Aphrodite Phalaenopsis

tegeirianau

Yn y planhigion mwyaf poblogaidd lledaenu yn y byd garddio ac addurno mae gennym y tegeirianau. Un ohonynt a ddefnyddir yn helaeth yw Aphrodite Phalaenopsis. Mae ganddo flodau hardd iawn sy'n cael eu henwi am eu tebygrwydd i adenydd pili-pala. Daw tarddiad y planhigion hyn o Awstralia a'r Philipinau, er eu bod hefyd i'w cael mewn rhai ardaloedd yn Asia ac Affrica.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Aphrodite Phalaenopsis, ei nodweddion a'r gofal sydd ei angen arno.

nodweddion allweddol

tegeirian aphrodite

Fel tegeirianau eraill, maent yn epiffytau, sy'n golygu eu bod Yn lle angori eu hunain i'r ddaear gyda system wreiddiau, maent yn defnyddio coed neu blanhigion eraill fel gwesteiwyr i lynu wrthynt.

Nodwedd arall o'r planhigion hyn yw eu gallu i wneud ffotosynthesis o'u gwreiddiau, sy'n gryf, yn wyrdd ac, yn gyffredinol, o'r awyr. Mae ei ddail yn fawr ac yn tyfu'n agos iawn at y gwreiddiau. Ynddyn nhw mae'r system nerfol ganolog wedi'i gwahaniaethu'n glir iawn, ac maen nhw'n wyrdd llachar iawn.

Mae ei flodau yn cael eu geni o gangen hir y mae'r planhigyn yn ei gynhyrchu ac fel arfer mae angen cefnogaeth arnynt fel nad ydynt yn cwympo. Mae ei betalau yn amrywio o ran lliw a hyd yn oed mae ganddynt batrymau brith, sy'n drawiadol a hardd iawn.

Gofalu am y Aphrodite Phalaenopsis

blodau aphrodite phalaenopsis

Fel pob tegeirian, ni fydd y planhigyn hwn yn goddef lleithder gormodol na dyfrlawn, yn y dail nac yn y gwreiddiau. Felly, dylid eu dyfrio bob amser yn y bore, os yn bosibl, socian. Gwneir hyn trwy drochi'r pot mewn dŵr am ychydig funudau a chaniatáu i'r planhigion amsugno'r dŵr angenrheidiol, yna ei dynnu a gadael i'r tyllau draenio gael gwared â'r dŵr dros ben.

Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â dyfrio Phalaenopsis â dŵr tap. Yn aml, mae'r dyfroedd hyn yn galed iawn ac yn rhy gyfoethog mewn mwynau, felly mae angen defnyddio dŵr mwynol ysgafn neu ddihalwyno dŵr.

Yn ogystal â hyn, Argymhellir yn gryf chwistrellu ychydig o ddŵr o amgylch y dail a'r gwreiddiau awyr sawl gwaith y dydd. Mae angen lleithder amgylchynol eithaf uchel ar y planhigyn trofannol hwn, felly gall efelychu ei amodau naturiol yn well.

Nid yw Phalaenopsis yn goddef golau haul uniongyrchol yn dda, ond nid ydynt yn tyfu'n dda mewn cysgod ychwaith.. Dewch o hyd i ystafell sy'n olau iawn, ond nad yw'n cael golau haul uniongyrchol ar eich planhigion. Mae defnyddio llenni sy'n gadael rhywfaint o olau naturiol hefyd yn opsiwn gwych. Fel planhigyn trofannol, nid yw'n goddef gwres oer neu sych dwys.

Yr ystod tymheredd delfrydol ar gyfer Phalaenopsis yw rhwng 23ºC a 24ºC, ond gall wrthsefyll tymereddau hyd at 30ºC gyda digon o leithder amgylchynol. O ran yr oerfel, ni ddylai'r tymheredd ostwng o dan 13ºC mewn unrhyw achos. Gall gormod o leithder niweidio planhigion. Yn ogystal, efallai y bydd angen gwrtaith penodol ar y planhigion hyn weithiau sy'n cael eu defnyddio'n amlach cyn i'r planhigion ddechrau blodeuo, ac fel arfer yn cael eu rhoi trwy anweddu neu chwistrellu ar y swbstrad.

