Canllaw Prynu Planhigion Artiffisial

planhigion artiffisial

Onid ydych chi'n dda gyda phlanhigion naturiol? Ydych chi'n byw mewn tŷ lle na allwch roi'r gofal sydd ei angen arnynt? Ond ydych chi'n hoffi planhigion? Ydy, rydyn ni'n gwybod, mae'n eithaf anodd rheoli'ch hun yn yr eiliadau hynny oherwydd yr hoffech chi eu cael yn eich cartref ond rydych chi'n gwybod na fyddent yn goroesi. Beth os ydych chi'n rhoi cynnig ar blanhigion artiffisial?

Dros y blynyddoedd mae'r rhain wedi esblygu a bellach mae yna lawer o blanhigion a blodau artiffisial sy'n anodd eu gwahaniaethu oddi wrth rai go iawn (oni bai eich bod chi'n cyffwrdd â nhw). Felly beth am addurno'ch cartref gyda'r rhain? Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw'r gorau a'r gofal sydd ei angen arnyn nhw.

Top 1. Y planhigyn artiffisial mwyaf prydferth

Pros

 • Yn dynwared yn berffaith a orbifolia Calathea o ran maint, dyluniad a gwead.
 • Mae'n botyn mawr mwy neu lai, tua 40cm a 500 gram mewn pwysau.
 • Mae ganddo wyrdd naturiol sy'n cyd-fynd ag unrhyw addurn.

Contras

 • Gallwch weld y gludwch ar rai sbesimenau.
 • Weithiau nid yw ei faint yn ôl y disgwyl.
 • Gall gael ei niweidio mewn llongau.

Detholiad o blanhigion artiffisial

Os nad ydych chi'n hoffi'r opsiwn cyntaf hwnnw, peidiwch â phoeni, oherwydd mae yna rai eraill a allai fod yn ddiddorol am eu hansawdd a'u pris. Rydyn ni'n eu gadael i chi.

Planhigion Artiffisial Addurnol Huryfox 2 Darn Planhigyn Crog Cartref Addurn Wal Awyr Agored Dan Do, Gwinwydden Faux ar gyfer Ystafell Fyw, Gwrych a Gardd

Os ydych chi'n hoffi planhigion hongian, mae gennych chi becyn o ddau dynwared winwydden ddelfrydol i'w gosod yn yr ystafell fyw neu y tu allan i'r tŷ.

Mae ganddyn nhw faint o 33,4 cm ac 81 o glystyrau i gyd.

Set Aisamco o 3 Planhigyn Artiffisial Pen Bwrdd Gwyrdd Faux gyda photiau gwydr clir Planhigion sidan mewn ffiol wydr Planhigion potiau ffug ar gyfer addurniadau cartref

Wedi'u gosod mewn ciwbiau gwydr clir, mae'r planhigion (pecyn o 3). gwneud o blastig a gallant fod yn berffaith ar gyfer addurno fel fasys neu addurniadau blodau ar gownteri, silffoedd, ac ati.

Planhigion mewn potiau artiffisial gyda seiliau pren, EIVOTOR Planhigion cigog artiffisial gyda phot ceramig, ar gyfer Addurno Tai, Cartref, Ystafell Ymolchi, Ystafell Fyw, Ceginau, Swyddfeydd ac Awyr Agored

Os ydych chi'n hoffi suddlon ond nad ydych chi'n dda ynddyn nhw, mae gennych chi becyn o 6 planhigyn artiffisial o'r math hwn a fydd yn dod â seiliau pren.

Bydd gennych 3 planhigyn mewn gwyrdd lliwgar a thri mewn lliwiau pinc/coch. I gyfuno'n eithaf da a'i osod ar silffoedd, dodrefn, swyddfeydd, ac ati.

