10 planhigyn aromatig ar gyfer gerddi sy'n hawdd iawn gofalu amdanynt a'u defnyddio

Mae'r blodyn sifal yn binc

Mae yna lawer o blanhigion aromatig ar gyfer gerddi a fydd, yn ogystal â bod yn hardd ac yn hawdd gofalu amdanynt, yn ein helpu i reoli plâu, felly gallu osgoi gwario arian ar driniaethau ffytoiechydol. Beth ydyn nhw'n cael eu galw?

Y gwir yw bod y planhigion hyn yn un o'r rhai mwyaf cyffredin, rhywbeth sydd, heb os, yn fantais fawr, gan fod hynny'n golygu y gellir eu canfod ar werth bron yn unrhyw le ac am brisiau isel. Adnabod nhw.

Rhestr o 10 planhigyn aromatig ar gyfer gardd

Basil

Basil mewn pot

Mae'n berlysiau lluosflwydd sy'n cael ei dyfu fel hinsoddau blynyddol tymherus sy'n frodorol i ranbarthau trofannol Asia y mae eu henw gwyddonol Basilicum uchaf. Yn tyfu rhwng 30 a 130 centimetr o uchder, ac yn cynhyrchu dail hirgrwn neu ofate o liw gwyrdd chwaethus. Mae'n cynhyrchu blodau mewn pigau terfynol, gwyn neu borffor.

Defnyddiau

 • Coginio: mae ei ddail yn cael eu bwyta'n ffres neu eu sychu mewn saladau, cawliau llysiau, ac mewn sawsiau sy'n cyd-fynd â seigiau pasta.
 • Meddyginiaethol: nid oes ganddo. Mewn gwirionedd, nid yw menywod sy'n feichiog neu'r rhai sydd am gael plant yn annog ei fwyta, gan fod olew hanfodol basil yn cynnwys estragole, carcinogen pwerus sy'n gweithredu'n araf. Nid yw arbenigwyr wedi gallu sefydlu terfyn diogel eto ar gyfer dod i gysylltiad â'r tocsin hwn, ond fel bob amser, mae'n well atal na gwella (mae gennych fwy o wybodaeth yma).
 • Mewn garddio: gwrthyrru pryfed a mosgitos.

Prynwch ef yma.

Sawrus

Mae sawrus yn blanhigyn hawdd iawn i ofalu amdano

Delwedd - Wikimedia / Niccolò Caranti

Mae'n berlysiau lluosflwydd sy'n frodorol i ranbarthau tymherus a chynnes de Ewrop a'i enw gwyddonol Dirlawnder Montana. Yn tyfu hyd at 50 centimetr o daldra, ac yn cynhyrchu dail gyferbyn, hirgrwn-lanceolate a gwyrdd. Mae'n blodeuo yn y gwanwyn, gan ddatblygu inflorescences gwyn.

Defnyddiau

 • Coginio: defnyddir y dail fel cyfeiliant i godlysiau a chigoedd.
 • Meddyginiaethol: mae ganddo nodweddion ysgogol ac affrodisaidd.
 • Mewn garddio: gwrthyrru mosgitos.

Prynwch ef yma.

Mae sawrus yn blanhigyn hawdd iawn i ofalu amdano
Erthygl gysylltiedig:
Sawrus (Satureja montana)

Sifys

Golygfa o ddail a blodau'r sifys

Mae'n blanhigyn swmpus sy'n frodorol i ranbarthau tymherus-oer hemisffer y gogledd. Mae'n perthyn i'r genws Allium, yn tyfu i 40-50 centimetr, ac yn datblygu dail tenau, llinol, gwyrdd iawn, a blodau wedi'u grwpio mewn inflorescences pinc yn y gwanwyn-haf.

Defnyddiau

 • Coginio: defnyddir y dail wedi'u torri fel cynhwysion mewn saladau, tatws wedi'u pobi, cawliau, tortillas a hyd yn oed brechdanau.
 • Meddyginiaethol: yn atal rhwymedd, yn gwella treuliad, yn lleihau colesterol, yn helpu i ymladd canser ac yn cryfhau'r sgerbwd.
 • Mewn garddio: gwrthyrru pryfed moron, llyslau a chwilod.

Prynwch ef yma.

