bydd y gwaith yn bleserus iawn.
 • Mae gan ei danc perlysiau gapasiti o 55 litr, felly os nad oes gennych y compostiwr gerllaw ... nid yw hynny'n broblem 😉.
 • Mae'r injan yn gasoline ac mae ganddo bwer o 2,17kW. Mae hyn yn golygu unwaith y bydd y tanciau tanwydd ac olew yn llawn, ni fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw beth arall i'w gael i weithio'n iawn.
 • Mae'n pwyso 31,4kg. Gall fod yna lawer, ond gan fod ganddo olwynion a handlen ergonomig iawn, bydd yn hawdd ei gario o un lle i'r llall.

Anfanteision

 • Ar gyfer gerddi bach mae hwn yn fodel sy'n rhy fawr.
 • Gall gymryd ychydig i'w roi ar waith os nad oes gennych lawer o gryfder braich.

Beth yw'r peiriant torri lawnt gasoline gorau?

Sbrint 2691794 ...
517 Barn
Sbrint 2691794 ...
 • Peiriant gasoline cyfres 300e brigton dibynadwy, pwerus a hawdd ei gychwyn
 • Uchder torri y gellir ei addasu'n hawdd o 28mm i 92mm mewn 6 safle
 • Ymarferoldeb 2-mewn-1: rhyddhau bag a chefn
Blwyddyn Dda - peiriant torri gwair...
58 Barn
Blwyddyn Dda - peiriant torri gwair...
 • ✅ GWAHARDDIAD HUNANOLWG GYDA CANLYNIADAU ARDDERCHOG: Mae peiriant torri lawnt petrolewm hunanyredig Goodyear yn cael ei bweru gan injan bwerus 224cc 4.400W. Mae'n beiriant torri gwair hunanyredig sy'n gwarantu canlyniad effeithlon a nodweddion cysur rhagorol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithio ar arwynebau mawr hyd at 2.500m2.
 • ✅ YN GLANHAU GYDA 1 PIBELL AC MAE'R BAG YN CAEL EI DYNNU MEWN 2 ystum: Mae hwn yn beiriant torri lawnt petrol hunanyredig, gyda lled torri eang o 53 cm, 7 uchder torri addasadwy rhwng 25 a 75 mm ar gyfer torri manwl gywir, ar gyfer gardd i eich mesur. Gellir glanhau'r ardal dorri dim ond trwy basio'r pibell. Gellir tynnu'r bag mewn 2 ystum syml, diolch i'w system glicio. Mae'n cynnig glanhau syml iawn, trwy ei gymeriant dŵr yn siasi'r Porthladd Glanhau Dŵr.
 • ✅ OLWYNION NAWR GYDA THYNNU DWBL AR GYFER MWY O GYSUR: Gyda handlebar plygu, mae'r peiriant torri lawnt gasoline hunanyredig hwn yn hawdd iawn i'w storio. Fe'i cynlluniwyd i flaenoriaethu cysur a thrin hawdd. Mae'n cynnig system olwyn dwyn dwbl, sy'n gwarantu taith lawer llyfnach, yn ogystal â gwaith mwy manwl gywir a chyson. Mae ganddo danc tanwydd 1.2L a all sicrhau hyd at 2 awr o ymreolaeth torri gwair.
GREENCUT GLM660X -...
903 Barn
GREENCUT GLM660X -...
 • Peiriant gasoline 4-strôc OHV 139-strôc pwerus 5hp wedi'i oeri ag aer gyda thyniant â llaw
 • Llafn ag ymyl dwbl diamedr 390mm sy'n addas ar gyfer gerddi canolig a bach
 • Bag casglu 35 litr
Gwerthu
Peiriant torri lawnt gasoline ...
315 Barn
Peiriant torri lawnt gasoline ...
 • Handlebar ergonomig a phlygadwy
 • 9 lleoliad uchder torri canolfan
 • Peiriant 4-strôc Briggs & Stratton gydag 1 silindr
CYNHYRCHION POWER NAX 2000S ...
23 Barn
CYNHYRCHION POWER NAX 2000S ...
 • Dibynadwy, effeithlon a hawdd ei gychwyn - injan cyfres Briggs & Stratton 625exi, 150cm³, injan hylosgi cychwyn parod
 • Ffrâm ddur 18 modfedd trwm
 • 46cm gydag amddiffyniad rhag difrod a chorydiad
peiriant torri lawnt PETROL...
21 Barn
peiriant torri lawnt PETROL...
 • Ymhlith peiriannau torri lawnt cenhedlaeth newydd Einhell, mae peiriant torri gwair thermol GC-PM 52/2 S HW yn offeryn garddio modern a dibynadwy. Argymhellir y sleisiwr ar gyfer arwynebau hyd at 1800 m².
 • Mae injan Einhell OHV yn darparu'r pŵer angenrheidiol i'r system gyrru cydiwr. Mae dyfais cychwyn cyflym arloesol Einhell yn ogystal â'r cebl sydd wedi'i leoli ar y handlebar yn ei gwneud hi'n hawdd cychwyn y peiriant torri gwair.
 • Ceir perfformiad torri manwl uchel diolch i'r casin torri technoleg Vortex arloesol sy'n gysylltiedig â'r crib integredig. Mae swyddogaeth 5-yn-1 y casin torri yn eich galluogi i ddewis rhwng torri arferol, tomwellt, gwacáu ochr, gwacáu cefn gyda deflector a chasglu.