Pryd a sut i drawsblannu Aphrodite Phalaenopsis

phalaenopsis aphrodite

Mae'r planhigyn hwn fel arfer yn cael ei gadw mewn cynhwysydd neu bot clir fel bod ei wreiddiau gwyrdd trwchus hefyd yn gallu ffotosyntheseiddio, sy'n helpu i flodeuo. Mae hefyd yn ein helpu i wybod cyflwr iechyd y planhigyn ac asesu a oes angen dŵr arno, oherwydd pan fyddant yn troi'n wyn maen nhw'n sychu ac mae'n rhaid eu dyfrio nes eu bod yn troi'n wyrdd eto.

Gan gymryd hyn i ystyriaeth, mae'r Aphrodite Phalaenopsis dim ond os yw wedi tyfu'n rhy fawr i ffitio mewn cynhwysydd y dylid ei drawsblannu, neu os yw ffyngau neu facteria yn ymosod arno y mae angen eu dileu o'r swbstrad.

Ar adeg trawsblannu Aphrodite Phalaenopsis Cofiwch y dylid ei wneud bob amser yn ystod y gorffwys llystyfol, yn ystod y misoedd oeraf, a bod angen defnyddio swbstrad penodol ar gyfer y tegeirian. Hefyd, yn yr wythnosau ar ôl trawsblannu, fe'ch cynghorir i osgoi ffrwythloni gyda mesur da o risg er mwyn osgoi gorddos a'i chadw'n ddiogel rhag golau llachar.

gofynion cam wrth gam

Temperatura

y Aphrodite Phalaenopsis Maent yn adnabyddus am eu rhwyddineb tyfu. Mae hyn hefyd oherwydd ei addasiad rhagorol i'r hinsawdd drofannol. Yn gallu gwrthsefyll tymereddau rhwng 13ºC a 35ºC.

Amodau delfrydol:

 • 20 i 24ºC yn ystod y dydd
 • Byddwch yn ofalus i beidio â bod yn uwch na 16ºC yn y nos.

Er mwyn iddo ffynnu, ceisiwch ostwng tymheredd y nos 5ºC. Wedi dweud hynny, mae'r tymheredd delfrydol rhwng 13 a 14ºC.

Goleuo

O ran goleuo, Aphrodite Phalaenopsis yn blanhigyn sydd dim angen llawer o olau (rhwng 50% a 70%). Darparwch oleuadau anuniongyrchol bob amser. Os yn bosib, cael awyru da. I weld a yw eich tegeirian yn mynd yn ormod o haul, edrychwch ar liw ei ddail.

 • Gwyrdd tywyllach na'r arfer ac yn derbyn ychydig iawn o olau haul.
 • Yn fwy melyn, mae'n derbyn llawer o olau haul.

Un ffordd o wirio a yw'ch planhigyn yn rhy boeth iddi yw cynnal y profion canlynol:

 • Rhowch eich llaw neu wyneb ar ddeilen Phalaenopsis.
 • Os nad ydych chi'n gyfforddus â thymheredd y dail ar ôl ychydig eiliadau, tynnwch y tegeirian o'r fan honno.
 • Ond os nad yw'n rhy boeth, gallwch chi roi eich tegeirian yno.
 • Os nad ydych am adleoli planhigion, cynyddwch yr awyru neu osodwch sgriniau neu lochesi i leihau amlygiad i'r haul.

Lleithder

Mae lleithder yn rhywbeth nad yw llawer o dyfwyr yn poeni llawer amdano, ond mae'n wych i iechyd planhigion. Er ein bod ni'n hoffi bod mewn lle llaith, peidiwch â bod yn fwy na lleithder y Phalaenopsis.

Gormod neu rhy ychydig, gall y lleithder hwn achosi:

 • Clefydau sy'n hynod niweidiol i'ch tegeirianau.
 • Mae'n ei wanhau ac yn ffafrio ymddangosiad ffyngau a bacteria.

Felly byddwch yn ofalus, ni fydd y lleithder anghywir yn effeithio ar fywyd y planhigion. Y ddelfryd yw cynnal amgylchedd gyda lleithder rhwng 50% a 70% heb newidiadau mawr. I wneud hyn, gwnewch yn siŵr nad yw ei amgylchedd yn rhy sych nac yn rhy llaith. Awgrym yw ymweld â'r dudalen rhagolygon tywydd gan y byddant yn dweud wrthych y lleithder yn eich dinas. Hefyd, byddwch yn ofalus i beidio â gor-wlychu'r gwreiddiau gan y gall hyn achosi clefyd o'r enw pydredd du.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am y Aphrodite Phalaenopsis a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.