Gofalu am blanhigion dringo gyda blodyn mewn potiau

planhigion dringo gyda blodau mewn pot

Pan fydd gennych chi blanhigion dringo, mae'n arferol eu gosod ar waliau, ffensys a mannau tebyg. Ond nid yw hynny'n golygu na allwch chi gael planhigion dringo blodeuol mewn potiau. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl yn dewis yr opsiwn hwn oherwydd eu bod yn llawer mwy lliwgar a gellir eu gosod lle bynnag y dymunwch.

Ond Pa ofal sydd ei angen ar y dringwyr hyn pan fyddant mewn pot? Ydyn nhw'n derbyn gofal yr un fath â phe baent wedi'u plannu yn yr ardd? Yma rydym yn esbonio popeth.

Gofalu am blanhigion dringo gyda blodyn mewn potiau

poto dringo mewn poto

Y peth cyntaf y dylech chi ei wybod am blanhigion dringo gyda blodau mewn potiau yw bod ganddyn nhw ofal ac anghenion mwy penodol na phe baent yn cael eu plannu yn yr ardd. Nid yw'n golygu eu bod yn fwy cymhleth i ofalu amdanynt, ymhell oddi wrtho, ond mae rhai agweddau i'w hystyried er mwyn sicrhau datblygiad da o'r planhigyn. Rydyn ni'n dweud wrthych chi.

math o blanhigyn dringo

Cyn rhoi gofal i chi am blanhigion dringo gyda blodau mewn potiau, mae'n rhaid ichi wneud pwynt am y mathau. Ac mae llawer yn y deyrnas planhigion. Ond Nid yw pob dringwr blodeuol yn addas ar gyfer potio. Neu hyd yn oed i gael gartref.

Rhai tebyg iddo gall noson ddewr, ffwsia, jasmin... fod yn ddewisiadau da. Ond pan fyddwn yn sôn am fathau eraill o ddringwyr sydd angen lleithder uwch, gofod, tymheredd ... efallai nad dyma'r un iawn i'w gael gartref oherwydd nad yw'r anghenion yn cael eu diwallu.

Un o brif nodweddion llawer o blanhigion dringo yw eu bod yn gyflym iawn i dyfu ac mae hynny'n awgrymu eu bod yn mynd i fynnu mwy a mwy o le, nid yn unig ar lefel y canghennau a'r deilen, ond hefyd y gwreiddiau.

Lleoliad

Y planhigion dringo, a mwy os ydyn nhw gyda blodau, Mae angen llawer o olau arnynt i flodeuo a datblygu'n iawn. Fel arall rydych mewn perygl nad ydynt yn taflu blodau.

Dyna pam, hyd yn oed os yw mewn pot, nid yw ei leoliad delfrydol yn ddim llai na'r tu allan. Mae'n wir y gallech ei gael dan do, ond bob amser mewn ardal ddisglair iawn, hyd yn oed gydag ychydig oriau o olau.

Nid yw'r math hwn o blanhigyn yn hoffi drafftiau, a byddem yn dweud nad yw ychwaith yn gwneud newidiadau sydyn mewn tymheredd. Felly, wrth ddewis eich gwefan, dylech gadw hynny mewn cof. Hefyd, peidiwch ag anghofio bod y planhigion hyn yn tyfu ac angen eu gofod.

wisteria gyda blodau porffor

Temperatura

Y rhan fwyaf o blanhigion dringo blodeuol mewn potiau maent angen tymheredd mwy neu lai cyson ac mae hynny'n cynnig hinsawdd dymherus. Mewn gwirionedd, yn y gaeaf mae'n rhaid i chi eu hamddiffyn rhag y gostyngiad mewn tymheredd yn ogystal ag rhag rhew.

Mae hynny'n golygu, os oes gennych chi nhw y tu allan i'r tŷ, efallai y bydd yn rhaid i chi ei roi y tu mewn ond byddwch yn ofalus gyda'r gwresogyddion, y rheiddiaduron...

trawsblaniad a swbstrad

Fel y dywedasom wrthych o'r blaen, mae angen lle ar blanhigion dringo gyda blodau mewn potiau nid yn unig i ehangu'n weledol, ond hefyd i'r gwreiddiau setlo'n dda a setlo'r planhigyn.

Yn yr ystyr hwn, rhaid dewis potiau sy'n ddigon mawr ar gyfer datblygiad priodol. Wrth gwrs, peidiwch â mynd o bot 10cm i bot 100cm ar unwaith, yn enwedig oherwydd os gwnewch hynny, bydd y planhigyn fel arfer yn rhoi'r gorau i ddatblygu (ni fyddwch yn ei weld yn tyfu) oherwydd mae ei holl egni ac ymdrech wedi'i neilltuo'n uniongyrchol i ddatblygu gwreiddiau. ■ yn gorchuddio diamedr cyfan y pot. Dim ond wedyn y byddwch chi'n ei weld yn dechrau tyfu.

