Plâu a chlefydau lawnt

glaswellt melyn

Un o'r problemau mwyaf difrifol y gall lawnt ei chael yw plâu, ac maent hefyd yn anodd iawn eu trin. Y Prif plâu lawnt a chlefydau yw'r rhai a achosir gan bryfed neu anifeiliaid eraill fel tyrchod daear neu adar. Mae anifeiliaid bach eraill, fel gwlithod neu falwod, hefyd yn ddinistriol iawn i lawntiau. Ar y llaw arall, gall glaswellt hefyd gyflwyno clefydau a achosir gan organebau fel bacteria, firysau neu ffyngau.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am blâu a chlefydau lawnt.

Plâu a chlefydau lawnt

atebion plâu lawnt a chlefydau

Os byddwn yn cynnal a chadw lawnt yn iawn, megis ei dorri a'i ddyfrio o bryd i'w gilydd neu ychwanegu gwrtaith i'w gadw'n faethlon bob amser, gallwn amddiffyn ein lawnt rhag plâu a chlefydau niferus. Serch hynny, mae'n debygol y bydd rhywfaint o afiechyd yn datblygu ar ryw adeg.

plâu lawnt

Y prif blâu y gall lawnt eu dioddef yw'r rhai sydd fel arfer yn achosi'r difrod mwyaf, megis: gwyn, llwyd neu nematodau, cricedi neu fannau geni, er y gall y rhestr o blâu fod yn llawer hirach.

Gwlithen a malwod

Gall y molysgiaid hyn fod yn un o'r plâu mwyaf dinistriol oherwydd, yn enwedig yn yr haf, maent yn dod allan o fannau clwydo i fwydo ar goesynnau a dail planhigion, yn enwedig glaswelltiroedd.

mwydyn gwyn

Fel arfer maent yn larfa o wahanol rywogaethau o chwilod a gallant fod yn y cyfnod hwn am hyd at 3 blynedd. Pan fyddant yn larfa gallant achosi difrod i'r lawnt, ac yn y cyflwr oedolion maent yn ddiniwed oherwydd nad ydynt yn bwydo. Mae'r pla hwn fel arfer yn ymddangos ar ddifrod lawnt ddiwedd yr haf a chanol y gwanwyn.

Mwydod llwyd

Gwyfynod yw oedolion y larfa llwyd, ond y larfa a'r lindys sy'n niweidio'r lawnt.

mwydod gwifren

Mae'r mwydyn hwn yn larfa chwilen arall sydd hefyd yn bwydo ar wreiddiau a chloron, yn ogystal â llawer o fwydydd eraill.

Ant

Y morgrug nid ydynt yn un o'r plâu mwyaf peryglus, ond gallant niweidio'r lawnt, yn enwedig wrth hadu, oherwydd eu bod yn dwyn yr hadau sy'n cael eu taflu i'r ddaear i ffurfio'r lawnt.

Tyrchod daear

Mae tyrchod daear neu lygod pengrwn yn gnofilod bach sy'n bwydo ar fylbiau, gwreiddiau a chloron, ymhlith pethau eraill. Maent yn llysysyddion a gallant ddod yn blâu niweidiol iawn ar gyfer lawntiau. Yn ogystal, maent yn aml yn tyllu i'r ddaear a gallant gael effeithiau dinistriol ar lawntiau.

clefyd lawnt

plâu lawnt a chlefydau

Mae clefydau tyweirch yn aml yn gyflyrau anarferol a achosir gan rai organebau neu bathogenau a gallant fod yn anodd eu hadnabod oherwydd bod y symptomau mor debyg i broblemau tyweirch eraill.

Gall dau fath o glefyd ddigwydd mewn lawntiau: mae rhai yn cael eu hachosi gan organebau fel ffyngau, bacteria neu firysau, ac mae eraill yn glefydau ffisiolegol pur a achosir gan ffactorau allanol megis plâu.

