Beth yw'r ffyngau sy'n effeithio ar blanhigion?

Difrod llwydni dail

Mae gan blanhigion elynion niferus, ond os oes rhai arbennig o beryglus, maen nhw madarch. Mae'r micro-organebau hyn yn byw yn y pridd, er eu bod hefyd yn ymddangos ar swbstradau sy'n tyfu pan fyddant yn aros yn wlyb am fwy o amser nag y dylent.

Yn anffodus, pan ddônt yn weladwy mae'r afiechyd wedi datblygu llawer, mor aml yr unig un triniaeth effeithiol yw eu gwaredu. Gyda hyn mewn golwg, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw'r ffyngau sy'n effeithio ar blanhigion, ei symptomau a'r hyn y gallwch ei wneud i'w hatal.

Ffyngau sy'n effeithio ar blanhigion

alternariosis

Difrod dail Alternaria alternata

Yr Altenary yw'r genws sy'n achosi'r afiechyd hwn, a nodweddir gan y ymddangosiad smotiau du neu frown wedi'u diffinio'n dda sy'n tyfu ac yn sychu. Mae'n gyffredin iawn yn enwedig mewn planhigion nad ydyn nhw'n cael eu ffrwythloni.

Triniaeth

Ataliol. Ffrwythloni'r planhigion trwy gydol y tymor tyfu gyda gwrteithwyr penodol ar eu cyfer.

Anthracnose

Anthracnose ar gastanwydden ceffylau

Delwedd - Planetagarden.com

Mae ffyngau o'r genera Colletotrichum, Gloeosporium a Coniothyrium, ymhlith eraill, yn achosi anthracnose, un o'r afiechydon mwyaf peryglus. Mae'r symptomau yn ymddangosiad smotiau brown ar y dail, defoliation (colli dail) yn y gwanwyn a'r haf, smotiau ar y ffrwythau y lympiau ar y boncyffion.

Triniaeth

Mae'n cynnwys torri'r rhannau yr effeithir arnynt y defnyddio ffwngladdiadau sy'n seiliedig ar gopr 3 gwaith bob saith diwrnod. Mewn achosion difrifol, mae'n well taflu'r planhigyn i atal ffyngau rhag heintio eraill.

Botrytis

Difrod dail gan ffwng Botrytis

Mae'r ffwng Botrytis cinerea yn achosi'r afiechyd botrytis. Micro-organeb yw hwn sy'n heintio planhigion trwy doriadau tocio, clwyfau neu graciau. Y symptomau yw: allwydni llwyd ar ddail, blagur a / neu flodau, Ac pudrition y coesau mewn planhigion ifanc.

Triniaeth

Bydd y driniaeth yn cynnwys dileu'r rhannau yr effeithir arnynt, lleihau amlder dyfrio a thrin y planhigion â ffwngladdiadau systemig fel Fosetyl-Al.

Pydredd gwreiddiau

Dampio i ffwrdd mewn pinwydd

Delwedd - Pnwhandbooks.org

Mae'n cael ei achosi gan ffyngau'r genws Phytophthora, Rizoctonia, a Pythium. Maent yn aml iawn mewn gwelyau hadau, lle maent yn heintio ac yn lladd planhigion ifanc mewn ychydig ddyddiau, ond hefyd yn y planhigion hynny sy'n cael eu dyfrio'n ormodol. Y symptomau a fydd yn cael eu harsylwi yw: duo gwaelod y coesyn mae hynny'n lledu i fyny, dail sych y cwymp hwnnw, arestiad twf.

Triniaeth

Ataliol. Is-haenau sydd â da iawn draenio, rheoli'r risgiau a'u trin â ffwngladdiadau. Yn y gwanwyn a'r hydref gallwch chi ysgeintio sylffwr neu gopr ar wyneb y swbstrad unwaith bob 15 diwrnod, ac yn ystod yr haf eu trin â ffwngladdiadau systemig.