Ein dewis

Einhell GH-PM 40 P.

Os ydych chi'n chwilio am beiriant torri lawnt gasoline cadarn, gyda thanc y mae ei gapasiti yn uchel ond dim gormod, bydd y model hwn yn rhoi llawer o lawenydd i chi. Gellir addasu'r uchder torri i dair lefel, o 32 i 62mm, ac mae ganddo led torri o 40cm, a gallwch chi gael eich lawnt yn barod mewn dim o dro.

Mae'n gweithio gydag injan gasoline sydd â phwer o 1600 folt, digon i gael lawnt o hyd at 800 metr sgwâr wrth iddo gyffwrdd. A'i bwysau yw 23kg.

Greencut GLM690SX

Peiriant torri gwair yw hwn i weithio gerddi mawr, tua 1000 metr sgwâr, ac i'r rhai sy'n chwilio am fodel sydd â gwerth da am arian. Ei led torri yw 40cm, ac mae modd addasu ei uchder o 25 i 75mm. Mae'n ymgorffori tanc capasiti 40 litr.

Ei injan yw gasoline, gyda phwer o 3600 folt. Mae ganddo bwysau o 28,5kg.

Garten XL 16L-123-M3

Mae angen i beiriant torri gwair mwy pwerus fod yn gadarn, wedi'i gynllunio i bara am flynyddoedd gyda gofal priodol, ac nid yn anodd ei gynnal. Mae'r GartenXL 16L-123-M3 felly. Gyda lled torri o 40cm, ac uchder y gellir ei addasu o 25 i 75mm, ni fydd yn anodd i chi fwynhau'ch lawnt hyd yn oed yn fwy.

Mae ei injan yn hunan-yrru â gasoline, gyda phwer o tua 2250 folt. Mae'n pwyso cyfanswm o 26,9kg.

Alpina 295492044 / A19 BL

Mae'n beiriant torri gwair i'r rhai sydd â gerddi eithaf mawr, rhwng 1000 a 1500 metr sgwâr. Mae ganddo led torri o 46cm, ac uchder y gellir ei addasu o 27 i 80mm. Gan fod ganddo danc capasiti 55 litr, gallwch weithio ardaloedd mwy neu lai llydan heb orfod ei wagio'n aml.

Mae'n gweithio gydag injan gasoline o 2,20kW o bŵer, ac mae'n pwyso 28,1kg.

Murray EQ700X

Mae peiriant torri lawnt gasoline Murray EQ700X wedi'i gynllunio'n arbennig i weithio mewn gerddi mawr, tua 1000 metr sgwâr heb fod yn drwm. Mae ganddo led torri o 53cm, ac uchder y gellir ei addasu o 28 i 92mm. Mae ganddo hefyd danc capasiti 70-litr.

Mae'n cael ei bweru gan injan gasoline hunan-yrru, ac mae'n pwyso 37kg.

Canllaw Prynu Peiriant Torri Lawnt Gasoline

Peiriant torri gwair lawnt gasoline gorau

Rydych chi eisoes wedi gwneud iawn am eich meddwl. Mae gennych lawnt hardd neu rydych chi'n mynd i gael ac rydych chi am ei chadw felly gyda chymorth peiriant torri lawnt gasoline. Ond yna rydych chi'n dechrau gweld, i ymchwilio ... ac rydych chi'n sylweddoli bod yna lawer o fodelau. Gormod. Sut i ddewis yr un gorau? 

Tawel. Yma byddwn yn rhoi ychydig o awgrymiadau i chi y gobeithiwn y bydd yn ddefnyddiol i chi fel mai eich pryniant yw'r mwyaf llwyddiannus:

Arwyneb eich lawnt

Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw gwybod faint mae'ch lawnt yn ei feddiannu. Unwaith y byddwch chi'n ei wybod, cadwch at y mesur hwnnw oherwydd pan ewch chi i brynu'ch peiriant torri lawnt fe welwch fod gan bob un ei arwyneb argymelledig ei hun; hynny yw Maent yn beiriannau a wneir i berfformio i'r eithaf mewn gerddi sydd ag arwyneb penodol.