Newydd rui cheng Planhigion Artiffisial Planhigion Ffug Planhigion Mini Plastig Planhigion Lafant Go Iawn Blodau Pot Set Dan Do Gwyrddni Bonsai ar gyfer Ystafell Ymolchi Cartref Desg Swyddfa Addurno Gardd

Byddwch yn prynu pecyn o dri phlanhigyn gwahanol, gydag uchder o 21,5 cm (nid ydynt yn fawr iawn).

Ar yr olwg gyntaf bydd yn anodd eu gwahaniaethu oddi wrth y rhai go iawn.

Planhigyn Artiffisial CROSOFMI Coeden Palmwydd Areca Fawr 150 cm Coeden Artiffisial Plastig Dan Do ac Awyr Agored Ystafell Fyw Cartref Ystafell Wely Balconi Addurniadol Modern

Os mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw planhigyn artiffisial mawr i addurno ystafell fyw, mynedfa, coridor, ac ati. efallai y bydd hyn yn gweithio i chi.

Yn efelychu palmwydd mawr, cymaint fel ei fod yn mesur metr a hanner a gallwch ei osod dan do ac yn yr awyr agored.

Canllaw Prynu Planhigion Artiffisial

Fel y gwyddom, weithiau wrth brynu planhigion artiffisial y gallwch chi heb wybod yn union pa nodweddion y mae'n rhaid i chi edrych arnynt ynddynt, rydym wedi llunio'r rhai pwysicaf fel bod eich pryniant yn llwyddiannus. Bydd popeth yn dibynnu ar ble rydych chi am ei osod a'r gofod sydd gennych chi.

Math

Pendantau, coed palmwydd, coed, rhaeadrau, fel llenni... Y gwir yw bod popeth, ac mae'n anghyffredin iawn peidio â dod o hyd i ryw fath o blanhigyn artiffisial nad yw'n bodoli. Yn gyffredinol, maent wedi efelychu pob math o blanhigion naturiol.

Peth arall yw bod yr holl blanhigion presennol i'w cael yn eu ffurf artiffisial, gan nad yw rhai wedi'u gwneud eto.

Maint

O'r lleiaf, delfrydol i'w gosod hyd yn oed mewn tai doliau, i'r rhai i'w rhoi wrth ymyl y cyfrifiadur neu fawr, cymaint fel eu bod yn hawdd meddiannu cornel o'r ystafell ac yn edrych fel bod gennych ran o'r jyngl.

A gallwch ddod o hyd i lawer o feintiau, fel arfer yn debyg i lwyni, coed a phlanhigion naturiol, oherwydd eu bod yn debyg i'r rhywogaethau hynny.

deunydd

Ar y dechrau, pan ddechreuwyd eu hadnabod, y deunydd a ddefnyddiwyd i'w creu oedd polyester. Fodd bynnag, heddiw gallwch ddod o hyd i blanhigion artiffisial a blodau wedi'u gwneud o sidan, cwyr, gwydr, sebon a deunyddiau eraill lleiafrifoedd sy'n creu'r teimlad o fod o flaen planhigion naturiol (ac nid ffug).

Tu allan neu dan do

O fewn y farchnad o blanhigion artiffisial, nid yn unig y mae'r rhai sy'n cael eu defnyddio i addurno cartrefi, ond mae yna lawer hefyd y gallwch chi eu gosod yn yr awyr agored, mewn potiau neu yn yr ardd, ac efelychu ei fod yn un go iawn.

pris

O ran y pris, y gwir yw y gallwch chi ddod o hyd iddynt o 3 ewro neu lai (y planhigion lleiaf ac mewn cactws a suddlon, neu mewn blodau unig), am fwy na 100 ewro (Maen nhw fel arfer yn blanhigion artiffisial mwy cywrain neu'n addurniadau blodau).

Sut i lanhau planhigion artiffisial?