Fusarium

Plannu gyda Fusarium

Mae'r ffwng Fusarium yn un o'r rhai sy'n achosi'r difrod mwyaf i blanhigion. Mae mwy na mil o rywogaethau a allai fod yn beryglus ar eu cyfer. Felly, rhaid i chi fod yn sylwgar o'r symptomau, sef: pydru gwreiddiau, gwywo a necrosis y dail, ymddangosiad smotiau ar y dail a / neu'r coesau, ac arestio tyfiant.

Triniaeth

Bydd yn cynnwys yn torri'r rhannau yr effeithir arnynt a'u trin â ffwngladdiadau systemig.

Sclerotonia

Ffwng Sclerotinia ar goesyn planhigyn

Wedi'i achosi gan y ffwng Sclerotinia, mae'n glefyd sy'n effeithio'n arbennig ar goesyn planhigion. Mae pydredd gwyn, dyfrllyd yn ymddangos nad yw'n rhoi arogl drwg. Gellir gweld fel pe bai'r coesyn wedi'i orchuddio â chotwm, nad yw'n ddim mwy na myceliwm gwyn cotwm y ffwng.

Triniaeth

Ataliol. Bydd rheoli'r dyfrhau a chadw'r planhigion wedi'u ffrwythloni'n iawn yn helpu i osgoi'r afiechyd.

Yn drwm

Niwed i'r ffwng llwydni sooty ar ddeilen

Mae ffwng y genws sooty mowld yn achosi'r afiechyd a elwir yn feiddgar, sydd yn ei dro yn cael ei achosi gan llyslau, mealybugs y pryfed gwyn. Mae'r pryfed hyn yn ysgarthu sylwedd sy'n llawn siwgrau, a dyna beth mae'r ffwng yn eistedd arno. Mae'r iawndal yn esthetig yn bennaf: fe'i gwelir fel powdr du sych ar y dail a'r ffrwythau.

Triniaeth

Gan y gall hefyd effeithio ar dwf arferol planhigion, argymhellir dileu'r pryfed y soniwyd amdanynt gyda phryfladdwyr penodol neu gyda meddyginiaethau naturiol yr ydym yn egluro ynddynt yr erthygl hon.

Llwydni powdrog

Llwydni powdrog mewn tomato

Mae casineb yn glefyd a achosir gan wahanol fathau o ffyngau, fel Uncinula, Erysiphe neu Sphaerotheca, ymhlith eraill. Mae'n cynhyrchu symptomau tebyg i botrytis, ond mae'n wahanol yn bennaf oherwydd dim ond ar y dail y mae'r ffyngau hyn yn effeithio, lle byddant yn ymddangos smotiau gwyn pwy fydd yn ymuno. Wrth i'r dyddiau fynd heibio, byddant yn sychu ac yn cwympo i ffwrdd.

Triniaeth

Er mwyn ei reoli a'i ddileu, rhaid trin y planhigyn ffwngladdiadau systemig yn seiliedig ar gopr neu sylffwr.

Roya

Dail yr effeithir arnynt gan rwd

Mae rhwd yn glefyd a achosir yn bennaf gan ffyngau o'r genws Puccinia a Melampsora. Y symptomau y mae'n eu cynhyrchu yw llinorod oren neu lympiau ar ochr isaf dail a choesynnau sy'n troi'n ddu. Ar y trawst, gellir gweld smotiau melynaidd. Dros amser, mae'r dail yn cwympo.

Triniaeth

Gellir ei drin a'i dynnu gyda Ffwngladdiadau wedi'u seilio ar ocsitarboxin, a thynnu'r dail yr effeithir arnynt.

Sut i atal ffyngau?

Dyfrio'r blodau gyda phibell

Ceisiwch osgoi gwlychu'r dail a'r blodau wrth ddyfrio fel nad ydyn nhw'n mynd yn sâl.