Peppermint

Dail y planhigyn mintys

Mae'n blanhigyn llysieuol sy'n frodorol o Ewrop a'i enw gwyddonol mentha spicata. Yn tyfu hyd at 30 centimetr o daldra, gyda dail gwyrdd lanceolate a glabrous. Mae ei flodau yn ymddangos mewn inflorescences pinc neu wyn yn ystod y gwanwyn.

Defnyddiau

 • Coginio: defnyddir y dail i wisgo saladau, cawliau a chigoedd, yn ogystal ag i wneud coctels, ac i flasu seigiau fel stiw.
 • Meddyginiaethol: defnyddir ei ddail trwytho i wella treuliad, ac i leddfu pendro.
 • Mewn garddio: gwrthyrru llyslau a llygod bresych.

Prynwch ef yma.

Mae mintys pupur yn tyfu'n dda mewn pot
Erthygl gysylltiedig:
Gofal mintys

Lemon verbena

Lemon verbena

Mae'n llwyn bytholwyrdd sy'n frodorol o Dde America a'i enw gwyddonol Aloysia citrodora. Mae'n tyfu hyd at dri metr o uchder, gyda dail gwyrdd lanceolate, ac yn cynhyrchu blodau gwyn neu binc yn y gwanwyn.

Defnyddiau

 • Coginio: y dail sych a thorri mewn marinadau, a sawsiau.
 • Meddyginiaethol: defnyddir y dail mewn trwyth fel rhai treulio, carminative ac gwrthispasmodig.
 • Mewn garddio: yn gwrthyrru mosgitos yn anad dim, ond hefyd chwain a throgod.

Prynwch ef yma.

Marjoram

Marjoram, planhigyn aromatig sy'n hawdd ei dyfu

Mae'n blanhigyn llysieuol bywiog sy'n frodorol i ddwyrain Môr y Canoldir a'i enw gwyddonol origanum majorana. Yn tyfu rhwng 20 a 40 centimetr o uchder, gyda dail ofate, gyferbyn, gwyrdd, ac mae'n cynhyrchu inflorescences tynn iawn o liw gwyn.

Defnyddiau

 • CoginioFe'i defnyddir fel condiment, ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â pherlysiau eraill, ac fel top ar gyfer caws, sawsiau a selsig Eidalaidd.
 • Meddyginiaethol- Fe'i defnyddir i drin a lleddfu colig a dolur rhydd.
 • Mewn garddio: yn effeithiol fel ymlid i bryfed, fel mosgitos, llyslau, a morgrug.

Prynwch ef yma.

Marjoram, planhigyn aromatig sy'n hawdd ei dyfu
Erthygl gysylltiedig:
Yr hyn y dylai pawb ei wybod am marjoram

Oregano

Mae Oregano yn tyfu'n gyflym iawn

Mae'n blanhigyn lluosflwydd sy'n frodorol i Ewrasia a rhanbarth Môr y Canoldir y mae ei enw gwyddonol origanum vulgare. Yn tyfu fel llwyn crebachlyd tua 50-60 centimetr o daldra. Mae'r dail gyferbyn, hirgrwn ac eang, gyda maint o 2-4 centimetr. Mae ei flodau gwyn neu binc yn dod allan o inflorescence terfynol yn y gwanwyn.

Defnyddiau

 • Coginio: yn cael ei ddefnyddio fel condiment mewn llawer o seigiau, fel pizza, cawl blodfresych, bara garlleg, tatws wedi'u stiwio, ac ati.
 • Meddyginiaethol: mae gan ei ddail trwytho briodweddau gwrthficrobaidd, antitwmor, antiseptig, gwrthocsidiol, tonig a threuliad. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel eli.
 • Mewn garddio: mae'n ymlid morgrug da.

Prynwch ef yma.

Persli

Persli, planhigyn aromatig

Mae'n berlysiau cylch dwyflynyddol sy'n frodorol i ranbarth Môr y Canoldir a'i enw gwyddonol Daucus carota y yn tyfu i 30 centimetr. Mae'r dail yn rhanedig iawn, ac yn wyrdd. Mae'n blodeuo yn yr ail flwyddyn, yn y gwanwyn.