Efallai mai'r unig ofal y dylech ei roi i blanhigion artiffisial yw glanhau. Mae'r rhain, oherwydd eu deunyddiau, yn tueddu i gronni llwch a baw ac, os na chânt eu tynnu, dros amser bydd eu lliwiau'n edrych yn fwy diflas, byddant yn ddifywyd a dechreuir sylwi nad ydynt yn blanhigion go iawn.

Fodd bynnag, nid yw glanhau mor anodd ag y gallech feddwl ar y dechrau. I'r gwrthwyneb, mae'n hawdd iawn. yn syml, rhaid i chi pasiwch frethyn wedi'i wlychu â sebon a dŵr i lanhau'r dail, petalau blodau, ac ati.

Mewn rhai achosion, ac yn dibynnu ar y deunydd, ffordd arall o lanhau planhigion artiffisial yw eu socian mewn dŵr â sebon, gan eu symud ychydig i gael gwared ar y llwch a gadael iddynt sychu yn yr awyr.

Y tu hwnt i hynny, nid oes angen gwneud mwy, dim ond bod yn ofalus fel nad yw'r llwch yn cronni a gallwch eu cadw fel y diwrnod cyntaf am lawer hirach.

Ble i brynu?

Ar ôl popeth yr ydym wedi'i ddweud wrthych, mae'n arferol eich bod chi'n meddwl am brynu planhigion artiffisial. Mae’n ffordd o fyw gyda phlanhigion ond heb orfod gofalu amdanyn nhw, naill ai oherwydd nad ydych chi’n gwneud yn dda neu oherwydd nad oes gennych chi amser i roi’r holl ofal sydd ei angen arnyn nhw (neu os ydych chi’n byw mewn man lle mae’n iawn). anodd i blanhigion ffynnu).

Felly hynny, Ydych chi eisiau gwybod ble i brynu? Rydym yn argymell y siopau hyn.

Amazon

Ar Amazon mae bron lle byddwch chi'n dod o hyd i fwy o amrywiaeth, sy'n golygu y gallwch ddewis rhwng gwahanol fodelau, meintiau, lliwiau, mathau o blanhigion, ac ati. yn seiliedig ar eich chwaeth a ble rydych am eu gosod.

Mae'n gyfleus edrych ar y farn i wybod a yw'n realistig neu a yw'n rhy amlwg ei fod wedi'i wneud o blastig (yn enwedig os nad ydych am roi'r effaith honno.

groesffordd

Er y gallwch chi ddod o hyd i blanhigion artiffisial yn Carrefour, dyma lle bydd llai o niferoedd. Oes rydych chi'n mynd i archfarchnadoedd corfforol, mae'n fwyaf tebygol y bydd yn anodd ichi ddod o hyd i lawer o fodelau, a mwy o flodau artiffisial na phlanhigion. Ac ar y Rhyngrwyd, er bod ganddyn nhw fwy, byddwch chi ychydig yn gyfyngedig o ran dyluniadau, lliwiau, mathau o blanhigion, ac ati.

Ikea

Yn Ikea mae ganddyn nhw hefyd adran arddio ac, ynddo, planhigion artiffisial. Nid oes llawer, ond mae gan y rhai sy'n bodoli bris o ansawdd da ac mae hynny'n golygu y gallwch chi brynu heb ofni gwario gormod.

Yn ogystal, maen nhw'n glanhau'n dda ac os ydyn nhw'n cael eu difrodi'n ormodol mae'n rhaid i chi eu newid i eraill (maen nhw'n talu amdanyn nhw eu hunain yn gyflym iawn).

Leroy Merlin

Nid ydym yn mynd i ddweud wrthych eich bod yn mynd i ddod o hyd i lawer o blanhigion artiffisial yn Leroy Merlin, oherwydd nid oes cymaint â hynny. Ond mae ganddyn nhw amrywiaeth i chi benderfynu rhyngddynt.

Mae'r rhain llawer mwy fforddiadwy nag mewn mannau eraill a hyd yn oed rhai ohonynt yw'r rhai sy'n rhedeg allan yn gyflym oherwydd eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.