Y peiriant torri lawnt robotig gorau

Hoffech chi i'r glaswellt dorri ei hun? Heb amheuaeth, dyma un o'r eiliadau hynny pan allwch chi fwynhau'r rhan hon o'r ardd yn fawr, gan ei bod yn dasg sy'n gyffyrddus iawn hyd yn oed yn ystod tymor poethaf y flwyddyn, gan y gallwch ei rheoli hyd yn oed gyda'ch symudol.

Nawr gallwch chi gael gofal da am eich carped gwyrdd gyda pheiriant torri gwair robotig, ond nid dim ond unrhyw un, ond gydag un y byddwch chi'n gwybod ymlaen llaw ei fod o ansawdd da iawn.

Ein hargymhelliad

Rydym wedi gweld sawl model diddorol iawn, ond os ydych chi eisiau gwybod pa un rydyn ni'n ei argymell fwyaf, dyma:

Mantais

 • Mae'n ddelfrydol ar gyfer lawntiau o 350 metr sgwâr
 • Yn cynnwys cebl perimedr 100 metr a batri ïon lithiwm
 • Taliadau mewn dim ond 45 munud
 • Mae'r glaswellt rydych chi'n ei dorri wedi'i ddosbarthu'n gyfartal
 • Ar ôl y mapio cyntaf, bydd system Indego yn argymell rhaglen sy'n addas ar gyfer maint eich lawnt.
 • Mae'n ddistaw

Anfanteision

 • Ni ellir ei reoli trwy ffôn symudol
 • O ystyried yr ardal lawnt a argymhellir, efallai na fydd y peiriant torri lawnt robotig hwn yn addas iawn i chi
 • Mae'n rhaid i chi ei amddiffyn rhag y glaw

Y modelau gorau o beiriannau torri gwair robotig

Gwerthu
Peiriant torri gwair lawnt Bosch Robot ...
985 Barn
Peiriant torri gwair lawnt Bosch Robot ...
 • Systematig a chyflym: Mae technoleg LogiCut yn mapio'r glaswellt ac yn caniatáu llwybrau torri cyfochrog effeithlon, felly mae'r glaswellt yn cael ei orffen yn gyflymach.
 • SmartMowing: Mae'r Indego S+ 500 yn dadansoddi'r ardd, yr hinsawdd leol a dewisiadau personol i wneud y gorau o'r cynllun torri gwair.
 • Gydag Amazon Alexa neu Gynorthwyydd Google, rheolaeth llais o'r Indego a chyda IFTTT gallwch gysylltu'r Indego â dyfeisiau clyfar eraill yn y cartref.
WORX WR130E - Robot ...
4.106 Barn
WORX WR130E - Robot ...
 • Peiriant torri gwair lawnt i dorri ardaloedd hyd at 300 m2; rhaglennu a rheoli'r robot trwy ffôn symudol; yn cyfrifo'r ardal dorri yn gyflym ac yn hawdd; mae'r robot yn awgrymu amserlen waith yn ôl maint yr ardd (amserlen gyda'r posibilrwydd o'i haddasu)
 • Technoleg torri aia patent i'r robot dorri mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd
 • Posibilrwydd addasu'r robot gyda 4 ategyn: affeithiwr gwrth-wrthdrawiad â synwyryddion ultrasonic sy'n atal y robot rhag gwrthdaro; ategolyn rheoli llais; ategolyn gps ategolyn a chebl digidol
Greenworks Optimow...
3 Barn
Greenworks Optimow...
 • PERFFORMIAD UCHEL A DIBYNADWY - Yn ddelfrydol ar gyfer lawntiau hyd at 500m2 (maint canolig) hyd yn oed gyda llethr, gosodwch a phlwgiwch y peiriant torri gwair a bydd yn torri blaenau'r lawnt yn dawel bob dydd i'w gadw'n berffaith, gan godi tâl ei hun yn awtomatig rhwng toriadau
 • LLAWR WYRDDACH, GLASACH A MWY O AMSER RHAD AC AM DDIM - Rhyddhewch eich hun rhag torri gwair, mae eich peiriant torri lawnt awtomatig yn torri ychydig filimetrau ac yn gadael y toriadau ar y ddaear, gan ddarparu lleithder a maetholion ar gyfer twf gwyrddlas ac iach.
 • HAWDD I'W GOSOD - Gosodwch y wifren dywys o amgylch ymyl eich lawnt, yn ddiogel gyda phegiau, ychwanegwch yr orsaf wefru, cysylltwch â'r app ar eich ffôn symudol i reoli toriadau'r peiriant torri gwair ymreolaethol yn union, nid oes angen wifi
Peiriant torri gwair robot ...
305 Barn
Peiriant torri gwair robot ...
 • Mae technoleg llywio craff AIA yn galluogi'r robot i dorri gwair mewn ardaloedd tynn ac anodd eu cyrraedd.
 • System Torri i Ymyl: yn torri hyd at 2,6cm o'r ymyl
 • Mae ganddo 3 llafn torri gyda chylchdroi i'r ddwy ochr, felly bydd y newid yn y tymor hir. 4 safle uchder torri o 3 i 6 cm.
Peiriant torri gwair robot ...
34 Barn
Peiriant torri gwair robot ...
 • Mae peiriant torri lawnt robotig Worx L800 yn gweithio gyda batri PowerShare 20V 4,0Ah ac fe'i argymhellir ar gyfer gweithio ar arwynebau hyd at 800 m² a gyda llethrau o hyd at 35% (20º).
 • Mae technoleg llywio craff AIA yn galluogi'r robot i dorri gwair mewn ardaloedd tynn ac anodd eu cyrraedd.
 • System Cut to Edge: yn torri hyd at 2,6 cm o'r ymyl