Isod, rydym yn rhestru'r prif afiechydon lawnt:

Ffwng

Mae'n un o'r clefydau lawnt mwyaf cyffredin. Mae'r ffwng yn ymddangos i raddau mwy pan fo'r tymheredd yn uchel ac mae lleithder. Gwerthfawrogir ei bresenoldeb lle mae'r glaswellt wedi marw, hynny yw, melynaidd neu sych. Er mwyn atal y problemau hyn, rheoli dyfrio lawnt, torri gwair a ffrwythloni, ond pan fo'r broblem eisoes yn bodoli, dylid defnyddio ffwngladdiadau penodol i ddileu a brwydro yn erbyn y ffwng. Mae effeithiau amrywiol y gall yr anhwylderau hyn eu hachosi yn cynnwys:

 • Twf trwchus iawn (glaswellt trwchus).
 • Defnydd dwys parhaus.
 • Lleithder uchel neu ddŵr llonydd.
 • Wedi'i orchuddio â haen sy'n rhy drwchus
 • pH pridd anghywir.
 • Glaswellt tangled.
 • Mae'r toriad yn rhy fyr.
 • Lawnt mewn mannau cysgodol.
 • Mae dail rhydd neu laswellt tal yn bresennol yn y gaeaf.
 • Gormod o ddŵr neu ormod o wrtaith.

Mae atal ffwng lawnt yn dechrau gyda dewis y cymysgedd hadau cywir. Mae hadau o ansawdd uchel yn tueddu i gynhyrchu llai o ffwng ac yn gyffredinol maent yn gallu gwrthsefyll afiechyd yn well. Mae'n bwysig dewis y math o laswellt yn seiliedig ar y defnydd yn y dyfodol ar gyfer peidio ag achosi difrod a phoen diangen i'r lawnt.

Yn anffodus, hyd yn oed yn y lawntiau torri gorau, ni ellir byth diystyru ffyngau yn llwyr. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o afiechydon lawnt ffwngaidd yn ddiniwed i lawntiau heblaw am eu hymddangosiad hyll.

afiechydon ffisiolegol

Mae clefydau lawnt yn broblemau a all ddigwydd mewn lawntiau ac nid ydynt yn cael eu hachosi gan organebau byw. Y salwch hyn gellir ei achosi gan ddŵr gormodol, sychder, ansawdd pridd gwael, problemau plannu, cynaeafau byr iawn, defnydd amhriodol o chwynladdwyr, wrin cŵn a chath neu wreiddiau coed.

gorffrwythloni lawnt

trin lawnt

Fel pob planhigyn, gall lawntiau gael eu gorffrwythloni. Gormodedd o faetholion penodol, yn enwedig gwrtaith mwynol, gall achosi i'r lawnt afliwio a/neu farw. Gall gormod o wrtaith droi eich lawnt yn wyrdd tywyll neu hyd yn oed yn laswyrdd oherwydd bod yr halen yn y gwrtaith yn "llosgi" y llafnau glaswellt.

Gall rhew a thywydd oer achosi afiechyd, staeniau a llwydni mewn lawntiau. Er mwyn osgoi hyn, rydym yn argymell eich bod yn paratoi'ch lawnt ar gyfer y gaeaf: ffrwythloni ym mis Awst neu fis Medi fel bod y glaswellt yn gryf yn y tymor oer; gwirio pH y pridd yn y cwymp ac ychwanegu calch os oes angen; a thorri'r glaswellt i 5 cm o uchder. Gyda'r paratoadau syml hyn, bydd y lawnt yn barod i wynebu oerfel y gaeaf. Bydd unrhyw afliwiad yn pylu'n gyflym ar lawnt wedi'i hawyru'n dda wedi'i bwydo â gwrtaith organig.

I grynhoi, mae symptomau clefyd glaswellt y glaswellt yn hawdd i'w gweld.

 • Gyda gofal priodol, gallwch chi gadw'ch lawnt yn iach, er bod posibilrwydd o fynd yn sâl bob amser.
 • Mae afliwiad fel arfer yn dangos bod angen mwy o faetholion ar y lawnt neu eich bod yn torri'n ormodol.
 • Mae yna wahanol fathau o ffyngau, ond nid ydynt yn fygythiad i iechyd eich lawnt, mae eu heffaith yn gosmetig yn bennaf.
 • Yn aml, gall dyfrio'n well a gwrteithio'n iawn helpu i atal heintiau ffwngaidd.
 • Gellir trin mwsogl gyda ffrwythloniad rheolaidd a llacio'r pridd.

Fel y gwelwch, mae gofal lawnt yn hanfodol os nad ydym am i blâu a chlefydau ei ddinistrio. Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am blâu a chlefydau lawnt.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.