Torri lled ac uchder

Peiriannau torri gwair gasoline yn gyffredinol Mae ganddyn nhw led torri o tua 40cm gan eu bod wedi'u cynllunio i dorri lawntiau mawr. Ond os oes gennych un mwy cymedrol neu os ydych am fynd iddo, gyda model o tua 30-35cm o led torri ac uchder y gellir ei addasu hyd at 70mm, mae'n siŵr y bydd gennych fwy na digon.

Pwer injan

Po uchaf yw'r pŵer, yr uchaf yw ei berfformiad, ... ond hefyd y sŵn Beth i'w wneud oni bai bod gennych chi dawelwr. Oni bai bod gennych lawnt mewn ardal fawr iawn, mae modur 2000 folt yn ddelfrydol i chi.

cyllideb

Mae hefyd yn bwysig iawn 🙂. Mae yna rai rhad iawn, ac mae yna rai sy'n ddrytach, ond yn meddwl nad yw ansawdd yn groes i'r pris. Os gallwch chi, darllenwch farn prynwyr eraill, cymharwch brisiau, ... a byddwch yn gweld sut rydych chi'n dod o hyd i'r un rydych chi'n edrych amdano.

Beth yw cynnal a chadw'r peiriant torri lawnt gasoline?

Cynnal a Chadw Peiriannau Lawnt Lawnt Gasoline

Tanciau tanwydd

Mae'r peiriant torri lawnt gasoline yn gofyn am waith cynnal a chadw sy'n hollol wahanol i un yr un trydan, er enghraifft. Mae'r injan yn wahanol, oherwydd i weithio mae angen gasoline, ac olew penodol arno. Mae gan bob un o'r hylifau hyn ei danc ei hun, a fydd â chynhwysedd cyfyngedig wedi'i nodi yn y llawlyfr.

Ar ôl pob X awr (byddant hefyd yn cael eu nodi yn y llawlyfr) bydd yn rhaid i chi lanhau'r tanc olew, dim ond trwy echdynnu'r un y tu mewn trwy agor y twll allanfa y bydd yn debygol o'i gael ar yr ochr.

Hidlydd aer

Nid yw'r hidlydd aer yn ddim mwy na darn o rwber ewyn sydd mewn cas metel, ac mae hwnnw ynghlwm wrth y carburetor gyda sgriw. Mae'r rhan hon, fel bob amser yn wlyb gydag olew injan, rhaid ei olchi o bryd i'w gilydd gydag ychydig o lanedydd.

Unwaith y bydd yn lân, gwlychwch ef ag olew ac yna ei roi yn ei le.

Llafnau

Llafnau rhaid i chi fynd â nhw i hogi bob hyn a hyn (yn dibynnu ar amlder y defnydd, gall fod bob tri mis neu fwy). Os sylwch eu bod yn dechrau torri'n wael, peidiwch ag oedi cyn mynd â nhw neu eu newid.

Ble i brynu'r peiriant torri lawnt gasoline gorau?

Peiriant torri gwair lawnt gasoline

Gallwch brynu'ch peiriant torri lawnt gasoline yn unrhyw un o'r lleoedd hyn:

bricodepot

Yn y ganolfan siopa hon, sy'n arbenigo mewn offer gardd a pheiriannau, nid oes ganddyn nhw lawer o fodelau ond mae eu taflenni cynnyrch yn gyflawn iawn. Gallwch brynu'ch un chi o siop gorfforol, gan nad ydyn nhw'n gwerthu ar-lein.

groesffordd

Yn Carrefour maent yn gwerthu sawl model o beiriannau torri gwair lawnt gasoline am brisiau deniadol iawn hynny gallwch brynu oddi ar eu gwefan neu o unrhyw siop gorfforol.

Wallapop

Yn Wallapop fe welwch beiriannau torri gwair lawnt gasoline sy'n dda. Ond byddwch yn wyliadwrus darllenwch yr hysbysebion yn llawn, a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych i'r prynwr. Hefyd, edrychwch ar yr adborth a gafodd fel na fydd unrhyw broblemau'n codi.

Gobeithiwn ei bod bellach yn hawdd ichi ddewis peiriant torri gwair lawnt gasoline 🙂.

Os ydych chi eisiau, gallwch chi hefyd edrych ar y modelau torri gwair lawnt gorau, peiriant torri gwair lawnt trydan, y peiriant torri lawnt gorauneu peiriant torri lawnt robotig.

Rhag ofn eich bod wedi anghofio, rydym hefyd yn eich atgoffa bod gennym anferth dewis y peiriannau torri lawnt gorau, i'ch helpu chi i benderfynu yn eich proses brynu.