Robomow PRD9000YG

Os ydych chi'n chwilio am robot sydd â gwerth da am arian y gallwch chi gael lawnt berffaith ei drin wrth i chi dreulio'r amser yn gwneud pethau eraill, mae hwn yn fodel a fydd o ddiddordeb i chi. Mae ei ddyluniad yn gadarn ac yn gryno, yn ddelfrydol ar gyfer lawntiau gweithio hyd at 300 metr sgwâr.

Dim ond 13,7kg sy'n pwyso, a go brin ei fod yn gwneud unrhyw sŵn (69 dB), felly ni fydd yn eich trafferthu o gwbl os oes gennych chi ddigwyddiad wedi'i gynllunio ar eich gwefan y diwrnod hwnnw.

SAARDH YARDFORCE

Mae hwn yn fodel gyda pherfformiad dibynadwy iawn, sydd â sgrin gyffwrdd ymarferol iawn oherwydd ohono gallwch raglennu'r diwrnod rydych chi am ei roi ar waith. Ar wahân i hynny, os oes llethr ar eich lawnt does dim rhaid i chi boeni: bydd yn gweithio cystal hyd yn oed os oes llethr o hyd at 50%!

Mae'n pwyso 8,5kg ac yn allyrru sain o 75 dB, felly gallwch chi gael eich lawnt o hyd at 450 metr sgwâr yn union fel roeddech chi bob amser eisiau heb fawr o ymdrech.

Worx WR101SI.1

Peiriant torri gwair robotig fel bod hyd yn oed ardaloedd culaf eich carped gwyrdd yn berffaith. Dyna beth yw'r Worx WR101SI.1. Mae ganddo synhwyrydd glaw, gallwch ei reoli o'ch ffôn symudol ... beth arall allech chi ofyn amdano?

Ei bwysau yw 7,4kg, ac mae'n allyrru sain o 68dB. Heb amheuaeth, mae'n fodel sydd wedi'i gynllunio i weithio lawntiau hyd at 450 metr sgwâr heb darfu ar y teulu.

Peiriant Torri Lawnt Robot GARDENA R40Li

Ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n bwrw glaw yn aml neu'n annisgwyl? Os felly, mae'n rhaid i chi chwilio am beiriant torri gwair robotig sy'n ei wrthsefyll fel nad oes unrhyw bethau annisgwyl yn ddiweddarach, fel yr R40Li o Gardena, sy'n ddelfrydol ar gyfer lawntiau y mae eu harwynebedd hyd at 400 metr sgwâr.

Gyda phwysau o 7,4kg a bod yn dawel iawn (dim ond 58dB), mae'n opsiwn i'w ystyried, gan ei fod yn gweithio hyd yn oed ar lethrau hyd at 25%.

McCullochRob R1000

Os mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw robot sy'n gallu cynnal lawntiau helaeth iawn o hyd at 1000 metr sgwâr, ac mae ganddo ddyluniad cain, gyda'r model hwn byddwch chi'n gallu mwynhau'ch gardd fel erioed o'r blaen.

Mae'n pwyso 7kg, ac yn allyrru sain o 59 dB, felly ni fydd yn anodd ei storio.

Peiriant torri gwair Worx Landroid L WiFi

Peiriant torri gwair robotig yw hwn sy'n arbennig o addas ar gyfer arwynebau mawr iawn, ac i'r rhai sydd am reoli eu robot o'u ffôn symudol. Gallwch chi raglennu'r amser rydych chi am iddo ddechrau, ac ni fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw beth gan fod ganddo system gwrth-ladrad (yn ôl cod) a synwyryddion ultrasonic a fydd yn ei atal rhag gwrthdaro.