Defnyddiau

 • Coginio: defnyddir y dail a'r coesynnau mewn gwahanol seigiau, fel mewn stiwiau a sawsiau.
 • Meddyginiaethol: mae ei ddail yn cael eu defnyddio i leddfu flatulence, yn ogystal â symptomau canser, anemia ac arthritis.
 • Mewn garddio: gwrthyrru pryfed genwair a chwilod sy'n effeithio ar asbaragws. Mae hefyd yn denu gwenyn a phryfed buddiol eraill, fel gloÿnnod byw.

Prynwch ef yma.

Persli
Erthygl gysylltiedig:
Sut i ofalu am bersli

Romero

Rosemary, planhigyn aromatig sy'n tyfu'n araf

Mae'n llwyn bytholwyrdd canghennog iawn sy'n frodorol i Fôr y Canoldir a'r Cawcasws a'i enw gwyddonol Rosmarinus officinalis. Yn tyfu i uchder uchaf o 2 metr, er mai'r peth arferol yw ei gadw gydag 1m a llai fyth. Mae ei ddail yn wyrdd bach, llinol, tywyll ar yr ochr uchaf ac yn wyn ar yr ochr isaf. Mae'r blodau, sy'n blodeuo yn y gwanwyn, tua 0,5 cm o hyd a glas gwelw.

Defnyddiau

 • Coginio: defnyddir ei ddail i ychwanegu neu wella blas llawer o seigiau, rhostio yn y popty, sawsiau tomato, paella Valenciaidd, stiwiau, ymhlith eraill.
 • Meddyginiaethol: defnyddir y dail yn anad dim, ond weithiau hefyd y blodau.
  • Trwyth: yn lleddfu peswch ac yn gwella iechyd yr afu.
  • Mewn decoction: yn helpu i wella clwyfau a doluriau.
 • Mewn garddio: gwrthyrru mosgitos.

Prynwch ef yma.

Teim

Planhigyn Môr y Canoldir yw Thyme

Mae'n is-brysgwydd sy'n frodorol i ranbarthau tymherus Ewrop y mae ei enw gwyddonol thymus vulgaris. Mae'n tyfu i uchder rhwng 10 a 50 centimetr, gyda choesau codi, coediog a changhennog iawn. Mae ei ddail yn fach, hirgrwn eu siâp. Mae'n blodeuo yn y gwanwyn, gan gynhyrchu blodau bach pinc.

Defnyddiau

 • Coginio: Fe'i defnyddir fel sesnin ar gyfer prydau cig a physgod.
 • Meddyginiaethol: gall dail sydd wedi'u trwytho leddfu annwyd, gan fod ganddo briodweddau beichiog ac antitussive. Maent hefyd yn gwella treuliad.
 • Mewn garddio: yn gwrthyrru llawer o blâu, fel chwain, lindys, mosgitos, mwydod, neu bryfed gwyn.

Prynwch ef yma.

Pa ofal sydd ei angen ar blanhigion aromatig?

Mae Basil yn blanhigyn y gellir ei dyfu mewn pot

Yn olaf, rydym yn eich gadael gyda chanllaw gofal byr i'w gwneud hi'n haws i chi eu cynnal:

 • Lleoliad: y tu allan, yn llygad yr haul, heblaw am fasil a phersli, sy'n well ganddynt led-gysgod.
 • Tir:
  • Gardd neu berllan: Nid ydyn nhw'n gofyn llawer, ond byddan nhw'n tyfu orau os oes ganddyn nhw bridd sy'n draenio'n dda.
  • Potiau: gellir eu llenwi â swbstrad cyffredinol ar gyfer planhigion (ar werth yma) gyda 30% perlite (ar werth yma).
 • Dyfrio: tua 3-4 gwaith yr wythnos yn yr haf, ychydig yn llai weddill y flwyddyn.
 • Tanysgrifiwr: yn y gwanwyn a'r haf, gyda gwrteithwyr organig fel guano, compost, neu eraill yr ydym yn dweud wrthych ynddynt yr erthygl hon.
 • Amser plannu neu drawsblannu: yn y gwanwyn.
 • Rusticity: mae'r mwyafrif yn gwrthsefyll rhew i lawr i -7ºC, ac eithrio basil a phersli, nad ydyn nhw'n hoff o oerfel.

Beth ydych chi'n ei feddwl o'r pwnc hwn? 🙂


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.