Am y ddaear, ein hargymhelliad yw a cymysgedd rhwng swbstrad cyffredinol a perlite neu debyg. Yn y modd hwn byddwch yn cael y pridd i fod yn fwy rhydd ac felly bydd y gwreiddiau'n anadlu'n well. Yn dibynnu ar y math o dringwr ydyw, fe allech chi hefyd ychwanegu pridd tegeirian sy'n rhoi mwy o ocsigeniad iddo.

Cefnogaeth hanfodol

Yn gysylltiedig â'r pot mae'r gefnogaeth. Mewn geiriau eraill, y ffon, tiwtor, dellt … y byddwch chi'n ei ddefnyddio fel bod y planhigyn yn gallu dringo. Mae yn wir fod yn well gan rai ei grogi ; ond mae angen cymorth ar lawer o blanhigion dringo i ddatblygu'n iawn.

Ni allwn ddweud wrthych os yw gwarcheidwad yn well na dellt. Neu ffon bambŵ yn well na stanc mwsogl. Mewn gwirionedd, bydd popeth yn dibynnu ar y math o blanhigyn a ddewiswch a'r hyn y mae'n ei fynnu gennych.

Dyfrio

Un o'r gofal pwysicaf y mae mwy o blanhigion yn cael ei golli yw dyfrhau. Mae'r un hwn mewn pot hyd yn oed yn fwy cymhleth, oherwydd sawl gwaith rydyn ni'n tueddu i orddyfrio a gadael plât oddi tano gyda dŵr sy'n pydru'r gwreiddiau. Felly, mae angen i chi reoli'r agwedd hon.

Yn gyffredinol, bydd dyfrio yn fwy helaeth yn yr haf nag yn y gaeaf (hyd yn oed efallai na fyddwch yn dyfrio yn y gaeaf).

Ein hargymhelliad yw, wrth ddyfrio, eich bod yn ei wneud mewn dwy ffordd (y naill neu'r llall):

  • Os ydych chi'n dyfrio isod, Mae'n llenwi'r plât sydd ganddo ac yn aros ychydig funudau iddo ei yfed. Os gwelwch eich bod yn ei daflu ac mewn ychydig eiliadau ei fod wedi bod yn feddw, gallwch ei ailadrodd yr eildro. Y peth arferol yw nad yw'n ei yfed mor gyflym. Ar ôl tua 5-10 munud tynnwch y dŵr dros ben a bydd yn barod.
  • Os ydych chi'n dyfrio oddi uchod, Cyn gynted ag y bydd dŵr yn dechrau dod allan o'r gwaelod, rhaid i chi stopio. Nawr, gall ddigwydd bod y pridd mor gryno neu mor sych, os byddwch chi'n ei arllwys yn uniongyrchol oddi uchod, bydd yn dod allan trwy'r tyllau yn y pot. Os bydd hynny'n digwydd, defnyddiwch y dull dyfrio gwaelod yn lle hynny.

wisteria yn blodeuo

Tanysgrifiwr

Yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf, fe'ch cynghorir i ffrwythloni'r planhigyn â gwrtaith planhigion blodeuol oherwydd bydd yn helpu ei flodeuo a'i dyfiant.

UDA hylif yr ydych yn ei gynnwys yn y dŵr dyfrhau, felly bydd yn llawer haws ei ddarparu.

Tocio

Mae angen tocio bron pob planhigyn. Ac yn achos dringwyr, hyd yn oed yn fwy felly, yn enwedig pan fydd ganddynt flodau.

Yn gyffredinol, y tocio y byddwch chi'n ei wneud fydd glanhau, dileu parthau marw, canghennau gwan, sy'n croestorri, sy'n ymwthio allan gormod neu rannau lle mae'r blodyn eisoes wedi marw a rhaid eu glanhau. Er bod hyn yn cael ei wneud yn fwy yn y gaeaf, y gwir yw ei bod yn gyffredin hefyd yn yr haf i'w wneud, er yn fach iawn.

Yn yr hydref, fe'ch cynghorir i docio blodeuol i annog y flwyddyn nesaf i roi mwy o flodau.

Os dilynwch yr argymhellion hyn wrth ofalu am blanhigion dringo gyda blodau mewn potiau, byddant yn sicr o roi gweledigaeth hyfryd i chi oherwydd byddant yn tyfu'n iach, gwyrddlas a gyda blodau a fydd yn gwneud ichi wenu. Oes gennych chi unrhyw ddringwyr mewn potiau?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.