Os ydym yn siarad am ei bwysau, mae'n 10,1kg, a chan nad yw'n swnllyd mae'n fodel na ddylech ei golli os oes gennych lawnt hyd at 1500 metr sgwâr.

Canllaw prynu ar gyfer peiriant torri lawnt robotig

Canllaw prynu peiriant torri lawnt robot

Sut i ddewis un? Os ydych chi wedi gwneud iawn am eich meddwl, siawns nad oes gennych chi amheuon amdano, iawn? Byddaf yn ceisio eu datrys i gyd isod:

Arwyneb lawnt

Pob model peiriant torri lawnt robotig (mewn gwirionedd, unrhyw beiriant torri gwair hunan-barchus) wedi'i gynllunio i weithio'n dda ar arwyneb penodol. Nid yw hyn yn golygu na allwch ei wneud mewn gerddi mwy hefyd, ond y bydd yn costio mwy i chi a byddwch yn gwario mwy nag y dylai.

WiFi, ie neu na?

Mae'n dibynnu. Mae'r peiriannau torri lawnt robotig gyda WiFi yn ddrytach na'r rhai nad oes ganddyn nhw, er ei bod yn wir eu bod yn llawer mwy cyfforddus i allu eu rheoli trwy'r ffôn symudol.

Gwrthiant glaw?

Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n bwrw glaw yn rheolaidd, heb amheuaeth dylech chwilio am fodel sy'n gwrthsefyll y glaw fel nad ydych chi'n cael problemau. Ond i'r gwrthwyneb, os ydych mewn man lle nad yw'n prin lawio, nid oes angen.

sŵn

Gorau po leiaf y sŵn a wnewch. Mae yna wahanol lefelau o desibelau ac mae pob un yn cyfateb i fath o sain. Os ydym yn sôn am beiriannau torri gwair robotig, sy'n allyrru rhwng 50 dB ac 80 dB, rhaid i chi wybod y bydd y rhai tawelaf yn gwneud y sŵn yn gyfwerth â'r sŵn mewn swyddfa dawel, a'r uchaf a wneir gan draffig y ddinas.

cyllideb

Yn y diwedd, y gyllideb sydd ar gael yw'r hyn yr edrychir arno fwyaf. Felly p'un a oes gennych ychydig neu lawer, peidiwch â bod ar frys i gael eich peiriant torri lawnt robotig. Edrychwch, cymharwch brisiau, darllenwch farn prynwyr eraill pryd bynnag y bo modd,… Felly byddwch yn sicr o wneud eich pryniant perffaith.

Ble i brynu peiriant torri lawnt robotig?

Ble i brynu peiriant torri lawnt robotig

Amazon

Ar Amazon maen nhw'n gwerthu popeth, ac wrth gwrs mae ganddyn nhw gatalog diddorol o beiriannau torri gwair robotig am brisiau gwahanol. Fe'ch cynghorir i edrych, gan y gallwch hefyd ddarllen barn y prynwyr.

Llys Lloegr

Yn El Corte Inglés maen nhw'n gwerthu sawl peth, ond ychydig o fodelau sydd ganddyn nhw o beiriannau torri gwair robotig. Er hynny, mae'n ddiddorol ymweld â'u gwefan neu siop gorfforol mae ganddyn nhw fodelau o ansawdd da.

Sut mae cynnal peiriant torri lawnt robotig?

Er eu bod yn beiriannau sy'n ymarferol yn gweithio ar eu pennau eu hunain, mae'n bwysig cyflawni tasgau cynnal a chadw yn rheolaidd. Felly, peidiwch ag oedi cyn ei lanhau'n drylwyr gyda lliain sych a thynnwch y gweddillion glaswellt sydd wedi'u torri â brwsh gwrych meddal gallai hynny fod wedi aros ar yr olwynion a / neu'r echelau. Yn ogystal, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y llafnau torri mewn cyflwr perffaith, fel arall byddai'n rhaid i chi eu newid.

O ran storio, cofiwch hynny mae'n rhaid i chi ei gadw'n pwyso ar yr holl olwynion mewn lle sych ac wedi'i amddiffyn rhag haul uniongyrchol. Ac wrth gwrs, peidiwch ag anghofio ailosod y batri cyn gynted ag y byddwch chi'n sylwi ei fod wedi gwisgo allan.

Gobeithio eich bod wedi dysgu llawer am beiriannau torri gwair robotig ac y gallwch ddewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Peidiwch ag anghofio ymweld â'n tywyswyr siopa eraill, y byddwch yn dod o hyd iddynt:

Os yw'n well gennych, gallwch hefyd weld ein cymhariaeth o y peiriannau torri lawnt gorau wedi'i ddiweddaru i eleni.