Fel y gwelsom, mae yna nifer a all effeithio ar blanhigion. Ond gellir eu hatal os gwnawn nifer o bethau:

 • Peidiwch â gor-ddŵr: mae'n rhaid i ni ddyfrio dim ond pan fo angen, dim mwy, dim llai. Rhag ofn, mae'n bwysig iawn gwirio lleithder y pridd, ac ar gyfer hyn gallwn gyflwyno ffon bren denau (os yw'n dod allan yn lân, gallwn ddyfrio), neu bwyso'r pot ar ôl ei ddyfrio ac eto ar ôl ychydig diwrnodau (gall y gwahaniaeth hwn mewn pwysau fod yn ganllaw).
  Yn yr un modd, os oes gennym blât oddi tanynt, byddwn yn tynnu'r gormod o ddŵr 10 munud ar ôl ei ddyfrio.
 • Defnyddiwch swbstradau sydd â draeniad da: Yn enwedig os ydyn ni'n tyfu suddlon, mae'n angenrheidiol ein bod ni'n eu plannu mewn potiau gyda phridd sy'n draenio'n dda, fel mawn du wedi'i gymysgu â rhannau cyfartal perlite, akadama, neu pomx.
 • Osgoi gwlychu rhan awyrol y planhigion: Pan fyddwn yn dyfrio, rhaid inni beidio â gwlychu'r dail neu'r blodau, gan y gallent fynd yn sâl.
 • Talwch nhw: Trwy gydol y tymor tyfu bydd angen eu ffrwythloni fel eu bod yn parhau i fod yn gryf. Yn y meithrinfeydd fe welwn wrteithwyr penodol ar gyfer pob math o blanhigyn, ond gallwn hefyd ei ddefnyddio Gwrteithwyr organig.
 • Prynu planhigion iach: ni waeth faint rydyn ni'n hoffi planhigyn penodol, os nad yw'n iach, hynny yw, os oes ganddo unrhyw bla neu unrhyw symptomau afiechyd fel y rhai rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw, ni fydd yn rhaid i ni ei brynu. Os gwnawn hynny, byddem yn peryglu iechyd y rhai sydd gennym gartref.
 • Glanhewch offer tocio cyn ac ar ôl eu defnyddioMae tocio yn waith angenrheidiol iawn, ond os na ddefnyddiwn offer glân rydym mewn perygl o ffyngau yn heintio'r planhigion. Er mwyn eu glanhau gallwn ddefnyddio alcohol neu sebon fferyllfa.
 • Rhowch past iachâd ar glwyfau: yn enwedig os oes gennym blanhigion coediog tocio, fe'ch cynghorir i selio'r clwyf â past iachâd. Bydd y past hwn nid yn unig yn cyflymu iachâd, ond hefyd yn atal micro-organebau rhag eu heintio.

A chyda hyn rydyn ni'n gwneud. Gobeithiwn y gallwch wybod o hyn ymlaen beth i'w wneud i atal a / neu ddileu ffyngau yn eich planhigion, er os oes gennych amheuon, rydych eisoes yn gwybod ble i ddod o hyd i ni 🙂.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   stella meddai

  Helo sut wyt ti? Bob hyn a hyn mae math o ffwng gwyn meddal yn ymddangos yn fy ngardd sy'n troi'n galed ac yn dywyll fel pren ar waelod planhigion. mae ei gig fel pren ac nid yw'n arogli'n ddrwg. Heddiw darganfyddais yr un peth ar lawr gwlad o amgylch sant rita ac roeddwn yn dringo i fyny, pan es i â hi allan gwelais ei fod yn gadael y gefnffordd yn foel. Pan fyddwch chi'n ei dynnu â rhaw mae'n costio oherwydd ei fod yn sownd yn y ddaear gyda grym. Pa amrywiaeth fydd? Rwy'n byw yn San Juan gyda hinsawdd sych. Mae eisoes yr ail flwyddyn i mi eu gweld ac rwy'n eu tynnu. sut i gael gwared arnyn nhw?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Stella.
   Gallwch eu tynnu â sylffwr neu gopr yn y gwanwyn a'r cwymp (defnyddiwch ffwngladdiadau chwistrell yn yr haf). Ysgeintiwch ar wyneb y swbstrad a dŵr.
   A cyfarch.